X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Іван Драч - «Балада про соняшник»

Завантажити презентацію

Іван Драч - «Балада про соняшник»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Іван Драч «Балада про соняшник»

Слайд 2

Художнику — немає скутих норм. Він — норма сам, він сам в своєму стилі… І. Драч

Слайд 3

За енергією шукань, розгоном випереджування і садизмом самозміни Іван Драч явище небувале в усій українській поезії. Він увесь — скімлива душевна незакінченість, моторошна невіднайденість, постійно поновлювана незгармонізованість... І. Дзюба

Слайд 4

Прізвище при народженні: Іван Федорович Драч Дата народження:17 жовтня 1936 Портфоліо письменника: Місце народження: Теліжинці Тетіївського району Київської області Рід діяльності: прозаїк, поет

Слайд 5

Цей твір(«Балада про соняшник») цікавий... По-перше, тема обдарованості й таланту подана цілком по-новому... По-друге: розв’язання теми цілком своє, а не традиційне... По-третє: колір сонця у поета оранжевий, тобто жовтогарячий. Це, як мені здається, цілком відповідає характерові творчого сприймання світила українським народом... П. Тичина

Слайд 6

«Балада про соняшник» (1962) В соняшника були руки і ноги, Було тіло шорстке і зелене. Він бігав наввипередки з вітром, Він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці. І купався коло млина, і лежав у піску, І стріляв горобців з рогатки… ***** Поезіє, сонце моє оранжеве! Щомиті якийсь хлопчисько Відкриває тебе для себе, Щоб стати навіки соняшником.

Слайд 7

Тема: розповідь про хлопчика–соняшника, показ природи мистецької творчості. Ідея: возвеличення таїнства пробудження творчого духу в людині ; усвідомлення високості поезії, що базується на рідному ґрунті, на національних коренях. Провідний мотив: талант бачити красу в повсякденні; мотив духовної величі людини. Літературний рід: ліро-епос. Жанр: балада (модерна). Віршовий розмір: верлібр.

Слайд 8

Епітети: тіло шорстке і зелене; красиве засмагле сонце; золоті переливи; червона сорочка;золоте німе захоплення;сонце оранжеве; Розгорнута метафора (перевтілення, метаморфоза): В соняшника були руки і ноги, Було тіло шорстке і зелене. Він бігав наввипередки з вітром, Він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці. І купався коло млина, і лежав у піску, І стріляв горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі... Риторичне звертання: Поезіє, сонце моє оранжеве; дайте покататись, дядьку! Риторичне питання: Дядьку, хіба вам шкода?

Слайд 9

Балада— вид лiро-епiчної поезiї фантастичного, iсторико-героїчного або соцiально-побутового характеру з драматичним сюжетом. І.Драч реформував жанрові можливості балади, відкинувши традиційні легендарно-історичні, героїчні й фантастичні її атрибути, але залишивши ліро-епічну структуру, напружений сюжет… У його баладах ліричний суб’єкт уміє миттєво осягнути світ, побачити в ньому щось дивне, неповторне, якусь нову грань, яка не всім відкривається. Особливості балади І. Драча: • Відкинуто традиційні легендарно-історичні, героїчні і фантастичні атрибути. • Розширено просторові координати художнього світу. • Побутова конкретика, універсальність і велич життя поєднанні в цілісність. Жанрові особливості твору:

Слайд 10

«Балада про соняшник» не вкладалася в загальноприйнятому розумiннi в рамки цього жанру, маючи ознаки то притчi, то медитацiї, то невеликої поеми. «Балада про соняшник» — твiр незвичний. Йому притаманнi баладнi елементи фантастики (зокрема, олюднення образiв соняшника й сонця, їх «одивнення» за рахунок навмисного заземлення, спрощення), особливий драматизм (адже справжнє потрясіння переживає химерний персонаж iз зеленими руками й ногами вiд дивовижного видива — сонця на велосипедi). У «Баладі про соняшник» побутова конкретика, універсальність і велич життя поєднані в цілісність, читацьке світосприймання пов’язане відчуттям неперервності руху й відкриттям краси в повсякденному житті. Жанрові особливості твору:

Слайд 11

Сюжет твору: Живе соняшник, своєю поведінкою він нагадує звичайного хлопчика, який бігає наввипередки, рве на груші гнилиці, купається біля млина, стріляє горобців з рогатки тощо. А відрізняється тільки тим, що має шорстке зелене тіло. І от якось після купання він стрибав на одній ніжці, щоб вилити з вуха воду, та побачив сонце «у червоній сорочці навипуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари у небі». І соняшник, який застиг в німому захопленні, просить, щоб сонце дало йому покататись на велосипеді або хоча б посадило його на раму.

Слайд 12

Вірш складається з двох частин: притчової та роз’яснювальної, що надає ще більшої схожості цього твору із притчами біблійними чи, скажімо, притчами-байками Г. Сковороди. Сам твір є розгорнутою метафорою, що поетично розкриває життєдайний образ сонця-поезії, який дає наснагу й землі, й людській душі — тим-то й повертає соняшник-хлопчисько голову до цього джерела світла й натхнення. Отже, сонце і соняшник нероздільні, тому що людина, яка відкрила для себе поезію, вже ніколи не втратить відчуття зачудованості нею, красою поетичного вислову, поетичної метафори, як не втратить вона і вміння «сонячно» відчувати красу життя. Композиція вірша:

Слайд 13

Верлібр — вірш без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини.

Слайд 14

Головнi образи: соняшник - хлопець, Сонце - поезiя

Слайд 15

Сонце – традиційно в І. Драча — символізує вічне духовне джерело життя, а от соняшник — справжнього митця, який поєднує в собі два прагнення — порив в височінь, до сонця й закорінення в рідну землю. Образи-символи балади: Образи соняшника й сонця цементують структуру поезії, вони надзвичайно прозорі: читачеві зрозуміло, що поет нерозривно пов’язаний із реальним життям, яке дає можливість самореалізуватися творцеві. Відкриття краси, духовності, що набувають космічного, сонячного виміру, неможливі без «земного», реального буття, яке творча особистість переплавляє у витвори мистецтва (М. Ткачук).

Слайд 16

Ліричний сюжет зводиться до кульмінаційної думки: Поезіє, сонце моє оранжеве! Щомиті якийсь хлопчисько Відкриває тебе для себе, Щоб стати навіки соняшником. На перший погляд, цей вiрш — просто весела забавка. Але своєрiдний висновок твору примушує визнати, що перед нами не потiшна оповiдка про дивнi подiї, а притча про красу й силу поезiї. Кульмінаційна думка поезії:

Слайд 17

Асоціації й почуття, які викликає «Балада про соняшник»: На запитання, якими кольорами розмалювали б ви цей твір, відповідають, що тільки світлими, теплими й сяючими. Почуття й асоціації обов’язково позитивні, добрі, милі, адже життя прекрасне тим, що кожної миті кожен із нас має можливість відкрити для себе нову, дивовижну грань світу.

Слайд 18

Слайд 19

Літературний диктант 1 варіант Іван Драч – представник літературної течії – … 2.Течія модернізму, для якої притаманні розрив логічних зв’язків під час зображення, суб’єктивна асоціативність – … 3. Поема-феєрія –… 4. Творчий дебют поета – … 5. Державна премія України імені Тараса Шевченка присуджена за… 6. Жанр твору «Лист калини, залишеної на рідному лузі в Теліжинцях» – …

Слайд 20

7. Він бігав наввипередки з вітром, Він вилазив на грушу, і рвав у пазуху гнилиці, І купався коло млина, і лежав у піску, – рядки з твору… 8. Верлібр – це … 9. Іван Драч в українській поезії є продовжувачем традицій… 10. Твір, що має підзаголовок «Новорічна казка», називається… 11. Кіноповість про Лесю Українку має назву… 12. Колір сонця у «Баладі про соняшник» – …

Слайд 21

Літературний диктант 2 варіант За особливістю творчої манери Івана Драча є те, що він … Дебютною збіркою І.Драча є … Одним із найулюбленіших жанрів І. Драча раннього періоду творчості є … Одним із центральних у творчості І. Драча є образ … Твір І. Драча «Крила»за жанром є баладою, хоч і має підназву … 6.У творі «Крила» І. Драча домінує такий художній прийом, як ….

Слайд 22

7. У баладі «Крила» І. Драча йдеться про … 8.Реальним прототипом постає доля Василя Сухомлинського у драматичній поемі Івана Драча … 9.Образ сонця, що їде на велосипеді у червоній сорочці постає у вірші І.Драча… 10.У «Баладі про соняшник» Іван Драч застосував фольклорний мотив … 11. Тема балади: … 12. Ідея «Балади про соняшник»: …

Слайд 23

Відповіді: 1 варіант 1.Авангардизму 2. сюрреалізм 3. «Ніж у сонці» 4. збірка «Соняшник» 5. збірку «Корінь і крона» 6. вірш-епістола 7.«Балада про соняшник» 8.неримований нерівнонаголошений вірш 9. Михайла Коцюбинського, Павла Тичини 10.«Крила» 11.«Іду до тебе» 12. оранжеве.

Слайд 24

Відповіді: 2 варіант 1.Поет- модерніст 2. «Соняшник» 3. Балада 4. Сонця 5. «Новорічна казка» 6. Анафора 7. «невміння людей скористатися своїм, вимріяним віками щастям» 8. «Дума про вчителя» 9. «Балада про соняшник» 10. перевтілення (метаморфози)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська література