X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Психологія особистості

Завантажити презентацію

Психологія особистості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготувала асист. Гусєва Т.П.

Слайд 2

Особистість з англ.personality походить від лат.persona що означає маска Поняття особистість було пов’язане із зовнішнім соціальним образом, який приймає людина, коли вона виконує певні життєві ролі – це обличчя звернене до навколишніх, соціальна маска.

Слайд 3

Варіанти визначення особистості відомими персонологами Х.Вольф, 1734. “ Особистість-це те, що зберігає спогади про самого себе і сприймає себе як того самого і раніше і тепер” Г.Оллпорт, 1937. “ Особистість- це щось і вона щось робить, це те, що лежить за конкретними вчинками всередині самого індивідуума”

Слайд 4

Р.Кеттел, 1965. ” Особистість – це те, що дозволяє прогнозувати поведінку людини в будь-якій заданій ситуації ” В.М.Бехтєрєв, 1923. “Особистість є ніщо інше, як самодіяльна особа зі своїм психічним складом й індивідуальним ставленням до навколишнього світу” Петровський А.В., 1986. “ Особистість – це людина як суб’єкт активної діяльності перетворює світ, а отже, носій свідомості та самосвідомості”

Слайд 5

Людина – істота природна, але біологічне в процесі історичного розвитку під впливом соціальних умов змінилося,набуло своєрідних специфічно людських особливостей Індивід – це окремий самостійний організм, біологічна істота, представник людської спільноти, носій індивідуально своєрідних природних властивостей. У понятті «індивід» окреслено природне тілесне буття людини

Слайд 6

Особистість - це конкретний індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та фізичними властивостями. Соціальна істота, активний діяч суспільного розвитку. Індивідуальність – своєрідне, неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як темперамент, характер тощо.

Слайд 7

Запитання Чи може існувати індивід,що не є особистістю? Чи може існувати особистість без індивіда?

Слайд 8

Відповідь Може існувати. Людина поза межами людського суспільства стати особистістю не зможе Може, це так звана квазіособистість, за якою не стоїть реальний індивід (літературні герої)

Слайд 9

Структура особистості

Слайд 10

Структура особистості

Слайд 11

За словами відомого вітчизняного психолога С.Рубінштейна, Особистість – це те, що людина хоче (її нужди і потреби), що людина може (її здібності і можливості) і що вона собою являє (її спрямованість, характер і ступінь зрілості)

Слайд 12

Психологічна сутність складових особистості: 1.Спрямованість – це її стержень і включає в себе потреби, мотиви, інтереси, світогляд, переконання, ідеали, неусвідомлені потяги Світогляд – це система поглядів на природу, суспільство. Переконання – це суб'єктивна віра у правильність вчинку. Усвідомлені потреби – це мотив, тобто це вже акт діяльності. Ідеал – це те, до чого ми прагнемо. Потяги – неусвідомлені спонуки саморозвитку.

Слайд 13

2.Можливості (потенції) – це здібності, які формуються із задатків і складають передумови вмінь та навичок 3.Характер (елементи характеру: інтелектуальний, емоційно-вольовий, морально-етичний). 4.Темперамент. 5.Психічні процеси (відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, тобто пізнавальні), властивості (спостережливість, працелюбство, дисциплінованість, наполегливість, рішучість тощо), стани (тривоги, страху, піднесеного чи пониженого настрою тощо). 6.Система саморегуляції (система “Я”) – самовизначення, самовдосконалення, рефлексія (самоаналіз).

Слайд 14

ВАЖЛИВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ: СТІЙКІСТЬ – постійність психічного складу ЄДНІСТЬ – кожна риса нерозривно пов'язана з іншими АКТИВНІСТЬ – загальний життєвий тонус, спрямованість МІНЛИВІСТЬ – пластичність, здатність враховувати зміни середовища

Слайд 15

Основою розуміння психічного розвитку особистості є принцип розвитку особистості Григорій Силович Костюк, український психолог . “Розвиток людської особистості - це безперервний процес, що виявляється у кількісних та якісних змінах людської істоти. Ці зміни відбуваються протягом всіх етапів онтогенезу”

Слайд 16

Психічний розвиток особистості проходить низку періодів. Кожен період є певним ступенем розвитку особистості, відбитком її життєвого шляху. Фаза новонародженості до 2х місяців Стадія немовляти від 2хмісяців до 1 року

Слайд 17

Раннє дитинство(1-3р.) Дошкільне дитинство 3-7р.

Слайд 18

Молодше шкільне дитинство 7-12р Підлітковий вік 12-17 р

Слайд 19

Юнацький вік 17-23 Молодість 24-30

Слайд 20

Розквіт 31- 40р Зрілість 41- 55р

Слайд 21

Старість: Похилий вік 55-75р. Старечий вік 75-90р. Довголіття понад 90р.

Слайд 22

Критерії зрілості особистості Незріла особистість намагається змінити інших людей, пристосувати їх до себе. Зріла особистість намагається змінити в першу чергу себе і переходить на гармонійну саморегуляцію у взаємовідносинах. При конфліктах незріла особистість говорить: “Надімною знущалися”. Зріла особистість самокритично оцінює: “Я сам дозволив познущатись над собою”. Незріла особистість понад усе намагається змінити обставини. Зріла, в першу чергу, пристосуватись до них. В кожному мінусі вона намагається знайти і долю позитивного.

Слайд 23

Незріла особистість часто знає, але не вміє. Зріла не лише знає, але і вміє. Ось чому незріла особистість, в основному, критикує, а зріла робить справу (хоч інколи при цьому мовчить або злиться). Незріла особистість намагається влаштувати в першу чергу своє особисте життя, а потім справи. В результаті не влаштовується ні те, ні інше і така людина попадає в залежність від інших людей. Зріла особистість в першу чергу влаштовує свої справи і отримує незалежність. Особисте життя влаштовується само по собі на основі саморегуляції.

Слайд 24

Незріла особистість надіється, зріла діє. Незріла особистість хоче зайняти високе положення, не займаючись самовдосконаленням. Зріла особистість турбується про самовдосконалення, особистісний ріст. Високе положення приходить саме по собі.

Слайд 25

Рангова градація психологічної важливості осіб для індивідуума Найбільш важливою особою для людини є її власна особистість. Людина сама повинна здобувати блага, уміти ними користуватись, турбуватись про задоволення своїх потреб.

Слайд 26

Друге місце займають партнери, які допомагають людині здобувати блага і захищатись, ті особи, які допомагають їй заробляти на життя, тобто співробітники. У незрілих особистостей місце співробітника займають батьки, у яких вони сидять на шиї до їх смерті, або інші особи, на яких незрілі особистості паразитують.

Слайд 27

Третє місце в градації ціннісних осіб займають сексуальні партнери. Не друге, а третє. Коли людина голодна, їй не до сексу. Якщо сексуальний партнер одночасно є і співпрацівником (на роботі, в сімейному бізнесі і т.п.) ця особа стає найбільш близькою і потрібною людиною.

Слайд 28

Діти. Діти попадають на четверте місце. Це здається дикістю, але це є дійсно так. Якщо моє “Я” для мене є в центрі уваги, якщо я живу в першу чергу для себе, то що потрібно робити з дітьми? Потрібно виховувати їх так, щоб вони якнайшвидше стали незалежними від мене і я знову міг би зайнятись своїми справами.

Слайд 29

Батьки. Психологи ставлять їх на 5 місце. Дане Положення особливо часто викликає бурхливе заперечення у осіб, старших 45 років. Особливо часто матері говорять синам:“ Запам'ятай, дружин у тебе може бути багато, а мати одна ”. Таке виховання, коли воно стає керівництвом до дії, призводить до великих бід. Скільки б не було дружин, чоловік живе з дружиною, а не з матір’ю.

Слайд 30

Методи дослідження особистості 16-факторний особистісний питальник Р.Кеттела; Міннесотський багатоаспектний особистісний питальник(MMPI) Особистісний питальник Айзенка (EPQ) Проективні методики діагностування особистості Нетестові методи діагностики

Слайд 31

“ Індивідом народжуються, особистістю стають, а індивідуальність відстоюють ” А.Г.Асмолов

Слайд 32

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Психологія