X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Публічний виступ. Ораторське мистецтво

Завантажити презентацію

Публічний виступ. Ораторське мистецтво

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво аргуметації Підготувала: Студент II курсу група 028 …………………………………………………………

Слайд 2

Найпоширеніші жанри публічного мовлення: Доповідь Промова Лекція Бесіда Участь у дискусії

Слайд 3

Доповідь – найпоширеніша форма публічного виступу, важливий елемент системи зв’язків із громадськістю Доповіді в свою чергу поділяються на: Ділова доповідь – Призначена для усного виголошення. Звітна доповідь – публічний виступ, за будовою нагадує письмовий звіт (обговорюється і схвалюється зібранням). Наукова доповідь – доповідь, яка виголошують на наукових зібраннях – конференціях, симпозіумах тощо. Політична доповідь – різновид доповіді з політичних питань.

Слайд 4

Вимоги до доповіді: Практичні поради доповідачеві: Подякуйте тому, хто вас представив аудиторії; Чітко назвіть тему виступу та проблему, яку розкриватимете; Стисло поясніть, у який спосіб ви аналізуватимете проблему, на що, насамперед, звернете увагу. полемічність критичне спрямування лаконізм професіоналізм аргументованість ораторська майстерність повага до зібрання

Слайд 5

Промова – заздалегідь підготовлений публічний виступ з одного чи декількох питань з метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття і волю слухачів Промови в свою чергу поділяються на: Мітингова промова – має гостре політичне спрямування, злободенна, стосується певної суспільно-значимої проблеми Ділова промова – вирізняється більшою стриманістю у проявах емоцій, орієнтацією на логічний вплив, аргументованістю Ювілейна промова – характеризується святковістю, урочистістю, доречними жартами і експромтами, невимушеною манерою виголошення

Слайд 6

Вимоги до промови: Архітектоніка (будова) виступу: Вступ – вказівка на предмет обговорення; Основна частина – виклад власних поглядів на певне питання; Висновки – пропозиції, оцінки. логічна стрункість емоційна насиченість орієнтація на найвіддаленішого слухача наявність ритму (витримання пауз) виразність мови

Слайд 7

Лекція – форма пропаганди наукових знань, живий процес спілкування між промовцем та слухачами Поради лектору: Відшукати необхідні слова, щоб викликати інтерес до матеріалу лекції та довіру аудиторії; Не втрачати ясності і послідовності викладу; Чітко оформлювати зачин і кінцівку кожної смислово самостійної частини; Активізувати увагу слухачів, втягувати їх у пошук розв’язків питання; В основній частині розглядати не більше 7 вузлових питань, не перенасичувати виклад фактами і цифрами; Чітко і аргументовано висловити своє власне ставлення до теми.

Слайд 8

Бесіда – проводиться з невеликою кількістю учасників і охоплює всього декілька питань Поради: Дохідливо і стисло викласти основні положення теми; Розвивати тему через питання та відповіді; Спершу спробувати відповісти на питання самому, поступово втягуючи у розмову присутніх

Слайд 9

Дискусія – обговорення будь-якого спірного питання Специфіка наукової дискусії: Формулювання своєї думки однозначними і точними висловами; Терміни і абстрактні слова слід витлумачити В одній тезі не повинно бути двох питань, якщо для них потрібні окремі докази ; Точно визначити головну проблему і зосередити увагу навколо неї; Ретельно дібрати необхідну інформацію та доцільну аргументацію; Спробувати передбачити контраргументи і намагатися спростувати їх уже в самому виступі; Бути гранично лаконічним.

Слайд 10

Узагальнена схема підготовки виступу: 1. Обдумування та формулювання теми, визначення низки питань, виокремлення принципових положень. 2. Добір теоретичного і практичного матеріалу. На цьому етапі важливо не просто знайти і опрацювати матеріал, а глибоко його осмислити, визначити головне і другорядне; інтегрувати основні положення за кількома джерелами. 3. Складання плану, тобто визначення порядку розташування окремих частин тексту, їх послідовності та обсягу. 4. Складання тез виступу. 5. Написання остаточного тексту виступу

Слайд 11

Аргументація – це спосіб переконання за допомогою логічних доказів Аргументації в свою чергу поділяються на: Контраргументація Аргументація доведення

Слайд 12

Методи аргументації: фундаментальний метод метод протиріччя метод зіставлення метод «бумеранга» метод очевидної підтримки метод ігнорування

Слайд 13

«Ніяка інша здатність людини не дасть їй можливості з такою швидкістю зробити кар’єру та домогтися визнання, як здатність добре говорити.» (Ч. Депью)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова