X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Психологічні механізми формування компетентності саморозвитку учнів

Завантажити презентацію

Психологічні механізми формування компетентності саморозвитку учнів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Психологічні механізми формування компетентності саморозвитку учнів Підготувала практичний психолог І.І.Чеботарьова

Слайд 2

Компетенція (від лат. competens – належний, відповідний) це сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки діяльності, використовувати інформацію [Професійна освіта: Словник: Навч. посіб.].

Слайд 3

Компетентність означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Компетентна в певній сфері людина має відповідні знання та здібності, що дозволяють їй обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній

Слайд 4

Орієнтовний перелік ключових компетентностей (симпозіум Ради Європи на тему «Ключові компетентності для Європи») Вивчати Шукати Думати Співпрацювати Братися за справу Адаптуватися

Слайд 5

З урахуванням даних позицій ключовими освітніми компетентностями є: Ціннісно-смислова Загальнокультурна Навчально-пізнавальна Інформаційна Комунікативна Соціально-трудова Компетентність особистісного самовдосконалення

Слайд 6

Соціально - когнітивний процес Інтелектуальна пасивність Пізнавальна активність зосередженість ініціатива позитивні емоційні переживання розумова лінь низька інтелектуальна працездатність відсутність підкріплення відсутність ініціативи ВОЛЬОВЕ ЗУСІЛЛЯ та Мотивація

Слайд 7

Слайд 8

Мислення молодших школярів

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

5 класи 2011 рік 2012 рік соц.стрес 41% дос.успіху 36% самовир. 62% перев.знань 57% очік.оточ. 51% фізіолог. 38% відн.з учит. 51% загал.трив. 54% соц.стрес 36% дос.успіху 36% самовир. 49% перев.знань 67% очік.оточ. 42% фізіолог. 41% відн.з учит. 56% загал.трив. 46%

Слайд 12

Шкільна мотивація

Слайд 13

Слайд 14

РЕФЛЕКСІЯ ефективний прийом підвищення внутрішньої мотивації у навчанні дитини сприяє розумінню, звідки й куди вона рухається навчає цілеспрямуванню плануванню дій

Слайд 15

Здатність до саморозвитку учня Формування пізнавальної активності Розвиток понятійного мислення Задоволення базових потреб Особиста зацікавленість (пізнавальна мотивація) Розвиток рефлексії Розвиток до цілеспрямування Здатність планувати Розвиток вольових якостей ВІДЧУТТЯ СВОЄЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 16

Личностный дифференциал Методика ЛД адаптирована сотрудниками института им. В. М. Бехтерева. Цель: диагностика определенных свойств личности, ее самосознания, межличностных отношений. Инструкция: оцените самих себя по отобранным чертам личности.

Слайд 17

Интерпретация факторов ЛД от 3 до 8 баллов — низкая, от 9 до 15 — средняя, от 16 до 21 — высокая. Оценки (О) результаты свидетельствуют об уровне самоуважения. Высокие значения этого фактора говорят о том, что испытуемый принимает себя как личность, склонен осознавать себя как носителя позитивных, социально желательных характеристик, в определенном смысле удовлетворен собой. Низкие значения фактора О указывают на критическое отношение человека к самому себе, его неудовлетворенность собственным поведением, уровнем достижений, особенностями личности, на недостаточный уровень принятия самого себя. Особо низкие значения этого фактора в самооценках свидетельствуют о возможных невротических или иных проблемах, связанных с ощущением малой ценности своей личности.

Слайд 18

Фактор Силы (С) в самооценках свидетельствует о развитии волевых сторон личности, как они осознаются самим испытуемым. Высокие значения говорят об уверенности в себе, независимости, склонности рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях. Низкие значения свидетельствуют о недостаточном самоконтроле, неспособности держаться принятой линии поведения, зависимости от внешних обстоятельств и оценок. Особо низкие оценки свидетельствуют и указывают на астенизацию и тревожность.

Слайд 19

Фактор Активности (А) в самооценках интерпретируется как свидетельство экстравертированности личности. Положительные (+) значения указывают на высокую активность, общительность, импульсивность; отрицательные (-) – на интровертированность, определенную пассивность, спокойные эмоциональные реакции.

Слайд 20

Психологія це наука, а викладання – це мистецтво. Дякую за співпрацю!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія