X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Презентація досвіду роботи Єрмак В.І.

Завантажити презентацію

Презентація досвіду роботи Єрмак В.І.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Педагогічне кредо: «Сформуй в дитини бажання навчатися. Прагни до того, щоб тебе розуміли і поважали. Пам’ятай, лише людина з добрим серцем може стати справжнім вчителем.»

Слайд 3

Вчитель початкових класів Солонянської ЗОШ Педагогічний стаж роботи – 30 років. Спеціаліст вищої категорії. Працюю над проблемною темою «Розвиток творчих здібностей молодших школярів» ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАВИЛА: дитині, як і дорослому потрібна свобода думок; розвивай в учня допитливість, творчу фантазію; допомагай знайти істину в ході дискусії; підтримай і допоможи тому, хто цього потребує; умій зацікавити; переймай цікаве з досвіду інших; люби дітей і вони віддячать тобі тим же.

Слайд 4

Розділ І. Теоретичні основи процесу розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку.

Слайд 5

Поняття творчості та творчих здібностей Творчість — це процес створення суб'єктивно нового, заснованого на здатності породжувати оригінальні ідеї і використовувати нестандартні способи діяльності. Творчість характеризується як вища форма діяльності особи, що вимагає тривалої підготовки, ерудиції і інтелектуальних здібностей. Творчість є основою людського життя, джерелом усіх матеріальних і духовних благ. Здібності – це синтез властивостей особистості, який забезпечує успішне виконання діяльності й виявляється у швидкості оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Виділяють два рівні розвитку здібностей: репродуктивний і продуктивний (творчий). Репродуктивний рівень розвитку здібностей характеризується тим, що дитина легко засвоює знання, без особливих зусиль оволодіває новою діяльністю. Досягаючи високих результатів в діяльності, вона, однак, не вносить у неї нічого нового, діє за сталим зразком. Продуктивний (творчий) рівень розвитку здібностей характеризується тим, що дитина винаходить, раціоналізує, творить у процесі діяльності.

Слайд 6

Модель творчої особистості учня

Слайд 7

Етапи творчої діяльності Накопичення знань і навиків, необхідних для чіткого викладу і формування завдання, виникнення проблеми (постановка завдань). Зосередження зусилль і пошуки додаткової інформації, підготовка до вирішення завдання. Відхід від проблеми, переключення на інші заняття (період інкубації). Осяяння або інсайт (геніальна ідея і проста здогадка скромних масштабів - тобто логічний прорив, стрибок у мисленні, отримання результату, не витікаючого однозначно з посилань). Перевірка і доопрацювання задуму, його втілення.

Слайд 8

Відомий дослідник проблеми творчості А.Н.Лук, спираючись на біографії видатних учених, винахідників, художників і музикантів виділяє наступні творчі здібності : Здатність бачити проблему там, де її не бачать інші. Здатність згортати розумові операції, замінюючи декілька понять одним і використовуючи все більш ємні в інформаційному відношенні символи. Здатність застосувати навички, придбані при вирішенні однієї задачі до вирішення інших. Здатність сприймати дійсність цілком, не дроблячи її на частини. Здатність легко асоціювати віддалені поняття. Здатність пам'яті видавати потрібну інформацію в потрібну хвилину. Гнучкість мислення. Здатність вибирати одну з альтернатив вирішення проблеми до її перевірки. Здатність включати знову сприйняті відомості у вже наявні системи знань. Здатність бачити речі такими, якими вони є, виділяти спостережуване з того, що привноситься інтерпретацією. Легкість генерування ідей. Творча уява

Слайд 9

Особливості розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку. З психологічної точки зору молодший шкільний вік є сприятливим періодом для розвитку творчих здібностей тому, що в цьому віці дитина вперше усвідомлює відношення між ним і навколишніми, починає розбиратися в громадських мотивах поведінки, моральних оцінках, значущості конфліктних ситуацій, тобто в цьому віці формування особистості набуває свідому фазу.

Слайд 10

Рівень творчості дітей молодшого шкільного віку, як правило, залежить від тих навичок, яких дитина дошкільного віку набула в іграх, спілкуванні з оточуючими, продуктивних видах діяльності. Творча дитина енергійна, дотепна, відрізняється розвиненою пам’яттю і виявляє значну самостійність у думках і поведінці. Дитина молодшого шкільного віку в умовах виховання і навчання починає займати нове місце в системі доступних йому суспільних відносин. Це пов'язано насамперед з надходженням його до школи, яка накладає на дитину певні суспільні обов'язки, що вимагають до неї свідомого і відповідального ставлення, і з новим положенням його в сім'ї, де він також отримує нові обов'язки. У молодшому шкільному віці дитина вперше стає як у школі, так і в сім'ї, членом цього трудового колективу, що є основною умовою формування його особистості.

Слайд 11

Проаналізувавши аспекти, показники, складові творчої активності школярів, можна визначити такі особливості творчих здібностей молодших школярів: −висока пізнавальна активність; −допитливість, прагнення створити нове; −самостійність в розв’язанні нових завдань, у пошуку оригінальних рішень; −швидкість засвоєння нової інформації, висока швидкість перебігу розумових процесів; −схильність до широкодіапазонного використання своїх знань, швидке опанування уміннями, навичками, прийомами; −фантазування, схильність до творчої інтерпретації.

Слайд 12

Умови успішного розвитку творчих здібностей молодших школярів ранній фізичний розвиток малюка: раннє плавання, гімнастика, раннє повзання та ходіння. Потім раннє читання, рахунок, раннє знайомство з різними інструментами та матеріалами. створення обстановки, що випереджає розвиток дітей. умова максимального напруження сил ,коли частіше у своїй діяльності дитина добирається "до стелі" своїх можливостей і поступово піднімає це стеля все вище і вище. надання дитині великої свободи у виборі діяльності, у чергуванні справ, в тривалості занять одним яким-небудь справою, у виборі способів і т.д. ненав'язлива, розумна, доброзичлива допомога дорослих . при наявності задатків здібності можуть розвиватися дуже швидко навіть за несприятливих обставин. Однак прекрасні задатки самі по собі автоматично не забезпечують високих досягнень. Яким буде ставлення людини до дійсності, таким і результат.

Слайд 13

Розділ ІІ. Основні напрямки і зміст роботи вчителя з формування творчих здібностей учнів.

Слайд 14

Виявлення творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку учнів. Процес виявлення творчих здібностей здійснюється поетапно: І етап. Всебічне спостереження за поведінкою, діяльністю, перебігом розумових процесів у дитини. ІІ етап. Виявлення й дослідження психічного стану дитини та інтересів, шляхом власної оцінки. ІІІ етап. Визначення коефіцієнта розвитку інтелекту. IV етап. Визначення рівня розумового розвитку, що базується на дослідженні вербальних здібностей дитини. V етап. Визначення продуктів творчої діяльності. VI етап. Всебічний аналіз конкретних випадків.

Слайд 15

Основні педагогічні напрями, завдання та методи з розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку щоб розвинути до високого рівня творчі можливості учнів молодшого шкільного віку, педагогам доцільно: −впроваджувати відкриті методи навчання, що передбачають дискусії, оригінальні експерименти, учнівські проекти, тощо; −організовувати процес навчання із залученням учнів до наукового пошуку і використання отриманих знань на практиці; −створити творчу атмосферу в процесі навчання, яка благотворно впливає на появу нових, оригінальних ідей, що є однією з головних умов розвитку творчих здібностей учнів.

Слайд 16

Для розвитку творчого мислення та творчої уяви учнів початкових класів необхідно пропонувати такі завдання: - класифікувати об'єкти, ситуації, явища за різними підставами; - встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; - бачити взаємозв'язки та виявляти нові зв'язки між системами; - розглядати систему у розвитку; - робити припущення прогнозного характеру; - виділяти протилежні ознаки об'єкта; - виявляти і формувати протиріччя; - розділяти суперечливі властивості об'єктів у просторі і в часі; - представляти просторові об'єкти.

Слайд 17

Добираючи дидактичні ігри для уроків та розробляючи методику їх використання як методу формування пізнавальних інтересів молодших школярів , треба керуватися такими положеннями : а ) визначення місця дидактичних ігор та ігрових ситуацій у системі інших видів діяльності на уроці ; б ) доцільність цілеспрямованого й систематичного використання їх на різних етапах уроку ; в ) розробка методики проведення дидактичних ігор з урахуванням дидактичної мети уроку та рівня підготовки учнів ; д ) передбачення способів стимулювання учнів, заохочення в процесі гри тих, хто найбільше відзначився, а також для підбадьорення відстаючих .

Слайд 18

Використані джерела 1. Бабіч Т. Що таке творчість? / Т. Бабіч // Психолог. – 2007. – № 18–19. – С. 3–10. 2. Волобуєва Т. Розвиток творчої компетентності школярів / Т. Волобуєва. – Х.: Основа. – 2005. – 112 с. 3. Волощук І. Методи розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку / І. Волощук // Рідна школа. – 1998. – № 6. – С. 29–37. 4. Воронова Е. Обдарованість: діагностика та система роботи зі здібними дітьми / Е. Воронова // Психолог. – 2006. – № 25–28. – С. 5–37. 5. Момот Л. До проблеми формування творчих здібностей у процесі навчання / Л. Момот, Л. Шелестова // К.: Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 53–54. 6. Пєхота О. М. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська. – К.: А.С.К. – 2003. – С. 109–127.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Портфоліо