X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інновації в освіті

Завантажити презентацію

Інновації в освіті

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Про програму ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства геолого-географічного факультету *

Слайд 2

Інновації в освіті – це нововведення, що реалізуються у змісті, методах, прийомах і формах навчальної та наукової діяльності, організації управління освітньою системою. Напрями інноваційної діяльності кафедри Інновації в навчальному процесі Інновації в науковій діяльності *

Слайд 3

*

Слайд 4

Навчально-виховна діяльність кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства за напрямом: «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження методів інноваційної освіти у професійній підготовці фахівців соціо-економіко-географів» *

Слайд 5

ЗАРУБІЖНІ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ Сучасні навчальні дисципліни: *

Слайд 6

*

Слайд 7

Інноваційно-інтелектуальний потенціал кафедри забезпечується за рахунок: *

Слайд 8

Основою інноваційної діяльності фахової підготовки є інформатизація навчального процесу Інформатизиція освіти – сукупність взаємопов’язаних процесів, спрямованих на задоволення інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу *

Слайд 9

Перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються викладачами кафедри. *

Слайд 10

Проведення лекцій провідних науковців з інших ВНЗ та науково-дослідних установ України та країн близького і далекого зарубіжжя в режимі on-linе. Лекція професора Інституту географічних досліджень при Угорській академії наук Давіда Карачоні *

Слайд 11

* Офіційний сайт кафедри У 2011-2012 н.р. кафедра посіла ІІ місце у конкурсі кафедр університету на краще науково-методичне забезпечення навчального процесу за напрямом «Сприяння науковій роботі студентів»

Слайд 12

Форми залучення студентів до інноваційної діяльності Науковий дискусійний клуб студентів, аспірантів та молодих науковців; Клуб ділового мовного спілкування; Проведення тренінгів та наукових семінарів; Участь у конкурсах науково-дослідних робіт, стипендіальних програмах, грантах, стажуваннях. *

Слайд 13

Проблеми та перспективи впровадження інновацій в навчальний процес розробка комп'ютерних методів контролю рівня та якості знань фахової підготовки студентів; забезпечення доступу до електронних бібліотек та електронних баз даних; розробка нових спеціалізацій, що відповідають сучасним соціальним вимогам («Управління розвитком території»); модернізація матеріально-технічної бази кафедри; забезпечення інноваційними навчальними технологіями іноземних студентів; підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук). *

Слайд 14

14 Напрями наукових досліджень кафедри: Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіональної соціогеосистеми. Комплексні суспільно-географічні дослідження регіональних проблем. Розробка основ соціально-географічного моніторингу.

Слайд 15

* З 01.01.2008 р. по 31.12.2010 р. на кафедрі виконувалась держбюджетна НДР за темою «Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіону» (без фінансування), (керівник – д.геогр.н., проф. Л.М. Нємець). Мета роботи – виявлення соціально-географічних особливостей розвитку Харківського регіону та визначення шляхів переходу регіональної соціогеосистеми на модель стійкого розвитку. У результаті дослідження запропоновано методику ІФВ-моделювання, яка застосована при вивченні просторової взаємодії об’єктів освіти та релігійної сфери. Виділено групи районів за особливостями використання трудового потенціалу, за рівнем розвитку системи освіти та особливостями розвитку релігійної сфери.

Слайд 16

* З 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р. на кафедрі виконувалась НДР «Суспільно-географічні особливості транскордонного співробітництва прикордонних районів Харківської області в умовах стійкого розвитку єврорегіону “Слобожанщина”», обсяг фінансування – 6 тис. грн., (керівник – д.геогр.н., проф. Л.М. Нємець). Мета роботи – науково-теоретичне обґрунтування механізмів стійкого розвитку єврорегіону «Слобожанщина» на середньострокову перспективу на основі комплексного аналізу транскордонного співробітництва прикордонних районів Харківської області. В результаті дослідження запропоновані модель та механізми покращення соціально-економічного становища та підвищення якості життя мешканців прикордонних районів Харківської області за рахунок активізації транскордонного співробітництва.

Слайд 17

* З 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. на кафедрі виконувалась НДР «Суспільно-географічні особливості життєдіяльності населення Харківського регіону: техногенна безпека як складова забезпечення стійкого розвитку регіону», обсяг фінансування – 5 тис. грн., (керівник – к.геогр.н., доц. Ю.І. Кандиба). У результаті дослідження визначено техногенне навантаження на територію області, за величиною якого були ранжовані райони з різним рівнем техногенного навантаження. Мета роботи – виявлення суспільно-географічних особливостей техногенної безпеки життєдіяльності населення Харківського регіону в умовах сучасної трансформації господарського комплексу й переходу суспільства до стійкого розвитку та обґрунтування шляхів підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення в географічному вимірі.

Слайд 18

* Кандидатські дисертації, захищені співробітниками кафедри з 2007 по 2012 роки 1. Височин М.Ю. Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2007 р.). 2. Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання тру дового потенціалу Харківської області (2008 р.). 3. Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні (2009 р.). 4. Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) (2010 р.). 5. Ключко Л.В. Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону (2010 р.). 6. Кулєшова Г.О. Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону) (2010 р.). 7. Скриль І.А. Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011 р.). 8. Сегіда К.Ю. Суспільно-географічні особливості демографічного процесу у регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011 р.). 9. Носирєв О.С. Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції (2012 р.).

Слайд 19

* Кандидатські дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді К 64.051.23 за спеціальністю 11.00.02 – Економічна та соціальна географія (2009 – 2012 рр.) 1. Корнус О.Г. Територіальна організація сфери обслуговування Сумської області» (2009). 2. Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) (2010). 3. Ключко Л.В. Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону (2010). 4. Кулєшова Г.О. Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону) (2010). 5. Скриль І.А. Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011). 6. Сегіда К.Ю. Суспільно-географічні особливості демографічного процесу у регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011). 7. Моштакова Н.В. Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області) (2011). 8. Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) (2011) 9. Носирєв О.С. Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції (2012). 10. Самойлов О.М. Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області) (2012). 11. Дудкіна Г.Є. Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської області (2012). 12. Шиян Д.В. Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону (2012). 13. Бойко З.В. Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області (2012).

Слайд 20

* Комплексна навчально-дослідницька студентська експедиція Мета експедиції – дослідження соціогеосистеми локального рівня (адміністративний район). Проведено експедиції у районах Харківської області: 2005 р. – Валківський район 2006 р. – Богодухівський район 2007 р. – Дергачівський район 2008 р. – Печенізький район 2009 р. – Чугуївський район 2010 р. – Золочівський район 2011 р. – Зміївський район 2012 р. – Краснокутський район. У 2013 р. заплановано експедицію у Куп'янський район.

Слайд 21

* Матеріали експедиційних суспільно-географічних досліджень можуть бути використані при складанні програм соціально-економічного розвитку районів Харківської області, зокрема для: оцінки природних умов і ресурсів; характеристики демографічної ситуації; визначення господарської спеціалізації району; визначення економічної ефективності промислового та сільськогосподарського виробництва; оцінки стану та рівня розвитку транспортної системи; оптимізації розміщення об'єктів соціальної сфери; виявлення об’єктів, що мають туристично-рекреаційну привабливість; обґрунтування перспективних напрямів соціально-економічного розвитку району. Практичне значення експедиційних суспільно-географічних досліджень

Слайд 22

* Підготовка наукових кадрів На кафедрі працюють 3 докторанти і 9 аспірантів, зокрема у 2012 – 2013 навчальному році колектив кафедри поповнився 1 докторантом і 4 аспірантами. Регіони України, з яких кафедра залучає для підготовки докторантів, аспірантів та здобувачів Полтавська область; Сумська область; Луганська область; Херсонська область; Дніпропетровська область; Донецька область; Волинська область.

Слайд 23

З 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р., на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства виконується НДР за темою «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (керівник – д. геогр.н., проф. Л. М. Нємець). Мета проекту – суспільно-географічне обґрунтування соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку, виявлення депресивних територій та визначення шляхів оптимального регіонального соціально-економічного розвитку в аспекті раціонального природокористування. Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем полягає в тому, що його реалізація дозволить вирівняти диспропорції соціально-економічного розвитку у Харківському регіоні, запропонувати конкретні шляхи його переходу на модель стійкого розвитку, визначити та обґрунтувати його оптимальну стратегію за умови збереження природно-ресурсного потенціалу території. *

Слайд 24

З 01.01.2011 р. по 31.12.2014 р., на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства виконується НДР за темою «Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах» (керівник – д. геогр.н., проф. С.В. Костріков). Предметом реалізації цієї НДР має стати створена новітня геоінформаційна технологія моделювання особливостей гідрологічного режиму водозбірних басейнів, екстремальних руслових витрат під час повеней та паводків. Вказана ГІС-технологія має бути подана у вигляді розробленого проекту широкої функціональності та багаторівневого інтерфейсу відповідного програмного забезпечення. Гідрологічна модель максимальних руслових витрат від дощового паводку Гідрологічна модель формування ектримального стоку *

Слайд 25

* 16.06.2011 – 2013 рр., обсяг фінансування – 119 тис. грн. Створення Атласу сталого розвитку єврорегіону «Слобожанщина» (керівники – д.геогр. н., проф Л. М. Нємець, д. геогр.н., проф. В. А. Пересадько) Організація-замовник – Головне управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

Слайд 26

* 01.12.2012 р. – 31.12.2013 р., обсяг фінансування – 30 тис. грн. тема «Територіальні особливості соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи її оптимізації» (керівник – д.геогр. н., проф Л. М. Нємець) Організація-замовник – Ясинуватська пересувна механізована колона Метою НДР є вивчення особливостей сучасної соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецького регіону, виявлення її територіальної диференціації та побудова оптимізаційної моделі сучасної сільської забудови для забезпечення потреб населення регіону. В результаті виконання НДР планується: - розробити модель нової сільської забудови Донеччини; - модель оптимального територіального розташування об’єктів соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області; - виконати прогноз необхідних обсягів робіт по удосконаленню соціальної інфраструктури регіону.

Слайд 27

Участь у розробці проекту Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року (керівники – д.геогр. н., проф К. А. Нємець) Організація-замовник – Харківська міська рада Мета та напрями роботи: Створення системи моніторингу соціально-економічного розвитку міста Харкова. Перетворення інформації в системі управління мегаполісом Система аналізу просторових даних Моделювання розвитку *

Слайд 28

Участь у розробці проекту Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року (керівники – д.геогр. н., проф К. А. Нємець) Організація-замовник – Харківська міська рада Визначення та прогнозування кількісних та якісних характеристик демографічного капіталу міста Харкова Мета та напрями роботи: Аналіз територіального розподілу населення області за якісними характеристиками Структура населення як основа демографічного капіталу *

Слайд 29

На 2013 р. планується проект НДР за рахунок фінансування Фонду фундаментальних, прикладних та пошукових науково-дослідних робіт ХНУ імені В.Н. Каразіна «Просторово-часові особливості розвитку соціальної інфраструктури сільської місцевості Харківського регіону» (керівник – д.геогр.н., проф. Л. М. Нємець) Мета – виявлення суспільно-географічних особливостей соціальної інфраструктури сільської місцевості Харківського регіону та обґрунтування її оптимальної територіальної організації. У результаті дослідження планується: - розробити функціональну модель розвитку соціальної інфраструктури сільської місцевості Харківського регіону, - розробити оптимізаційну модель територіальної організації соціальної сфери, агропромислового комплексу та транспорту сільської місцевості регіону; - запропонувати практичні рекомендації щодо проведення регіональної політики, направленої на оптимізацію та збалансований розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості регіону. Аналіз територіальної структури сільськогосподарських угідь на районному рівні (на прикладі – Чугуївський район) Аналіз територіальної організації землекористування на різних районному рівні (на пракладі – Купянський район)

Слайд 30

01.12.2012 р. – 31.12.2013 р., госпрозразункова тема, обсягом фінансування 10 тис. грн. «Теоретичні та методичні основи викладання геоекономіки та проблем глобалізації» (керівник – д.геогр.н., проф. К. А. Нємець) Організація-замовник – Полтавський університет економіки і торгівлі Мета проекту – розроблення теоретико-методичних основ вивчення дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації», створення електронного варіанту навчального посібника «Основи геоекономіки» для забезпечення відповідної навчальної дисципліни. * В результаті виконання проекту планується видання навчального посібника з грифом МОНмолодьспорту України для активного впровадження в навчальний процес.

Слайд 31

Проблеми і перспективи На кафедрі є науково-практичні розробки для вирішення наступних проблем: Оцінка природно-ресурсного потенціалу та раціональне природокористування. Демографічні дослідження. Вивчення трудового потенціалу. Аналіз соціальної сфери, соціального розвитку, соціальної безпеки території. Дослідження бізнес-середовища, малого та середнього підприємництва. Дослідження зовнішньоекономічних зв'язків прикордонних та транскордонних територій. Територіальна організація агропромислового комплексу. Необхідні умови для їх впровадження: Розширення зв'язків з обласними адміністраціями та потенційними замовниками науково-технічної продукції; Удосконалення матеріально-технічної та інформаційної баз досліджень *

Слайд 32

Дякуємо за увагу! *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота