X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основи конституційного права України

Завантажити презентацію

Основи конституційного права України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основи конституційного права України

Слайд 2

ПЛАН Конституційне право - провідна галузь національного права. Територіальний устрій України. Виборче право та поняття референдуму. Громадянство України. Конституційні права та обов'язки громадян України. Загальна характеристика системи органів державної влади.

Слайд 3

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Слайд 4

Конституційне право Конституційно-правові норми закріплюють: - устрій держави, - правовий статус людини і громадянина, - територіальний устрій, - систему державних органів, - принципи організації місцевого самоврядування в Україні.

Слайд 5

Конституція України 28 червня 1996 р. було прийнято Верховною Радою України Конституцію України. Цей день було проголошено державним святом українського народу, оскільки Конституція є Основним Законом держави.

Слайд 6

Ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року.

Слайд 7

Структура Конституції Конституція України складається з преамбули, 15 розділів (161 стаття). Конституція починається з вступної частини, яка традиційно іменується преамбулою. В ній проголошено, що Конституція приймається Верховною Радою "від імені Українського народу", що його складають "громадяни України всіх національностей", що її основою є здійснення "українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення".

Слайд 8

Структура Конституції Преамбула I Загальні засади 1 — 20 IІ Права, свободи та обов'язки людини і громадянина21 — 68 ІІІ Вибори. Референдум69 — 74 IV Верховна Рада України75 — 101 V Президент України102 — 112 VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади113 — 120 VII Прокуратура121 — 123 VIIІ Правосуддя124 —131 IX Територіальний устрій України132 — 133 X Автономна республіка Крим134 — 139 XI Місцеве самоврядування140 — 146 ХІІ Конституційний Суд України147 — 153 ХІІІ Внесення змін до Конституції України154 — 159 XIV Прикінцеві положення160 — 161 XV Перехідні положення

Слайд 9

Преамбула Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України.

Слайд 10

Територіальний устрій України Систему територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим; 24 області; два міста республіканського значення - Київ та Севастополь.

Слайд 11

Слайд 12

Виборча система України Вибори – це процес у результаті якого певна спільнота людей шляхом голосування формує склад державного органу або місцевого самоврядування. У ході виборів громадяни здійснюють активне й пасивне виборче право. Виборче право передбачає цензи - віковий та осілості.

Слайд 13

Принципи виборчого права принцип загальності; рівного виборчого права; прямого виборчого права; принцип таємності голосування; гласності й відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, організацій, установ; свободи агітації.

Слайд 14

Поняття референдуму. Референдум - голосування населення всієї держави (загальнодержавний референдум) або певної частини її населення (місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших питань суспільного життя.

Слайд 15

Види референдумів консультативний Результати юридичної сили не мають. конституційний Рішенням якого змінюється, приймається або відхиляється конституція. імперативний Винесене рішення має загальнообов'язкове значення обов'язковий Вирішення визначених Конституцією проблем законодавчий Унаслідок якого змінюється, приймається або відхиляється закон референдум

Слайд 16

Громадянство України Громадянство України - постійний правовий зв'язок особи з державою Україна, який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов'язках. Володіння громадянством має для особи низку правових наслідків: поширюється юрисдикція держави; надаються у повному обсязі права та свободи; покладаються обов'язки; гарантується захист прав і інтересів у державі і за її межами.

Слайд 17

Набуття громадянства Громадянство України набувається: за народженням, за походженням, вступом до громадянства України, внаслідок відновлення громадянства України, за інших обставин, передбачених Законом, за підставами, передбаченими міжнародними договорами.

Слайд 18

Громадянство втрачається Якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави; Внаслідок вступу особи до військової служби, в правоохоронні органи іноземних держав без згоди належних органів України; У разі отримання громадянства внаслідок подання неправдивих документів; Якщо особа за межами України не стала на консульський облік протягом семи років.

Слайд 19

Правовий статус Конституційне право виконує специфічну роль в закріпленні правового статусу людини і громадянина. Вона закріплює основи правового статусу особи, визначне її становище у державі і в суспільстві, в той час як інші галузі права фіксують права і обов'язки в певних сферах життя: майновій, трудовій, сімейній тощо.

Слайд 20

Конституційний статус Конституційний статус - основні права, свободи і обов'язки особи, закріплені в Конституції України. Конституційний статус включає невелику, але найбільш важливу частину всіх прав і свобод. Правове становище - сукупність прав, свобод і обов'язків, що реалізуються.

Слайд 21

Принципи конституційного статусу Принципи конституційного статусу особи в демократичний державах: Людина, її права і обов'язки - найвища цінність; Всі громадяни мають права і свободи від народження; Громадяни мають рівні права; Основні права і свободи громадян є невідчужуваними; Здійснення прав і свобод людини і громадянина не повинно порушувати права і свободи інших людей; Основні права і свободи гарантовані державою.

Слайд 22

Структура конституційного статусу особи Конституційні права - юридично визнані можливості людини обирати вид і міру своєї поведінки, які можуть бути реалізовані лише при умови виконання відповідного юридичного обов'язку держави в особі державних органів, посадових осіб. Конституційні свободи - такі правомочності особистості, які можуть бути реалізовані самостійно, без вступу у правовідносини з іншими органами держави, посадовими особами та іншими суб'єктами права. Наявність конституційних свобод передбачає лише невтручання з боку інших. Конституційні обов'язки - передбачені і закріплені в Конституції певні вид і міра необхідної поведінки. Обов'язок в принципі не передбачає можливість вибору, але межі вибору є.

Слайд 23

Права, свободи громадян України У Конституції України визначено такі групи основних прав: громадянські, політичні, економічні, соціальні, екологічні, культурні, сімейні.

Слайд 24

громадянські на життя; на недоторканність особи, житла, на таємницю листування, на вибір місця проживання, на свободу думки і слова. економічні право на приватну власність на працю, вибір професії, право на відпочинок право на професійну підготовку політичні утворювати і брати участь у роботі об'єднань громадян, збиратися мирно, проводити збори, мітинги й демонстрації, соціальні право на охорону здоров'я; право на житло; на матеріальне забезпечення в старості; право на достатній життєвий рівень культурні право на освіту; на користування досягненнями культури; на свободу творчості; на захист інтелектуальної власності права

Слайд 25

Основні обов'язки громадян закріплює Конституція України.

Слайд 26

Органи державної влади

Слайд 27

Верховна Рада України Повноваження Верховної Ради України: внесення змін до Конституції України; призначення всеукраїнського референдуму; прийняття законів; визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики; призначення виборів Президента України; усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; призначення Прем'єр-міністра України; здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України.

Слайд 28

Будівля Верховної Ради України

Слайд 29

Слайд 30

Порядок роботи Верховної Ради

Слайд 31

Голова Верховної Ради веде засідання Верховної Ради України; організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України; підписує акти, прийняті Верховною Радою України; організовує роботу апарату Верховної Ради України; проводить засідання Ради голів фракцій і Ради голів комітетів, на яких обговорюється порядок денний сесії. Остаточно порядок денний роботи сесії затверджується на засіданні Верховної Ради.

Слайд 32

Президент України Повноваження Президента України: забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; звертається з посланнями до народу та із щорічними й позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; виносить рішення про визнання іноземних держав; призначає позачергові вибори до Верховної Ради; припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не розпочалися; наділений правом законодавчої ініціативи.

Слайд 33

Кравчук Леонід Макарович 5 грудня 1991– 19 липня 1994

Слайд 34

Кучма Леонід Данилович 19 липня 1994 – 23 січня 2005

Слайд 35

Ющенко Віктор Андрійович 23 січня 2005–

Слайд 36

Будівля Секретаріату Президента України

Слайд 37

очолює Раду національної безпеки і оборони України

Слайд 38

Кабінет Міністрів України Повноваження Кабінету Міністрів: забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики; вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності.

Слайд 39

Будівля Кабінету Міністрів

Слайд 40

Судова влада Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Конституційний Суд України входить до судової влади як її самостійний суб'єкт, є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Суди загальної юрисдикції забезпечують захист прав і свобод громадян через розгляд кримінальних, цивільних, адміністративних та інших справ. Система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності й спеціалізації.

Слайд 41

Будівля Конституційного Суду України

Слайд 42

Засідання Конституційного Суду України

Слайд 43

Повноваження Верховного Суду України Верховний Суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності та справи, пов'язані з виключними обставинами; переглядає, інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції; дає роз'яснення з питань застосування законодавства; розглядає звинувачення на адресу Президент України; представляє Україну у відносинах з судами інших держав;

Слайд 44

ЛІТЕРАТУРА Конституційне право України. / За ред. Погорілка В.Ф. - К.,1999 Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М.Тодики. - К., 1999. Конституційне право України: Підручник (2-вид.). - К., 2000. Копейчиков В.В. Правознавство. – К., Юрінком Інтер, 2003. Комаров О.І. Основи права України.-К., “Здоровя”,2003. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р. \\ Голос України. – 1996.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство