X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СИТНІКОВОЇ ГАЛИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

Завантажити презентацію

СИТНІКОВОЇ ГАЛИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

П Р Е З Е Н Т А Ц І Я досвіду роботи учителя математики Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради СИТНІКОВОЇ ГАЛИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

Слайд 2

Судьбу свою ми обираємо самі...

Слайд 3

Професійний автопортрет Посада учитель математики Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Освіта вища Освіту отримала ДонНУ, 1986 рік Фах Математик. Викладач. Педагогічний стаж 27 років Стаж роботи в даній школі: 27 років Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” (з 2003 р.) Методичне звання учитель - методист

Слайд 4

Освіта У 1986 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю “Математик. Викладач.”

Слайд 5

Курси підвищення кваліфікації Пройшла курси підвищення кваліфікації при ДонІППО у листопаді 2007 р.

Слайд 6

...Без прагнення до наукової роботи вчитель елементарної школи неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається. А.Дістервег

Слайд 7

МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:

Слайд 8

Динаміка якості знань учнів з математики (у %)

Слайд 9

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ, які я використовую в своїй роботі: Особистісно орієнтована система навчання Проблемне навчання Групові (колективні) технології навчання Навчальний „мозковий штурм” (НМШ) Ігрові технології навчання Дискусія Метод проектів

Слайд 10

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ математики: Методи учіння: репродуктивні (нетворчі) та продуктивні (творчі); метод спроб та помилок і дослідницький метод Методи навчання: словесні, наочні, практичні; індуктивні, дедуктивні; репродуктивні, проблемні, дослідницькі Методи активізації уваги учнів: * метод мотивації учіння; * метод збудження інтересу; * метод проблемних ситуацій; * метод стимулювання учнів Методи викладання нового м а т е р і а л у: * метод доцільності задач; * метод асоціативного куща (схем); * конкретно-індуктивний метод; * сократичний та евристичний методи; * дослідницький метод; * метод укрупнення дидактичних одиниць

Слайд 11

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТИПИ УРОКІВ: урок перевірки результатів шляхом зіставлення з даними; урок однієї задачі; урок самостійної роботи, що вимагає творчого підходу; урок самостійної роботи випереджального характеру; урок, на якому повертаємось до раніше вивченого матеріалу, розглядаємо під новим кутом зору; практичні роботи з геометричного матеріалу для молодших школярів; урок у формі змагань і ігор: конкурс, турнір, естафета, дуель, ділова чи рольова гра, кросворд, вікторина тощо; урок з імітацією публічних форм спілкування: прес-конференція, аукціон, бенефіс, панорама, телеміст, усний журнал; урок з використанням фантазії: урок-казка, урок-сюрприз, урок-подорож у Країну...; перенесення в рамки уроку традиційних форм позакласної роботи: КВК, „Слідство ведуть знавці”, „Що? Де? Коли?”, клуб ерудитів, диспут, клуб знавців математики, час веселої математики тощо; проведення предметних тижнів.

Слайд 12

Я учитель і наставник

Слайд 13

МАТЕМАТИКА – це так цікаво! ТИЖДЕНЬ МАТЕМАТИКИ

Слайд 14

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: переможець районного конкурсу „Учитель року” в номінації „Математика” у 2006 р. та 2009 р.; активний учасник різноманітних форм міжкурсової роботи (семінари, педради, майстер-класи, конференції, засідання РМО та ШМО вчителів математики); учасниця по підготовці спецвипуску журналу „Відкритий урок” із Творчою програмою класних керівників ”Я – УСПІШНА ОСОБИСТІСТЬ!” (керів-ництво процесом самовиховання, саморозвитку особистості); публікація у Всеукраїнських фахових журналах із педагогічних проблем (розробка уроку „ДРОБОВО – РАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ” в журналі „Математика в школах України” № 30 за 2009 рік).

Слайд 15

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ: ПОДЯКА Головного управління освіти і науки (2009 р.); ПОДЯКА Шахтарської районної ради (2009 р.); ГРАМОТИ відділу освіти Шахтарської райдержадміністрації (2002, 2003, 2005, 2006 рр.)

Слайд 16

СЕРЕД МОЇХ УЧНІВ: 10 призерів і 10 переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики ( 2006-2009 рр.); 4 учасника ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики ( Губанова О. - 11 кл., 2006 р.; Ланін П. – 7 кл., 2007 р.; Стежар О. – 7 кл., 2008 р.; Сизова А. – 7 кл., 2009 р.); учасниця районного конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН Сизова Анастасія (2007 - 2009 рр.) – випустила міні-збірку для шко-лярів середнього віку „Матема-тична логіка”;; 80% випускників продовжують навчання у ВНЗ різних рівнів акредитації Щоденний труд учителя – Це знахідки, новації, У молодих й досвідчених – Різноманіть ідей! Винагорода вчителю – Не орден, не овації. Досягнення учителя – Це успіхи дітей.

Слайд 17

Я - Учитель Учасник районної творчої групи з розробки моніторингових завдань з математики Керівник районного МО учителів математики Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики Активний учасник шкільного постійно діючого психолого- педагогічного семінару Керівник шкільного МО учителів природничо- математичного циклу Керівник педагогічної практики студентів ДНУ

Слайд 18

Як керівник районного та шкільного МО учителів математики я прагнула в своїй роботі досягнути поставле- них цілей відповідно до задач методичної роботи нашого навчального закладу та шкіл району, для чого: визначались пріоритетні напрями роботи шкільного методичного об’єднання (ШМО) та районного (РМО); складався план роботи на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі; аналізувалась інформація про результати проведення моніторингових контрольних робіт; складалися корекційні плани роботи; організовувались методичні виставки, представлялись кращі наробки вчителів за темою „Педагогічні перлини наших педагогів”; забезпечувалась готовність шкільних команд до участі в предметних олімпіадах; організовувалась робота учнів у МАНі; організовувався огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.

Слайд 19

ЯК КЛАСНИЙ КЕРІВНИК ставлю перед собою орієнтовні виховні задачі: 1. Вивчення індивідуальних особливостей, інтересів та потреб учнів. Сприяння створенню згуртованого та працездатного колективу. 2. Допомога учням (на онові результатів анкетування та діагностики) у пізнанні власного характеру, у подоланні негативних та вихованні позитивних рис характеру. 3. Розвиток навчально-пізнавальних здібностей і потреб учнів; залучення до скарбів української та світової культури. 4. Виховування позитивних рис характеру: доброта, скромність, правдивість, старанність, повага до старших, дбайливість, взаємодопомога тощо та додержання загальнолюдських етичних норм. 5. Виховування демократичної культури поведінки, поваги до інших, толерантності, здатності відстоювати власну думку, не піддаватися чужому впливу. 6. Сприяння вихованню здорового способу життя; запобіганню шкідливих звичок. 7. Надання кожному учневі можливості брати участь у суспільно-корисних справах, класних та шкільних заходах. 8. Сприяння становленню учнівського самоврядування; розвитку організаційних вмінь та навичок.

Слайд 20

Свою виховну роботу планую за такими напрямками: * духовно-моральний; * національно-патріотичний; * громадянський; * родинно-сімейний; * трудовий; * екологічний; * туристично-краєзнавчий; * художньо-естетичний; * формування здорового способу життя.

Слайд 21

РОБОТА З БАТЬКАМИ Основними напрямками в роботі з батьками я вважаю наступні: ☼ ознайомлення з умовами життя сім’ї, з’ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дитини в сім’ї; ☼ визначення рівня педагогічної культури батьків; ☼ виявлення труднощів, які відчувають батьки та позитивного досвіду сімейного виховання; ☼ здійснення колективного та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу; ☼ залучення батьків до організації позашкільної виховної роботи; ☼ проведення ділових ігор, „круглих столів”, „батьківських рингів”, семінарів з питань сімейного виховання.

Слайд 22

ФОРМИ роботи з БАТЬКАМИ: батьківські збори (організаційні – на початку навчального року, підсумкові – кожного семестру, тематичні – ознайомлення з педагогічними рекомендаціями, пам’ятками щодо виховання дітей); бесіди (колективні, індивідуальні, групові); зустрічі „за круглим столом”, „батьківський ринг”, відкриті уроки для батьків, семінари-практикуми, консультації тощо; конкурси та вечори сімейного свята „Тато, мама, я – дружна сім’я”, „Шануй отця свого і матір свою!”, „Професії наших батьків” тощо; виставки „Світ захоплень моєї сім’ї”, „Сімейна реліквія” тощо.

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

2003 - 2004 навчальний рік Мій перший випускний 11 клас

Слайд 26

Слайд 27

П Р Е С А

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Портфоліо