X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ділова документація практичного психолога дошкільного навчального закладу

Завантажити презентацію

Ділова документація практичного психолога дошкільного навчального закладу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ділова документація практичного психолога ДНЗ

Слайд 2

Матеріально-технічне оснащення психологічного кабінету 1. Робочий кабінет: меблі, сейф, килими, оргтехніка,канцелярське приладдя та іграшки. 2. Робочі місця дітей, батьків та педагогів : меблі, крісла (диван), природно-декоративні елементи. Психологічний кабінет забезпечується навчально-методичною літературою, фаховими періодичними виданнями. Ведеться облік товарно – матеріальних цінностей психологічного кабінету.

Слайд 3

Паспорт психологічного кабінету (для обліку) Спеціальна психологічна література: 1. __________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ Навчально-методична література: 1. __________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ Каталог папок з матеріалами. Облік обладнання:   Практичний психолог ____________________________ прізвище,ініціали

Слайд 4

документація 1. Нормативно-правова. 2. Навчально-методична. 3. Довідково-інформаційна. 4. Обліково-статистична. 5. Для службового використання.

Слайд 5

- Нормативно-правова документація (закони України, постанови ВРУ (Кабміну), накази, розпорядження, Положення МОН України (управлінь, відділів освіти). - Нормативно-правова документація (закони України, постанови ВРУ (Кабміну), накази, розпорядження, Положення МОН України (управлінь, відділів освіти). - Навчально-методична документація (підручники, навчально- методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми, фахові періодичні видання). - Довідково-інформаційна документація (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, доповіді, виступи на педрадах тощо). - Обліково-статистична документація (облік товарно-матеріальних цінностей, плани роботи практичного психолога, форми статистичної звітності). - Для службового використання (індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали, протоколи, тестові методики, запитальники, анкети, бланки відповідей тощо).

Слайд 6

1. законодавчі і нормативні акти про психологічну службу дошкільної освіти: Положення про психологічну службу в системі освіти України (наказ Мін. Освіти Укр. 03.05.99 № 127), Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та ін. закладів системи загальної середньої освіти (наказ Мін. освіти і науки Укр. 19.10.2001р № 691), Про внесення змін до Положення (наказ Мін. освіти і науки Укр. 7.06.2001р № 439), Нормативи часу на основні види роботи пр. психолога (дод. До листа Мін. освіти і науки Укр. Від 27.08.2000р № 1/9-352), Про затвердження переліку посад пед. Та наук. Працівників (постанова каб. Мін Укр. 14.06 2000 №963) Посадові обов'язки (інструкція), інструкція з охорони праці, Етичний кодекс психолога, Ксерокопії наказів по ДНЗ та ВО (стосовно роботи психологічної служби) .

Слайд 7

2. Навчально – методичні матеріали.   Рекомендована література. Підшивка фахових періодичних видань.

Слайд 8

матеріали Нормативно-правова документація, Робота з дітьми молодшого дошкільного віку, Робота з дітьми старшого дошкільного віку, Робота з агресивними дітьми, тривожними, гіперактивними, Робота з батьками, Робота з педколективом, Матеріали корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи Діагностичний інструментарій, Робота з громадськістю, Робота з обдарованими дітьми, Правова освіта, Тощо.

Слайд 9

4. Обліково-статистичні матеріали - Річний план роботи (погоджений із керівником психологічної служби району і затверджений завідувачем закладу). - Затверджений керівником ДНЗ план роботи на місяць, та потижневий (за вибором психолога чи запит адміністрації). - Графік роботи у закладі, розміщений на дверях кабінету (затверджений завідувачем та головою ПК ДНЗ). Журнал попереднього запису на індивідуальні й групові консультації (за потребою). Затверджені завідувачем звіти про роботу за рік (подаються у НМЦО, копія у психолога) .

Слайд 10

Річний план роботи Відповідно до НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №1/9-352 від 27.08.2000 р. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти, листа Про нормативи часу на основні види роботи Складається річний план. У плані передбачати лише ті види роботи, що відповідають кваліфікації психолога і на які він має спеціальний дозвіл (ліцензії, сертифікати).

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Графік роботи

Слайд 14

РЕКОМЕНДОВАНІ ДОКУМЕНТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА: Журнал щоденного обліку роботи. Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування. Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи. Протоколи (журнал) індивідуальних консультацій. Журнал (протоколи) психологічного аналізу занять.

Слайд 15

Слайд 16

Діагностична робота Вхідна та вихідна діагностика, Індивідуальна та під групова діагностика(не більше 6дітей). Документація: Бланки діагностування, Протоколи тестування, зошити спостережень (протоколи) індивідуальні, зведені протоколи результатів діагностики, Аналітична довідка за результатами дослідження. - Журнал діагностичної роботи з дітьми (за вибором психолога).

Слайд 17

Слайд 18

Протоколи діагностування Протокол діагностування  ________________________ Назва психічного процесу   Прізвище, ім’я дитини _______________________________ Дата діагностування ____________ Група ДНЗ _________ Методика __________________________________________ Результати діагностування:     Висновки: Пр. психолог __________________ підпис __________

Слайд 19

Аналітична довідка

Слайд 20

Журнал діагностичної роботи

Слайд 21

Корекційно- відновлювальна та розвивальна робота з дітьми Реєстрація роботи - Складання (укладання) корекційних програм, - Запис в журналі корекційно-розвивіальної роботи, - запис в індивідуальній психологічній картці дитини. можливе ведення індивідуального щоденника досягнень та розвитку дитини, протокол індивідуального корекційного заняття, …

Слайд 22

Корекційні програми Індивідуальна програма корекційно – розвивальної роботи з _________ по _________ практичного психолога __________________ з дитиною ____________________________ , яка відвідує __________ групу в ДНЗ № ____ Пояснювальна записка Мета Завдання Організація занять Очікувані результати Основні форми та методи роботи Етапи програми Висновки, рекомендації Додаток – список використаної літератури

Слайд 23

Слайд 24

Індивідуальний зошит для корекційних занять (за вибором психолога) ______________________________ (прізвище, ім’я дитини) Група № _______ Дата:  ______.______. 20______ р. Тема:_________________________________ Завдання: 1._____________________________________ 2._____________________________________ Примітки ______________________________ Висновки _____________________________

Слайд 25

Протокол індивідуального корекційно - відновлювального заняття (за вибором психолога)

Слайд 26

Індивідуальна реєстраційна форма (за вибором психолога) Ім’я та прізвище дитини _______________________ Група _____ Дата «___»____20__р. Час __________ Мета ________________________________________ Аналіз

Слайд 27

Слайд 28

Робота з батьками Консультування. Анкетування. Опитування. Інформаційні листки Куточки психолога в групах Виступи на батьківських зборах Батьківські школи, лекторії, тощо

Слайд 29

Слайд 30

Робота з батьками, діти яких не охоплені ДНЗ Реєстрація звернень батьків, діти яких не відвідують ДНЗ, надання консультацій з питань виховання дітей. Графік роботи пед. ради, телефони спеціалістів Журнал звернень до педагогічної ради ДНЗ Облік роботи Дата ______ вид роботи _____________________________ Хто звернувся за консультацією ________________________ Адреса ______________________ тел.:___________________ Ім’я дитини _____________________ вік _________________ Причина звернення ___________________________________ Коротко зміст роботи __________________________________________________ Висновки ___________________________________________ Відмітки про виконання ______________________________

Слайд 31

Робота с педагогами Консультування з особистих питань, з питань навчально-виховного процесу. Аналіз занять педагога. Складання професіограми вихователя. Ведення індивідуальних психологічних карток педагога (зазначення результатів діагностики та інших видів робіт)

Слайд 32

Слайд 33

Облік роботи з педагогічним колективом. Ведення індивідуальних психологічних карток, або порт фоліо, індивідуальної діагностичної картки педагога, тощо Складання професіограми педагога: бланки, протоколи діагностики, анкети, опитувальники…

Слайд 34

Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового користування регулюється завідувачем психологічного кабінету (завідування кабінетом покладається Завідувачем ДНЗ на пр. психолога. Положення про Психологічний кабінет п.5) відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офіційних звернень правоохоронних та судових органів). Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового користування регулюється завідувачем психологічного кабінету (завідування кабінетом покладається Завідувачем ДНЗ на пр. психолога. Положення про Психологічний кабінет п.5) відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офіційних звернень правоохоронних та судових органів).

Слайд 35

5. Документи для службового користування: 1. Індивідуальні карти психологічного супроводу. 2. Журнал реєстрації індивідуальних консультацій. 3. Журнал проведення корекційно-відновлювальної й розвивальної роботи. 4. Журнал (протоколи) психологічного аналізу занять. 5. Тексти тестів, ключі, матеріали тестових досліджень (протоколи, довідки, журнал діагностики). 6. Матеріали психолого-педагогічних консиліумів і медико-педагогічних комісій.

Слайд 36

Індивідуальні матеріали психологічного супроводу дошкільника індивідуальні психологічні карти дитини, заяви батьків (погодження чи відмова від психологічного супроводу), “ порт фоліо ” дитини (всі матеріали роботи з дитиною).

Слайд 37

Слайд 38

Важливо! Тільки Для службового використання Індивідуальні психологічні картки дітей зберігати в сейфі (шафі, що закривається на ключ), заборонено виносити за межі ДНЗ, передавати стороннім людям, за винятком запиту правоохоронними та судовими органами. Після переходу дитини в школу зберігати в архіві.

Слайд 39

Просвіта Консультації. Куточки психолога в ДНЗ. Виступи на педрадах, тренінги, педагогічні школи, лекторії, тощо

Слайд 40

Виступи практичного психолога перед батьками та педагогами - журнал реєстрації (протокол) виступу практичного психолога Протокол виступу практичного психолога __________________________________________________________________ (ПІБ) на педраді (семінарі, батьківських зборах) «________________________________________________________________» (тема педради, семінару, батьківських зборів) Дата проведення:________________ Тема виступу: «____________________________________________________ Мета виступу:___________________________________________________ План виступу: 1.______________________________________________________________ Зміст виступу: (відповідно плану) 1.______________________________________________________________ Висновок_ Література:   Практичний психолог _______________________________________________ (ПІБ, підпис) - журнал реєстрації (протокол) проведення психологічного тренінгу  

Слайд 41

Співпраця із спеціалістами закладу - Завідувач ДНЗ, вихователь – методист, - вчитель-логопед, - дефектолог, - інструктор з фізкультури, - медична сестра, - вихователі

Слайд 42

документація спільна з вчителем-логопедом ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА РОЗВИТКУ ДИТИНИ Заповнюється спільно із медичною сестрою, вихователями, вчителем-логопедом, дефектологом, інструктором з фізкультури… План взаємодії з учасниками корекційно-педагогічного процесу  складається з учителем-логопедом, вихователями, муз. керівниками… Індивідуальні плани корекційно – відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми.

Слайд 43

Слайд 44

Співпраця із громадськістю * Участь у роботі ПМПК. * Співпраця з мед. установами. * Співпраця з навчальними закладами: З школами (надання характеристик на першокласників, спільне проведення просвітницької роботи), Із Вузами (керівництво практикою студентів за спеціальністю “ психологія ” ) *Співпраця з опікунськими радами судовими установами (надання характеристик).

Слайд 45

Документація психолога для засідання ПМПК Запис в індивідуальній картці розвитку дитини, що йде на засідання ПМПК (копія запису з датою та підписом додається до індивідуальної психологічної картки дитини, що зберігається у психолога, + копії результатів обстеження у психоневролога, протокол індивідуального обстеження дитини, що скеровується на ПМПК).

Слайд 46

Характеристики на майбутнього першокласника в школу на вихованця закладу в інший навчальний заклад, в суд, тощо на дитину,що скеровується на ПМПК на студента-практиканта у ВУЗ Характеристика (+ копія) заповнюються на спеціальних бланках чи оформлюється на фірмовому бланку ДНЗ із зазначенням вихідного номеру (реєстрація в книзі вихідної документації), завіряється печаткою та підписом завідувача.

Слайд 47

Організаційно – методична робота - Робота в бібліотеці, самопідготовка,- Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах)  - Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів   Ведення щоденника самоосвіти, записів консультацій та участі у метод. об'єднаннях, семінарах.

Слайд 48

План самоосвіти

Слайд 49

Звітність психолога ДНЗ Аналітичний та статистичний звіт за рік ( півріччя ) відповідно до встановлених нормативів часу на основні види роботи практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ звіти подаються в НМЦО та ВО р-ну в електронному та друкованому вигляді, затвердженому завідувачем закладу.

Слайд 50

Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53

Додатково рекомендується мати: Список домашніх телефонів усіх практичних психологів (працівників психологічної служби) району. Список спеціалізованих центрів і консультацій медико-психологічного профілю. Список літератури психолого-педагогічної тематики, що є у бібліотеках району, онлайн-бібліотеках, список Інтернет сайтів.

Слайд 54

Дякуємо за увагу! Презентація підготована практичним психологом ДНЗ №160 м. Львова Локотковою Світланою Валеріївною

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія