X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УРОК З УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ»

Завантажити презентацію

УРОК З УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ» Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Дати відповіді на запитання. 1.Яку функцію в реченні виконують відокремлені члени речення? 2.Які члени речення можуть бути відокремленими? 3.Чи завжди відокремлюються означення? Навести приклади. 4.За яких умов відокремлюються прикладки?

Слайд 3

5.Як відрізнити відокремлені члени від відокремлених уточнювальних членів речення? 6.Які розділові знаки вживаються в реченнях з відокремленими членами? 7.У яких стилях мовлення переважають речення з відокремленими членами? 8.Яким синтаксичним конструкціям синонімічні речення з відокремленими означеннями й обставинами? Відповідь проілюструвати прикладами.

Слайд 4

Лінгвістична діагностика з елементами кодової роботи Прочитати текст. Записати його, розставляючи потрібні розділові знаки. Визначити номери речень, що відповідають поданим характеристикам: А Речення, не ускладнені відокремленими членами. Б Речення, ускладнені відокремленим означенням. В Речення, ускладнені відокремленим додатком. Г Речення, ускладнені відокремленою обставиною.

Слайд 5

Пошуково-вибіркова робота 1.Прочитати речення. Визначити їх стильову належність. Якої наукової галузі вони стосуються? Записати речення, згрупувавши їх за типами відокремлених членів. 2.Яку роль відіграють конструкції з відокремленням у текстах наукового стилю? 3.Виділити в реченнях граматичні основи. Дослідити, які речення за будовою є односкладними. Визначити вид односкладних речень.

Слайд 6

Творчий диктант 1.Відновити й записати текст, уставляючи з довідки потрібні за змістом відокремлені члени. Пояснити вживання розділових знаків. Довідка: як у люстро; не виникнувши ще з моря; на схід сонця; розмальовуючи його безкраю просторінь привабливими кольорами; понадимавши на чайках вітрила. 2.Визначити вид відокремлених членів речення. Дослідити, який із них є «зайвим»? Свій вибір обґрунтувати. 3.Об’єднавшись у пари, скласти продовження розповіді (3–4 речення), використовуючи відокремлені члени. 4.Зробити висновок про функцію відокремлених членів у мовленні.

Слайд 7

Пунктуаційний практикум 1.Записати висловлювання, розставляючи потрібні розділові знаки. Знайти відокремлені члени, підкреслити їх. 2.Визначити, у яких реченнях ужито невідокремлені означення, виражені дієприкметниковим зворотом. Трансформувати ці речення так, щоб невідокремлені означення стали відокремленими. 3.Зробити синтаксичний розбір речень з відокремленими членами, скориставшись алгоритмом.

Слайд 8

Відтворення деформованого висловлювання з елементами аналізу 1.Записати уривки з поезій так, щоб рядки римувалися. 2.Розставити потрібні розділові знаки. 3.Виділити відокремлені члени. Назвати їх вид і спосіб морфологічного вираження. 4.Дослідити, у яких поетичних уривках ужито відокремлені уточнювальні члени речення.

Слайд 9

АЛГОРИТМ синтаксичного розбору простого ускладненого речення

Слайд 10

Дослідження-трансформація Трансформувати речення так, щоб вони були ускладнені відокремленими членами. Визначити їх вид

Слайд 11

Творче конструювання Подані речення ускладнити відокремленими членами. Визначити синтаксичну функцію відокремлених членів. 1.Відокремленим означенням: Наше життя - це своєрідний храм ... . 2. Відокремленою прикладкою: Ім’я Валерія Лобановського ... відоме сьогодні всій Україні. 3.Відокремленим додатком: В Інтернеті представлено безліч сайтів ... . 4. Відокремленою обставиною: Наша дорога вела просто на південь ... .

Слайд 12

Домашнє завдання 1.Скласти узагальнювальну схему з теми «Відокремлені члени речення», на основі якої підготувати повідомлення в науковому стилі. 2.Скласти твір-мініатюру на тему «Наша далека й близька історія», використовуючи речення з відокремленими членами

Слайд 13

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова