X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Франція у 1920-ті – на початку 1930-х років

Завантажити презентацію

Франція у 1920-ті – на початку 1930-х років

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок 14 Тема. Франція у 1920-ті – на початку 1930-х рр. Мета уроку: охарактеризувати наслідки Першої світової війни для Франції, розкрити основні тенденції політичного та еко номічного розвитку країни у 1920-ті рр., показати осо бливості кризи 1930-х рр. у Франції; охарактеризувати процес приходу Народного фронту до влади, показати розвиток Франції у період перебу вання при владі уряду Народного фронту, розкрити суть політики і причини поразки Народного фронту; формувати в учнів уміння аналізувати і узагальнювати історичний матеріал; виховати в учнів почуття патріотизму, толерантності, по ваги до історичного минулого своєї держави.

Слайд 2

ПЛАН 1. Наслідки Першої світової війни для Франції. 2. Розвиток країни в 1920-ті рр. 3. Французький фашизм. 4. Уряд Народного фронту. «Державна емблема Франції»

Слайд 3

Наслідки Першої світової війни для Франції Негативні Позитивні – Франція – одна з найбільш постраждалих від війни країн – 1,4 млн вби ти ч. 2 млн 800 поранених, 750 тис. інвалідів. – Матеріальні збитки - 200 млрд золотих франків. – Позбавлення значної части ни капіталовкладень в Росії. Більшовики відмовилися поверта ти борги попередніх урядів – Перетворення з країни-кредитора на країну-боржника. Зростання загального державного боргу. – Катастрофічне падіння курсу фран ка та нестримний ріст інфляції – Повернення Ельзасу та Лотарин гії. – Здобуття вугільних копалень Саарського басейну. Права на 52 % німецьких репарацій. – Істотне розширення колоніальної імперії за рахунок німецьких колоній. – Глибокі структурні зміни в еконо міці, (нарощування потужності ме талургійної промисловості, індустріалізація країни). – Перетворення з країни аграрно-індустріальної, де переважала роль позичково-лихварського капіталу, на індустріально-аграрну країну

Слайд 4

«Фото: Офіцер французької армії в день святкування перемоги. 1919 р.»

Слайд 5

«Фото: Обличчя Франції після закінчення війни»

Слайд 6

«Ж. Клемансо» Після війни уряд Ж. Клемансо намагався посилити патріотичні настрої.

Слайд 7

«Політичний та соціально-економічний розвиток Франції у 1920-х рр.»

Слайд 8

Соціально-економічний розвиток у 1920-х рр. Уряд Національного блоку (1919-1924 рр.) Склад уряду: праві партії (Національно-республіканська, Республікансько-демократична та ін.). Лідери: радикал Ж. Клемансо (1919), соціаліст А. Мільєран (1920-1921), Р. Пуанкаре (1922-1924). Основні заходи • Відновлення господарського життя північно-східних районів, зменшен ня кількості робочих місць, зниження зарплатні. • Посилення робітничого руху мало наслідком урядові поступки: установлення 8-годинного робочого дня; дозвіл на укладання колективних договорів; збільшення зарплатні на 20-25 %. • Денаціоналізація промисловості. • Встановлення режиму економії: припинення дії закону про 8-год. робочий день; посилення податкового пресу; замороження підвищення зарплатні. • Надання вигідних кредитів селянам, встановлення податку на прибуток. • У зовнішній політиці – курс на подальше послаблення Німеч чини (Рурський конфлікт 1923 р.).

Слайд 9

Уряд Лівого блоку (або Картель лівих сил) (1924-1926 рр.) Склад уряду: ліві партії (радикали, соціалісти тощо) Лідер: радикал Е. Ерріо. Основні заходи: • Політична амністія значної частини залізничників, які були за арештовані за участь у страйку 1920 р., та їх відновлення на ро боті. • Асигнування 300 млн франків на потреби житлового будівництва. • Евакуація французьких військ із Рурської області. • Опір великих підприємців та фінансистів, викликаний поступка ми уряду робітникам та дрібним підприємцям. Наслідком опору стало розміщення капіталів за межами Франції. Неспроможність уряду розв'язати фінансові проблеми спричи нила відставку уряду.

Слайд 10

«Едуард Ерріо»

Слайд 11

Уряд Національної єдності (1926-1929 рр.) Склад уряду: широкий спектр політичних партій (від радикалів до правих). Лідер: член Ресиублікансько-демократичної партії Р. Пуанкаре. Основні заходи: • Надання парламентом уряду фактично необмежених повнова жень для проведення фінансової реформи, наслідком чого стало здійснення плану стабілізації фінансів. • Підвищення непрямих податків, тарифів на залізницях і водних шляхах. • Скорочення платні державним службовцям і пенсій інвалідам війни. • Забезпечення умов для економічного зростання; швидкі (вищі, ніж у Німеччині та Великобританії) темпи промислового розвитку. • Реалізація соціальних програм. Загострення міжпартійної боротьби призвело до відставки ка бінету.

Слайд 12

Особливості світової економічної кризи 1929-1933 рр. • Криза розпочалася дещо пізніше, ніж в інших західних країнах тривала з осені 1930 р. до кінця 1935 р. • Скорочення продукції машинобудівної промисловості на 69 % , виплавки чавуну та сталі – майже на 50 %, зменшення вироб ництва автомобілів, кольорових металів тощо. • Важке становище текстильної промисловості, яка переживала застій із середини 1920-х рр. • Зменшення обігу зовнішньої торгівлі на 65% . • Різке зниження цін на пшеницю, овес, ячмінь, вовну, цукор. • Крах низки великих банків. • Пошук шляхів реформування економіки за допомогою втручан ня держави в економіку • Здійснення державного регулювання в рамках ринкової економіки при дотриманні принципу приватної власності допомогло уник нути економічної і соціальної катастрофи.

Слайд 13

«Фото: Страйк паризьких жінок-швачок»

Слайд 14

«Фото: В дні страйку залізничників. 1920 р.» Економічна криза похитнула політичну стабільність суспільства. У 1930-34 рр. відбувалися часті зміни урядів.

Слайд 15

Наростання фашистської загрози – поширення серед правих партій вимог про перегляд конституції з метою обмеження демократичних свобод і створення «сильної влади» в умовах кризи; активізація правоекстремістських сил, які пропонували встано вити відкриту диктатуру («Ліга французької дії», «Патріотич на молодь», «Вогняні хрести»). Особливості французького фашизму Фашизм не мав значної підтримки населення. Негативне ставлення більшості французів до тоталітарних режи мів Муссоліні та Гітлера, тому члени фашистських організацій публічно не називали себе фашистами. Відсутність єдиної фашистської партії чи організації, загальної фашистської доктрини. Франція – переможниця в Першій світовій війні, тому відсутні ідеї реваншизму. Націоналістична пропаганда французьких фашистів не могла спиратися на почуття ураженої національної гідності, а тому не мала успіху, як це було в Німеччині. 3. Французький фашизм.

Слайд 16

«Обличчя фашизму», художник Д. Гартфільд. 1928 р.»

Слайд 17

Уряд Народного фронту (1936-1938) Народний, фронт – назва політичних організацій, що виникли в 30-ті роки і виступали проти фашизму і війни, на захист інтересів трудящих Склад уряду: соціалісти, радикали (комуністи не увійшли до складу уряду, але заявили про його підтримку в парламенті). Лідери: соціаліст Л. Блюм (1936-1937), радикал Е. Даладьє (1938). Передумови виникнення • 6 лютого 1934 р. – спроба захопити будинок французького пар ламенту колишніми фронтовиками і, активістами різних вій ськових і фашистських ліг. • Створення Народного фронту – об'єднання демократичних сил, зусилля яких були направлені на боротьбу з фашизмом. • Липень 1934 р. – підписання Соціалістичною партією (лідер – Л. Блюм) із Комуністичною партією (лідер – М. Торез) пакту « Про єдність дій проти фашизму». • 1935 р. – Приєднання до пакту радикалів на чолі з Е. Даладьє. • Січень 1936 р. – розробка програми Народного фронту.

Слайд 18

«Фото: антифашистська демонстрація у Парижі. 12 лютого 1934 р.»

Слайд 19

14 липня 1935 р., у день здобуття Бастилії, було проведено спільну демонстрацію. «Фото: демонстрація Народного фронту в Парижі. Липень 1936 р.»

Слайд 20

«Фото: Леон Блюм» та «Фото: Едуард Даладьє»

Слайд 21

Основні заходи урядів Народного фронту Заходи уряду Л. Блюма: заборона фашистських ліг, підвищення зарплатні, встановлення 40-годинного робочого тижня, запровадження оплачуваних відпусток, завдяки якому зменшено безробіття, закон про соціальне страхування, надбавка до заробітної платні і до пенсій службовцям, надання дрібним підприємцям кредитів, Закон «Про часткову націоналізацію військової промисловості і вста новлення державного контролю над Французьким банком», скуповування зерна у селян за підвищеними цінами. Заходи уряду Е. Даладьє – підписання Мюнхенської угоди, скасування 40-годинного робочого тижня та інших реформ 1936 р. Значення діяльності уряду Народного фронту: ліквідовано безпосередню загрозу приходу до влади фашистів, успішна соціально-економічна політика, пом'якшено соціальні суперечності.  

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія