X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому

Завантажити презентацію

Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Мозкова атака» Зранку завітрило і задощило. Зранку піднявся вітер, і пішов дощ.

Слайд 2

Тема: Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому МЕТА: з`ясувати, яке речення нази-вається СКЛАДНОСУРЯДНИМ, пояс-нити, які сполучники служать засо-бами зв’язку між його частинами; навчитися розпізнавати ССР, розрі-зняти ССР та прості речення з одно-рідними членами;

Слайд 3

Гра «Лінгвістична палеонтологія» Складносурядним називається складне речення, в якому прості речення є синтаксично рівноправними і поєднуються між собою сполучниками сурядності.

Слайд 4

Сполучники сурядності Єднальні Протиставні Розділові і, та (=і), також, і…і, ні…ні, не тільки … а й, як … так і, притому, причому а, але, та (=але), проте, зате, однак або, чи, або…або, чи…чи, то…то, чи то…чи то, не то…не то, хоч…хоч Ніповітря не ворухнеться,ніпташка не защебече. Дерево стояло ще голе,однакна вітах його вже починалось пташине життя. Не тоосінні води шуміли, збігаючи в Дунай,не товітер бився в заломах провалля.

Слайд 5

«Нескінченність» Зразок: Зійшло сонце … 1). Зійшло сонце і прогнало темряву. 2). Зійшло сонце, і темрява зникла. І група: Задув сухий вітер … ; Наближалося літо … . ІІ група: В лісі з`явилися перші ягоди… ; На столі стояв букет квітів … . ІІІ група: Прокинулись пташки … ; Над річкою здіймався туман … .

Слайд 6

Взаємодиктант Повітря тремтить від спеки, і в срібнім мареві танцюють далекі тополі. Недобра мова йшла за побратима, а ти мовчав і знизував плечима. Час шляхом відходив від річки, або річка оминала природні пагорби і відходила від шляху. Чи то я заспівав, чи то мною земля заспівала. Хоч була рання весна, але надворі було вже гаряче. Був зорепад і зелен сад, а ми були у парі.

Слайд 7

Конструювання речень Пісня в селі замовкла. У гаю ще витьохкував соловей. Було ще досить рано. Спати нікому не хотілося. Місяць ще не зійшов. Яскраво світили зорі. Я піду один. Ви почекайте мене тут. Хтось ішов мені назустріч. Може, мені так здалося. Пташка між гілками пурхне. Їжак зашурхотить торішнім сухим листям.

Слайд 8

ТВОРЧА РОБОТА І ВАРІАНТ [ ], та (=і) [ ], та (=але) [ ]. Хоч [ ], хоч [ ]. ІІ ВАРІАНТ Не тільки [ ], а й [ ]. [ ], проте [ ].

Слайд 9

домашнє завдання Для всіх – § 2; на вибір: Вправа № ; або Підготувати сценарій ролика, у якому було б розрекламо-вано ССР.

Слайд 10

Тема: смислові зв’язки між простими реченнями в ССР МЕТА: ознайомитися зі смисловими зв`язками, які бувають між части- нами ССР, навчитися визначати та- кі зв’язки та робити синтаксичний розбір ССР.

Слайд 11

«Мозкова атака» Небо синіє, і зеленіють тополі. Пішов дощ, і все ожило. Вітер почався, але духота не зменшилася.

Слайд 12

Одночасність подій Косили сіно лугове, і пахла м’ята. Послідовність подій Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. Причиново-наслідкові відношення Хтось шарпнув двері, і вони розчинилися навстіж

Слайд 13

Протиставні Показує дорогу, а сам в болото лізе. Зіставні Ластівка день починає, а соловей кінчає.

Слайд 14

чергування То шурхне щось ізбоку, то захитається береза, то щось гукне. Взаємовиключення Або рибку з`їсти, або на дно сісти.

Слайд 15

Гра «Інверсія» Заволокли хмари сизі низькі небо. (спол. і) Дощ пішов. За обрій сонце зайшло. (спол. і) Холодом потягнуло відразу. На деревах не співають пташки. (спол. ані … ані) Не сюрчать коники у траві. Досить ще було увечері тепло. (спол. а) Взявся заморозок вночі. Дощик сіявся дрібний. (спол. то … то) Мокрий падав сніг. Зовсім зіпсувалася погода. (спол. але) На це не звертали горобці уваги.

Слайд 16

Логічний диктант … і сам помудрішаєш. … а друг старий. … та й сам туди заліз. … а розум до кінця. … а дурний любить іншого вчити.

Слайд 17

Самостійна робота. Ключ: А-3, Б-6, В-5, Г-2, Ґ-7, Д-1, Е-4.

Слайд 18

домашнє завдання Для всіх – § 3; на вибір: Вправа № 40 ; або Підготувати доповідь «Смислові зв’язки між частинами ССР», дібравши власні приклади речень. або Розробити «Правила етикету», використовуючи ССР з різними смисловими зв’язками.

Слайд 19

Тема: розділові знаки між частинами складносурядного речення МЕТА: ознайомитися з особливостя- ми інтонації та правилами розстано- вки розділових знаків між простими реченнями у складі ССР; формувати вміння правильно вживати та пояс- нювати розділові знаки.

Слайд 20

Кома не ставиться ОБИДВІ ЧАСТИНИ МАЮТЬ СПІЛЬНИЙ ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ РЕЧЕННЯ ПИТАЛЬНЕ, СПОНУКАЛЬНЕ ЧИ ОКЛИЧНЕ

Слайд 21

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ ССР КОМА КРАПКА З КОМОЮ ТИРЕ ? ? ? ? ? ?

Слайд 22

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ ССР КОМА КРАПКА З КОМОЮ ТИРЕ ЗДЕБІЛЬШОГО У ССР МІЖ ДАЛЕКИМИ ЗА ЗМІСТОМ ЧАСТИНАМИ МІЖ ПОШИРЕНИМИ ЧИ УСКЛАД-НЕНИМИ ЧАТИНАМИ ШВИДКА ЗМІНА ПОДІЙ РІЗКЕ ПРОТИ-СТАВЛЕННЯ ПРИЧИНОВО-НАСЛІДКОВІ ВІДНОШЕННЯ

Слайд 23

Творча робота Складіть діалог на тему: «На спортивному майданчику», використавши ССР з різними розділовими знаками.

Слайд 24

домашнє завдання Для всіх – § 4; на вибір: Вправа № 47 (І, ІІ); або Виписати з творів художньої літе-ратури шість речень на вживання різних розділових знаків У ССР.

Слайд 25

Тема: розділові знаки між частинами складносурядного речення. Підсумковий урок. МЕТА: розвивати вміння аргументації власної думки та розстановки розді- лових знаків у ССР, удосконалювати мовну компетенцію та пунктуаційну Грамотність.

Слайд 26

Гра «Комбінаторика» І ГРУПА. Серце, кохання, хрест, мати, грати. Зразок: Грає серце – і матимеш хрест кохання. ІІ ГРУПА. Мова, любити, знати, краса, чистота, берегти. Зразок: Мова потребує любові і знання, а краса – збереження в чистоті. ІІІ ГРУПА. Добро, краса, творити, жити, мудрість. Зразок: Мудро творимо добро – і життя красивішає!

Слайд 27

Гра «Синтаксичний катрен» ЗРАЗОК: 1-й учень. Весна іде, і раді квіти. 2-й учень. Все ожило, й сміються діти. 3-й учень. Дерева сплять, а птах співає. 4-й учень. Ледь вітер дме, та сонце сяє, 5-й учень. А я радію і співаю!

Слайд 28

Робота з текстом ПЕРЕДВЕСНА Лютий – місяц.. контрастів. Со..це до в..сни хилит.., а з..ма знай своє робить: то хуртовинами закрутить, то тріскучими морозами вдарить. Ось чому так багато народних назв має цей місяць. «Сніжень» – від вели- кої кількості снігу, «лютий» - від суворих холодів. Та, мабуть, найточніша – «бок..грій»: то подобрішає «лют- невими вікнами», то багатоден..ими хуртовинами за- віє. Але в цілому зима вже втомилася і от/от підніме «білий прапор». А поки що – передвесна! Час і суво- рий, і пр..красний. Суворий тому, що ва..кий для лісо- вих мешкан..ців: все, що подарувало їм літо, вже ..по- жито. Прекрасний тому, що все живе трепетним оч..ку- ван..ям красуні/весни.

Слайд 29

Гра «Тавтограма» ЗРАЗОК: Сонце сонно сипало своє слабке сяйво, і сірий світанок спинався серед степу, сповнюю- чись сили.

Слайд 30

домашнє завдання Для всіх – Підготуватися до тематичного оцінювання за темою «Складносурядне речення»; на вибір: Вправа № ; або Написати твір-мініатюру на самостійно обрану морально-етичну тему з вико-ристанням ССР у двох варіантах – укра-їнською та російською мовами.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова