X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Паньків Галини Семенівни

Завантажити презентацію

Паньків Галини Семенівни

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація досвіду роботи вчителя математики Зборівської державної української гімназії Паньків Галини Семенівни Г. С. Паньків Діяльнісний підхід до навчання математики “Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність” (Бернард Шоу)

Слайд 2

Самовдосконалююча особистість - це головна мета навчання Створення ситуацій. що дають змогу поєднати можливості різних предметів для формування комплексу знань та умінь Навчальний процес спрямований на розвиток пізнавальної діяльності учнів та її активізацію Застосовувати різноманітні методи спонукання учнів до праці та активної участі в процесі засвоєння знань Спонукати учнів до творчої самостійної роботи по здобуванню знань та формуванню умінь і навичок Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків Особистісно-орієнтоване навчання Розвивальне навчання Проблемне навчання Метод проектів Інтерактивні технології

Слайд 3

це цілеспрямована взаємодія викладача та учнів, у ході якої вирішуються задачі навчання учнів (Ю.К. Бабанський ) Цілеспрямована, усвідомлена активна діяльність учня, що полягає у сприйнятті та оволодінні науковими знаннями, в узагальненні та використанні отриманих знань у практичній діяльності Цілеспрямована діяльність учителя щодо формування у учнів позитивних мотивів навчання, організації сприйняття, осмислення висловлюваних фактів та явищ, забезпечення вміння користуватися отриманими знаннями та вміннями отримувати знання самостійно Активна, послідовна, прогресивна та незворотна зміна психологічного статусу особистості на основі потреб у самовдосконаленні Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 4

Саме у процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності Основою є категорія діяльності людини, групи людей, соціуму в цілому (М. Басов, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв та інші) Передбачає розвиток особистості (всіх її компонентів) через діяльність самого учня. Діяльність - форма активності, що характеризує здатність людини чи пов'язаних із нею систем бути причиною змін у навколишньому середовищі, бутті. Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 5

Принцип діяльності Принцип безперервності Принцип цілісного уявлення про світ Принцип психологічної комфортності Принцип мінімакса Принцип варіативності Принцип творчості Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 6

Діяльнісний підхід до організації навчання математики: сприйняття навчального матеріалу; його усвідомлення; запам’ятовування; застосування на практиці: Д І Я Л Ь Н І С Т ь Учень здійснює повний цикл пізнавальних дій, а саме: Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 7

перехід до більш високого рівня активності та самостійності учнів у процесі навчання комп'ютеризація навчального процесу не одного методу чи прийому, а логічного поєднання кількох Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків оновлення змісту і зміцнення міжпредметних зв'язків удосконалення методів навчання розробки та впровадження методів проблемно-розвиваючого навчання модернізація уроку розширення набору форм самостійної роботи та активізація самостійної роботи на уроці запровадження особистісно-орієнтованого навчання

Слайд 8

Реалізовуючи діяльнісний підхід до навчання математики: * навчаю співпраці у груповій та колективній роботі, толерантності ( 6 клас, урок математики “В пошуках розв’язків рівняння” ) * пропоную учням різні форми роботи, заохочуючи самостійність (учні 7-8 класів, інтелектуальна гра “ В пошуках геніїв” ) * прагну зацікавити практичною навчальною роботою на всіх уроках, навіть уроках вивчення нового матеріалу ( 9 клас, урок геометрії “Синус, косинус, тангенс кутів від 00 до 1800 ”) Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 9

Реалізовуючи діяльнісний підхід до навчання математики: * вдосконалюю систему самостійної роботи ( варіативність, наростання складності робіт від репродуктивних до міні-проектів ) (11 клас, урок геометрії “Комбінації многогранників і кулі”) * надаю перевагу практичним та самостійним роботам навчального характеру з елеметами творчості та застосуванням презентацій і DG ( 9 клас, урок геометрії “Розв’язування задач методом симетрії”) * застосовую лекційно-семінарської форми проведення занять в старших класах: (11 клас, урок алгебри “ Застосування похідної до розв’язування прикладних задач”) Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 10

П л а н у в а н н я р о б о т и п о т е м і Проблема Проектування Вивчення теми “Розв’язування трикутників” Геометрія 9 клас 16 уроків із 2-а контрольними роботами (11-ий та 16-ий уроки) Захист міні-проектів по розв’язанню прикладних задач Індивідуальні задачі з використанням “Динамічної геометрії” Навчальні багатоваріантні самостійні роботи Домашні самостійні роботи по підготовці до контрольних робіт Кожну тему готую і подаю, як міні-проект Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 11

Впроваджую систему самостійних робіт, диференціюючи їх по наростанню складності Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 12

Діяльнісний підхід до навчання при розв'язуванні задач Задачі - це джерело, мета і засіб навчання математики 1 1 -1 0 0,2 -0,4 0,6 S 770 L 1130 370 1430 D 900 А В АОВ=1800 К N Дослідіть зміну кута при зростанні значення величини синуса та косинуса цього кута При зростанні значення величини косинуса від -1 до 1 величина кута зменшується від 1800 до 00 При зростанні значення величини синуса від 0 до 1 величина кута може зменшуватися від 1800 до 900 або зростати від 00 до 900 , бо кожному значенню відповідає два кути, крім прямого Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 13

Позакласна та індивідуальна робота з обдарованими дітьми Декади математики, фізики та інформатики; Тижні науки філії МАН; Написання та захист робіт наукового товариства “Думка” та секції інформатики МАН; Участь в міжнародному конкурсі “Кенгуру”; Підготовка та участь в предметних олімпіадах , конкурсах програмістів та користувачів ПК Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 14

Результати реалізації діяльнісного підходу при навчанні математики Вчитель Підвищення професійної майстерності Зацікавлення учнів своїм предметом Посилення інтересу до навчання Залучення учнів до пошуку, дослідження Відчутність реальних результатів своєї праці Задоволення в інтелектуальному розвитку Учні Поглиблення змісту навчального матеріалу Розвиток навичок мислення високого рівня Розвиток креативних здібностей Творче застосування знань Уміння працювати в команді і самостійно Підготовка до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницької діяльності Формування навчально-пізнавальної компетентності Співпраця Творча самореалізація Задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні Заміна авторитарного стилю спілкування демократичним Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Слайд 15

Діяльнісний підхід до навчання математики Г. С. Паньків

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо