X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Право інтелектуальної власності в Інтернеті

Завантажити презентацію

Право інтелектуальної власності в Інтернеті

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Олексій Столяренко, Олексій Арданов Oleksii.ardanov@gmail.com http://oleksiiardanov.narod2.ru/ Державний інститут інтелектуальної власності Право інтелектуальної власності в Інтернеті (авторське право і суміжні права)

Слайд 2

Право інтелектуальної власності та Інтернет (авторське право і суміжні права) Піратство в мережі Інтернет Що таке піратство Шляхи розповсюдження піратської продукції із застосуванням мережі Інтернет Розповсюдження фізичних примірників творів через Інтернет Розповсюдження цифрових примірників творів через Інтернет Причини піратства в мережі Інтернет Рівень піратства та його вплив на індустрію Порівняльна таблиця характерних рис незаконного розповсюдження творів на фізичних носіях та цифрових копій через Інтернет. Стратегії по боротьбі з піратством в мережі Інтернет Захист об'єктів авторського права і суміжних прав від незаконного розповсюдження в мережі Інтернет. Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав

Слайд 3

Додаткові джерела Сергей Кулеш. Легализация электронных книг http://www.itc.ua/node/37713 Google Book Settlement http://books.google.com/booksrightsholders/ Life in the shadow of the Google Books Settlement http://cyber.law.harvard.edu/interactive/events/2009/07/Googleopening Люси Гибо. Когда будет введено трансграничное лицензирование авторского права и смежных прав в Европе? www.unesco.ru/files/docs/clt/copyrightAprJune2005/e-bull_01-02-05.pdf

Слайд 4

Додаткові джерела А. Волков. Анализ структуры авторского права использования произведения пользователями пиринговых сетей // ИС. Авторское право и смежные права" №7, 2009 – С. 41-46 pazzive's journal http://pazzive.livejournal.com/ О. Паферова, Е. Соколова. Защита авторского права, нарушенного в Интернете. Практика российских арбитражных судов // ИС. Авторское право и смежные права" №7, 2009 – С. 56-62

Слайд 5

Додаткові джерела Во Франции принят переработанный законопроект о блокировании доступа в Интернет распространителей пиратского контента http://www.itc.ua/node/39416 http://expert.com.ua/36080.html Loi Création et Internet (HADOPI) http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Cr%C3%A9ation_et_Internet DADVSI (Loi sur le Droit d'Auteur et les Droits Voisins dans la Société de l'Information) http://en.wikipedia.org/wiki/DADVSI

Слайд 6

Додаткові джерела Berkman Center for Internet and Society at Harvard University (podcasts) http://cyber.law.harvard.edu/interactive Free and legal music downloads – Jamendo http://www.jamendo.com Similar site in Russia "Круги": http://kroogi.ru/ Вільні аудіокниги http://bibe.ru/ http://audiocloset.com/

Слайд 7

Опрацювати самостійно для обговорення на семінарі Діяльність веб-сайтів з використанням об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, але без порушення прав на них (які об’єкти використовуються, які права необхідно мати, як знайти правовласника, форма та зміст авторського договору, винагорода за використання прав та об’єктів). Виявлення та фіксація факту порушення прав на об’єкти авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (які права порушено, хто порушив права, як розшукати порушника).

Слайд 8

Опрацювати самостійно для обговорення на семінарі Претензійно-позовна робота (досудове врегулювання спору, вирішення спору в суді). Взаємодія правовласника з Інтернет-провайдером та контент-провайдером. Аспекти авторського права та суміжних прав у діяльності відомих Інтернет-проектів (Google Books, YouTube, Wikipedia, Jamendo, соціальні мережі, сервіси типу Rapidshare, торрент-трекери, подкаст-термінали тощо).

Слайд 9

Опрацювати самостійно для обговорення на семінарі Антипіратська ініціатива Руслани (розділ сайту “Преса”) http://www.ruslana.ua/ua/press.php?ln=0&pr=6 Мировое соглашение Google Книги http://www.googlebooksettlement.com/r/home?cfe_set_lang=1&hl=ru

Слайд 10

Право інтелектуальної власності та Інтернет Що таке Інтернет? Що таке піратство?

Слайд 11

Інтернет це - Глобальна Анонімна Багатофункціональна Спеціально неврегульована Цифрова мережа

Слайд 12

Інтернет сьогодні 30.06.2009 - 1,668,870,408 користувачів, або 24.7 % населення світу Темп росту кількості користувачів з 2000 р. по 2009 р.- 362.3 % (http://www.internetworldstats.com/stats.htm) 07.2006 - 439,286,364 хостів 11.2006 - 101,435,253 сайтів

Слайд 13

Інтернет це - Кіберпростір – віртуальний світ цифрової чи електронної комунікації, зв'язаної з глобальною інформаційною інфраструктурою. (Рекомендація по розвитку та використанні багатомовності і загальному доступі до кіберпростору. Юнеско)

Слайд 14

Інтернет це - Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Стаття 1 Закону України“Про телекомунікації”

Слайд 15

Для авторського права і суміжних прав Інтернет це - Виключне право на відтворення у цифровій формі (Стаття 1(4) Договору ВОІВ про авторське право та узгоджені заяви до неї, статті 7,11,16 Договору ВОІВ про виконання і фонограми та узгоджені заяви стосовно до них) Право на отримання винагороди за публічне сповіщення (Стаття 11 bis Бернської конвенції, стаття 15 Договору ВОІВ про виконання і фонограми) Право на надання доступу (Стаття 8 Договору ВОІВ про авторське право, статті 10, 14 Договору ВОІВ про виконання і фонограми )

Слайд 16

Піратство це - Піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення; Стаття 50 Закону України “Про авторське право і суміжні права”  

Слайд 17

Право інтелектуальної власності та Інтернет Чи розповсюджується визначення “піратства” в Законі України “Про авторське право і суміжні права” на цифрове середовище та мережу Інтернет?

Слайд 18

Право інтелектуальної власності та Інтернет Опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Стаття 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права”

Слайд 19

Право інтелектуальної власності та Інтернет Відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер Стаття 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права”

Слайд 20

Право інтелектуальної власності та Інтернет Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором Стаття 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права”

Слайд 21

Право інтелектуальної власності та Інтернет Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися Стаття 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права”

Слайд 22

Право інтелектуальної власності та Інтернет Піратство в мережі Інтернет – Опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг виготовлених електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами Відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - доведення об'єктів авторського права і суміжних прав до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором Здійснені з порушенням авторського права і суміжних прав

Слайд 23

Право інтелектуальної власності та Інтернет Порушення авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет: Розповсюдження контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм на фізичних носіях за допомогою мережі Інтернет Опублікування, відтворення, розповсюдження конрафактних примірників творів, фонограм, відеограм через Інтернет

Слайд 24

Право інтелектуальної власності та Інтернет Розповсюдження контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм на фізичних носіях за допомогою мережі Інтернет: Інтернет – ринки (Ebay) Форуми Розповсюдження інформації про продаж контрафактних примірників шляхом розсилок електронної пошти

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Контент-провайдер надає електронні копії за плату. Чи були йому надані відповідні авторські та суміжні права? Чи сплачує він винагороду авторам, та суб’єктам суміжних прав? http://hqrap.ru/... «Чтобы скачать запрошенный файл по прямой ссылке, Вам необходимо отправить СМС сообщение. Ниже выберите Вашу страну и оператора. Дорогие друзья! Мы прекрасно понимаем, что всегда все хочется получить бесплатно. Но подумайте о том, сколько Администраторы HQRap.ru тратят времени и собственных средств, чтобы предоставить Вам качественный продукт. Согласитесь, символическая стоимсть в ~20 рублей, что равно ~0,5$ за альбом высшего качества - это не так много, на фоне средней цены альбома в 10$. Если для Вас это большие деньги, Вы можете абсолютно бесплатно скачать файл с зеркала на RapidShare.com.»

Слайд 29

Право інтелектуальної власності та Інтернет Опублікування, відтворення, розповсюдження конрафактних примірників творів, фонограм, відеограм через Інтернет: Завантаження творів в мережу та з мережі Глибокі посилання (deep links) Пересилка творів електронною поштою Порушення при публічному сповіщенні творів в мережі P2P мережі

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

http://vkontakte.ru/photo15604345_141842755

Слайд 35

http://www.klitschko.com/ukr/2008-05-30-14-39-25.html Відповідальність за посилання   Цей веб-сайт містить посилання та інші адреси в інтернет. Автор не несе жодної відповідальності за будь-які контенти, на які є посилання, або ж які згадуються на цих сторінках. За будь-який збиток, що виник в результаті використання наданої тут інформації, може нести відповідальність тільки лише автор відповідної зовнішньої с сторінки, але не автор сторінки, де є посилання на такі адреси.

Слайд 36

http://www.klitschko.com/ukr/2008-05-30-14-39-25.html Авторське право  Усі електронні документи та веб-сторінки, а також їх частини, захищені авторськими правами. Їх дозволено копіювати або друкувати тільки лише з метою отримання інформації в особистих, учбових або некомерційних цілях та при умові, що вони мають відповідну помітку. Автор залишає за собою право позбавити цього дозволу у будь-який час. Без попереднього письмового дозволу автора заборонено поширювати, зберігати в архіві або на іншому сервері, використовувати у форумі, в онлайнових службах або записувати на CD-ROM будь-який із документів або веб-сторінок цього сайту. Їх дозволяється копіювати виключно в кеш комп’ютера або на сервер-посередник з метою оптимізації роботи комп’ютера. Ми дозволяємо та заохочуємо цитування наших документів та/або веб-сторінок, а також посилання на наш сайт.

Слайд 37

Слайд 38

P2P мережі Peer-to-Peer (P2P) – це технологія яка дозволяє здійснювати пошук цифрових об'єктів та надавати доступ до цих об'єктів напряму від користувача до користувача

Слайд 39

P2P мережі Централізована P2P мережа (Napster)

Слайд 40

P2P мережі Централізована P2P мережа (Napster) Завантажує список об'єктів на центральний сервер, де вони стають стають доступними для інших користувачів. Здійснює пошук об'єктів на центральному сервері. Отримує інформацію від центрального сервера, де знаходиться інформація, що потрібна.

Слайд 41

http://music.napster.co.uk/uk/song-15628494/Shine/Kwan/Shine

Слайд 42

P2P мережі Централізована P2P мережа (Napster) Здійснює пряме завантаження об'єкта з іншого користувача. При цьому інформація хто, звідки та що завантажується може бути анонімною

Слайд 43

P2P мережі Децентралізована P2P мережа Gnutella

Слайд 44

P2P мережі Децентралізована P2P мережа Gnutella Здійснює пошук через мережу комп'ютерів, які прямо один з одним не пов'язані. Надає список об'єктів тільки комп'ютерам, з якими безпосередньо контактує. Отримує результат по мережі.

Слайд 45

P2P мережі Децентралізована P2P мережа Gnutella Здійснює пряме завантаження з комп'ютера користувача. Недоліки: Робота мережі надзвичайно повільна Існує великий ризик того, що запрошений файл не буде скачаний

Слайд 46

P2P мережі Відносно децентралізована P2P мережа KaZaA

Слайд 47

P2P мережі Відносно децентралізована P2P мережа KaZaA Існує центральний комп'ютер групи, що збирає інформацію стосовно об'єктів з інших користувачів. Пошук об'єкта провадять центральні комп'ютери групи на запит користувача по своєму списку об'єктів Центральний комп'ютер групи надає користувачу адресу для завантаження об'єкта.

Слайд 48

P2P мережі Відносно децентралізована P2P мережа KaZaA Здійснює пряме завантаження з комп'ютера користувача. Мережа забезпечує високу швидкість пошуку та надійність отримання замовлених файлів

Слайд 49

P2P мережі Torrents

Слайд 50

Слайд 51

Re: Unauthorized Use of DreamWorks SKG Properties http://www.thepiratebay.org To Whom It May Concern: This letter is being written to you on behalf of our client, DreamWorks SKG (hereinafter ^УDreamWorks^Ф). DreamWorks is the exclusive owner of all copyright, trademark and other intellectual property rights in and to the ^УShrek 2^Ф motion picture. No one is authorized to copy, reproduce, distribute, or otherwise use the ^УShrek 2^Ф motion picture without the express written permission of DreamWorks. It has come to our attention that the web site located at ^Уhttp://www.thepiratebay.org,^Ф for which you are the service provider, is reproducing, distributing, and/or offering for sale the ^УShrek 2^Ф motion picture. Attached hereto are photocopies of representative pages from the aforementioned web site. http://static.thepiratebay.org/dreamworks_mail.txt

Слайд 52

DreamWorks has the good faith belief that the use of the material in the manner complained of is not authorized by DreamWorks, its agent or the law. DreamWorks diligently enforces its rights in the ^УShrek 2^Ф motion picture in all forms of media. Our client rightfully takes its responsibility for the protection of the ^УShrek 2^Ф motion picture very seriously. As you may be aware, Internet Service Providers can be held liable if they do not respond to claims of infringement pursuant to the requirements of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA). In accordance with the DMCA, we request your assistance in the removal of infringements of the ^УShrek 2^Ф motion picture from this web site and any other sites for which you act as an Internet Service Provider. We further declare under penalty of perjury that we are authorized to act on behalf of DreamWorks and that the information in this letter is accurate. Please contact me immediately to discuss this matter further. Nothing contained in this letter constitutes an express or implied waiver of any rights, remedies or defenses of DreamWorks, all of which are expressly reserved.

Слайд 53

As you may or may not be aware, Sweden is not a state in the United States of America. Sweden is a country in northern Europe. Unless you figured it out by now, US law does not apply here. For your information, no Swedish law is being violated. Please be assured that any further contact with us, regardless of medium, will result in a) a suit being filed for harassment b) a formal complaint lodged with the bar of your legal counsel, for sending frivolous legal threats. http://static.thepiratebay.org/dreamworks_response.txt

Слайд 54

http://dspace.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7 Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/7 Назва: Діяльність вузівської бібілотеки в умовах інформатизації суспільства Автори: Шилюк, Олег Іванович Ключові слова: Наукова бібліотека в ВНЗ, інформатизація,відкритий доступ Дата публікації: 2008 Видавець: Вища школа Бібліографічний опис: Шилюк О. Діяльність вузівської бібілотеки в умовах інформатизації суспільства [Текст] / Олег Шилюк // Вища школа. - 2008. - № 5. - С. 52-54

Слайд 55

http://dspace.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7 Короткий огляд (реферат): Про вузівські бібліотеки які не є незалежними структурами: вони підтримують дослідження, науково-навчальні процеси ВНЗ, поширюють інформацію про місію своїх установ. Бібліотеки повинні розвиватися разом з дослідженнями, що змінюються, і вивченням поведінки в новому мережевому просторі. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/7 Розташовується у зібраннях:Статті Файли цього матеріалу: Файл Опис РозмірФормат shylyuk_diyalnist_bibliotek.doc 44 kB Microsoft WordПереглянути/Відкрити

Слайд 56

Порівняльна таблиця характерних рис незаконного розповсюдження творів на фізичних носіях та цифрових копій через Інтернет Фізичні носії Цифрові примірники через мережу Інтернет Отримання прибутку Прямий прибуток від реалізації носіїв Або опосередкований, або зовсім немає Процес виготовлення та розповсюдження Централізований, досить часто задіяна організована злочинність Децентралізований, здійснюється окремими громадянами Технологічна складність Відносно складний технологічний процес Досить простий процес Територія розповсюдження Обмежена Необмежена

Слайд 57

Стратегії боротьби з піратством в мережі Інтернет

Слайд 58

Чи це взагалі можливо??? Так – цим можна керувати – відповідь щодо машини, знаходиться в самій машині. (Charles Clark, International Publishers Copyright Council 2001)

Слайд 59

Стратегії боротьби з піратством в мережі Інтернет Попередження незаконного розповсюдження об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет. Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав. Профілактика порушень авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет.

Слайд 60

Попередження незаконного розповсюдження об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет. Обмеження можливості творів потрапити до мережі Інтернет Технології надання доступу Цифрове управління правами (Digital Rights Management)

Слайд 61

Цифрове управління правами (Digital Rights Management) Цифрове управління правами складається з Інформації про управління правами Технічних засобів захисту http://europa.eu.int/information_society/newsroom/documents/drm_workingdoc.pdf

Слайд 62

Цифрове управління правами (Digital Rights Management) Інформація про управління правами зазвичай міститься в “метадаті” та має на меті: Ідентифікувати об'єкт авторського права і суміжних прав Описати права на об'єкт авторського права і суміжних прав Встановити правила по використанню об'єкту авторського права і суміжних прав

Слайд 63

Цифрове управління правами (Digital Rights Management) Технічні засоби захисту – різноманітні програмні і технологічні рішення, що мають на меті: Захистити об'єкт авторського права від неправомірного використання Забезпечити виконання встановлених правоволодарями правил використання

Слайд 64

Цифрове управління правами (Digital Rights Management) Технічні засоби захисту: Кодування Цифрові підписи Маркування водними знаками Цифрові “обгортки”

Слайд 65

Цифрове управління правами (Digital Rights Management) Приклад системи цифрового управління правами: Користувач робить запит на сайті правоволодаря, обирає вид використання та інші умови використання об'єкту. Оплачує через захищений канал до фінансовою установи встановлену плату. Після проведення оплати, об'єкт захищається за допомогою DRM, та надсилається користувачу Інформація про проведену оплату надсилається до установи, що здійснює “очистку” прав (наприклад ОКУ), установа утримує комісійні кошти та переводить решту на рахунок суб'єкта авторського права і суміжних прав.

Слайд 66

Цифрове управління правами (Digital Rights Management) Ризики Цифрового управління правами: Технічні засоби захисту можуть бути “зламані”. DRM системи можуть надзвичайно ускладнити використання об'єктів авторського права і суміжних прав користувачем. DRM системи можуть заборонити такі види використання, що звичайно дозволяються (наприклад встановити, що Е-книгу можна прочитати тільки один раз) DRM системи можуть порушувати право людини на приватне життя

Слайд 67

Цифрове управління правами (Digital Rights Management) Позитивні сторони Цифрового управління правами: Зниження ризику нелегального копіювання Впровадження альтернативних методик компенсації за ризик такого копіювання Впровадження нових бізнес технологій Можливість вдосконалити такі системи, щоб досягти оптимального балансу між правами правоволодарей та інтересами користувачів

Слайд 68

Цифрове управління правами (Digital Rights Management) Зобов'язання стосовно технічних засобів Стаття 11 Договору ВОІВ про авторське право: Договірні Сторони передбачають відповідну правову охорону та ефективні засоби правового захисту від обходу існуючих технічних засобів, які вживаються авторами у зв'язку із застосуванням їх прав згідно з цим Договором або Бернською конвенцією і обмежують дії, які не дозволені авторами або не допускаються законом по відношенню до їх творів.

Слайд 69

Цифрове управління правами (Digital Rights Management) Зобов'язання стосовно інформації про управління правами Стаття 12 Договору ВОІВ про авторське право : “(1) Договірні Сторони передбачають відповідні ефективні засоби юридичної відповідальності по відношенню до будь-якої особи, яка свідомо чинить будь-які з нижчезазначених дій...: (i) недозволене усунення або зміну будь-якої електронної інформації про управління правами (ii) недозволене поширення, імпортування для розповсюдження, передачу в ефір або розповсюдження серед широкої публіки, творів або примірників творів, знаючи, що в них без дозволу була усунена або змінена електронна інформація про управління правами”

Слайд 70

Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав Порядок захисту авторського права і суміжних прав Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. Стаття 51 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”

Слайд 71

Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав Захист прав складається з наступних стадій. Виявлення правопорушень в мережі Інтернет Виявлення осіб винних у порушенні авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет Забезпечення доказової бази Притягнення винних до відповідальності у відповідності до адміністративного, цивільного і кримінального законодавства Припинення діяльності, що порушує авторське право і суміжні права.

Слайд 72

Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав Виявлення правопорушень в мережі Інтернет: Моніторинг мережі Інтернет за допомогою різноманітного програмного забезпечення За зверненнями громадян про правопорушення

Слайд 73

Слайд 74

Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав Виявлення осіб винних у порушенні авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет Виявлення осіб що завантажили об'єкти в мережу Інтернет (Internet content providers) Осіб що надають доступ до об'єктів в мережі Інтернет (Internet Service Providers, Internet Access Providers) Осіб що завантажують об'єкти з мережі Інтернет (users - користувачів)

Слайд 75

Слайд 76

Виявлення осіб що надають доступ до об'єктів в мережі Інтернет

Слайд 77

Забезпечення доказової бази Формування доказової бази можливе за допомогою різноманітного програмного забезпечення. Але велике питання постає в прийнятті таких доказів в судом та формуванні процесуальної практики.

Слайд 78

Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав  Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 51(2). Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності  Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, -  тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Слайд 79

Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав Кримінальний кодекс України Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав  1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, -  караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.  

Слайд 80

Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав Цивільний кодекс України Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду 1. Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. 2. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Слайд 81

Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав Відповідальність Інтернет Провайдерів, Провайдерів послуг в мережі Інтернет Практика Інформування-Усунення об'єктів з мережі Інтернет (Notice-Take-Down)

Слайд 82

Завдання на залік! Написати претензію (cease and desist letter) щодо порушення авторських і суміжних прав до власників сайту:

Слайд 83

Питання? Дякую за увагу. Олексій Арданов Oleksii.ardanov@gmail.com http://oleksiiardanov.narod2.ru/

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство