X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СУЧАСНИЙ УРОК ІСТОРІЇ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Завантажити презентацію

СУЧАСНИЙ УРОК ІСТОРІЇ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“СУЧАСНИЙ УРОК ІСТОРІЇ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ” Презентація проекту кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання

Слайд 2

ТИП ПРОЕКТУ – і н т е г р о в а н и й Поєднує елементи таких типів проектів: методичного - орієнтований на керівників районних/міських методичних об’єднань учителів історії; функціонального – передбачає підготовку тренерів із зазначеної проблеми

Слайд 3

Провідна ідея проекту – розвиток методичної складової професійної компетентності вчителів історії Мета проекту – поглиблення й систематизація фахових знань і вмінь учителів щодо проектування (моделювання), проведення та оцінювання реальних результатів уроку як підґрунтя подальшого професійного вдосконалення

Слайд 4

З а в д а н н я п р о е к т у: - актуалізація знань концептуальних основ сучасного гуманітарного знання, шкільної історичної освіти; - систематизація знань дидактичних і методичних основ сучасного уроку, його специфіки, типів, форм, а також критеріїв результативності; - розвиток умінь аналізу (самоаналізу ) уроку як визначального чинника подальшого розвитку фахової компетентності, зокрема вчителів історії.

Слайд 5

Очікувані результати: Учителі поглиблять і систематизують знання про: методологічні основи сучасної гуманітарної освіти, концептуальні засади шкільної історії компетентнісну основу сучасної шкільної історичної освіти та шляхи розвитку елементів предметних компетентностей особистості сучасні організаційні форми навчання, їх типологію, форми, рівні й види навчальної й пізнавальної діяльності школярів новітні системи, моделі й технології сучасного навчання, зокрема оновленого шкільного історичного знання інноваційну забезпеченість навчання шкільної історії (джерельною базою, картографічними, візуальними, електронними засобами навчального призначення)

Слайд 6

Очікувані результати: Учителі вдосконалять уміння: структурно-функціонального аналізу предметної інформації та методичної організації навчання курсів історії, планування (календарно-тематичного, поурочного) їх вивчення в межах інваріантної й варіативної частин навчального плану моделювання, проведення, оцінка і самооцінка уроку врахування результатів уроку для прогнозування стратегії подальшого навчання.

Слайд 7

Очікувані результати: Учителі на практиці зможуть: моделювати (проектувати) всі типи і форми уроків історії використовувати певні елементи новітніх моделей і технологій навчання давати оцінку (відвіданому) й самооцінку (власному) уроку історії визначати рекомендації щодо подальшого вдосконалення фахової діяльності (власної або колег) бути тренерами з підготовки вчителів до оволодіння основами сучасного уроку історії

Слайд 8

Підсумки проекту Підготовка тренерів з теорії й практики сучасного уроку історії Підготовка до друку методичного посібника для керівників шкіл, методичних служб, учителів історії з проблем сучасного уроку (на паперових і електронних носіях)

Слайд 9

Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти     С Е Р Т И Ф І К А Т Виданий ______________________________________________________________________ в тому, що він (вона) навчався (-лась) як тренер у проекті   „Сучасний урок історії: традиції та інновації” за 36-годинною програмою.   За час навчання виконав (-ла) підсумкову творчу роботу за темою: ________________________________________________________ ___________________________________________________ Ректор Луганського ОІППО, доктор педагогічних наук, професор Т.М. Сорочан    Керівник проекту, методист історії ЛОІППО Л.І. Калініна     Луганськ Вересень – грудень 2009 року

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне