X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Даценко Олена Володимирівна

Завантажити презентацію

Даценко Олена Володимирівна

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Даценко Олена Володимирівна заступник директора з виховної роботи

Слайд 2

Проблеми формування духовно-морального становлення особистості учня сучасної школи

Слайд 3

Не вести дітей за собою, а навчати, навчити, їх самостійно вести себе по життю. Ф.ДАЛЬТО

Слайд 4

Взаємодія головних компонентів виховання: індивідуально – групового, ціннісно-орієнтаційного, функціонально – діяльнісного, просторово – часового та діагностико-аналітичного.

Слайд 5

Провідна ідея роботи нашої школи: - створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України; - формування нового покоління, багатого духовно, здатного створювати цінності громадянського суспільства і навчатися протягом усього життя.

Слайд 6

Комплексно-цільова програма «Крок за кроком виховуємо дитину – особистість, людину, громадянина»

Слайд 7

Головні завдання виховання: виховання активної самостійної особистості, свідомого громадянина України; формування майбутніх матерів, батьків, чоловіків, дружин; розвиток розумових сил, багатства мови, логічного мислення, відтворюючої уяви, образного мислення; розвиток емоційної сфери учнів, високої культури почуттів, цілеспрямованості і твердості переконань.

Слайд 8

Психолого-педагогічні умови для реалізації програми «Крок за кроком виховуємо особистість, людину, громадянина» відповідність виховної практики засадам особистісно орієнтованої гуманістичної парадигми освіти; ставлення до особистості дитини як до суб'єкта виховання; перцептивна, комунікативна, інтерактивна взаємодія всіх суб'єктів виховного процесу; захист і підтримка інтересів особистості дитини; стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини; створення і набуття практичних навичок, необхідних для особистісної гармонізації

Слайд 9

Колективні проекти відео-уроки конференції Групові Тренінги Дискусії Дебати Рольові ігри Індивідуальні Консультації Проекти Форми роботи класних керівників

Слайд 10

Виховання молодших школярів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів; відведення належного місця «спільно-взаємодіючій діяльності» як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації взаємин у системах «учитель-учень», «учень-учень»; використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.

Слайд 11

надання допомоги учням у визначенні ціннісних орієнтирів, мети, цілей, сенсу життя; сприяння виявленню в учнів духовних та інтелектуальних прагнень, емоційних проявів особистості, осмислених у нерозривному взаємозв'язку; забезпечення поступового, усвідомленого перетворення моральних цінностей в особистісні переконання; утвердження морально-етичних принципів у нерозривному взаємозв'язку з цінностями християнськими, державними, національними, загальнолюдськими; утвердження в свідомості учнів історично притаманних українському народові високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової спадщини Основні завдання з формування духовно-богатої і здорової особистості

Слайд 12

Форми та методи виховного впливу Арт-терапія казкотерапія музикотерапія бібліотерапія кольоротерапія Інтерактивні тренінги

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

хвилі натхненного Злету Творчості рифи глибинної океанської Мудрості корали Думки невимушеної грації острови осучаснених давньогрецьких та ново венеціанських Ідей бухти високого Спокою й Рівноваги чайки нев’янучої Жіночої Долі вітрильники довершеної Справи Життя

Слайд 17

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо