X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УЧАСТЬ НАУКОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ В РАМКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄС

Завантажити презентацію

ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УЧАСТЬ НАУКОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ В РАМКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄС

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УЧАСТЬ НАУКОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ В РАМКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄС

Слайд 2

Політика ЄС у науково-дослідній та інноваційній сферах Стратегічні документи ЄС: ERA VISION 2020 (Європейський науковий простір) STRATEGIA EUROPA 2020 (Стратегія розвитку Європейського Союзу 2020)

Слайд 3

Стратегія розвитку Європейського Союзу 2020 (EU 2020 Strategy ) Мета Покращити якість освіти Підвищити ефективність досліджень Сприяти інноваціям і трансферу знань Бачення Міцне майбутнє для Європи з розумним, стійким та всебічним економічним зростанням Більше робочих місць та краща якість життя для європейських громадян

Слайд 4

EU 2020 Strategy – цілі 1. Зайнятість (75% працевлаштованих від загальної кількості осіб 20-64 років) 2. Дослідження та інновації (3% ВВП ЄС інвестувати в R&D) 3. Зміна клімату та енергетика 4. Освіта (40% з вищою освітою) 5. Боротьба з бідністю (зменшення до 20 млн людей на рівні бідності)

Слайд 5

ERA VISION 2020 ERA (ЄНП) - система наукових дослідницьких програм та організацій, що реалізують політику інтеграції наукових ресурсів Євросоюзу. Мета: подолання проблем недостатнього фінансування та стимулювання наукових досліджень; подолання проблем незадовільного застосування результатів; подолання проблем фрагментації наукової діяльності й розосередження ресурсів. Завдання ЄНП: забезпечити максимально ефективне використання наукового потенціалу та матеріальних ресурсів країн ЄС на основі тісного взаємозв'язку європейської і національної наукової політик; обмін знаннями й інформацією; пересування вчених територією країн ЄС.

Слайд 6

Особлива роль приділяється країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою. Що стосується країн СНД, то тут переслідується подвійна мета: стабілізувати науковий потенціал цих держав; сприяти вирішенню проблем, що являють собою взаємний інтерес в області енергетики, нерозповсюдження озброєнь, поліпшення охорони здоров'я й забезпечення екологічної безпеки, включаючи ядерну. Основним інструментом Євросоюзу для фінансування наукових досліджень впродовж 2007-2013 років є Сьома Рамкова Програма «Seventh Framework Programme for research and technological development» (7РП/FP7).

Слайд 7

Європейська комісія наукових досліджень та інновацій - http://ec.europa.eu/research

Слайд 8

7 РАМКОВА ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (7PR) 7PR діє з 2007 по 2013 рік, її бюджет становить 54 мільярди євро. Мета: підвищення рівня наукових досліджень, що проводяться в Європі та стимулювання усіх форм наукової співпраці

Слайд 9

7PR поділяється на чотири спеціальні програми: “Співпраця” (Cooperation), “Ідеї” (Ideas), “Люди” (People) та “Можливості” (Capacities). Бюджет 7PR “ Співпраця ” Cooperation 32 413 млрд. євро “ Ідеї ” Ideas 7 510 млн. євро “ Люди ” People 4 750 млн. євро “ Можливості ” Capacities 4 097млн. євро

Слайд 10

Програма1 “ Співпраця ” (Cooperation) МЕТА: посилити або закріпити вплив Європейського Союзу у провідних наукових та технологічних галузях. Програма “Співпраця” поділена на десять окремих тем – тематичних пріоритетів: 1. Здоров’я Біотехнології, інструменти та технології для здоров’я людини Передові дослідження для здоров’я людини біологічні дані та процеси дослідження мозку інфекційні хвороби поширені хвороби Охорона здоров’я

Слайд 11

2. Продукти харчування, сільське господарство, біотехнології Використання та менеджмент біологічних ресурсів землі, лісу і води „Fork to farm” – продукти харчування та здоров’я Науки про життя та біотехнології для вдосконалення нехарчових продуктів і процесів 3. Інформаційні та комунікаційні технології Основи інформаційних і комунікаційних технологій Інтеграція технологій Майбутні технології та технології, що розвиваються 4. Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології Нанонауки та нанотехнології Матеріали Нові процеси виробництва Інтеграція технологій для промислового використання

Слайд 12

5. Енергія Водневі та паливні елементи Відновлювальні джерела виробництва електричної енергії Відновлювальні джерела виробництва палива Відновлювальні джерела нагрівання та охолодження Технології поглинання та зберігання СО2 для нульової емісії виробництва електроенергії Технології збагачення вугілля Розвинуті енергетичні мережі Ефективне використання та збереження енергії Знання про політику в галузі енергетики 6. Навколишнє середовище (вкл. зміни клімату) Зміни клімату, забруднення та ризики Стале управління ресурсами Технології охорони навколишнього середовища Спостереження за Землею та інструменти оцінки життєдіяльності

Слайд 13

7. Транспорт (вкл. Аеронавтику) Аеронавтика та повітряний транспорт Наземний транспорт (залізничний, автомобільний, водний) Підтримка Європейської глобальної супутникової навігаційної системи (Galileo) 8. Соціоекономічні та гуманітарні науки Розвиток, зайнятість і конкурентоспроможність в обізнаному суспільстві Об’єднання економічних, соціальних та екологічних цілей у європейську перспективу Основні тенденції розвитку суспільства Європа в світі Громадяни ЄС Соціоекономічні та наукові індикатори Передбачення

Слайд 14

9. Космос Космічні прилади на службі європейського суспільства Використання космосу Науково-технічний розвиток космічних досягнень 10. Безпека Захист від тероризму та злочинності Безпека інфраструктур і об’єднань Безпека кордонів Відновлення безпеки в кризових випадках Інтеграційні системи безпеки та системи безпеки із взаємодії Безпека та суспільство Координація та структурування досліджень у сфері безпеки Детальнішу інформацію щодо програми “Співпраця” можна знайти на сторінці: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

Слайд 15

7 рамкова програма - http://cordis.europa.eu/fp7

Слайд 16

Програма 2 “ Ідеї ” (Ideas) МЕТА: покращувати динаміку, творчість та майстерність наукових досліджень, що проводяться на “межі знань” (міждисциплінарні дослідження) для підтримки науково-дослідних проектів у всіх галузях науки, що реалізуються індивідуальними командами. В рамках програми “Ідеї” створено європейську науково-дослідну раду (ERC), що складається з Наукової Ради та призначена організовувати виконання науково-дослідної роботи у тих галузях, які відносяться до “граничних знань”. Детальніше про Європейську науково-дослідну раду можна знайти на сторінці: http://erc.europa.eu/index.cfm http://ec.europa.eu/research/future/basic_research/structure_en.htm Детальнішу інформацію щодо програми “ Ідеї ” можна знайти на сторінці: http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html

Слайд 17

Програма 3 “ Люди ” (People) МЕТА: “покращити якість людських ресурсів” і збільшити число працівників, зайнятих у європейському науково-дослідному секторі. Сприяння кар’єрному росту дослідників, заохоченню європейських науковців залишатись в Європі, а також залучення найкращих спеціалістів з усього світу працювати в Європі. Діяльність даної програми базується на тривалому та успішному експерименті “Акцій Марії Кюрі” і охоплює усі етапи професійного росту науковців, починаючи від початкової підготовки і до тривалого навчання та розвитку кар’єри. Детальнішу інформацію щодо програми “Люди” можна знайти на сторінці: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Слайд 18

Акції Марії Кюрі - http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions

Слайд 19

Програма 4 “Можливості” (Capacities) Європейська Комісія виділяє на програму «Можливості» 4 097 млн. євро, які розподіляються між шістьма ініціативами: Дослідні інфраструктури Мета: оптимізація використання та розвитку кращих дослідних інфраструктур, які існують в Європі, допомога у створенні нових дослідних інфраструктур загальноєвропейського значення в усіх галузях науки та техніки.   Дослідження, які приносять користь, малим і середнім підприємствам Мета: посилення інноваційних можливостей малих і середніх підприємств (МСП) у Європі та їх внеску в розробку продуктів, які базуються на нових технологіях, та розвиток ринків у даній галузі. Програма допомагає організувати дослідження, збільшити свої дослідні зусилля, розширити свої мережі, краще використати результати досліджень і одержати технологічні ноу-хау, подолати проміжок між дослідженнями і інноваціями.    

Слайд 20

Дослідницький потенціал регіонів конвергенції Мета: стимулювання реалізації всього дослідницького потенціалу розширеного Євросоюзу для відкриття і розвитку дослідницького потенціалу в регіонах конвергенції ЄС і найвіддаленіших регіонах, сприяння успішній участі науковців у дослідженнях європейського рівня. Регіони знань Мета: зміцнення дослідницького потенціалу європейських регіонів, особливо через заохочення та підтримку розвитку у Європі регіональних «кластерів, які займаються дослідженнями», спільних університетів, дослідних центрів, підприємств і регіональних органів влади. Наука у суспільстві Мета: побудова дієвого та демократичного суспільства, що базується на знаннях. Ця ініціатива спрямована стимулювати інтеграцію політики наукових та технічних зусиль і політики об’єднаних досліджень у європейське суспільство, а також заохочувати європейські дискусії щодо науки і технологій та їх зв’язку з суспільством і культурою. Така діяльність ґрунтується на твердженні, що здатність європейського суспільства розвиватись у певному напрямку і підтримувати цей розвиток значною мірою залежить від його можливості створювати і експлуатувати знання та запроваджувати інновації.

Слайд 21

Підтримка спільного розвитку науково-дослідної політики Мета: підвищення ефективності та послідовності науково-дослідної політики (тут мається на увазі і національна політика, і політика європейської Спільноти); підвищення рівня наукових досліджень, що фінансуються державою, або удосконалення їх зв’язку з промисловістю; посилення державної підтримки та сприяння інвестуванню з приватного сектору.   Оголошення про нові конкурси за цими програмами можна знайти на сайті http://cordis.europa.eu/fp7 у рубриці “Find a call”. Детальнішу інформацію щодо програми “Можливості” можна знайти на сторінці: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

Слайд 22

Наукові дослідження Euratom Наукові дослідження Euratom відрізняються від інших програм, бо вони здійснюються на основі окремого договору. Мета: використання ядерної енергії в мирних цілях, а також розвиток спільного ринку, пов’язаного з ядерною енергетикою. Euratom займається розвитком досліджень у цій галузі, а також встановленням єдиних норм охорони навколишнього середовища від радіації. Зараз одним з найважливіших завдань Euratom є будівництво у Франції спільного ядерного реактора (ITER). Детальнішу інформацію щодо програми “Euratom” можна знайти на сторінці: http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html

Слайд 23

Спільний науково-дослідний центр (Joint Research Centre) Завданням JRC є забезпечення наукової та технічної підтримки відповідно до потреб клієнтів для розуміння, розвитку, запровадження та моніторингу політики ЄС. У межах 7 РП Комісія виділяє 1751 млн. євро на підтримку прямих дій щодо наукових досліджень, які не стосуються ядерної енергетики. Це дослідження в таких галузях: Процвітання суспільства; Солідарність і управління важливими ресурсами; Захист і свобода наукових досліджень; Європа як світовий партнер. Детальнішу інформацію щодо JRC можна знайти на сторінці: http://cordis.europa.eu/fp7/jrc/home_en.html  

Слайд 24

Категорії учасників: 27 держав-членів ЄС 12 Асоційованих країн (Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Ізраїль, Ісландія, Ліхтенштейн, Македонія, Норвегія, Республіка Чорногорія, Сербія, Швейцарія, Туреччина) треті країни (в.т.ч. Україна)

Слайд 25

Рекомендації щодо пошуку потенційних організацій-партнерів у країнах ЄС Українська організація (або її підрозділ), що бажає взяти участь у РП7 та отримати допомогу у пошуку потенційних організацій-партнерів з країн ЄС, має зробити наступні кроки: 1. Визначитися, участь у яких спеціальних програмах РП7 («Cooperation», «Capacities» та «People» що вказані у формі «FP7 Partner Search Form», представляє інтерес для організації (підрозділу), і чи потрібна їй допомога з боку експертів JSO-ERA та НІП-Україна у пошуку потенційних партнерів у країнах ЄС. 2. Ознайомитись з Робочими Програмами РП7, що є актуальними на даний час (як правило, Робочі Програми на наступний рік публікуються у липні поточного року). 3. напрям дій (Activity/ Challenge) та сферу діяльності (Area) у тематичних Робочих Програмах РП7 («Cooperation»), які представляють інтерес для організації (підрозділу). У багатьох тематичних програмах визначені напрями дій та сфери діяльності (тематика) є незмінними рік від року, але в деяких тематичних програмах вони змінювалися.  

Слайд 26

4. Заповнити англійською мовою форму-анкету «FP7 Partner Search Form», що розміщена на сайті JSO-ERA у розділі «Пошук партнерів», де надати таку інформацію про організацію (підрозділ): Передові наукові дослідження та технологічні розробки, які організація (підрозділ) виконувала у недавньому періоді часу та/або виконує у цей час, і які за своїм змістом мають зв’язок з обраними напрямами та тематикою робіт у РП7 та за своєю важливістю відповідають європейському виміру ; Найбільш видатні досягнення організації (підрозділу) у галузі наукових досліджень та технологічного розвитку (протягом останніх п’яти років); Здатність виконувати передові (унікальні) наукові дослідження та технологічні розробки (кількість та кваліфікація залучених фахівців) ; Наявність сучасного/ унікального обладнання та/або методів для виконання досліджень (як то лабораторії зі спеціальним обладнанням; великомасштабна інфраструктура для досліджень, тестування та демонстрації тощо); Відповідні наукові публікації та/або посилання на інші джерела інформації, що демонструють конкретні перспективи для міжнародної співпраці у наукових дослідженнях та розвитку технологій; Досвід організації/ підрозділу з міжнародного співробітництва у сфері наукових досліджень та розробки технологій (РП6 та РП7 ЄС; інші програми/ проекти; основні партнери).

Слайд 27

Важливо: організації (підрозділу) слід стисло та конкретно представити таку інформацію, яка демонструє її переваги та може найбільше зацікавити потенційних партнерів з ЄС. Визначити конкурс (call for proposals), у якому організація (підрозділ) бажає взяти участь (тільки у випадку, якщо конкурс оголошено і є достатньо часу для пошуку партнерів та приєднання до міжнародного консорціуму для спільної підготовки проектної пропозиції). Для програми «Cooperation» визначити тему конкурсу (topic/objective). Вказати у формі «FP7 Partner Search Form» ідентифікаційні дані конкурсу (call identifier; topic number). 5. Представити у формі «FP7 Partner Search Form»: 1) Специфічний досвід та здатність виконати роботи, які, на думку організації (підрозділу), можуть бути важливими для потенційного проекту, що буде здійснюватися міжнародним консорціумом, до складу якого організація (підрозділ) хотіла б увійти 2) Стислий опис пропозиції щодо змісту можливого проекту (якщо організація/ підрозділ мають таку пропозицію): сучасний стан справ у тій галузі досліджень, якої стосується проектна пропозиція (якщо можливо, зробити посилання на отримані результати патентного пошуку) очікуваний крок уперед у наукових дослідженнях та розвитку технологій як можливий наслідок реалізації цього проекту

Слайд 28

основні ідеї проекту, що пропонується детальне визначення науково-технічних цілей проекту [важливо пам’ятати: а) цілі мають бути досягнуті у період виконання проекту; б) цілі проекту мають бути сформульовані таким чином, щоб дозволити об’єктивну перевірку та вимірювання ступеня їхнього досягнення] очікуваний вплив проекту у європейському вимірі та його додана вартість для Європейського Дослідницького Простору (ERA): чому цей проект вартий міжнародних зусиль та фінансової підтримки з боку ЄС? оцінка бюджету проекту (EUR) 3) Компетентність потенційних організацій-партнерів, що має доповнювати досвід та кваліфікацію української організації (або її підрозділу), а також їхня очікувана роль у проекті   Важливо: до оголошення відповідного конкурсу РП7, пропозиції з боку організації (підрозділу) мають бути пов’язані з обраною спеціальною програмою РП7, а при виборі програми «Cooperation» - з напрямом дій та сферою діяльності у тематичних Робочих Програмах; після оголошення відповідного конкурсу РП7, пропозиції з боку організації (підрозділу) мають бути чітко пов’язані з умовами обраного конкурсу. 6. Погодитися з тим, що інформація, надана у формі «FP7 Partner Search Form» буде відкрито поширюватися для пошуку організацій-партнерів, та зробити відповідну помітку у цій формі.

Слайд 29

7. Надіслати заповнену форму «FP7 Partner Search Form» електронною поштою на адресу одного з експертів, які вказані у цій формі, з проханням про надання допомоги у пошуку організацій-партнерів. Обов’язково надіслати копію цього електронного листа до офісу проекту JSO-ERA та офісу НІП-Україна у Києві (їхні електронні адреси вказано у формі).  8. Контактна особа організації (підрозділу) має отримати у відповідь повідомлення: а) про одержання форми «FP7 Partner Search Form»; б) про призначення експерта (далі по тексту – Експерт), який буде контактувати з організацією (підрозділом) з питань, що стосуються порядку заповнення форми «FP7 Partner Search Form» та підтримки конкретного процесу пошуку партнерів. 9. Під час верифікації інформації, що міститься у формі «FP7 Partner Search Form», організація (підрозділ) має оперативно розглянути рекомендації, одержані від Експерта, та надіслати Експерту доопрацьовану форму «FP7 Partner Search Form». 10. Отримати від Експерта повідомлення про початок процесу пошуку партнерів, або обґрунтовану відмову щодо надання підтримки у такому пошуку *.

Слайд 30

11. Після 15 робочих днів від початку пошуку організацій-партнерів, контактна особа організації (підрозділу) надає відповідь на запит Експерта щодо можливого безпосереднього встановлення контактів та одержання пропозицій від потенційних організацій-партнерів з країн ЄС **.   12. У наступний період, у разі встановлення контактів та одержання пропозицій від потенційних організацій-партнерів, контактна особа організації (підрозділу) повідомляє Експерта про стан справ щодо пошуку організацій-партнерів.   ВАЖЛИВО: * Процес пошуку партнерів на прохання організації (підрозділу) отримає підтримку у тому разі, якщо зміст інформації, наданої у формі «FP7 Partner Search Form», має відношення до РП7 ЄС, а її обсяг та якість є достатніми (прийнятними) для пошуку організацій-партнерів у ЄС. ** Потенційні організації-партнери з країн ЄС, які отримають форму «FP7 Partner Search Form», заповнену українською організацією, будуть мати можливість безпосередньо звернутися до контактної особи української організації (підрозділу) та будуть очікувати від неї оперативної відповіді на свої пропозиції.  

Слайд 31

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій - http://www.fp7-ncp.kiev.ua

Слайд 32

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП України) був створений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2003 р. №514 на базі ДП "Київського державного центру науково-технічної та економічної інформації". МЕТА: підтримка інтеграції освітянської та наукової громади України до європейського дослідницького простору через Рамкові програми Європейського Союзу. Діяльність НІП України фінансується Міністерством освіти і науки України. Загальна характеристика діяльності НІП України НІП України здійснює інформування наукової спільноти про можливості рамкових програм ЄС (починаючи з РП6) та інші можливості науково-технічної співпраці для України. Ця робота виконується на партнерських засадах, в першу чергу, з Міністерством освіти і науки України та іншими зацікавленими інституціями, зокрема з такими, з якими НІП України підписав відповідні партнерські угоди. Співробітники НІП України надають консультативну підтримку науковцям та науковим колективам, а також всім, хто зацікавлений в міжнародному співробітництві, за такими напрямками:

Слайд 33

пошук партнерів для участі в міжнародних проектах, що фінансуються Європейською Комісією; конкурси, що фінансуються Європейською Комісією, і можливості та особливості участі в них українських науковців; участь малого та середнього бізнесу в наукових програмах, що фінансуються Європейською Комісією. Головні завдання НІП України спрямовані на надання ефективної допомоги у вирішенні низки ключових проблем академічних і наукових установ України. З цією метою на базі декількох дослідницьких інституцій і університетів створено мережу НІП України, що охоплює всі регіони країни (Львів, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Крим, Одеса, Ужгород) ЛЬВІВ - Львівський державний центр науково-технічної і економічної інформації Адреса: пр-т Чорновола, 57, м. Львів, 79058, Контактна особа: Іван Кульчицький, ivanppp@cstei.lviv.ua

Слайд 34

Офіс спільної підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору" (JSO-ERA) - http://jso-era.org

Слайд 35

Загальна мета проекту полягає у наданні підтримки у процесі інтеграції України до Європейського дослідницького простору. Цілі проекту Підвищити рівень громадської обізнаності про діяльність Європейського Співтовариства у сфері досліджень, розробок і технологій, зокрема про 7-му Рамкову програму фінансовану ЄС, шляхом надання інформаційної та технічної допомоги з методики програми, забезпечення координації та/або комплементарної реалізації науково-технологічних пріоритетів, визначених у процесі різноманітних політичних діалогів з Україною. Підвищити можливості українських наукового та бізнес-співтовариств для інтеграції в європейські мережі, що підтримують інновації та комерціалізацію результатів досліджень і розробок. Забезпечити зміцнення потенціалу та інституційного розвитку Міністерства освіти і науки України. Стимулювати участь українських установ, що здійснюють дослідження та розробки, а також підприємства малого та середнього бізнесу в програмах ЄС у галузі інновацій і трансферу технологій.

Слайд 36

Українське наукове товариство – http://nauka.in.ua/opportunities/grants/

Слайд 37

Львівський Державний Центр Науки, Інновацій та Інформатизації - http://cstei.lviv.ua

Слайд 38

INNO ENTERPRISE http://innoenterprise.com.ua/

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка