X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про соціальне партнерство

Завантажити презентацію

Поняття про соціальне партнерство

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

1. Спільна взаємовигідна діяльність 2. Спільна участь у створенні нормативно-правових актів 3. Забезпечення переходу на багатоканальне фінансування ПТНЗ МЕТА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:

Слайд 2

1. ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ 2. РІВНОПРАВНІСТЬ 3. ВЗАЄМОПОВАГА сторін 4. ОБГРУНТОВАНІСТЬ і реальність взаємних зобов’язань 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ сторін за виконання домовленостей і зобов’язань 6. ЗАКОННІСТЬ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Слайд 3

УЧАСНИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА у сфері ПТНЗ Роботодавці як представники інтересів економіки і соціальної сфери 1. Підприємства, організації, установи 2. Союзи промисловців і підприємств 3. Професійні асоціації роботодавців Громадські об’єднання і організації Професійні спілки, асоціації найманих працівників Владні структури і органи управління 1. Органи управління галузями економіки 2. Органи управління соціальною сферою та сферою праці 3. Торгово-промислові палати, їх відділення та ін. Індивідуальні представники ринку праці Індивідуальні споживачі освітніх послуг Учні, їх батьки, безробітні громадяни, інші фізичні особи

Слайд 4

НАПРЯМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ соціальних партнерів на всіх рівнях 1. СПРИЯННЯ підвищенню якості робочої сили 2. КОРИГУВАННЯ обсягів і напрямів підготовки робітників 3. Систематична ПІДТРИМКА розвитку системи профорієнтації 4. Сприяння впровадженню механізмів СТИМУЛЮВАННЯ роботодавців 5. Участь у ПІДГОТОВЦІ ПРОПОЗИЦІЙ щодо удосконалення чинного законодавства

Слайд 5

Соціальне партнерство у сфері ПТО НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ДОЗВОЛИТЬ: Розвивати систему соціально-трудових відносин Запровадити та забезпечити ефективну діяльність організаційних форм соціального партнерства (наприклад, їх рад тощо) 3. Розширити науково-методичне забезпечення ПТНЗ 4. Посилити фінансове забезпечення системи ПТО 5. Посилити гнучкість та мобільність ПТО 6. Забезпечити приведення обсягів та напрямів підготовки робітничих кадрів до реальних потреб регіонального ринку праці

Слайд 6

1. ВИЗНАЧЕННЯ загальної мети та завдань формування держзамовлення ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ на підготовку робітничих кадрів на регіональному рівні за участю соціальних партнерів 2. ДОГОВІРНЕ ОФОРМЛЕННЯ організації та змісту роботи 3. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ регіонального ринку праці врахуванням демо-графічної ситуації в регіоні 4. АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ регіонального ринку освітніх послуг 5. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СОЦПАРТНЕРСТВА у сфері ПТО на регіональному рівні 6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ різнорівневого і багатока-нального фінансування ПТО 7. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ щодо формування замовлення 8. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ реалізації держзамовлення

Слайд 7

НАПРЯМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ ТА ПІДПРИЄМСТВ Прогнозування потреби підприємств у робочих кадрах Підготовка пропозицій щодо обсягів і напрямів підготовки Участь підприємств у розробці навчальних посібників, планів та ін; підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації робітників Залучення кваліфікованих працівників підприємств до участі в навч. процесі Надання підприємствами робочих місць для проходження в/п учням ПТНЗ Участь представників підприємств у підсумковій атестації випускників ПТНЗ Організація профнавчання персоналу підприємств на базі ПТНЗ Надання підприємствами можливостей педпрацівникам ПТНЗ ознайомлюватися з новими технологіями, сучасним обладнанням і технікою, проходити стажування Працевлаштування випускників ПТНЗ, забезпечення їх адаптації та закріплення на робочих місцях Фінансова підтримка розвитку ПТНЗ Оцінка якості професійної підготовки робітничих кадрів; Здійснення систематичного обміну інформацією щодо стану та проблем

Слайд 8

1. З’ясовувати конкретну потребу у професійній підготовці 2. Планувати і розробляти зміст, методи та форми навчання 3. Визначати найбільш вдалу стратегію для місцевих умов ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ дає можливість: 4. Налагоджувати і підтримувати зв’язки з підприємствами

Слайд 9

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ПТНЗ щодо формування системи соцпартнерства ДОПОВНЕНІ ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ певних категорій працівників обов’язками щодо роботи із соціальними партнерами 2. Включені в ПЛАНИ РОБОТИ ПТНЗ ЗАХОДИ із соціаль- ними партнерами 4. Створена РАДА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 5. Налагоджена СПІВПРАЦЯ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ СОЦПАРТНЕРІВ 3. Розроблені необхідні ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВПРАЦІ із соціаль- ними партнерами

Слайд 10

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ соціального партнерства 1. Динаміка показників працевлаштування за отри- маною професією випускників (професії, за якими працевлашту- валося понад 80, 60-75, менше 50% випускників) 2. Надання додаткових освітніх послуг 3. Введення нових професій, в яких є потреба підприємств-партнерів 4. Приріст позабюджетного фінансування за рахунок реалізації різних видів освітніх послуг 5. Наявність у звітно-плануючій документації заходів щодо розвитку соціального партнерства 6. Реалізація різних форм співпраці із соціальними партнерами та її результативність 7. Кількість підприємств, з якими укладені угоди про співпрацю з таких питань: Організація в/п Призначення іменних стипендій учням Призначення наставників від підприємств Організація конкурсів профмайстерності Організація стажування викладацьких кадрів на підприємстві Передача обладнання (техніки) ПТНЗ Надання сировини та матеріалів для навчального процесу Оплата харчування учнів Спільне виготовлення продукції Професійне навчання персоналу підприємства тощо Наявність та ефективність функціонуючих організаційних форм соціального партнерства ЗАГАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ соціального партнерства - виконання головного завдання системи ПТО (задоволення реальної потреби роботодавців у робітниках за рахунок її випускників)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія