X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Механізми фінансування місцевого економічного розвитку

Завантажити презентацію

Механізми фінансування місцевого економічного розвитку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Механізми фінансування місцевого економічного розвитку Максим Борода Центр громадської експертизи м. Ялта, 12 липня 2012 року

Слайд 2

Що таке МЕР? Місцевий економічний розвиток – комплекс інтегрованих заходів, спрямованих на зміну, удосконалення або створення ефективної системи соціально-економічних зв’язків із залученням широкого кола зацікавлених осіб, з метою забезпечення сталого розвитку економіки певної території Фокус: механізми фінансування МЕР на рівні міст

Слайд 3

Джерела фінансування МЕР Бюджетні – кошти місцевого бюджету та бюджетів вищих рівнів Інвестиційні – кошти приватного сектору, що спрямовуються на розвиток місцевої економіки Кредитні – поворотні кошти, що залучаються на оплатній основі, переважно для реалізації масштабних інфраструктурних проектів Грантові – кошти, що залучаються на безповоротній безоплатній основі

Слайд 4

БЮДЖЕТНІ МЕХАНІЗМИ фінансування МЕР

Слайд 5

Місцеві податки та збори Міжнародна практика: Міста самостійно встановлюють значну частину податків та зборів, визначають їх обсяг та умови сплати, розпоряджаються надходженнями від них Українська практика: Органам місцевого самоврядування заборонено запроваджувати нові податки та збори чи надавати пільги щодо їх сплати (окрім місцевих податків та зборів або загальнодержавних податків та зборів в частині, що зараховується до місцевих бюджетів)

Слайд 6

Продаж та оренда комунального майна Міжнародна практика: Продаж застосовується обмежено через незначну кількість майна, що перебуває у комунальній власності Розповсюдженою є довгострокова оренда земельних ділянок Українська практика: Продаж комунального майна становить основну доходну статтю бюджетів розвитку багатьох міст Розповсюдженою є довгострокова оренда земельних ділянок Відсутній стратегічний підхід до управління комунальним майном

Слайд 7

Міські цільові програми Міжнародна практика: Використовуються як ефективний механізм довгострокового планування розвитку територій та управління МЕР Українська практика: Може бути ефективним механізмом у разі поєднання з інструментами стратегічного планування розвитку територій Використовуються не тільки для планування відповідних видатків місцевих бюджетів, але й для залучення додаткового фінансування з бюджетів вищих рівнів

Слайд 8

Міжмуніципальне співробітництво Міжнародна практика: Може бути реалізоване в рамках угод про співпрацю між містами, шляхом створення спільного координуючого органу або комунального підприємства Ефективний механізм оптимізації видатків та формування територіальних кластерів Українська практика: Застосування механізму законодавчо не врегульоване, відсутня традиція територіальної кооперації Наявні лише поодинокі приклади успішної мережевої та субтериторіальної співпраці між містами

Слайд 9

ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ фінансування МЕР

Слайд 10

Корпоратизація комунальних підприємств Міжнародна практика: Набула широкого застосування у перехідних економіках, де існували потреби переведення комунальних активів у приватну власність та залучення інвестицій в економіку міст Українська практика: Здебільшого використовується як один з етапів в процесі приватизації об’єктів комунальної власності Переважає негативний досвід використання цього механізму, насамперед через високий рівень корупції у сфері надання житлово-комунальних послуг

Слайд 11

Публічно-приватне партнерство Міжнародна практика: Один з найбільш розповсюджених механізмів фінансування масштабних інвестиційних проектів Українська практика: Можливим є широкий спектр форм та способів реалізації: довгострокова оренда, концесія, спільна діяльність, розподіл продукції тощо Не набуло значного поширення через суперечності в чинному законодавстві, а також низький рівень довіри приватних інвесторів до місцевих органів влади

Слайд 12

Компенсації впливу Міжнародна практика: Є невід’ємною частиною практики містобудування та розвитку територій міст у розвинутих країнах Використовується широкий спектр механізмів компенсацій впливу забудови та природокористування Українська практика: Використанню заважають непрозоре застосування процедур містобудування та землекористування, а також високий рівень корупції у цих сферах Механізми компенсацій у сфері природокористування та охорони довкілля слабо розвинуті

Слайд 13

Інституції МЕР Міжнародна практика: Механізм широко застосовується містами розвинутих країн, існує широкий перелік можливих організаційно-правових форм Функції можуть включати в себе широкий спектр делегованих місцевими органами влади повноважень щодо планування розвитку територій та управління частиною комунальної власності Українська практика: Функціонують переважно у формі громадських/благодійних організацій, рідше – у формі комунальних установ/підприємств Функції зазвичай обмежуються промоцією території, а також інформаційною та консультаційною підтримкою місцевого бізнесу та інвесторів

Слайд 14

Інвестиційні стимули Міжнародна практика: Запроваджуються рішеннями місцевої влади Можуть забезпечувати доступність інфраструктури, необхідної для ведення бізнесу та/або надавати додаткові стимули для залучення інвестицій Українська практика: Чинне законодавство не передбачає використання механізму Неуспішність попереднього досвіду була зумовлена нечіткістю процедур та правил діяльності на територіях зі спеціальним режимом економічної діяльності

Слайд 15

КРЕДИТНІ МЕХАНІЗМИ фінансування МЕР

Слайд 16

Облігаційні позики Міжнародна практика: Міста є активними учасниками фінансових ринків, нормативні процедури прості Використовуються три основні види муніципальних облігацій: бездоходні, доходні, змішаного типу Українська практика: Внутрішні запозичення можуть здійснювати всі українські міста Зовнішні запозичення можуть здійснювати міста з населенням понад 300 тис. жителів (механізм поширення не набув)

Слайд 17

Безоблігаційні позики Міжнародна практика: Формують близько 10–15% місцевих бюджетів Найбільшу частку становлять банківські та міжмуніципальні кредити Українська практика: Формують незначну частку доходів місцевих бюджетів Серед безоблігаційних позик найбільшу частку становлять кредити міжнародних фінансових організацій

Слайд 18

ГРАНТОВІ МЕХАНІЗМИ фінансуванна МЕР

Слайд 19

Міжнародна технічна допомога Міжнародна практика: Майже не використовується містами розвинутих країн, за винятком країн – нових членів ЄС, де МТД відіграє значну роль у фінансуванні МЕР територій Українська практика: Відіграє важливу роль у забезпеченні потреб МЕР деяких українських міст, особливо малих Для фінансування МЕР найбільш важливими формами МТД є програми транскордонної співпраці, а також гранти, що супроводжують кредити міжнародних фінансових організацій

Слайд 20

Ендавмент Міжнародна практика: Широко використовується розвинутими країнами для фінансування потреб МЕР у сфері освіти, охорони здоров’я та культури Українська практика: Відсутнє належне регулювання на рівні чинного законодавства Поширення не набув через брак довіри та високу імовірність зловживань

Слайд 21

Проекти корпоративної соціальної відповідальності Міжнародна практика: Спрямовані на реалізацію здебільшого соціальних ініціатив, але так само можливим є фінансування окремих потреб МЕР Ініціативи КСВ активно реалізує не тільки великий, але також середній та малий бізнес Українська практика: Ініціативи КСВ реалізують переважно великі корпорації Наявні лише поодинокі приклади успішної реалізації ініціатив КСВ у сфері МЕР

Слайд 22

Механізми фінансування МЕР Методи Джерела Доходні (забезпечення надходжень) Видаткові (фінансування видатків) Бюджетні Місцеві податки та збори Продаж та орендакомунального майна Міські цільові програми Міжмуніципальне співробітництво Інвестиційні Корпоратизація комунальних підприємств Компенсації впливу Інституції МЕР Інвестиційні стимули Публічно-приватне партнерство Кредитні Облігаційні позики Безоблігаційні позики Грантові Міжнародна технічна допомога Ендавмент Проекти КСВ

Слайд 23

Дякую за увагу! Максим Борода Центр громадської експертизи info@expertise.org.ua

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка