X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
БІОСФЕРА як оболонка планети Земля

Завантажити презентацію

БІОСФЕРА як оболонка планети Земля

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

БІОСФЕРА як оболонка планети Земля

Слайд 2

Оболонки планети Земля

Слайд 3

Літосфера Від грецького літо – камінь і сфера – куля. Зовнішня тверда оболонка планети завтовшки 50-200км. Склад: осадові породи (крейда, вапняк, кремнезем, тощо), граніту і бальзату.

Слайд 4

Гідросфера Від грецького гідро – вода і сфера – куля. Сукупність усіх водойм (океанів, морів, річок, тощо). Займає майже 71% поверхні планети. Може бути завтовшки понад 11км.

Слайд 5

Атмосфера (від грец. атмос – пара) газова оболонка, розташована над поверхнею літосфери і гідросфери Тропосфера (від грец. тропос – зміна) – нижня частина атмосфери заввишки до 15-18км Тут міститься зважена в повітрі пара. Внаслідок нерівномірного нагрівання поверхні Землі вона формує хмари, здатні пересуватися на значні відстані. Температура нижніх шарів непостійна

Слайд 6

Стратосфера Від лат. стратус – шар – верхня частина атмосфери заввишки 80км. Біля верхньої межі цього шару виникає північне сяйво. На висотах між 7-8км (над полюсами), 17-18 (над екватором) сформувався особливий озоновий екран (від грец. Озон- пахучий).

Слайд 7

Поняття Біосфера Це сукупність усіх біогеоценозів Землі, єдина глобальна екосистема вищого порядку (тобто оболонка живих організмів на планеті)

Слайд 8

Історія виникнення Сучасна біосфера створилася в результаті тривалої еволюції завдяки сприятливому поєднанню космічних, геохімічних та геофізичних факторів. Однак вирішальну роль відіграв біологічний фактор з появою організмів, здатних здійснювати фотосинтез. Завдяки останньому за наявності сонячної радіації з вуглекислого газу, води та мінеральних елементів синтезувались усі органічні субстанції, які були необхідні для життя. Поява хлорофільних рослин на суші відіграла істотну роль не тільки в різкому збільшенні вмісту кисню в атмосфері. Поряд з кліматичними факторами діяльність судинних рослин і тварин була вирішальною в процесі утворення грунтів.

Слайд 9

Біосфера включає такі компоненти: Живу речовину (біомасу) – сукупність всіх живих організмів (мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин). Біогенну речовину – мінеральні або органічні речовини, створені в результаті життєдіяльності живих організмів (газ, нафта, вапняки і т.д.) Корисну речовину – речовини, які формуються без участі живих організмів (в результаті вулканізму, падіння метеоритів, тощо). Біокорисну речовину – створюється живими організмами разом з неживою природою (грунти).

Слайд 10

Біомаса Сукупність всіх організмів Землі. Біомаса на Землі розприділяється нерівномірно: вона збільшується від полюсів до екватора, що визначається особливостями клімату. Найбільшої щільності біомаса досягає в місцях контакту оболонок Землі – атмосфери, гідросфери і літосфери. Біомаса суші у 1000 разів перевищує біомасу океану

Слайд 11

Функції живої речовини Газова функція Полягає у виділенні і поглинанні газів живими організмами. Завдяки їй близько 2 млрд років тому в атмосфері Землі почалося накопичення вільного оксигену, а згодом сформувався озоновий екран. Сучасний газовий склад атмосфери підтримуюють зелені рослини шляхом дихання і фотосинтезу.

Слайд 12

Окисно-відновна функція Перетворення речовин і енергії в живих організмах є ланцюгом окислювально-відновних реакцій: це процеси фотосинтезу, хемосинтезу і дихання

Слайд 13

Концентраційна функція Полягає у здатності живих організмів накопичувати різноманітні хімічні елементи у вигляді органічних і неорганічних сполук. Вміст деяких елементів у живих організмах у багато разів перевищує її концентрацію в земній корі. Живі організми забезпечують інтенсивну міграцію елементів. В результаті діяльності живої речовини на Землі утворились поклади органо-мінерального палива і грунт.

Слайд 14

Причина розповсюдження – розмноження організмів, завдяки якому створюються тиск життя і щільність життя Тиск життя визначається швидкістю розселення організмів. Якби на Землі склалися сприятливі умови тільки для будь-якого одного виду, то його потомство за короткий проміжок часу заселило б всю планету, зокрема бактеріям холери для цього потрібно 1,25 діб, кімнатній мусі – 1рік, щурам – 8 років

Слайд 15

Визначається розмірами організмів і необхідною для них площею. Наприклад, слону для нормального існування необхідні 30 кв. км, трав’яним рослинам – 30 кв. см, бджолі – 200 кв. м. Щільність життя

Слайд 16

Біологічна різноманітність Включає: Генетичну – різноманітність генів у середині виду. Видову – різноманітність видів усередині екосистеми. Екосистемну – різноманітність місць існування природних угрупувань, екологічних умов.

Слайд 17

Склад БІОСФЕРИ: Консументи Редуценти

Слайд 18

Організми Продуценти (автотрофи) – це організми, що створюють органічну речовину за рахунок утилізації сонячної енергії, води, вуглекислого газу та мінеральних солей. Консументи (гетеротрофи) – організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами чи іншими консументами. Редуценти – мікроорганізми, що розкладають органічну речовину продуцентів і консументів до простих сполук – води, вуглекислого газу й мінеральних солей.

Слайд 19

Ноосфера В першій половині ХХ ст. В.І.Вернадський передбачав, що біосфера поступово розвиватиметься в ноосферу. Ноосфера (від грец. ноос – розум) – це новий стан біосфери, за якого визначальним фактором стає розумова діяльність людини. Ноосфері як якісно новому етапу в розвитку біосфери властивий тісний зв’язок законів природи і факторів, які визначають розвиток людського суспільства.

Слайд 20

Література: “ Загальна біологія – 11 ” (М.Є.Кучеренко, Ю.Г.Вервес, П.Г.Балан, В.М.Войціцький) видавництво Київ “ Генеза” “Основи загальної екології” (Г.О.Білявський, М.М.Падун, Р.С.Фудуй) Видавництво Київ “Либідь”

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство