X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Хляпова Ілона Олексіївна вчитель фізики

Завантажити презентацію

Хляпова Ілона Олексіївна вчитель фізики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА В ШКОЛІ Хляпова Ілона Олексіївна вчитель фізики Запорізька гімназія №31 Запорізької міської ради Запорізької області

Слайд 2

ЗМІСТ Актуальність Технології діяльності вчителя Технології дистанційного навчання Результативність Висновки Література Контактна інформація

Слайд 3

Актуальність Інформаційна компетентність - це складний індивідуально-психологічний стан, що досягається в результаті інтеграції теоретичних знань і практичних умінь працювати з інформацією різних видів, використовуючи нові інформаційні технології. Інформаційна компетентність - це той освітній результат, коли теоретичні знання та практичні навички суб'єкта стають його особистісними якостями. Актуальне завдання для сучасної людини: вміння працювати в просторі інформації організованою сучасними технологіями, можливість здійснювати в ньому різні операції. Основна мета компетентнісного підходу в освіті - підготовка конкурентоспроможного і кваліфікованого фахівця належного рівня і профілю, який вільно володіє своєю професією і орієнтується в суміжних областях діяльності, готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності та здатного до гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається.

Слайд 4

Технології діяльності учителя

Слайд 5

Технології дистанційного навчання Використання дистанційної освіти дає можливість розв’язати дві основні проблеми: задоволення освітніх потреб громадян упродовж усього життя; забезпечення доступу до освітньої та професійної підготовки всіх, хто має на це бажання.

Слайд 6

Технології дистанційного навчання Сервіси всесвітньої мережі Інтернет та сайт вчителя дає можливість створювати, накопичувати й використовувати різноманітну інформацію. Основні форми роботи: індивідуальне листування, розповсюдження інформа-ційних матеріалів, консультаційна допомога, проведення контрольних заходів.

Слайд 7

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: сайт «Фізика & ІКТ» створено та адмініструється з метою впровадження в життя наступних цілей:

Слайд 8

Технології дистанційного навчання Сайт створено: 02.11.2009 Адреса: nh.at.ua Переглядів сайту: 170550 Відвідувачі: 55778 Географія: 33 країни

Слайд 9

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: індивідуальне листування ведеться з учнями засобами електронної пошти (e-mail вчителя для листування з учнями: lnkhlypv@mail.ru), або розповсюджуються інформаційні матеріали всім учням групи одночасно за допомогою списку розсилання: вчитель використовує цю форму роботи під час підготовки підсумкового уроку з теми, або уроку, який побудований на доповідях учнів чи вимагає створення презентації до уроку;

Слайд 10

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: консультаційна допомога при проведенні навчальних проектів та вирішенні проблемних питань у рамках навчального плану; підсумково - контрольні заходи та корекційна робота відбувається засобами тестування; заповнення форм; виконання завдань, умови яких викладено на сайті: Листи з результатами проходження тесту учнями 8А класу у відповідній папці:

Слайд 11

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: тематичні презентації створено в програмних (слайдові - Microsoft PowerPoint, потокові - Microsoft FotoStory) та Інтернет середовищах: Slideboom, Google;

Слайд 12

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: тематичні тестові завдання створено в програмних та Інтернет середовищах Question Writer, My Test, Мастер-Тест.

Слайд 13

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: тематичні кросворди створено в програмних та Інтернет середовищах:  Hot Potatoes, EclipseCrossword, LearningApps:

Слайд 14

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: тематичні вправи створено в різноманітних он-лайн програмах в мережі Інтернет, які дають можливість перевірити засвоєний матеріал, закріпити отримані знання та відпрацювати навички:

Слайд 15

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: форми створено в документах сервісу Google – дуже зручний спосіб тестування або анкетування, оскільки всі результати збираються в таблиці Microsoft Exsel на дисковому просторі аккаунта Google автора форми:

Слайд 16

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: мультимедіа: учням п’ятих та шостих класів під час вивчення курсу природознавства вчитель пропонує перегляд вдома тематичних короткометражних відеороликів, розміщених на сторінці сайта та перегляд науково – популярних мультиплікаційних фільмів, створених за шкільною програмою на сайті bibigon.ru. Для раціонального використання учбового часу учитель редагує ці фільми: скорочує час тривалості відеоролика, виготовляє з одного повнометражного фільму декілька короткометражних тематичних, застосовуючи програмний засіб: Pinnacle Studio

Слайд 17

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: відеолекції уроків: вчитель створює відеоролики з викладенням матеріалу на уроці, що дає можливість учням декілька разів почути викладення нового матеріалу, або вперше подивитися фрагмент уроку за умови, що учень був відсутнім на уроці:

Слайд 18

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: Конспекти уроків:

Слайд 19

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: Конспекти уроків:

Слайд 20

Результативність формувати уміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її; розвивати навички роботи з інформацією, що міститься в навчальних пред­метах і освітніх галузях, а також в оточуючому світі; виховувати розуміння можливості та необхідності самостійного навчання; оволодіти мовами та спосо­бами взаємодії з людьми, навичками роботи в групі; використовувати засвоєні знання, уміння та способи діяльності в реальному житті для розв'язання практичних завдань; розвити здатність складати та здійснювати плани та особисті проекти;

Слайд 21

Висновки Для реалізації елементів дистанційної підтримки навчання фізики в школі вчителю та учням необхідно мати інформаційну компетентність (володіти мережевими й мультимедійними технологіями та мати доступ до глобальної мережі). Це дозволяє, по-перше, використовувати Інтернет-ресурси для розширення навчально-пізнавальної, пошуково-довідкової, пошуково-творчої, проектної та інших видів діяльності, спілкування учнів, використання мультимедіа у навчанні фізики; по-друге, у разі необхідності забезпечувати неперервність навчально-виховного процесу; по-третє, активізувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики та природознавства. Технологічно таку діяльність реалізувати вчителю (школі) доцільно через створення власного навчального сайту з предмету, створення мережевої спільноти, використання електронної пошти та ін.

Слайд 22

Література Закон України про освіту. Бут В. Дистанційне навчання – вимога часу // Директор школи (Шкільний світ). – 2004. – №1. – С.28-29. Державний стандарт базової і повної середньої освіти //Освіта України. – 2004. - № 5 (20 січня). Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище». – М.: ЮНЕСКО, 1997. Життєва компетентність особистості / За ред.Л.В.Сохань, І.Г.Сохань, Г.М.Несен. – К.: - Богдана,2003. – 520 с. Конопака А.О. Формування практичної компетентності школярів на уроках фізики та астрономії // Фізика в шко­лах України. – 2008.–№4(104).–С. 2–4.

Слайд 23

Контактна інформація Хляпова Ілона Олексіївна Вчитель фізики та інформатики e-mail:ilonakhlyapova@gmail.com Сторінка користувача на ЗапоВікі

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо