X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кольгіна Тетяна Олексіївна Вчитель музики, етики, художньої культури

Завантажити презентацію

Кольгіна Тетяна Олексіївна Вчитель музики, етики, художньої культури

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кольгіна Тетяна Олексіївна Вчитель музики, етики, художньої культури Зорянської ЗОШ І-ІІІ ст. Освіта - вища, Криворізький державний педагогічний університет, 2008 р. вчитель музики, етики, художньої культури І кваліфікаційна категорія, Педагогічне звання “старший вчитель”

Слайд 2

Кредо: “Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути!” Тема досвіду: ”Формування креативних здібностей на уроках художньо-естетичного циклу засобами використання інноваційних технологій ”

Слайд 3

Формувати креативну особистість із заздалегідь прогнозованими якостями, здібностями, властивостями Організовувати діяльність учнів на основі особистісних потреб дитини Організовувати музично-практичну діяльність учнів Розвивати вокально-хорові навички, музичну пам’ять, увагу, творче мислення У СВОЇЙ РОБОТІ ПРАГНУ:

Слайд 4

Інноваційні технології викладання музичного мистецтва ІКТ Особистісно зорієнтовані Особистісно розвивальні Інтерактивні Проектні

Слайд 5

Використовую форми роботи Індивідуальні Фронтальні Парні Картки “Веселі нотки, “Музичний пароль”, випереджальні завдання, Імпровізація… “ Ритмічні диктанти” Дуети “ Музична розминка” “ Мозкова атака” “ Мікрофон” “ Навчаючи вчуся” “Незакінчена думка” Музично-дидактичні ігри, та ін. “Акваріум” “ Карусель” “ Музичний калейдоскоп” “ Форте – піано” “ Музичні ребуси” Групові

Слайд 6

Методи навчання демонстративний, проблемно-пошуковий, евристичний, діалогічний, монологічний; Методи викладання інформаційно-повідомлюючий, пояснювальний, стимулюючий, спонукаючий, інструктивний; Методи роботи учнів виконавський, частково-пошуковий, проблемно-пошуковий, творчий Методи та форми опитування учнів виконання вправ індивідуальні групові фронтальні письмові усні з презентаційним супроводом

Слайд 7

Використовую принципи навчання доступність наочність проблемність самостійність і активність учнів системність і послідовність врахування індивідуальних особливостей дітей диференціація інтеграція стійкість засвоєння знань і умінь зв’язок навчання з життям єдність освітніх,розвиваючих, виховних функцій навчання

Слайд 8

Методична робота Відкриті уроки Самоосвіта Курсова перепідготовка, атестація Семінари - практикуми Робота в творчій групі, психолого – педагогічні семінари

Слайд 9

Оснащення кабінету музики

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Застосовую засоби музичної освіти Формування художньої компетентності, уявлення про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо – образної мови, використання отриманого досвіду, згідно з естетичними духовно – світоглядними цінностями; Навчальні Розвиваючі Розвиток загальних і художніх творчих здібностей, формування навичок художньої самоосвіти, стимулювання художньо – образного мислення. Виховні Виховання світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій. Розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини, зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації

Слайд 14

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: Художньо-естетичне сприймання музики українських і зарубіжних композиторів у широкому діапазоні її видів, жанрів і форм та Інтерпретації інтонаційно-образного змісту прослуханих творів у процесі колективних обговорень і дискусій Набуття вокально-хорових навичок у процесі виконання пісень із супроводом та без нього Елементи гри на музичних інструментах Практичне засвоєння основних музичних понять та необхідної музичної термінології, усвідомлення особливостей музичної мови, специфіки вираження художньої інформації в музиці Опанування музики у зв'язках з іншими видами мистецтва для глибшого розуміння специфіки її образної мови

Слайд 15

МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ Вокально- хоровий спів Музична творчість Слухання музики Музично ритмічні рухи Теоретичне вивчення музики Гра на музичних інструментах

Слайд 16

Розвиваємо художньо – естетичну культуру через: емоційно – естетичне ставлення до дійсності, світоглядних орієнтацій, особистісно – цілісного ставлення до мистецтва емоційно – чуттєві форми, оригінального асоціативно – образного мислення, універсальних якостей творчої особистості формування знань та уявлень про мистецтво, розуміння специфіки художньо – образної мови різних видів мистецтва, здібності до сприймання та інтерпретації музичних, художніх творів розширення естетичного досвіду вмінь і навичок у сфері мистецької діяльності, потреби в художньо- творчій реалізації та духовному самовдосконаленню

Слайд 17

Розвиток духовності школяра через музичну діяльність на уроках та в позакласній роботі Розкриття духовного потенціалу (пам'ять, мислення, сприйняття, фантазія) Засвоєння духовних цінностей Стимулювання до творчості Активізація й організація особистості школяра

Слайд 18

МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Слайд 19

МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Слайд 20

МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Слайд 21

Робота з обдарованими дітьми Творчі концерти “Зоря має таланти” Участь у районному огляді художньої самодіяльності Участь у святкових концертах, творчих заходах села, району та області Вокальні групи “Капітошки” “Зоряночка” Заняття вокального гуртка

Слайд 22

Формуємо освітні компетенції: Загальнокультурна компетенція Предметна компетенція та компетенція особистісного самовдосконалення Комунікативна компетенція

Слайд 23

Інформаційна та навчально - пізнавальна Ціннісно – сенсорна компетенція

Слайд 24

Основні напрямки роботи: Використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток потенціалу учнів Упровадження технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів Створення діагностичних матеріалів для дослідження творчого розвитку учнів різних вікових категорій

Слайд 25

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ педагогічної діяльності Формування в учнів системи мистецьких (музичних) знань, умінь та навичок, розкриття зв’язку музичного мистецтва з іншими навчальними дисциплінами Формування в учнів стійкого пізнавального інтересу до музики Формування в учнів загально- навчальних умінь і навичок Розвиток самостійного, критичного, креативного, наукового мислення учнів та формування у них навичок свідомого здійснення основних розумових операцій Виховання в учнів позитивних психологічних та особистісних якостей

Слайд 26

Музика є найдивовижніший, найтоншим засобом залучення до добра, краси, людяності Василь Сухомлинський Музика надихає людину на хороші думки і справи, наповнює людське життя гармонією і красою У Музиці - свої слова, Слова яскраві і незвичні… Вони струмлять як джерело І розповідь ведуть казкову Про мудрість, відданість, добро І силу музики чудову

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо