X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Фармацевт"

Завантажити презентацію

"Фармацевт"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Фармацевт Я знаю, що тема не в тему, але менi подобається.

Слайд 2

Фармацевт — це і медик, і хімік, і біолог, але не продавець у білому ха латі. Це досвідчений спе ціаліст, який має вищу або середньо-спеціальну освіту в галузі медицини або фармакології.

Слайд 3

Без умовно потрібно володі ти знаннями про те, як виготовляються лікарські препарати, як вони по винні зберігатися, кому показані, а кому проти показані. Фармацевт — дуже відповідальна професія, оскільки несе за собою ряд обов’язків, невиконан ня яких, може призвести до шкоди для людського здоров'я і навіть життя.

Слайд 4

Крім уваги і терпіння, ця робота вимагає хорошої пам'яті та зосередженос ті. Фармацевт має знати всі назви ліків (а їх в ап теках не менше 4000), їх склад, показання та про типоказання.

Слайд 5

Фармацевт окрім того, що видає те, що лікар приписав також переві ряє, щоб всі дані на ре цепті мали відношення до пацієнта і до його хво роби. Звіряє дозу, переві ряє чи пацієнт не чутли вий до ліків і не приймає інших ліків, які можуть викликати небажані ефекти або перешкодити лікуванню. Тому що навіть найпростіші і, на перший погляд, безневи нні препарати, можуть викликати алергічні ре акції або дати небажані побічні дії.

Слайд 6

Для роботи аптеці по трібне відмінне здоров'я і витривалість, оскільки навантаження передба чає запас енергії, якої по винно вистачити на на пружену зміну. Особливо складно працювати в ніч ні зміни, по вихідних і святах.

Слайд 7

Фармацевт має поста вити себе на місце хво рої людини, зрозуміти її, бути чуйним та уважним. Адже робота з людьми, сама по собі нервова, а робота з хворими людьми – тим паче. Різні люди приходять в аптеку: мо лодь, люди похилого віку, молоді мами, психічно хворі люди, наркомани. У будь - якій ситуації фармацевт повинен бути ввічливим і тактовними. І до кож ного пацієнта потрібен індивідуальний підхід.

Слайд 8

Спеціальність фар мацевта передбачає зна ння не тільки медичних і фармакологічних дис циплін, але також основ маркетингу, економіки, психології. Професія фармацевта користується великою популярністю у молоді. Як на мене, вона престижна і після за кінчення навчання мож на легко знайти роботу. Вчитися на фармацевта не легко, але це того вар те. Мабудь.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне