X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Види соціологічного дослідження

Завантажити презентацію

Види соціологічного дослідження

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Види соціологічного дослідження

Слайд 2

Вид соціологічного дослідження визначається характером поставлених мети й завдань, глибиною аналізу соціального процесу, залежно від затрат часу тощо.

Слайд 3

Розрізняють три основні види соціологічного дослідження: розвідувальне (пілотажне) - найпростіший вид соціологічного аналізу, який дозволяє розв'язувати обмежені завдання, до яких відносяться анкети, бланк — інтерв'ю, опитувальні листи, картки спостереження, картки вивчення документів.

Слайд 4

Описове дослідження З його допомогою отримують емпіричну інформацію, яка дає відносно цілісне уявлення про соціальне явище, що вивчається.

Слайд 5

Аналітичне дослідження Воно не лише описує елементи явища або процесу, що вивчається, але й дозволяє виявити причини, які лежать в його основі. Пошук причинно-наслідкових зв'язків — головне призначення цього дослідження.

Слайд 6

В залежності від того, чи вивчається соціальне явище в статиці або в динаміці, виділяють два види соціологічного дослідження: разове дослідження - дає інформацію про стан об'єкта аналізу, про кількісні характеристики якогось явища або процесу в момент його вивчення.

Слайд 7

Повторне дослідження - це дослідження одного й того ж або різних контингентів, які проводяться декілька разів, через певні проміжки часу, в однакових або відмінних соціальних умовах.

Слайд 8

Повторні дослідження поділяються на: Трендові дослідження здійснюються на аналогічних вибірках або в межах однієї генеральної сукупності з інтервалами у часі з метою аналізу змін на рівні певної групи, сукупності. когортні тренди історичні тренди

Слайд 9

Панельне дослідження - за умов цього дослідження обстежуються одні й ті ж люди через однакові часові інтервали.

Слайд 10

Лонгітюдне дослідження це дослідження, момент повторення якого визначається з врахуванням ґенези сукупності, що вивчається, тобто з досягненням цією сукупністю певної стадії свого розвитку.

Слайд 11

Список використаної літератури: 1) И. Г. «Социологические исследования в библиотеках» : практ. пособ. / Васильев И. Г., Илле М. Е., Равинский Д. К. – СПб : Профессия, 2002. – 176 с. – (Библиотечный практикум). 2) Кушерець Т. В. Соціологія : навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання / Т. В. Кушерець ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2008. – 220 с. 3) Інтернет-ресурси: http://subject.com.ua/sociology/picha/48.html http://babylibrarivolodymyrec.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=17:article-19&catid=10:fourth-category&Itemid=38

Слайд 12

Дякую за увагу!!! Підготувала: студентка гр. Б 2-1 Сидоренко Анна Олександрівна

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія