X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методичні аспекти організації виховної діяльності навчального закладу у світлі концептуальних засад програми

Завантажити презентацію

Методичні аспекти організації виховної діяльності навчального закладу у світлі концептуальних засад програми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методичні аспекти організації виховної діяльності навчального закладу у світлі концептуальних засад програми “Основні орієнтири виховання учнів…” Косицька О.М., завідувач Центру громадянського виховання

Слайд 2

Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх. Г.Форд

Слайд 3

Мета науково-методичне та практичне консультування щодо проектування виховної діяльності, цілеспрямованого і професійного управління процесом формування особистості

Слайд 4

Знайомство… Якою, на Вашу думку, є стратегічна мета виховання? Що складає зміст виховання учнів ЗНЗ? Які Ви вбачаєте перешкоди на шляху виховання учнів?

Слайд 5

Визначення терміну «виховання» Чотири значення: широке соціальне (вплив суспільства); широке педагогічне (вплив навчальних закладів); вузьке педагогічне (цілеспрямована діяльність педагога); гранічно вузьке (вирішення конкретними особами конкретної педагогічної проблеми). («Педагогіка», Ю.Чабанський)

Слайд 6

Виховання як життєтворчість - спільна діяльність вихователя і вихованця, спрямована на формування суб’єктивної основи особистості – її свідомості, духовних цінностей, переживань, досвіду.

Слайд 7

Проблеми виховання на рівні держави: - не створено нового образу; - криза виховної складової - формули людської духовності; - цінності суспільства не мають міцної духовної основи; - зростання бездуховності серед молоді, антисоціальна поведінка, зневага до правових та моральних норм.

Слайд 8

Перешкоди на шляху ефективного виховання Міфологічність цілей Відчуження дитини від процесів цілепокладання Штампування досвіду Недіяльнісні форми виховної роботи Асубкультурність Нерефлексивність виховної роботи

Слайд 9

Організаційно-змістові проблеми виховної роботи

Слайд 10

Шляхи подолання перешкод Реальний аналіз виховної ситуації Розробка довгострокової програми (Аналіз - планування - дія) Планування знизу доверху Створення ресурсного забезпечення процесу виховання Мережна взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу

Слайд 11

Висновки Без належного підходу, без осмислення питань виховання та навчання ми не зможемо орієнтувати самих себе та учнів на позитивні зміни

Слайд 12

Громадянське виховання Громадянське суспільство - це сфера спілкування, взаємодії, спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій, яка захищена необхідними законами від прямого втручання і регламентації з боку держави і в якій переважають громадянські цінності

Слайд 13

Інститути громадянського суспільства Добровільні громадські організації Незалежні засоби масової інформації

Слайд 14

Громадянське виховання Громада – об'єднання людей, що ставить перед собою певні спільні завдання; організація, товариство, об'єднання, середовище, гурт, група, угрупування. Тлумачний словник української мови В. Яременка, О. Сліпушко

Слайд 15

Яким має бути громадянин України?

Слайд 16

Сутність громадянського виховання Процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності

Слайд 17

Основні складові змісту громадянської освіти Базові знання про суспільство і механізм його функціонування; уміння, навички (розвиток критичного мислення, комунікативних навичок, ініціативи, автономної здатності розв’язувати конфлікти тощо); цінності (ключові цінності демократичного супільства, що інтегруютьсяу контексті національної культури)

Слайд 18

Складові громадянськості Моральна і правова культура (почуття власної гідності, внутрішня свобода особистості, дисциплінованість, повага й довір’я до державної влади, готовність виконувати свої громадянські обов’язки) у гармонійному поєднанні з патріотичними, національними та загальнолюдськими почуттями

Слайд 19

Слайд 20

Підходи до визначення мети громадянського виховання 1. Республіканська громадянськість (в основі діяльності держави) – авторитарна концепція виховання: відстоюється пріоритет інтересів держави, а не особистості, підкорення особистості державі. 2. Ліберальна громадянськість – виховання особистості, яка перебуває не в гармонії з суспільством і державою, а в гармонії з собою і природою (концепція «природного виховання» Ж.-Ж. Руссо «Суспільний договір»)

Слайд 21

Управлінський Інтегративний Взаємостосунки суб'єктів навчально-виховного процесу Організація музейної роботи за різними напрямами Виховні технології Аспекти громадянського виховання

Слайд 22

Зміст виховання 1970-2000 рр. розумове фізичне трудове моральне естетичне екологічне економічне правове

Слайд 23

Зміст виховання 2001 р. Концепція національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти напрями виховання патріотичний правовий моральний художньо-естетичний трудовий фізичний екологічний

Слайд 24

науково обґрунтована система соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ціннісне ставлення до: самої себе сім’ї, родини, людей праці суспільства і держави природи мистецтва Зміст виховної діяльності 2007…

Слайд 25

Системний підхід до організації виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад програми “Основні орієнтири виховання учнів…”

Слайд 26

Мета виховання (програма «Основні орієнтири виховання учнів…») формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал

Слайд 27

СКЛАДОВІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Цілі: стратегічні тактичні оперативні Методи виховання: активні інтерактивні Визначення результату: Що вимірювати? Як (яким способом) вимірювати? Перехід від контролю до моніторингу знання та уявлення про світ досвід відомих способів діяльності досвід творчої діяльності емоційно-ціннісна оцінка світу Зміст виховання:

Слайд 28

Ієрархія цінностей учнів (за анкетуванням)

Слайд 29

Цінності: це поняття або вірування - мають відношення до бажаних кінцевих станів або поведінки - перевершують специфічні ситуації - керують вибором або оцінкою людей, поведінки та подій - впорядковані за відносною важливістю (за Шварцом та Білскі)

Слайд 30

Форми цінностей Ідеали суспільства Предметно втілені цінності Особистісні цінності Леонт’єв

Слайд 31

«Есть ценности, которые превыше всего, которые принадлежат всему человечеству и которые мы должны совместно оберегать». Святослав Рерих

Слайд 32

Формування ціннісного ставлення виявляється у трьох сферах: раціональній (знання, уміння) емоційній (емоції, почуття) діяльнісній (дія, вчинок)

Слайд 33

Слайд 34

САМООСВІТА КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти” РМК РМО ШМО

Слайд 35

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ “ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ...”

Слайд 36

- націлити педагога-вихователя на формування системи смисло-життєвих цінностей учнів; - сприяти інтерактивній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. МЕТА ВИДАННЯ:

Слайд 37

Формування системи смисло-життєвих цінностей учнів Алгоритм проведеня форм виховної діяльності Тема Розділ програми Клас Форма виховної діяльності Мета діяльності Завдання діяльності План підготовки виховної діяльності План проведення виховної діяльності Загальні висновки Використана література

Слайд 38

ПТУ коледж, технікум Можливі траєкторії самовизначення учнів ШКОЛА 8-9 КЛ 10-11 П ВНЗ

Слайд 39

-Розробка посібника “Виховний потенціал уроку” -Створення комплексно-цільових програм (проектів) організації виховної діяльності ЗНЗ Орієнтири на майбутнє

Слайд 40

Виховні технології Учнівські соціальні проекти – форма участі молоді у розв'язанні спільних питань, в управлінні своєю державою. Мета – допомога підліткам у навчанні розв'язувати місцеві проблеми, здійснювати громадянські дії; опанувати форми демократичної поведінки, ефективного спілкування та рівноправного партнерства.

Слайд 41

Реалізація учнівського соціального проекту Створення команди. Визначення проблеми. Вивчення проблеми. Визначення шляхів розв'язання проблеми. Планування діяльності. Реалізація плану дій командою. Презентація матеріалів дослідження. Підсумок. Оцінка досвіду. Рефлексія.

Слайд 42

Тріпотіння крил метелика з одного боку земної кулі здатне розбудити буревій на іншій її стороні (мудрість дзен-буддизму)

Слайд 43

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота