X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Психологічні механізми

Завантажити презентацію

Психологічні механізми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Поняття про психологічні механізми Історико-теоретичний огляд

Слайд 2

Чеширський кіт психології Само собою зрозуміло, що всі психологічні механізми суть в той же час механізмами фізіологічними. Є.І.Бойко Психологічний механізм… - широко розповсюджений, але не коректний термін некритично запозичений із мови вульгарного матеріалізму і механіцизму, без врахування того, що психічне – це системна якість як продукт коркової нейродинаміки, яка не має протягнутості у просторі і власних механізмів. К.К.Платонов

Слайд 3

Так виходить, що …психологи шукають механізми психічних явищ або у фізіології, або в логіці, а загалом - поза психології. Однак якщо допустити, що така орієнтація психологічних досліджень правильна, то це означало б, що психічні явища не мають власне психологічних механізмів і що психологія обмежена одними «явищами». Але тоді слід відверто визнати, що психологія не становить окрему, самостійну науку, бо ніяка наука не вивчає (тобто тільки описує) явища. Наука вивчає, власне, не явища, а те, що лежить за ними і виробляє їх, що становить «сутність» цих явищ, - їх механізми. П.П.Гальперин Причинне пояснення – це не наукове пояснення. Наука починається із заперечень причинних пояснень. Вона починає описувати процеси, фіксувати закони, шукати механізми. Г.П.Щедровицький Всі психологічні теорії – когнітивні, соціальні, онтогенетичні, або клінічні припускають існування внутрішніх психологічних механізмів.. Очевидно, що жодна форма поведінки не може здійснюватись при відсутності психологічних механізмів. Алан Р. Басс Механізм психіки людини – знаряддя, пристрій у людини, завдяки якому поєднуються у цілісність її органи і системи для передачі і перетворення енергії та інформації в процесах її діяльності. С.Д.Максименко Психологів охопила манія психологічних механізмів. Даніель А.Вейскопф (2011 р.)

Слайд 4

Довга дорога в дюнах… 1.Погляди філософів Особистість Використання терміну механізм Що замість Зауваження Арістотель (384-322 до н.е. Про душу Не використовував Говорив про спосіб мислення, шлях здійснення тих чи інших інтелектуальних дій. Практично вся книга ІІІ трактату "Про душу" присвячена опису того "яким саме способом відбувається мислення" Словники давньогрецької мови не фіксують терміну механізм є тільки μηχανή 1) знаряддя, пристрій , споруда.;2)театральна машина 3) засіб, спосіб, можливість В сучасній грецькій мові механізм має зовсім інших корінь:  γεωργικά . Етимологія слова бере початок із праіндоєвропейського Маг(х)ана - той що дає мажливість. Аврелій Августин (354 - 430) Про кількості душі Не використовував Говорив про особливі "сили душі", які є "бажаннями душі". Аквінський Тома (1225-1274) Сума теології, Сума проти язичників, Дискусійне питання про душу. Не використовував Не вживаючи терміну практично поставив проблему механізмів в І томі "Суми теології":Питання 85. Про спосіб і порядок пізнання. Фома Аквінський був великим популяризатором і послідовником Арістотеля. Та відштовхуючись від його тверджень він створив абсолютно нову систему поглядів на душу і душевний світ людини.

Слайд 5

Декарт Рене (1596 -1650) Правила для керівництва розумом, Метафізичні роздуми, Страсті душі. Стосовно психічних явищ терміну не вживав. Широко використовував термін механізм стосовно фізіологічних та нейрофізіологічних процесів. Описував фізіологічні явища як роботу чітко налагодженого механізму Замість психологічних механізмів описував нейрофізіологічні:будемо ввазати, що душа має своє місцезнаходдження…в маленькій залозі, яка розташована в центрі мозку, звідки вона випромінюється (rayonne) в усе тіло, через посередництво духів, нервів і навіть крові .. Декарт любив писати лише те, що сам дослідив, а тому визнавав, що проблема діянь душі дуже складна оскільки "взагалі невідомо, яким чином ці …духи і ці нерви впливають на рух і відчуття…, не відоме те тілесне начало, яке змушує їх діяти…" Локк Джон (1632-1704)Розвідка про людське розуміння Використовував часто, але , в основному, як метафору. "…отримати чітку ідею того, як мислить душа..не важче, чим мати таку ж ідею стосовно тіла…" В роботі ж тіла для Берклі головне - зчеплення елементів. Берклі Джордж (1681-1753) Трактат про принципи людського знання Використовував як метафору Якщо в роботі певного тілесного чи душевного механізму відчувається розладнання, його слід усунути.

Слайд 6

Еммануїл Кант (1724-1804) Критика практичного розуму Використовував часто, говорив , зокрема, про механізм волі, механізм вчинку, механізм природної необхідності Визначення терміну не дає, опису механізму теж. Гегель Георг Вільгельм (1770-1831). Феноменологія духа, Філософія духа. Використовував і як термін і як метафору: "дух за своєю сутністю полягає у тому, щоби бути при самому собі…тут же він ніби в середині самого себе відчужений від самого себе і його діяльність є ніби механізмом" (про заучування незрозумілого) Дав короткі визначення окремих механізмів: "звичка є механізм відчуття самого себе", "пам'ять є механізм інтелігенції" Гербарт Йоган Фрідріх (1776 -1841) Психологія Широко використовував терміни " психічний механізм і механіка духу" Висловив припущення, що в основі механіки духу (психічного механізму) лежать математичні закони і взаємодія сил.

Слайд 7

2.Погляди західних психологів Особистість Використання терміну механізм Що замість Зауваження Вундт Вільгельм (1832-1920) Вступ до психології, Проблеми психології народів. Не використовував "Першим завданням кожної науки..є виявлення елементів, а потім - знаходження законів, за якими ці елемента поєднуються один з одним. Завдання психології таким чином зводяться до двух проблем: чим є (якими є) елементи свідомості? Які поєднання утворюють ці елементи і за якими законами." Поняття механіки і механізмів свідомості запропоновані Гербартом принципово відкидав: "Механіка душі… являє собою абсолютно трансцендентну дисципліну, що немає нічого, крім назви, спільного с дійсною психологією, що намагається зрозуміти душевні стани в їх умовах і взаємостосунках," Джеймс Вільям (1842- 1910) Психологія. Говорив про фізіологічний механізм душевних явищ.

Слайд 8

Тітчинер Едвард (1867-1927). Значення і задачі психології Питання механізмів не розглядав і терміну не вживав "Завдання психології потрійне: 1) аналізувати даний конкретний душевний стан, розклавши його на прості складові частини; 2) знайти яким чином поєднані ці складові частини, які закони керують їх комбінацією і 3) привести ці закони у зв'язок з фізіологічною організацією". Фрейд Зігмунд (1856- - 1939) Вступ до психології, Створив теорію захисних механізмів. Широко вживав термін "механізм" у своїх роботах. В книзі "Тотем і табу" використав термін "психологічний механізм". В книзі "Психологія неусвідомлюваного" вживав термін "психічні механізми".

Слайд 9

Вертгеймер Макс (1880-1943), Продуктивне мислення. Використовував, але не постійно і швидше як метафору. “Навіть у тих випадках, коли можна побудувати сліпий механізм для "пояснення" процесу, учений повинен остерігатися того, щоб замість вірної картини запропонувати лише зовнішньо адекватну заміну." Уотсон Джон (1878-1958) Принципи навчання засновані на психології. Термін вживає постійно, але не завжди можна розрізнити, коли мова йде про суто психологічний механізм, а коли про психофізіологічний. Запропонував знамениту модель психологічного механізму S-R

Слайд 10

Маслоу Абрахам Гарольд (1908-1970) The Farther Reaches of Human Nature, Toward a Psychology of Being Використовував. Запропонував модель механізму особистісного зростання, базовану на енергетичних потенціалах елементів (валентності елементів): Безпека ←Особистість →Розвиток Розширив перелік захисних механізмів, зокрема описав механізми, які стримують саморозвиток особистості: "втеча від таланту, ухиляння від призначення, десакралізація". Піаже Жан (1896-1980) Психологія інтелекту Термін широко використовував , але визначення не давав, заміняючи його описом процесу. Каузальний механізм інтелекту, реальний механізм інтелекту, перцептивні механізми… Зазначав що " Не дивлячись на велику кількість цінних робіт…психологічна теорія інтелектуальних механізмів зараз лише починає з'являтися на світ і зараз можна лише дуже приблизно здогадуватись якого ступеня точності вона буде".

Слайд 11

Нейссер Ульрих (1928-2012) Пізнання і реальність., Що таке когнітивна психологія. Майже не використовував Замість механізму пропонує поняття "Схема" яка для Нейссера є "не тільки план, але й виконавець плану. Це структура дії і водночас структура для дії" Першим вдавався до порівняння інтелектуальних процесів з діяльністю ЕВМ, його схеми є швидше не схемами, а моделями. Сміт Ноель, Сучасні системи психології (2001) Вважає, що всі сучасні системи психології знаходяться у пошуку реального психологічного механізму.

Слайд 12

3.Вітчизняні психологи Використовували як метафору Використовували без визначення Давали визначення (означували) Не використовували Заперечували або обмежували існування Пропонувли теоретичне осмислення поняття Рубінштейн С.Л. (брав у лапки) Леонтьєв О.М.(брав у лапки) Блонський П.П. Зінченко В.П., Щедровицький Г.П. Басов Л.Я., Виготський Л.С. Рубінштейн С.Л., Леонтьев О.М., Гальперин П.Я. Максименко С.Д., Платонов К.К. (дуже рідко) Узнадзе Д.М. Машбиць Є.І. Нечаєв А.П., Мясищев В.Н. Асмолов О.Г., Ананьєв Б.Г., Зінченко В.П., Петровський А.В., Ярошевський М.Г. Ланге М.М., Щедровицький Г.П. Виготський Л.С. Басов М.Я., Леонтьев О.М., Гальперин П.Я. Максименко С.Д., Машбиць Ю.І. Узнадзе Д.М. Мясищев В.Н.(рідко) Асмолов О.Г., Ананьєв Б.Г.(рідко), Щедровицький Г.П. Швалб Ю.М. Чепелєва Н.В. Венгер Л.О. Челпанов Г.І., Костюк Г.С., Лазурський О.Ф. Платонов К.К. Платонов К.К., Зінченко В.П.(пізнати неможливо) Ярошевсь-кий М.Г., Петровський А.В., (не розглядали як ядерну категорію психології) Бойко Г.І. Басов М.Я., Максименко С.Д. Гальперин П.Я., Узнадзе Д.М., Машбиць Ю.І.

Слайд 13

Чим є механізм Процес …механізми цілепокладання необхідно розглядати як процеси свідомості (Швалб Ю.М.) Аперцепції метафоричний механізм - мимовільні асоціативні процеси (Мещеряков Б.Г.) Модель Тепер уже механізм сприйняття уявляється нам наступним: суб'єкт, якого рухає та або інша потреба, починає взаємодіяти з оточуючим світом; результатом цього стає цілісна зміна самого суб'єкту, обумовлена впливом ситуації. Так виникає установка, що лежить в основі переживань і поведінки суб'єкта.(Узнадзе) Явище Один із механізмів творчої активності - зверхкомпенсація.(Чепелєва Н.В.) Операція Мислення механізм - операції аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікації та систематизації (Максименко С.Д., Зайчук В.О., Клименко В.В., Соловієнко В.О.) Схема Психологічні механізми навчання описують взаємодію учбової і навчальної діяльності (Машбиць Є.І.) Дія: Механізм побудови образів - перцептивна дія. ( Венгер Л.О.) Паніки психологічний механізм полягає у наслідуванні, зараженні, навіюванні. (Психологічний словник за редакцією В.І.Войтка).

Слайд 14

Від закону до механізму(причини різкого зростання зацікавленості) Психологічні закони не відповідають на питання: “Що станеться?”, а лише на питання: “Що може статися?”. Поява “другої великої психологічной метафори”: людина біологічний комп‘ютер, створила нову аналогію стосунків душі і тіла – як стосунків софту і харду. І софт і хард обидва існують окремо один від одного, але діяти (жити) можуть лише в єдності.

Слайд 15

Чому попри загальний інтерес проблема залишається? Механізмом чого є психологічний механізм: душі, свідомості, безпосереднього досвіду, поведінки, особистості, неусвідомлюваного… Визначити механізм можна тільки через визначення предмету психології.

Слайд 16

«Якщо немає воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес; а якщо і Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра наша!» (1Кор.15, 12- 13). Шауль (Савл) із Тарса

Слайд 17

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Психологія