X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Знайомство з Державним стандартом початкової освіти

Завантажити презентацію

Знайомство з Державним стандартом початкової освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Працюючи з новим Державним стандартом початкової загальної освіти неможливо не помітити, що він грунтується на засадах компетентнісного і особистісно зорієнтованого підходів.

Слайд 3

У новій редакції стандарту можна зазначити ряд позитивних змін: - формування ключових компетентностей учнів початкових класів; - забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової освіти; - наявність у змісті кожної освітньої галузі стандарту діяльнісної лінії; - вивчення іноземної мови з першого класу; - розробка єдиного змісту для класів з різними мовами навчання; - виокремлення в освітній галузі "Технології змістової лінії" "Ознайомлення з інформаційно - комунікаційними технологіями."

Слайд 4

Багато уваги також приділяється екологічній та здоров'язберігаючій спрямованості освіти. Отже, новий Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до сучасних вимог суспільства та мети початкової школи.

Слайд 5

У Держстандарті нового покоління посилено системний підхід, за яким більш точно узгоджуються цілі, зміст, результат навчально-виховного процесу, а також окреслені умови, які визначають якість впровадження ДС (засоби, ресурси, методики оцінювання досягнень учнів).

Слайд 6

Інноваційним моментом у ДС є визначення необхідних для успішного навчання й соціалізації учнів ключових і предметних компетентностей, зокрема: вміння вчитися загальнокультурна громадянська здоров’язберігаюча соціальна підприємницька.

Слайд 7

У новій редакції більш чітко прописано психолого-педагогічні характеристики навчальних досягнень учнів за рівнями (знати – уявляти – розуміти – вміти), що сприятиме більш об’єктивному підходу до оцінки їхніх досягнень.

Слайд 8

За новою редакцію замість освітньої галузі «Людина і світ» (навч. предмет «Я і Україна») введено галузь «Природознавство» (навч. предмет «Природознавство») та галузь «Суспільствознавство» (предмет «Суспільствознавство», Трудове навчання замінюється галуззю «Технології» ( предмет «Трудове навчання», «Сходинки до інформатики»).

Слайд 9

Освітня галузь «Мови і літератури» Основною змістовою лінією мовної освіти у початковій ланці загальноосвітньої школи є комунікативна, яка передбачає формування та розвиток умінь слухати, говорити, читати і писати. Лінгвістична та українознавча лінії забезпечують відповідний обсяг знань про мову, умінь і навичок їх використання у мовленнєвій діяльності, а також уявлення про звичаї, побут українського народу, визначні події та постаті в історії України.

Слайд 10

Передбачається виконання таких завдань: - формування в учнів мотивації вивчення мови; - забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання і письма); - формування комунікативних умінь; - опанування найважливіших функціональних складових мовної системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем кожної з мов навчання; - соціально-культурний розвиток особистості; - формування вміння вчитися

Слайд 11

Освітня галузь «Математика» Зміст освітньої галузі забезпечує формування в учнів уявлень про натуральне число, засвоєння прийомів виконання арифметичних дій і обчислювальних навичок, ознайомлення учнів з основними величинами та їх вимірюванням, практичне ознайомлення з окремими залежностями між ними, формування уявлень про окремі геометричні фігури та їх властивості, вироблення необхідних графічних умінь.

Слайд 12

Під час вивчення нового Державного стандарту виявлено такі зміни: • Поняття «геометричні тіла» у новому стандарті замінено поняттям «геометричні тіла у просторі»; • Добавлена для вивчення нова геометрична фігура – піраміда; • Більш стисло та компактно поданий розділ вивчення величин; • У вимогах при вивченні величин та одиниць вимірювання у новому Державному стандарті закладений виховний потенціал, націлений на розвиток громадянської свідомостi.

Слайд 13

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ “ ЛЮДИНА І СВІТА ” МЕТА ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ “ ПРИРОДОЗНАВСТВО ” Формування ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях життя,культурній спадщині України,сім`ї шляхом оволодіння знаннями про природу, суспільство, що відображають основні властивості та закономірних норм, загальнолюдських, загальнокультурних і національних цінностей, народних традицій українського суспільства. Формування природо -знавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

Слайд 14

“Людина і світ” змістові лінії: Людина як особистість. Людина серед людей. Людина,природа і суспільство. Культура. Об`єкти природи. Планета Земля. Україна. Рідний край. “Приодознавство” змістові лінії: Об`єкти природи. Взаємозв`язки в природі. Земля – планета Сонячної системи. Україна на планеті Земля. Рідний край. Охорона і збереження природи. Методи пізнання природи.

Слайд 15

ВИСНОВОК: ПОЗИТИВНИМИ ЗМІНАМИ Є ПОСИЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАНДАРТУ, ВВЕДЕННЯ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ “ПРОРОДОЗНАВСТВО” ТА БАЗОВИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ПЕРЕДБАЧЕНО НА ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ПО 2 ГОДИНИ У 1-4 КЛАСАХ

Слайд 16

Здоров`я людини. Фізична складова здоров`я. Соціальна складова здоров`я. Психічна і духовна складові здоров`я. СУТТЄВИХ ЗМІН В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ «ЗДОРОВ‘Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» НЕ ВІДБУЛОСЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАЛИШИЛИСЯ ТАКІ Ж САМІ.

Слайд 17

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка