X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Вплив інтегративно-діяльнісного підходів на формування та розвиток математично-природничих здібностей учнів на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту «Росток»

Завантажити презентацію

«Вплив інтегративно-діяльнісного підходів на формування та розвиток математично-природничих здібностей учнів на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту «Росток»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

«Вплив інтегративно-діяльнісного підходів на формування та розвиток математично-природничих здібностей учнів на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту «Росток»

Слайд 3

керівник – Єрмак Інна Василівна, директор СЗШ № 213 І-ІІІ ступенів Деснянського району м. Києва; науковий керівник – Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Слайд 4

Підготовчий етап (червень-грудень 2009 року); Діагностично-концептуальний етап (січень-червень 2010 року); Оранізаційно-прогнозуючий етап (червень 2010 року -червень 2013 року)

Слайд 5

Слайд 6

гіпотезу Л.С. Виготського про співвідношення навчання і розвитку; про те, що джерелом розвитку може бути спеціально побудоване навчання; теорію діяльності А.Н. Лєонт’єва, яка полягає в тому, що навчання розвивається в діяльних формах і з певним змістом; теорію навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова, яка спирається на поняття проблеми та дії; вікову періодизація Д.Б. Ельконіна; теорію про типи мислення з теоретичним узагальненням В.В. Давидова; теоретико-методологічні засади науково-педагогічного проекту «Росток» (під керівництвом Пушкарьової Т.О.).

Слайд 7

Слайд 8

Діагностика учасників проекту Педагогічний колектив Учні Психологічні показники Навчальні показники Виявлення динаміки Динаміка змін в експериментальних класах Порівняння експериментальних та контрольних класах Висновки щодо ходу експерименту Корегування досліджень Робота по впровадженню дослідження: підвищення кваліфікаційного рівня вчителів; самоосвіта; апробація методик; методичні заходи (семінари, круглі столи, відкриті уроки); розробка методичного матеріалу.

Слайд 9

Слайд 10

«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток математично-природничих здібностей учнів на основі реалізації принципів науково-педагогічним проектом «Росток» ґрунтується:

Слайд 11

на відповідно побудованому змісті освіти та адекватних йому формах та методах навчання і виховання на узгоджених науково-теоретичних засадах;  на впровадженні навчально-методичного забезпечення, що відповідає новому змісту і методам;  на цілісній навчально-виховній системі, яка активно функціонує на основі запровадження сучасної особистісно-орієнтовної технології, спрямованої на раннє виявлення та педагогічну підтримку обдарованості;  на організації цілеспрямованої багатоаспектної і всебічної діяльності учнів у контексті ціннісного самоусвідомлення особистості та розвитку її творчих можливостей;  на забезпеченні співпраці, співтворчості учителів та учнів у процесі навчання та позаурочній діяльності;  на реалізації цілісної програми з діагностики кожного учня згідно з існуючою типологією на основі сучасних методик та створенні для кожної дитини оптимальних умов для розвитку здібностей та таланту;  на забезпеченні особистісно-орієнтованого підходу до творчої індивідуальності вчителя;   на принципах системності освіти, яка забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук;

Слайд 12

 на принципі екологізації освіти, який полягає у необхідності побудови  змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її  об’єктивну й універсальну цінність, місце людини в природі;   на принципі пріоритету розвиваючого навчання та виховання, який впливає на розвиток дитини та формування у неї нових здібностей, сприяє усвідомленню того, що знання та вміння, які закладаються в зміст освіти - це не тільки мета, але і засіб розвитку сприйняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги, уяви особистості;   на принципі пріоритету творчої діяльності, який обумовлює необхідність використання технологій, методик навчання і виховання, побудованих на діяльнісному, творчому підході, які активізують пошукову активність і створюють максимальні умови для творчої діяльності учнів;   на принципі інтеграції, який поєднує всі попередні принципи з метою створення цілісної навчально-виховної системи, відображає глибокий взаємозв’язок гуманітарних, природничих, екологічних, загальнолюдських, національних, моральних аспектів розвитку, навчання та виховання дітей, передбачає реалізацію багаторівневої інтеграції змісту, технологій  та методів освіти у комплексній Програмі розвитку дітей "Росток". 

Слайд 13

Слайд 14

№ п/п Параметри, що відстежуються Клас 4 5 6 7 8 9 1. Навчальна мотивація учня             2. Спрямованість особистості             3. Тривожність             4. Комунікативні здібності             5. Самооцінка             6. Стиль навчання і мислення             7. Ставлення до школи             8. Пам'ять зорова та слухова             9. Інтереси учня             10. Творчі здібності             11. Емоційний стан             12. Організаторські здібності             № п/п Стан успішності Клас 4 5 6 7 8 9 1. І семестр             2. ІІ семестр             3. За рік            

Слайд 15

Слайд 16

Профільне навчання Турботливі батьки Адміністрація школи Педагогіка успіху Робота з обдарованими учнями Робота самоврядування Робота ГПД Високо кваліфіковані вчителі Робота гуртків та секцій Дитина

Слайд 17

Слайд 18

Здійснена комплексна психолого-педагогічна діагностика учнів 1-3 класів з метою подальшого вивчення впливу науково-педагогічного проекту «Росток» на розвиток особистості учня.

Слайд 19

Слайд 20

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка