X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Рослини Червоної Книги України Савосько Ілона

Завантажити презентацію

Рослини Червоної Книги України Савосько Ілона

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ҐРУНТИ УКРАЇНИ

Слайд 2

Ґрунт — це верхній, пухкий родючий шар земної поверхні.

Слайд 3

ҐРУНТ МАЄ УНІКАЛЬНУ ВЛАСТИВІСТЬ – РОДЮЧІСТЬ

Слайд 4

Родючість ґрунтів залежить від кількості гумусу в ґрунті. Гумус – це  органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних решток і продуктів життєдіяльності організмів.

Слайд 5

Слайд 6

Типи ґрунтів Існують певні закономірності поширення типів ґрунтів на території України: широтна зональність на рівнинній частині та висотна поясність у гірських районах Завдання. Скласти схему поширення ґрунтів на рівнинній частині України

Слайд 7

Карта ґрунтів України

Слайд 8

Закономірність поширення ґрунтів на території України (з північного заходу на південний схід) Дерново-підзолисті Сірі лісові (світло сірі, темно сірі) Чорноземи (опідзолені, типові, звичайні, південні) Каштанові

Слайд 9

Запам'ятайте!

Слайд 10

Профіль чорнозему (степ)

Слайд 11

Бурий лісовий ґрунт (Карпати)

Слайд 12

Профіль підзолистого ґрунту

Слайд 13

Сірі опідзолені ґрунти

Слайд 14

Василь Васильович Докучаєв (1846 —1903 рр.) Природознавець, основоположник наукового генетичного ґрунтознавства та зональної агрономії.

Слайд 15

Робота з картою атласу - В якому напрямку змінюються типи ґрунтів на території України? - Які типи ґрунтів на рівнинній території України поширюються зонально? - Який зональний тип ґрунтів на території України займає найбільші площі? - Які зональні типи ґрунтів притаманні для нашої області?

Слайд 16

Самостійна робота з картою атласу Чи однакова родючість усіх ґрунтів на території України? Чому? Чи спостерігається певна закономірність зміни родючості ґрунтів? В якому напрямку ця закономірність простежується? Де на території України поширені особливо малородючі ґрунти? Де на території України поширені найродючіші ґрунти? Ґрунти якої родючості на території України займають найбільші площі? Ґрунти якої родючості поширені в Харківській області? Як впливає господарська діяльність людини на ґрунтовий покрив? Запропонуйте заходи до раціонального використання ґрунтів.

Слайд 17

Земельний фонд України 60 354,8 тис. га.(100%) Сільськогосподарські угіддя - 72,3% Лісові та інші насадження займають - 17,2%, заболочені землі - 1,6%, відкриті землі без рослинного покриву - 1,8%, землі вкриті водою - 4,0%, Інші землі - 3,1%.

Слайд 18

Структура земельних ресурсів України Загальна земельна площа 60 354,8 тис. га. Сільськогосподарські угіддя 43 637 тис. га (72,3%) : рілля - 77,9%, пасовища - 13,2%, сіножаті - 5,7% , багаторічні насадження - 2,2%.

Слайд 19

Забруднення ґрунтів

Слайд 20

Грунт - це особливе природна освіта, що володіє поряд властивостей . Вона сформувалася в результаті тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під взаємообумовленою дією гідросфери і атмосфери, живих і мертвих організмів. Грунт є однією з складових частин навколишнього людину середовища. Найважливіша її властивість - родючість, тобто здатність забезпечувати зростання і розвиток рослин. Це властивість грунту грає першорядну роль в житті людини.

Слайд 21

Особливий вплив людини на родючий шар землі зросло в століття науково - технічній революції. При цьому не тільки посилюється взаємодія людини із землею, але і міняються основні риси взаємодії. Проблема «грунт - людина» ускладнюється урбанізацією, все великим використанням земель, зростанням потреб продуктів харчування.

Слайд 22

Слайд 23

Хижацька діяльність людини приводить до негативних результатів дії на грунт: прогресуючим скороченням біологічно активних площ грунту, її ерозією, засоленням і забрудненням. Порушення грунтового покриву в результаті неправильної експлуатації грунтового покриву приводить до посиленого руйнування грунтів.

Слайд 24

Є декілька типів руйнування грунтового покриву. Серед них найпоширеніша і небезпечніша - ерозія. Вона виражається в розмиві грунту, змиві її талими, зливовими і дощовими водами. За останнє сторіччя, прискорена ерозія грунтів спричинила за собою втрату 2 мільйонів гектарів родючих земель.

Слайд 25

багаторазовий обробіток його різними знаряддями за допомогою потужних і важких колісних тракторів і комбайнів;

Слайд 26

Перехід на індустріальні та інтенсивні технології, тобто за стосування високих доз мінеральних добрив і хімічних засобів захис ту рослин, яке супроводжується забрудненням грунту баластними речовинами (хлоридами, сульфатами), накопиченням отрутохіміка тів у грунтах і підгрунтовних водах.

Слайд 27

Забруднення ґрунтів в Україні

Слайд 28

Висновок Отже, найважливішим заходом збереження грунтів є правильне формування культурного агроландшафту. У кожній екосистемі має бути своє, науково обгрунтоване співвідношення між полем, лісом, луками, болотами, водойма ми. Це дасть найвищий господарський ефект і збереже довкілля. Не менш важливою справою є організація і дотримання польових, кормових та інших сівозмін. Зберегти грунт допоможуть і перехід на прогресивні форми обро бітку землі, ефективні та легкі машини й механізми, скорочення повторного обробітку грунту, перехід на безплужний обробіток. Впровадження поряд з ультрахімізованим методом господарюван ня органічного (біологічного) землеробства без застосування отруто хімікатів і неякісних мінеральних добрив.

Слайд 29

Меліорація земель Види меліоративних робіт: Осушення земель; Зрошення земель; Боротьба з підвищеною кислотністю; Боротьба з засоленням грунтів; Очищення земель від каміння

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Завдання За текстом параграфа скласти кросворд на тему “Ґрунти України”.

Слайд 35

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія