X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасний урок - спільна творчість учителя та учня

Завантажити презентацію

Сучасний урок - спільна творчість учителя та учня

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СУЧАСНИЙ УРОК- СПІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ Автор презентації Сандугей Тетяна Олександрівна вчитель початкових класів загальноосвітньої школи I-II cтупенів інтернату № 3

Слайд 2

Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна.Кожен урок — це крок до дозрівання інтелекту учня, цеглина в основі чарівного будинку на ім'я Розвиток і Знання, без яких неможлива розумна, діяльна людина-творець. Але не навчайте дітей так , як навчали вас ,- вони народились в інші часи...

Слайд 3

СУЧАСНИЙ УРОК Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу вчителя та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів. Сьогодні урок – це форма навчання, діяльність учня, а також – основа професійного зростання вчителя.

Слайд 4

Урок – динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя і учнів, при якій зберігаються часові рамки, постійний склад учнів і певна дидактична організація, яка включає зміст, форми, методи і засоби навчання та систематично застосовується для вирішення завдань навчання, виховання і розвитку учнів у процесі навчання

Слайд 5

Сучасний урок - це урок, на якому вчитель викладає новий матеріал зрозуміло й доступно. Сучасний урок - це веселий, пізнавальний, цікавий, неважкий урок, на якому вчитель і учень вільно спілкуються. Сучасний урок - це урок, на якому не доводиться робити щораз те саме, це різноманітний урок. Сучасний урок - це урок, на якому вислуховують будь-яку твою думку, урок, де людина учиться бути людиною. Сучасний урок - це урок, на якому почуваєш себе впевнено. Сучасний урок - це урок без стресів.

Слайд 6

Традиційний урок

Слайд 7

Урок з використанням активних методів

Слайд 8

Урок з використанням інтерактивних методів

Слайд 9

Основні етапи уроку 1. - організаційний етап; 2. - етап перевірки домашнього завдання; 3. - етап актуалізації суб'єктивного досвіду учнів; 4. - етап вивчення нових знань і способів діяльності; 5. - етап первинної перевірки розуміння вивченого; 6. - етап закріплення вивченого; 7. - етап застосування вивченого; 8. - етап узагальнення й систематизації; 9. - етап контролю й самоконтролю; 10. - етап корекції; 11. - етап інформації про домашнє завдання; 12. - етап підведення підсумків навчального заняття; 13. - рефлексія.

Слайд 10

Вимоги до уроку (за В. Оніщуком) Виховні – реалізація виховних функцій навчання (моральне, етичне, трудове тощо) Дидактичні – реалізація принципів навчання (мета, зміст, форми роботи та зворотній зв’язок) Психологічні – врахування психологічних особливостей розвитку (можливості, засоби стимулювання, корекційно-розвивальні аспекти тощо) Валеологічні – забезпечення на уроці умов, що не шкодять здоров’ю учнів (провітрювання, освітлення, розмір парт та ін., а також профілактика гіподинамії розумової перевтоми тощо) Організаційні – різні форми залучення до опрацювання інформації (уроки з інтерактивними техніками, проектування, уроки з нестандартними формами організації навчально-виховної діяльності (урок-подорож, урок-екскурсія тощо) Дотримання правил безпеки роботи – регламентується вимогами до обладнання кабінету та відповідними інструкціями з безпеки життєдіяльності

Слайд 11

Загальнопедагогічні вимоги до уроку: Приоритет особистості учня Триєдина мета уроку (освітні, виховні і розвиваючі завдання уроку) Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів Орієнтація на процес навчання Емоційно-актуальний фон навчання Педагогічний такт Пізнавальна самостійність учнів

Слайд 12

Дидактичні вимоги до уроку Раціональне використання часу Єдність словесних, наукових і практичних методів навчання Використання активних методів навчання Зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнем Формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практично Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу Використання сценарних варіантів уроку

Слайд 13

Створення умов для успішного навчання учнів Чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів Максимальна самостійність учнів у навчанні Реалізація на уроках всіх дидактичних принципів Організоване закінчення уроку Здійснення міжпредметних зв’язків

Слайд 14

Психологічні вимоги Урахування психологічних особливостей кожного учня Нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій учителя та учнів Вимогливість і доброзичливість учителя до учнів Педагогічна етика і психологічний такт

Слайд 15

Гігієнічні вимоги Температурний режим Освітлення класного приміщення Провітрювання Відповідність шкільних меблів Чергування видів навчальної роботи Запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів

Слайд 16

Освітні вимоги до уроку Цілеспрямованість уроку. Раціоналізація й диференціація інформаційного наповнення уроку: науковість та структурування змісту. Обґрунтований вибір засобів, методів і прийомів, орієнтованих на навчання, що розвиває особистість. Оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних методів навчання (проблемний, частково-пошукові, дослідницький); Діалогічність методів, орієнтація їх на самостійність і активність учнів у процесі навчання. 6. Розмаїтість форм організації навчальної діяльності учнів. 7. Варіативний підхід до формування структури уроку. Реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил з них що випливають.

Слайд 17

Виховні вимоги до уроку Розвиток умінь творчого характеру Розвиток мови, мислення, пам'яті, сенсорної сфери, рухової сфери, розвиток пізнавального інтересу й допитливості.  Формування й розвиток загально-навчальних умінь і навичок Вивчення й оцінювання рівня розвитку й психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку».

Слайд 18

Вимоги до підготовки й організації уроку - забезпечити на уроці охорону здоров'я школярів (дотримувати техніки безпеки, гігієну праці, чистоту приміщення); - починати підготовку до кожного конкретного уроку із планування системи уроків по даній темі; - вчасно підготувати до кожного уроку демонстраційний і дидактичний матеріал; - забезпечити розмаїтість типів уроків у системі уроків по даній темі; - створити можливість для знань, що вчаться частинами, на уроці одержувати самостійно під керівництвом учителя.

Слайд 19

Вимоги до змісту уроку - урок повинен бути таким, що виховує; - виконання вимог, що випливають із основних дидактичних принципів;  - на уроці варто виховувати любов до природи; - процес пошуку істини повинен бути суворо обґрунтованим, умовиводи учнів і вчителя доказовими, практичні роботи повинні включати елементи творчого пошуку; - у процесі навчання треба виховувати акуратність, терплячість, завзятість у досягненні мети, уміння поводитися в колективі .

Слайд 20

Вимоги до техніки проведення уроку - урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до навчання, виховувати потребу в знаннях; - темп і ритм уроку повинен бути оптимальним, дії вчителя й учнів завершеними; - необхідний повний контакт у взаємодії вчителя й учнів на уроці; - створити атмосферу доброзичливості й активної творчої праці; - змінювати по можливості види діяльності учнів, оптимально сполучати різноманітні методи навчання; - управляти навчальним процесом на уроці, більшу частину уроку активно працюють учні.

Слайд 21

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.) На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня. Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. У вимогах до особистісно орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання. Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству. Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації. Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості. Методологічна спрямованість уроку: на першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів; основний шлях його – проблемне навчання, створення творчої ситуації.

Слайд 22

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (ЗА М.Н.СКАТКІНИМ ТА І.Я.ЛЕРНЕРОМ) Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці. Частина знань отримується учнями в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань. Зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем проблеми і розкриття ним шляхів її доказового вирішення. Науковість – відповідність змісту уроку рівню сучасної науки і процесу навчання – досягненням педагогіки. Індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей одних учнів і створення перспективи інших. Урок – логічна одиниця теми, розділу, курсу. Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку. Урок служить не лише навчанню, а й вихованню учнів. Культура вчителя, його інтелектуальний, моральний та ідейний стан – основна передумова реалізації інших вимог до уроку, його ефективності. Творче використання ППД. Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог.

Слайд 23

Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу. Орієнтація на процес навчання. Організація та особистісні досягнення учнів. Діагностика причин, що впливають на якість пізнавальної діяльності, прогнозування ходу і наслідків навчально-виховного процесу, вибір оптимальної технології для досягнення запроектованих результатів. Використання активних методів навчання. Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку. Обґрунтований вибір, доцільне використання оптимального досягнення мети комплексу дидактичних завдань. Особистісний підхід до учнів, діяльна індивідуалізація педагогічної взаємодії на основі діагностики їх реальних можливостей, проектування конкретних змін, контроль запланованих результатів. Формування вмінь самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. Атмосфера демократизму, змагань, діловитості, співпраці, висока відповідальність всіх учасників навчально-виховного процесу за результати спільної праці.

Слайд 24

Загальні визначальні ознаки вимог до сучасного уроку: врахування віку дітей; зв’язок змісту уроку з життям, з практикою; орієнтація на навчання всіх учнів; науковий рівень викладання предмета; культура вчителя, його моральний стан. Ефективність навчання залежить від якісної і систематичної реалізації всіх вимог до уроку. Вимоги до уроку повинні бути закладені в основу його аналізу й самоаналізу.

Слайд 25

САМОАНАЛІЗ УРОКУ Самоаналіз уроку це: спосіб граничної конкретизації управління навчально-виховним процесом, який шляхом особистого оперативного втручання впливає на методи навчання, на добір і формування навчального матеріалу, на вибір і оптимальне поєднання форм організації пізнавальної діяльності учнів; допомога вчителю оволодіти більш високим рівнем майстерності, підвищити результативність праці; система із взаємозалежними і взаємопов’язаними компонентами.

Слайд 26

Самоаналіз уроку – це: найважливіший канал формування і розвитку творчої активності вчителя (М.І.Махмутов); узагальнення та поширення ППД (Ю.А.Конаржевський); найважливіший шлях формування єдиного ставлення вчителя до вирішення основних питань навчання і виховання, єдиного ставлення до оцінювання знань і використання оцінки (Т.І.Шамова).

Слайд 27

Алгоритм самоаналізу уроку (за В.Т.Фоменком): Оцініть основні (провідні) мотиви, інтереси учнів класу. На якому рівні сформовано інтерес до вашого предмета, які мотиви переважають при його вивченні? Визначте ставлення учнів до ваших уроків. Об’єктивно зважте працездатність учнів на основі факторів: а) день тижня; б) урок за порядком; в) розклад уроків, чергування легких і важких уроків; г) кінець, середина, початок чверті, року. Співставте обсяг навчальної роботи, який треба буде виконати на уроці, з можливостями учнів. Який рівень активності характерний для ваших учнів на уроках, враховуючи характер: а) навчального матеріалу; б) працездатності; в) рівня уваги; г) дисциплінованості; д) мотивів діяльності; е) ситуації. Який характер і обсяг стимулів, які ви введете в дію для того, щоб викликати та утримати інтерес, увагу, активність, високу працездатність? Як ви будете керувати пізнавальною діяльністю учнів? Чи використаєте старі або випробуєте нові засоби керування? Об’єктивно констатуйте рівень уваги і дисциплінованості школярів на ваших уроках! Чи вміють ваші учні використовувати отримані ЗУН на практиці, на якому рівні сформовані ці вміння і навички?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка