X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Вікові особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика"

Завантажити презентацію

"Вікові особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вікові особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика Науково-дослідницьку роботу виконала:Мардачова Анастасія Ігорівна,учениця 10 класу Мукачівської ЗОШ І – ІІІ ст. №1 ім.О.С.Пушкіна Науковий керівник:Бойко Андріана Тиберіївна, вчитель української мови та літератури Мукачівської ЗОШ І – ІІІ ст. №1 ім.О.С.Пушкіна

Слайд 2

Проблематика роботи Активна трансформація нашого суспільства складно й неоднозначно впливає на соціально-психологічне життя людини. Особливого загострення набувають проблеми сучасної школи, зокрема психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу. Особливої актуальності набувають проблеми психологічного вивчення дітей шестирічного віку, які, перебуваючи на дуже складному етапі вікового онтогенезу, переживають низку проблем психогенного характеру. Це спричинено як перебігом кризи 6-7 років, так і складними соціальними змінами, що переживає дитина, змінюючи свій статус дошкільника на соціально поціновуваний статус учня школи.

Слайд 3

Слайд 4

Актуальність роботи Недостатня розробленість проблематики та практичні запити освітнього процесу для створення універсального пакету методик,за допомогою яких можна різнобічно вивчати дітей-шестирічок.

Слайд 5

Об’єктом дослідження є психологія дітей шестирічного віку. Предмет дослідження склали психологічні особливості дітей-шестиліток та їхня психодіагностика.

Слайд 6

Слайд 7

Мета наукової роботи полягала у розкритті специфічності психічного розвитку дітей шестирічного віку та визначенні основних психодіагностичних параметрів їхнього вивчення. Гіпотеза дослідження Якщо вважати, що дітям шестирічного віку властиві особливі психологічні якості, властивості й показники, то можна стверджувати, що потрібна спеціальна психодіагностична система прийомів і методів для їхнього вивчення на дуже складному етапі онтогенезу.

Слайд 8

Завдання дослідження: Встановити основні вікові й психологічні особливості дітей шестирічного віку й обґрунтувати потребу переходу на початок їхнього шкільного навчання якраз із цього онтогенетичного етапу; Дослідити особливості лонгітюдного методу як ключового у вивченні шестиліток; Здійснити аналіз програми психодіагностування молодших школярів, зокрема шестирічок

Слайд 9

Психологічні особливості й об’єктивна зумовленість переходу на навчання дітей з шести років Вступ до школи у звичному розумінні являє собою своєрідний рубіж, за яким істотно змінюється життя дитини, зростають вимоги до її самостійності і відпо відальності. Ігри та інші звичні для дошкільника види ді яльності витісняються навчальними заняттями. Ці мірку вання про особливості учнівського життя грунтуються, як правило, на тих уявленнях, які склалися у дорослих на ос нові досвіду власних шкільних років. Це породжує у свою чергу думку про те, що навчати шестирічних дітей перед часно. Підставою для протилежного висновку є той факт, що «сьогоднішні діти стали розумнішими». Істина ж у дос товірному знанні фізичних і психічних можливостей сучас ної шестирічної дитини, тенденцій її розвитку і умов, що забезпечують успішне навчання та виховання.

Слайд 10

Слайд 11

Зміни провід ної діяльності дитини дошкільного віку: • Прагнення дитини до суспільно значимої діяльності; • Здатність довільно управляти своєю поведінкою • Спрямовування зусиль на розв'язання пізнавальних завдань; • Узагальнені форми мислення, елемент теоретичного ставлення до навчального матеріалу, смислове запам'ятовування, завершеність практичного ово лодіння мовою; • Здатність налагоджувати стосунки з ровес никами, елементарні навички спільної діяльності.

Слайд 12

Лонгітюд як один з ключових методів психологічного вивчення учнів-шестирічок "Метод лонгітюдний (метод повздовжника) - належить до методів організаційних. Передбачає роботу з однією і тією ж групою людей - або з однією людиною - регулярно й досить часто обстежуючи їх упродовж тривалого часу - відстежується розвиток, здійснюється "повздовжній зріз". Лонгітюд дозволяє досить повно і різнопланово охопити проблему розрізнення вікових та індивідуальних особливостей школяра. У межах однієї часово-вікової популяції діти одного паспортного віку часто можуть помітно відрізнятися своїми індивідуальними особливостями, унікальним темпераментом і неповторним рівнем вікового розвитку. Диференційований підхід до кожної особистості, розрізнення, поєднання і порівняння вікових та індивідуальних особливостей дитячої поведінки є однією з нагальних проблем для сучасних учителів, вихователів, шкільних психологів, батьків.

Слайд 13

Основні принципи застосування лонгітюдного методу 1) Проведення досліджень з одними і тими ж досліджуваними в процесі їхнього онтогенетичного розвитку ( у нашому випадку бажано застосовувати лонгітюд приблизно з 3-4 років або й від народження); 2) Поєднання повздовжнього дослідження з поперечними зрізами й іншими науковими психологічними методами; 3) Однакові методи математичної обробки даних кожного зрізу; 4) Об’єктивна і виважена якісна інтерпретація кожного етапу та дослідження в цілому, тобто врахування як попередніх вікових і психологічних особливостей (до 6 років), так і наступних (після 6 років).

Слайд 14

Слайд 15

Система комплексних методик для діагностики молодших школярів Комплекс психодіагностичних методик, запропонований Р.С. Нємовим дозволяє оцінити: 1. Загальну орієнтацію дітей у довкіллі. 2. Ставлення дитини до навчання в школі. 3. Уяву. 4. Пам’ять. 5. Мислення. 6. Мовлення. 7. Художньо-зображувальні здібності. 8. Трудові уміння і навички. 9. Мотивація досягнення успіхів. 10. Особистісні якості. 11. Міжособистісні взаємини. 12. Спроможність вияснити, як розвивається дитина упродовж навчання в початкових класах. 13. Своєчасну виявленість її задатків та здібностей. 14. Встановлення причини відставання дитини в навчанні або причини поганого виховання. 15. Дитині, батькам, учителям, вихователям надаються науково обгрунтовані і компетентні рекомендації щодо корекції наявних відхилень від норми.

Слайд 16

Психологічна характеристика вивчення основних компонентів готовності дитини до навчання в школі Мовна готовність дітей-шестирічок до навчання і навчання насамперед виявляється в їхньому умінні користуватися словом для довільного керування поведінкою і пізнавальними процесами. Не менш важливим є розвиток мови як засобу спілкування і передумови до засвоєння письма . Особистісна готовність дітей до навчання є не менш важливою, ніж пізнавальна й інтелектуальна. Від бажання дитини учитися залежать і її успіхи. Пізнавальна потреба відноситься до розряду так званих «ненасичуваних», важлива особливість яких полягає в тому, що чим більше задовольняється відповідна потреба, тим сильніше вона постає.

Слайд 17

Мовна готовність дітей-шестирічок до навчання і навчання насамперед виявляється в їхньому умінні користуватися словом для довільного керування поведінкою і пізнавальними процесами. Не менш важливим є розвиток мови як засобу спілкування і передумови до засвоєння письма . Особистісна готовність дітей до навчання є не менш важливою, ніж пізнавальна й інтелектуальна. Від бажання дитини учитися залежать і її успіхи. Пізнавальна потреба відноситься до розряду так званих «ненасичуваних», важлива особливість яких полягає в тому, що чим більше задовольняється відповідна потреба, тим сильніше вона постає.

Слайд 18

Слайд 19

Висновки: • Діти шестирічного віку відзначаються цілою низкою симптомокомплексів вікового та психологічного характеру.Тому у психодіагностичному вивченні таких дітей особливу увагу треба робити на дослідження соціальної ситуації розвитку дитини, її провідній діяльності, психічних новоутвореннях, особливостях вікової кризи 6-7 років, спричиненої переходом у соціальний статус – школяр-шестирічка. • Психологічні й вікові параметри психоструктури сучасних дітей шестилітнього віку дають підстави стверджувати про можливість і доцільність навчання дітей з цього вікового етапу. Однак завжди слід пам’ятати про індивідуально-диференційований, особистісно зорієнтований, підхід до вивчення психіки дитини. • Лонгітюд доцільно визнати одним з найплідніших та найінформативніших методів психодіагностичного вивчення дитини шестирічного віку, яка вступає на навчання у перший клас загальноосвітньої школи,за допомогою якого можна цілісно і різнопланово визначити психологію особистістості шестилітки. • Достовірне вивчення дитини шестирічного віку повинно здійснюватися за допомогою сучасних психолого-педагогічних програм, які різновекторно охоплюють психічний світ дитини. • Для діагностики дітей молодшого шкільного віку, зокрема шестирічок, потрібно залучати блоки системи комплексних методик (спеціальної карти індивідуального психологічного розвитку дитини), яка дозволяє діагностувати основні й найтиповіші параметри особистісного розвитку. • Основні компоненти готовності дитини шестирічного віку до школи дозволяють констатувати у переважній більшості випадків готовність (інтелектуальну, психофізичну та іншу) сучасних шестирічок до правильно організованого навчання у загальноосвітній школі. • Проблематика психодіагностичного інструментарію для дітей шестирічного віку залишається однією з найскладніших у віковій психології та потребує подальшого старанного вивчення.  

Слайд 20

Результати дослідження: Теоретичне значення роботи полягає в розширенні та поглибленні уявлень про процес становлення дітей шестирічного віку та особливості їхнього психодіагностичного вивчення. Практичне значення дослідження випливає з того, що його теоретичні й практичні узагальнення можуть бути використані у безпосередній діяльності вчителів, практикуючих психологів, батьків з дітьми-шестирічками.

Слайд 21

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне