X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Цой Ірина Федорівна

Завантажити презентацію

Цой Ірина Федорівна

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Цой Ірина Федорівна Вчитель математики Іллінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чаплинського району Херсонської області

Слайд 2

Тема досвіду:

Слайд 3

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю пошуків різноманітних форм і методів використання комп’ютера в навчально-виховному процесі зробити уроки математики по справжньому продуктивним, процес навчання цікавим здійснювати диференційований підхід до навчання об'єктивно і своєчасно проводити контроль і підведення підсумків

Слайд 4

Мета дослідження Об’єкт дослідження Предмет дослідження проаналізувати комп’ютер в навчально- виховному процесі у школі сучасні технології навчання з використання комп’ютера на уроках математики форми і методи використання комп’ютера і комп’ютерних технологій в навчальному процесі в школі на уроках математики.

Слайд 5

,. Гіпотеза дослідження впровадження в навчально-виховний процес форм і методів роботи з використанням комп’ютера і комп’ютерних технологій що сприяє розвитку самостійності, активності учнів, залучає і привчає їх до пошукової творчої діяльності, розвиває уяву і модельне бачення

Слайд 6

Нові інформаційні технології навчання Технології, які забезпечують використання в навчальному процесі засобів інформатизації навчання (насамперед це комп’ютер з відповідним педагогічним програмним забезпеченням, а також засоби комп’ютерних телекомунікацій), зокрема і як засобів управління навчально-пізнавальною діяльністю. Комп'ютер Засіб навчання, використання якого вносить принципово нові зміни в усі ланки навчального процесу. Впровадження комп’ютерної техніки до навчального процесу здійснює непрямий вплив на розвиток особистості в цілому.

Слайд 7

розвиток активності учнів в процесі навчання математики забезпечується завдяки використанню активних методів навчання в умовах раціонального поєднання засобів інформаційних технологій, закріплення i удосконалення знань, умінь i навичок шляхом поступового ускладнення навчально-пiзнавальної дiяльностi, через систему пізнавальних завдань, розв'язування яких потребує використання засобів IТ підвищує якість знань учнів, сприяє свідомому засвоєнню системи математичних знань, надає результатам навчання практично значущого характеру, розвиває прийоми та властивості мислення, створює необхiднi умови для розвитку в учнів творчого мислення, виховує в них вiдповiдальнiсть, силу волі, iнiцiативнiсть Впровадження інформаційних технологій на уроках математики

Слайд 8

Запровадження засобів нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес впливає на: з'являється мета підготовки учнів до життя в інформатизованому суспiльствi виникає потреба перегляду попереднього змісту курсу математики та введення до нього нових змістових одиниць прикладного характеру дозволяє ефективно застосовувати продуктивні, розвиваючі методи навчання дослідницького характеру впровадження таких прогресивних форм навчання, як колективно- розподiльні, групові та iндивiдуально- диференцiйовані

Слайд 9

є універсальним видом наочності і може бути застосованою у будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Програма для створення презентацій Microsoft Power Point демонструвати учням презентацію з оптимальною на конкретному етапі роботи швидкістю, за потреби повертаючись до деяких слайдів або повторюючи презентацію декілька разів. на уроках вивчення нового матеріалі у вигляді комп’ютерного діафільму з використанням елементів анімації;              на уроках узагальнення і систематизації знань з теми -  у вигляді шаблону «навчальний посібник», у якому розглядаються всі поняття, формули, співвідношення з теми, приведено матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відеофайли, матеріали для контролю та самоконтролю знань.

Слайд 10

Надає учням можливість самостійно відкривати, як алгебру так і геометрію, шляхом експериментування на комп'ютері Програма “Бібліотека електронних наочностей” (Алгебра 7-9 кл, Геометрія 7-9 кл) Для ілюстрації задач і теорем курсу планіметрії, створення й використання наочних інтерактивних навчальних матеріалів на уроках засвоєння вмінь і навичок для розв'язування   значної кількості задач практичного змісту              на уроках узагальнення і систематизації знань з теми, комбінованих , виконувати побудови, аналогічні класичним побудовам, за допомогою циркуля й лінійки

Слайд 11

призначена для  перевірки знань тестуванням на комп'ютері і є хорошим програмним середовищем для створення тестів з математики Контрольно-діагностична  система  TEST-W2  підвищує ефективність навчально-виховного процесу на основі створення атмосфери довіри, відкритості, об’єктивності, забезпечує оперативний зворотний зв’язок, дозволяє проводити миттєвий аналіз та корекцію процесу навчання в кінці роботи учень одержує абсолютно об’єктивну оцінку,що є беззаперечно, високоефективною виховною функцією тестової технології . кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію   і  об'єктивність оцінки. На кожне завдання тесту пропонується 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до трьох правильних. Учневі треба  вказати правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання.  Час відповіді на тест обмежений.

Слайд 12

Використання інформаційних технологій Досягти свободи у творчості учасників педагогічного процесу – учня і учителя підвищення мотивації навчання підвищення індивідуальної активності спрямованості на особистість школяра формування інформаційної компетенції інтерактивності навчання

Слайд 13

Результат

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо