X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основи педагогіки

Завантажити презентацію

Основи педагогіки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основи педагогіки План 1. Предмет і завдання педагогіки. 2. Основні категорії педагогіки. 3. Педагогіка у системі наук. Педагогіка і медицина. 4. Методи науково-педагогічних досліджень.

Слайд 2

1. Предмет і завдання педагогіки. Педагогіка — сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості. Термін походить від грецьких слів «pais» («paidos») — дитя і «ago» — веду, виховую, тобто «дітоводіння», «дітоводство»

Слайд 3

Функція педагогіки- пізнавати закони виховання, освіти, навчання людей і на цій основі вказувати педагогічній практиці кращі шляхи і способи досягнення поставлених цілей Предмет – виховна діяльність, здійснювана в навчально-виховних та інших установах .

Слайд 4

Завдання педагогіки вдосконалення змісту освіти; вироблення принципово нових засобів навчання, навчального обладнання; підготовка підручників відповідно до вдосконалення змісту освіти; комп’ютеризація праці вчителя; вироблення нових і модернізація наявних форм і методів навчання; підсилення виховної ролі уроку; вдосконалення змісту й методики виховання; удосконалення політехнічної підготовки учнів, їх професійної орієнтації та підготовки до праці; вироблення шляхів демократизації та гуманізації життя й діяльності школи.

Слайд 5

2. Основні категорії педагогіки. Виховання – передача накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших; Навчання – процес взаємодії педагогів і учнів, спрямований на засвоєння знань, вмінь і навичок; Освіта – процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток її творчих сил і здібностей. Розвиток – процес і результат кількісних і якісних змін в організмі людини; Формування – процес становлення людини як соціальної істоти.

Слайд 6

Виховання в широкому соціальному значенні — процес формування особистості під впливом навколишнього середовища, умов, обставин, суспільного ладу. Виховання в широкому педагогічному значенні — формування особистості дитини під впливом діяльності педагогічного колективу закладу освіти, яка базується на педагогічній теорії, передовому педагогічному досвіді.

Слайд 7

Виховання у вузькому педагогічному значенні — цілеспрямована виховна діяльність педагога, спрямована на досягнення конкретної мети в колективі учнів (наприклад, виховання здорової громадської думки). Виховання в гранично вузькому значенні — спеціально організований процес, що передбачає формування певних якостей особистості, процес управління її розвитком і відбувається через взаємодію вихователя і вихованця.

Слайд 8

3. Педагогіка у системі наук. Педагогіка і медицина

Слайд 9

Із врахуванням педагогіки і психології повинні розв‘язуватися проблеми спілкування лікаря з хворим, пропаганда медичних знань, підготовка медичних кадрів тощо. На базі медицини, педагогіки і психології виникли такі науки, як: шкільна гігієна, медична психологія, нейропсихологія та інші; Медичні науки враховують (мають враховувати) психологічні та педагогічні дані при розробці проблеми здоров‘я та хвороб дорослих і дітей;

Слайд 10

4. Методи науково-педагогічних досліджень. 1.Традиційно-педогогічні методи -методи, що дісталися сучасній педагогіці у спадщину від дослідників, які стояли біля джерел педагогічної науки. Метод спостереження Вивчення досвіду Бесіда Анкетування Метод рейтингу Узагальнення незалежних характеристик Педагогічний експеримент

Слайд 11

2. Теоретичні методи дослідження – методи до яких відносять порівняльно-історичний аналіз, сходження від абстрактного до конкретного і моделювання. Метод моделювання Метод графів Метод педагогічного тестування

Слайд 12

3. Методи вивчення колективних явищ. Процеси виховання, освіти, навчання мають колективний (груповий) характер. Найчастіше застосовуються методи їх вивчення – масові опитування учасників даних процесів, що проводяться за певним планом. Соціометричний метод Метод референтометрії

Слайд 13

Схема проведення педагогічного дослідження

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка