X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ділова документація практичного психолога в ДНЗ

Завантажити презентацію

Ділова документація практичного психолога в ДНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ділова документація практичного психолога ДНЗ

Слайд 2

Матеріально-технічне оснащення психологічного кабінету 1. Робочий кабінет: меблі, сейф, килими, оргтехніка,канцелярське приладдя та іграшки. 2. Робочі місця дітей, батьків та педагогів : меблі, крісла (диван), природно-декоративні елементи. Психологічний кабінет забезпечується навчально-методичною літературою, фаховими періодичними виданнями. Ведеться облік товарно – матеріальних цінностей психологічного кабінету.

Слайд 3

Паспорт психологічного кабінету (для обліку) Спеціальна психологічна література: 1. __________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ Навчально-методична література: 1. __________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ Каталог папок з матеріалами. Облік обладнання:   Практичний психолог ____________________________ прізвище,ініціали № п/п Напрям корекційно-розвивальної роботи Перелік обладнання відповідно напряму (посібники, іграшки, ігри тощо) Номер папки / коробки

Слайд 4

документація 1. Нормативно-правова. 2. Навчально-методична. 3. Довідково-інформаційна. 4. Обліково-статистична. 5. Для службового використання. Розподіл за такими категоріями

Слайд 5

- Нормативно-правова документація (закони України, постанови ВРУ (Кабміну), накази, розпорядження, Положення МОН України (управлінь, відділів освіти). - Навчально-методична документація (підручники, навчально- методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми, фахові періодичні видання). - Довідково-інформаційна документація (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, доповіді, виступи на педрадах тощо). - Обліково-статистична документація (облік товарно-матеріальних цінностей, плани роботи практичного психолога, форми статистичної звітності). - Для службового використання (індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали, протоколи, тестові методики, запитальники, анкети, бланки відповідей тощо).

Слайд 6

1. законодавчі і нормативні акти про психологічну службу дошкільної освіти: Положення про психологічну службу в системі освіти України (наказ Мін. Освіти Укр. 03.05.99 № 127), Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та ін. закладів системи загальної середньої освіти (наказ Мін. освіти і науки Укр. 19.10.2001р № 691), Про внесення змін до Положення (наказ Мін. освіти і науки Укр. 7.06.2001р № 439), Нормативи часу на основні види роботи пр. психолога (дод. До листа Мін. освіти і науки Укр. Від 27.08.2000р № 1/9-352), Про затвердження переліку посад пед. Та наук. Працівників (постанова каб. Мін Укр. 14.06 2000 №963) Посадові обов'язки (інструкція), інструкція з охорони праці, Етичний кодекс психолога, Ксерокопії наказів по ДНЗ та ВО (стосовно роботи психологічної служби) .

Слайд 7

2. Навчально – методичні матеріали.   Рекомендована література. Підшивка фахових періодичних видань. 3. Довідково-інформаційні матеріали Матеріали семінарів, нарад, доповіді, виступи на педрадах, відповідно до річного плану закладу, плану психолога, буклети Додаток 2, 3 до листа Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи від „14” вересня 2009 р. № 83

Слайд 8

матеріали Нормативно-правова документація, Робота з дітьми молодшого дошкільного віку, Робота з дітьми старшого дошкільного віку, Робота з агресивними дітьми, тривожними, гіперактивними, Робота з батьками, Робота з педколективом, Матеріали корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи Діагностичний інструментарій, Робота з громадськістю, Робота з обдарованими дітьми, Правова освіта, Тощо. Можливий варіант розподілу матеріалів за критеріями – види роботи (робота з ким, або робота за тематикою)

Слайд 9

4. Обліково-статистичні матеріали - Річний план роботи (погоджений із керівником психологічної служби району і затверджений завідувачем закладу). - Затверджений керівником ДНЗ план роботи на місяць, та потижневий (за вибором психолога чи запит адміністрації). - Графік роботи у закладі, розміщений на дверях кабінету (затверджений завідувачем та головою ПК ДНЗ). Журнал попереднього запису на індивідуальні й групові консультації (за потребою). Затверджені завідувачем звіти про роботу за рік (подаються у НМЦО, копія у психолога) .

Слайд 10

Річний план роботи Відповідно до НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №1/9-352 від 27.08.2000 р. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти, листа Про нормативи часу на основні види роботи Складається річний план. У плані передбачати лише ті види роботи, що відповідають кваліфікації психолога і на які він має спеціальний дозвіл (ліцензії, сертифікати).

Слайд 11

ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ___________________________________________________________ (НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) _____________________________________________________________ (ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ) НА 20 ___/20 ___ НАВЧАЛЬНИЙ РІК Виконавець: ___________________________________ «ПОГОДЖЕНО» Директор НМЦО м. Львів _________________________ _______ __________________________ (підпис) (ПІБ) «___» ______________ 20 __ р. Методист НМЦО м. Львів _________________________ _______ __________________________ (підпис) (ПІБ) «___» ______________ 20 __ р. «ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор _________________________ (назва навчального закладу) _______ __________________________ (підпис) (ПІБ) «___» ______________ 20 __ р.

Слайд 12

№ з/п Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами державної адміністрації та місцевого самоврядування Термін проведення Де і з ким проводиться 1. Психодіагностичнаробота: індивідуальнапсиходіагностика а)дітей б)педпрацівників в)батьків груповапсиходіагностика, соціально-психологічні дослідження: а)дітей б)педпрацівників в) батьків 2. Консультаційна робота: а)батьків б)педпрацівників 3. Корекційно-відновлювальната розвивальна робота: а) індивідуальна б) групова 4. Психологічна просвіта: Виступипереда)батьками б)педпрацівниками 5. Навчальна діяльність: курсизавибором,факультативні заняття,гуртковаробота 6. Організаційно-методичнаробота 7. Зв’язки з громадськістю:Участь у роботі ПМПК, … План на місяць за такою ж схемою + графа “ витрачено годин ”

Слайд 13

Графік роботи Дні тижня Інтервал робочого часу, місце роботи, вид роботи Навчальний заклад (психодіагностика, консультування, психологічна просвіта, корекційно-відновлювальна робота, зв’язки з громадськістю) (організаційно-методична робота:оформлення документів, обробка результатів досліджень, відвідування семінарів, робота у бібліотеці, самоосвіта) понеділок 9.00 – 13.00(4год) 13.00 – 17.00(4год) вівторок середа четвер п'ятниця Разом годин на 1ст 20 20 Стандартний розподіл на ставку 4год та 4год, але інд-но вирішується та узгоджується з керівництвом варіанти. Доцільніше, для оптимізації роботи варіант 5 та 3 чотири дні, а пятий 0 та 8

Слайд 14

РЕКОМЕНДОВАНІ ДОКУМЕНТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА: Журнал щоденного обліку роботи. Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування. Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи. Протоколи (журнал) індивідуальних консультацій. Журнал (протоколи) психологічного аналізу занять.

Слайд 15

ЖУРНАЛ ЩОДЕННОГО ОБЛІКУ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ___________________________________________________________ (НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) №з\п Дата Години Вид роботи Короткий зміст роботи З ким проводилась К-сть осіб 1 12.03.13р. 1година Діагностичнароб. з дітьми Діагностикарівня тривожності Діти 1середньої гр. 6 2 9.00-9.30 Корекційна робота з дітьми Психокорекція Діти кор.гр - індивідуально 1 3 2год Консультативна консультація батьки 1 4 Факт. викор. час Просвіта Оформлення інформаційних листівок Розміщення у всіх вік гр. ----- 5 15.00– 17.00 Організаційно-методична робота Оформлення поточної документації ----- -----

Слайд 16

Діагностична робота Вхідна та вихідна діагностика, Індивідуальна та під групова діагностика(не більше 6дітей). Документація: Бланки діагностування, Протоколи тестування, зошити спостережень (протоколи) індивідуальні, зведені протоколи результатів діагностики, Аналітична довідка за результатами дослідження. - Журнал діагностичної роботи з дітьми (за вибором психолога). Групова діагностика в ДНЗ не проводиться.

Слайд 17

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ Дитини ______________________________ ________ групи ______________________ (НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) Протокол спостереження за дитиною протягом дня Мета – виявлення соціальних та емоційних проблем. Ім'я та прізвище дитини ____________________________________________ Вік ____ група ___________ Дата _____________ час ______________ - - - Висновки та рекомендації _________________________________________ _____________________________________________ підпис ___________ № Дата проведення Назва методики Короткий результат. Висновки та рекомендації

Слайд 18

Протоколи діагностування Протокол діагностування  ________________________ Назва психічного процесу   Прізвище, ім’я дитини _______________________________ Дата діагностування ____________ Група ДНЗ _________ Методика __________________________________________ Результати діагностування:     Висновки: Пр. психолог __________________ підпис __________ Для оптимізації роботи варто розробити та підготувати бланки на діагностики, що часто використовуються в роботі – “ малюнок родини ”, “ малюнок людини ”, ” дерево ”,….

Слайд 19

Аналітична довідка Аналітичний звіт (для внутрішнього користування) Про результати психологічного вивчення ______________________________________________________ Яке проводилось _______20___р. Мета психологічного вивчення : _________________________________________________________________________________ Методики_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Аналіз результатів _________________________________________________________________________________ Висновки_____________________________________________________________________ Рекомендації ________________________________________________________________ Практичний психолог _________________________________ підпис __________

Слайд 20

Журнал діагностичної роботи № Прізвище, ім'я дитини дата діагностика мета результати 1 ….. 12.05 Комплекснадіагностика психологічної готовності до школи Визначити рівень психологічної готовності до навчання в школі Сер. Рівень 2 …… 12.05 3 …… 14.05 15 балів. Д. рівень

Слайд 21

Корекційно- відновлювальна та розвивальна робота з дітьми Реєстрація роботи - Складання (укладання) корекційних програм, - Запис в журналі корекційно-розвивіальної роботи, - запис в індивідуальній психологічній картці дитини. можливе ведення індивідуального щоденника досягнень та розвитку дитини, протокол індивідуального корекційного заняття, …

Слайд 22

Корекційні програми Індивідуальна програма корекційно – розвивальної роботи з _________ по _________ практичного психолога __________________ з дитиною ____________________________ , яка відвідує __________ групу в ДНЗ № ____ Пояснювальна записка Мета Завдання Організація занять Очікувані результати Основні форми та методи роботи Етапи програми Висновки, рекомендації Додаток – список використаної літератури Для чого призначена програма Надати допомого, сприяти, корегувати 1. Встановлення емоційного та психологічного контакту з дитиною. 2. Формування в дитини віри в свої сили та можливості. 3. Корекція пізнавальної сфери… Скільки разів на тиждень заняття, тривалість занять, на скільки розрахована програма Програма складається з трьох блоків: підготовчого, основного корекційно-розвиваючого та заключного. Підготовчий блок складається з двох етапів: І – встановлення контакту та ІІ - діагностичного. Додаток : Обрані корекційно – розвивальні програми та методична література для роботи з дитиною.

Слайд 23

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ ___________________________________ ________________________ (НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) №з\п Дата Тематика роботи З ким проводилась (індивідуальна чи групова) Де 1. № З ким проводиться(Імена та прізвища дітей чи№ групи) Форма роботи(інд. Чи гр.) Тематика роботи, методи та прийоми Мета роботи відвідування 1. 1 старша гр. ( списковий склад дітей) Гр. Корекційна програма “…” - …. Розвитокд.м. руки 25/04 26/04 2. ….. Інд.

Слайд 24

Індивідуальний зошит для корекційних занять (за вибором психолога) ______________________________ (прізвище, ім’я дитини) Група № _______ Дата:  ______.______. 20______ р. Тема:_________________________________ Завдання: 1._____________________________________ 2._____________________________________ Примітки ______________________________ Висновки _____________________________

Слайд 25

Протокол індивідуального корекційно - відновлювального заняття (за вибором психолога) Ім’я та прізвище дитини __________________________________________ Група ____________ Дата «___»_______20__р. Час ___________ Мета – ___________________________________________________________ Зміст роботи та аналіз Аналіз емоційного стану дитини Видроботи (назва вправи чи гри) Вербальна та невербальна реакція дитини Реакція психолога Висновки Прояви емоцій Початок заняття Кінець заняття примітки

Слайд 26

Індивідуальна реєстраційна форма (за вибором психолога) Ім’я та прізвище дитини _______________________ Група _____ Дата «___»____20__р. Час __________ Мета ________________________________________ Аналіз Вид роботи Вербальна та невербальна реакція дитини Реакція психолога Висновки Гра“___________” Вправа “__________”

Слайд 27

Протокол індивідуального заняття з використанням пісочної (арт) терапії Ім’я та прізвище дитини ______________________________________________ Гр..____________ вік __________ Дата «___»______20__р. Час ___________ Пісочниця (картина) № ______ (назва) _________________________________________ пісок (сухий, вологий) матеріал (фарби, фломастери, олівці, пластилін, кольор.папір) Мета – моделювання ресурсних станів, зняття агресії, інше _________ Схема картини: Висновки ______ ______________________________________________________________________ № Об’єкти Вербальна та невербальна реакція дитини Реакція психолога Розміщення напісочниці/папері (Карта) Рівень тривожності Рівень агресіі спрямованість високий високий аутоагресія середній середній гетероагресія низький низький

Слайд 28

Робота з батьками Консультування. Анкетування. Опитування. Інформаційні листки Куточки психолога в групах Виступи на батьківських зборах Батьківські школи, лекторії, тощо

Слайд 29

ЖУРНАЛ ПРОТОКОЛІВ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА __________________________________ ______________________(НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) № Дата Хто звернувся Причина звернення Короткий запис змісту консультації 1 12.03. 2012р Мама…(прізвище)дитини….(ім'я) З …групи Тривожність дитини. № Дата проведення Запит (батьки/педагоги) Проблема звернення Короткий запис змісту консультації Формавиконання(інд./гр.) Відмітки про виконання 1 12.03. 2013 батьки Агресивнаповедінка дитини Інд. підпис 2 12.03. 2013 Вих-лі ст. груп Дитяча агресія Змістконсультації додається групова Вик-но

Слайд 30

Робота з батьками, діти яких не охоплені ДНЗ Реєстрація звернень батьків, діти яких не відвідують ДНЗ, надання консультацій з питань виховання дітей. Графік роботи пед. ради, телефони спеціалістів Журнал звернень до педагогічної ради ДНЗ Облік роботи Дата ______ вид роботи _____________________________ Хто звернувся за консультацією ________________________ Адреса ______________________ тел.:___________________ Ім’я дитини _____________________ вік _________________ Причина звернення ___________________________________ Коротко зміст роботи __________________________________________________ Висновки ___________________________________________ Відмітки про виконання ______________________________

Слайд 31

Робота с педагогами Консультування з особистих питань, з питань навчально-виховного процесу. Аналіз занять педагога. Складання професіограми вихователя. Ведення індивідуальних психологічних карток педагога (зазначення результатів діагностики та інших видів робіт)

Слайд 32

ЖУРНАЛ психологічного аналізу занять практичним психологом ___________________________________________________________ ___________________ (НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) Дата спостереження ___________________ група ______________________ Вихователь _______________________________________________________________ Хідзаняттячи навчально-виховного заходу Аналіз спостережень. Висновки та рекомендації 1. Навчальна діяльність та емоційний стандітей 2. Структурата динаміказаняття 3. Аналіздіяльностівихователя Об'єкт спостереження Критерії аналізу оцінювання Зміст заняття Вис. р Сер. р Н. р діти Вих-ль

Слайд 33

Облік роботи з педагогічним колективом. Ведення індивідуальних психологічних карток, або порт фоліо, індивідуальної діагностичної картки педагога, тощо Складання професіограми педагога: бланки, протоколи діагностики, анкети, опитувальники… показники оцінка Вис. Р. Сер. Р. Н. р. 1. Етичні якості 2. Професійні навички та відповідальність

Слайд 34

Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового користування регулюється завідувачем психологічного кабінету (завідування кабінетом покладається Завідувачем ДНЗ на пр. психолога. Положення про Психологічний кабінет п.5) відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офіційних звернень правоохоронних та судових органів).

Слайд 35

5. Документи для службового користування: 1. Індивідуальні карти психологічного супроводу. 2. Журнал реєстрації індивідуальних консультацій. 3. Журнал проведення корекційно-відновлювальної й розвивальної роботи. 4. Журнал (протоколи) психологічного аналізу занять. 5. Тексти тестів, ключі, матеріали тестових досліджень (протоколи, довідки, журнал діагностики). 6. Матеріали психолого-педагогічних консиліумів і медико-педагогічних комісій.

Слайд 36

Індивідуальні матеріали психологічного супроводу дошкільника індивідуальні психологічні карти дитини, заяви батьків (погодження чи відмова від психологічного супроводу), “ порт фоліо ” дитини (всі матеріали роботи з дитиною).

Слайд 37

Психологічна картка дитини Ім’я та прізвище дитини _________________________ Дата народження ___________ Інформація про сім’ю : Мати (П,і,п; місце роботи, тел.):___________________ Тато (П,і,п; місце роботи, тел.):___________________ Інші члени сім’ї ________________________________ Домашня адреса,тел.: ___________________________ Група ДНЗ______________дата поступлення_________ Інформація про переводи в іншу групу ______________ Вих-лі ________________________________________ Мета звернення із запитом _______________________ Хто ініціатор запиту _____________________________ Психологічна проблема __________________________ № Зміст проведенихпсихолого- педагогічних заходів Дата проведення Мета проведення Висновки, рекомендації 1. Діагностика 2. Корекційно-розвивальнаробота

Слайд 38

Важливо! Тільки Для службового використання Індивідуальні психологічні картки дітей зберігати в сейфі (шафі, що закривається на ключ), заборонено виносити за межі ДНЗ, передавати стороннім людям, за винятком запиту правоохоронними та судовими органами. Після переходу дитини в школу зберігати в архіві.

Слайд 39

Просвіта Консультації. Куточки психолога в ДНЗ. Виступи на педрадах, тренінги, педагогічні школи, лекторії, тощо

Слайд 40

Виступи практичного психолога перед батьками та педагогами - журнал реєстрації (протокол) виступу практичного психолога Протокол виступу практичного психолога __________________________________________________________________ (ПІБ) на педраді (семінарі, батьківських зборах) «________________________________________________________________» (тема педради, семінару, батьківських зборів) Дата проведення:________________ Тема виступу: «____________________________________________________ Мета виступу:___________________________________________________ План виступу: 1.______________________________________________________________ Зміст виступу: (відповідно плану) 1.______________________________________________________________ Висновок_ Література:   Практичний психолог _______________________________________________ (ПІБ, підпис) - журнал реєстрації (протокол) проведення психологічного тренінгу  

Слайд 41

Співпраця із спеціалістами закладу - Завідувач ДНЗ, вихователь – методист, - вчитель-логопед, - дефектолог, - інструктор з фізкультури, - медична сестра, - вихователі

Слайд 42

документація спільна з вчителем-логопедом ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА РОЗВИТКУ ДИТИНИ Заповнюється спільно із медичною сестрою, вихователями, вчителем-логопедом, дефектологом, інструктором з фізкультури… План взаємодії з учасниками корекційно-педагогічного процесу  складається з учителем-логопедом, вихователями, муз. керівниками… Індивідуальні плани корекційно – відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми.

Слайд 43

План взаємодії з учасниками корекційно-педагогічного процесу Заходи Терміни Виконавці Організаційно-педагогічні заходи Обстеження дітей ПМПК Квітень – травень Завідувач ДНЗ, учитель-логопед, практичний психолог, медсестра Комплектування груп згідно логопедичного висновку та віку Квітень – травень Завідувач ДНЗ, учитель-логопед, практичний психолог Заповнення зошита взаємозв’язку з батьками Вересень Батьки (за потреби – з допомогою учителя-логопеда, практичного психолога) Складання річного перспективного плану корекційно-розвивальної роботи Вересень Учитель-логопед, практичний психолог, вихователі, інструктор з фізичної культури, музкерівник Проведення семінарів, майстер-класів,метод. Об'єднань,педагогічних майстерень тощо Протягом року Учитель-логопед, практичний психолог Виставки новинок навчально-методичної та науково-теоретичної логопсихологічної літератури, ігор і посібників Щоквартально Учитель-логопед, практичний психолог Оформлення інформаційних стендів для батьків, папок-пересувок Щомісячно Учитель-логопед, вихователі, практичний психолог Спільнакорекційно - розвивальнапедагогічна діяльність Обстеження психофізичного розвитку дітей Вересень,квітень – травень Учитель-логопед, вихователі, практичний психолог, інструктор з фізичної культури, медсестра Узгодження тематичних календарних планів логокорекційної роботи Вересень Учитель-логопед, практичний психолог, вихователі, інструктор з фізичної культури,музкерівник

Слайд 44

Співпраця із громадськістю * Участь у роботі ПМПК. * Співпраця з мед. установами. * Співпраця з навчальними закладами: З школами (надання характеристик на першокласників, спільне проведення просвітницької роботи), Із Вузами (керівництво практикою студентів за спеціальністю “ психологія ” ) *Співпраця з опікунськими радами судовими установами (надання характеристик).

Слайд 45

Документація психолога для засідання ПМПК Запис в індивідуальній картці розвитку дитини, що йде на засідання ПМПК (копія запису з датою та підписом додається до індивідуальної психологічної картки дитини, що зберігається у психолога, + копії результатів обстеження у психоневролога, протокол індивідуального обстеження дитини, що скеровується на ПМПК).

Слайд 46

Характеристики на майбутнього першокласника в школу на вихованця закладу в інший навчальний заклад, в суд, тощо на дитину,що скеровується на ПМПК на студента-практиканта у ВУЗ Характеристика (+ копія) заповнюються на спеціальних бланках чи оформлюється на фірмовому бланку ДНЗ із зазначенням вихідного номеру (реєстрація в книзі вихідної документації), завіряється печаткою та підписом завідувача.

Слайд 47

Організаційно – методична робота - Робота в бібліотеці, самопідготовка,- Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах)  - Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів   Ведення щоденника самоосвіти, записів консультацій та участі у метод. об'єднаннях, семінарах.

Слайд 48

План самоосвіти Тема: ____________________________________________________________ Опрацьована література з теми: 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ Виступ на педраді ___.____. 20___р._ з теми: __________________ Виступ на семінарі ___.____. 20___р._ з теми: _________________ Методичні рекомендації колегам: ____________________________________________________________ Висновки:_______________________________________________________________________________________________________________ Пр. психолог __________________ (прізвище, ініціали)

Слайд 49

Звітність психолога ДНЗ Аналітичний та статистичний звіт за рік ( півріччя ) відповідно до встановлених нормативів часу на основні види роботи практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ звіти подаються в НМЦО та ВО р-ну в електронному та друкованому вигляді, затвердженому завідувачем закладу.

Слайд 50

НОРМАТИВИ ЧАСУ на основні види роботи N позиції  Найменування видів робіт  Одиниця виміру обсягу роботи  Нормативи часу (год)     Організаційно-методична робота        1.  Складання плану роботи:  План     на місяць  - " -  2,5  на рік  - " -  6,0  2.  Складання звіту про виконану роботу:  Звіт    за місяць (чверть)  - " -  4,0  за півріччя (рік)  - " -  8,0  3.  Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками  Один захід  7,0  4.  Підготовка до педагогічних консиліумів  Один захід  5,0  5.  Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів  Один захід  3,0  6.  Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки)  Один захід  3,0 

Слайд 51

7.  Робота в бібліотеці, самопідготовка  Місяць  8,0  8.  Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах)  Один захід  5,0  9.  Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів (соціальних педагогів)  Місяць  8,0     Психодіагностична робота        10.  Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)  Одинадитина,педпрацівник, батько  6,0  11.  Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)  Один клас (група дітей), група педпрацівників, батьків  16,5     Консультаційна робота        12.  Індивідуальне консультування:  Одна бесіда     а) учнів (дітей) у т. ч.:        дошкільного віку  - " -  1,0  б)педпрацівників  - " -  1,5  в) батьків  - " -  2,0     Корекційно-відновлювальната розвивальна робота        14.  Корекційно-відновлювальната розвивальна робота з учнями (дітьми): а) індивідуальна б) групова  Однадитина  30,0  Одна група 40,0  15.  Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків  Одна група  40,0 

Слайд 52

   Психологічна просвіта        16.  Виступи переддітьми,педпрацівниками, батьками, в установах та організаціях тощо  Один виступ  Фактично використаний час     Навчальнадіяльність        17.  Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків  Одне заняття  1,0     Зв'язки з громадськістю        18.  Відвідуваннядітейвдома, бесіди з батьками  Один захід  2,0  19.  Відвідування батьків за місцем роботи  Один захід  3,0  20.  Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування  Один захід  2,5  21. Участь у роботі ПМПК - Фактично використаний час 

Слайд 53

Додатково рекомендується мати: Список домашніх телефонів усіх практичних психологів (працівників психологічної служби) району. Список спеціалізованих центрів і консультацій медико-психологічного профілю. Список літератури психолого-педагогічної тематики, що є у бібліотеках району, онлайн-бібліотеках, список Інтернет сайтів.

Слайд 54

Дякуємо за увагу! Презентація підготована практичним психологом ДНЗ №160 м. Львова Локотковою Світланою Валеріївною

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія