X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ

Завантажити презентацію

САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Павленко Л. В. Кислянська СЗШ

Слайд 2

свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуально неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості. Професійна самоосвіта педагога -

Слайд 3

Методика та техніка самоосвіти безпосередньо пов’язані з рівнем сформованості в педагогів системи основних педагогічних умінь вивчити необхідну літературу та передовий педагогічний досвід; виокремити з літератури, що вивчається, та передового педагогічного досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що піднімають теоретичний і методичний рівень педагога; відібрати з прочитаного та побаченого педагогом думки та методичні знахідки для апробації власній педагогічній діяльності; систематизувати та розробити науково-методичні узагальнення; упровадити досягнення психолого-педагогічної науки та педагогічної практики у власний досвід роботи з учнями.

Слайд 4

Не знаю, не використовую Знаю, не використовую Прагну опанувати Знаю, використовую Знаю, використовую, ділюся досвідом

Слайд 5

Слайд 6

Розширення загальнопедагогічних і психологічних знань з метою поширення й удосконалення методів навчання й виховання Поглиблення предметних знань Оволодіння досягненнями педагогічної науки, передової педагогічної практики Підвищення загальнокультурного рівня педагога

Слайд 7

Основні вимоги до самоосвіти педагога Комплексний підхід до відбору змісту й організації обраної теми з самоосвіти Зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога Систематичність і послідовність самоосвіти, неперервний характер роботи, постійне ускладнення змісту та форм самоосвіти Завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі Гласність і наочність результатів самоосвітньої роботи в педагогічному колективі школи, району, області Створення в школі певних умов, що спонукають звертання педагогів до нових наукових досягнень і фактів передового педагогічного досвіду Індивідуальний характер самоосвіти не виключає і колективних форм роботи

Слайд 8

Науково-дослідницька робота за проблемою Вивчення наукової, методичної та навчальної літератури Участь у колективних і групових формах методичної роботи Вивчення досвіду своїх колег Теоретична робота і практична апробація особистих матеріалів

Слайд 9

САМОСТІЙНА РОБОТА НАД ЛІТЕРАТУРОЮ; СПІЛКУВАННЯ; САМОТРЕНУВАННЯ; САМОСТІЙНА РОБОТА З АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ; САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ; ВІДВІДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ЛЕКТОРІЇВ, ЕКСКУРСІЇ ТОЩО; ДОСЛІДИ, ЕКСПЕРИМЕНТИ

Слайд 10

ЕТАПИ ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН I. Діагностичний 1.  Аналіз утруднень. 2. Постановка проблеми. 3. Вивчення літератури з проблеми, ППД. I рік роботи над темою. II.Прогностичний 1. Визначення мети й завдань роботи. 2.Розробка системи заходів, спрямованих на розв язання проблеми. 3. Прогнозування результатів. I рік роботи над темою. III. Практичний Впровадження перспективного педагогічного досвіду, системи заходів. Формування методичного комплексу. Відстеження процесу, поточних, проміжних результатів. Коригування роботи. II рік роботи над темою. (III), (IV). IV.Узагальню- ючий 1. Підведення підсумків. 2. Оформлення результатів роботи. 3. Подання матеріалів. III рік роботи над темою. (IV), (V). V.Впроваджу- вальний 1. Використання досвіду самим педагогом у процесі подальшої роботи. 2. Розповсюдження. У подальшій педагогічній діяльності.

Слайд 11

Вивчення законодавчої та нормативно-правової бази Науково-теоретична та методична підготовка Методичні питання предмету Психолого-педагогічні основи навчання та виховання Вивчення передового педагогічного досвіду Основи педагогічного управління Підвищення етико-естетичного рівня, культури

Слайд 12

Слайд 13

Основні етапи мотивації професійного самовдосконалення фахівців Мотивація самопізнання Мотивація планування самовдоско-налення Мотивація реалізації програми самовдоскона-лення й самоконтролю Мотивація професійного самовдосконалення фахівців - це сукупність усіх спонукань та умов, що детермінують, спрямовують і регулюють процес професійного самовдосконалення працівника.

Слайд 14

Традиційні Інноваційні Науково-методичні Доповідь; виступ на семінарі; виступ на педагогічні раді; виступ на засіданні методичного об’єднання; дидактичний матеріал; розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем; комплект дидактичного матеріалу з предмета; збірники практичних, контрольних робіт; розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета; розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів; розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів; база даних питань і задач з предмета тощо. Проект; розробка електронних уроків, посібників тощо; розробка пакету тестового матеріалу в електронних оболонках; створення особистої методичної чи предметної web-сторінки; створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно програм тощо. методичний посібник; навчальний посібник; стаття до фахового видання; науково-методична розробка; методичний чи діагностичний кейс; створення термінологічного словника; творчий звіт тощо.

Слайд 15

Освітні програми і технології, рівень навченості дітей. Рівень психофізіологічного комфорту, розвинутість професійних та особистісних якостей. Характер взаємин між учасниками навчально-виховного процесу, розширення комунікативного простору. Рейтинг педагога. Підвищення кваліфікації, авторські програми, впровадження педагогічних технологій, активність у науково-методичній роботі.

Слайд 16

Ніколи не залишайте Вашої самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки би Ви не вчились, скільки би не знали, знанням та освіті немає ні кордонів, ні меж. М.О. Рубакін Завжди пам’ятайте слова Джимі Рона – всесвітньо відомого філософа бізнесу, який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим бізнес-тренером Білла Гейтса: "Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху".

Слайд 17

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ Автор: Павленко Л. В., вчитель початкових класів Кислянської СЗШ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка