X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Предмет, обсяг і завдання граматики

Завантажити презентацію

Предмет, обсяг і завдання граматики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Предмет, обсяг і завдання граматики 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 2

Кожна мова має – свою граматичну будову –свою систему граматичних категорій –свою систему граматичних значень 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 3

Граматика оперує системою наукових понять – граматичні форми, – граматичні значення – граматичні категорії 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 4

Граматика як наука про морфологічну і синтаксичну будову мови займає одне з центральних місць у системі мовознавства На рівні морфології граматично оформляються слова як номінативні одиниці мови (морфема) На рівні синтаксису будуються словосполучення та речення як комунікативні одиниці мови. (речення) 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 5

Система морфем виявляється в мови посередньо в 1. словах 2. словоформах (фонеми – морфеми – слова (словоформи) – словосполучення – речення) 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 6

Основні граматичні поняття 1. граматичне значення Входить до складу смислової структури слова, поряд з його лексичним значенням. Виражає зміст взаємного протиставлення двох або кількох мовних (морфологічних чи синтаксичних) одиниць. (відображають різні типи відношень між словами з лексичним значенням). 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 7

Граматичне значення Службові слова, що використовуються для вираження взаємозв’язку між повнозначними (номінативними) словами, є носіями граматичних значень. Повнозначні слова, крім лексичного значення, мають також граматичне, оскільки в процесі мовної діяльностівони зв’язані з іншими повнозначними словами (граматичне значення відповідно оформляє лексичне значення слова) 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 8

Відмінність між граматичним і лексичним значенням: Граматичне значення виражається за допомогою відповіних граматичних засобів, що входять до складу слова (афікси) Лексичне значення передається цілим словом. 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 9

Граматична форма Засіб вираження граматичних значень. Не може бути граматичного значення, яке б не виражалося граматичною формою і навпаки. Зміна граматичного значення одночасно зумовлює зміну його граматичної форми. 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 10

Один і той же формальний показник може бути носієм кількох граматичних значень одночасно 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 11

Одне і те ж граматичне значення може виражатися кількома різними граматичними формами 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Слайд 12

Граматичні форми поділяються на: Морфологічні форми (видозміни одного і того ж повнозначного слова, що характеризують його здатність поєднуватися з іншими повнозначними словами). Сукупність уєіх морфологічних форм слова становить його парадигуму Синтаксичні форми (способи вираження типів поєднуваності слів) 1. Предмет, обсяг і завдання граматики

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова