X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“Організація методичної роботи в міжшкільному навчально- виробничому комбінаті”

Завантажити презентацію

“Організація методичної роботи в міжшкільному навчально- виробничому комбінаті”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Організація методичної роботи в міжшкільному навчально- виробничому комбінаті” КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти” 2012 р.

Слайд 2

Один із секретів педагогічної творчості полягає у тому, щоб пробудити в учителів інтерес до пошуку, аналізу власної роботи В.О.Сухомлинсь-кий *

Слайд 3

* Як увійти в невідомий ринок педагогічних послуг? * Яку технологію взяти на озброєння, щоб ефективно працювала? * Як впроваджувати новий предмет “Технології ”? * Як залишити час і сили для роботи поза школою? * Як самому учителю, майстру поповнити свої знання новітніми технологіями? * Де та матеріальна складова якої не вистачає для нормальної роботи учителя (майстра)? Питання, які хвилюють сьогодні майстрів виробничого навчання та вчителів МНВК комбінатів

Слайд 4

* Процес навчання - це процес, який триває в продовж усього життя, розвиток педагогів та майстрів виробничого навчання тісно пов'язаний із розвитком учнів * Основне у професійному розвитку педагогів майстрів виробничого навчання - це розвиток вміння спостерігати, аналізувати наслідки та вплив використання різних методів, матеріалів; вміння здійснювати постійні пристосування відповідно до індивідуальних особливостей учнів; вміння співвідносити свій досвід з досвідом інших колег; * Професійний розвиток педагогів майстрів виробничого навчання тісно пов'язаний із стосунками, що існують на рівні закладу, стосунками між педагогом та директором, між педагогом та іншими дорослими: колегами, батьками; Основні положення щодо професійного розвитку педагогів

Слайд 5

* Напрями модернізації навчально - виховного процесу в МНВК: повинен відбувається через діяльність методичного об'єднання вчителів-предметників та майстрів виробничого навчання

Слайд 6

вдосконалення методичної і професійної майстерності вчителів (майстрів виробничого навчання); організації взаємодопомоги між учителями (майстрами виробничого навчання для забезпечення ефективної роботи; відповідальності сучасним вимогам до навчання об'єднання творчих ініціатив, розробки сучасних вимог до навчально-виховного процесу та інш. Методичне об'єднання вчителі ( майстрів виробничого навчання) створюються для:

Слайд 7

1... * Методичне об'єднання в МНВК покликано: * вдосконалювати методичну і професійну майстерність вчителів (майстрів виробничого навчання); * організовувати взаємодопомогу між учителями (майстрами виробничого навчання) для забезпечення ефективної роботи; * дотримуватися відповідальності сучасним вимогам до навчання; * об'єднувати творчі ініціативи, розробляти сучасні вимоги до навчально-виховного процесу та інші. 1...

Слайд 8

* Нормативно-правові документи, які регламентують роботу методичного об'єднання * Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти (наказ МОНУ від 28.10.1997 р. № 385) * Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс методичних кабінетів (наказ МОНУ та АПНУ від 11.07.2002 р. № 396/48) * Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи (лист МОНУ від 03.07.2002 р. №1/9-318) * Положення про методичне об’єднання вчителів-предметників (затверджене радою методичного кабінету) * Наказу Міністерства  освіти і науки України від 8 грудня 2008 року №1119 «Про затвердження Положення  про районний (міський ) методичний кабінет (центр)»

Слайд 9

* Напрями методичної роботи в МНВК Методологічна та теоретична підготовка Підготовка вчителів та майстрів виробничого навчання з окремих методик і технологій Педагогічна підготовка Психологічна підготовка Загальнокультурна підготовка Загальнотехнічна підготовка

Слайд 10

* надання допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання в підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності; * координація змісту, форм і методів самоосвіти викладачів та майстрів виробничого навчання; * пропаганда досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду; * підвищення рівня психолого-педагогічних знань та їх застосування в практичній діяльності; Центром методичної роботи є методичний кабінет і методичні служби закладу освіти, основними завданнями яких є:

Слайд 11

* cтворення спеціалізованих кабінетів та їх оснащення відповідно до сучасних вимог; * cтворення відео та аудіотеки; * інформаційно-комп’ютерне забезпечення навчально-виховного процесу; * робота в інформаційно-комунікаційному просторі мережі Інтернет; * інформаційне забезпечення закладу через створення бібліотечного фонду. Центром методичної роботи є методичний кабінет і методичні служби закладу освіти, основними завданнями яких є:

Слайд 12

Вимоги до вибору методів роботи з дорослими Перша: Застосування методів, які б сприяли самостійному пошуку знань в різних сферах науки, культури, теорії і практики. Друга: Використання методів, які б наближали навчання до реальної виробничої практики Третя: Створення умов для професійного спілкування дорослих у процесі навчання.

Слайд 13

1... * Методичне об’єднання Колективно-масові форми Індивідуальні форми Нестандартні форми Динамічна група технології Динамічна група спец. предмети Епізодичні форми Семінари прак-ми Виставки Доповіді Практичні заняття Групові консультації Взаємо - відвідув ання уроків Атестація Самоосвіта Творчі звіти Курсова перепідготовка Ділова ігра Методичний фестиваль Структура методичної роботи МНВК Різні виставки, конкурси 1...

Слайд 14

1... * Шляхи досягнення ефективних результатів МЕТА завдання зміст форми методи умови РЕЗУЛЬТАТ аналіз аналіз 1...

Слайд 15

* Визначення проблеми і вибір теми. * Формулювання провідних ідей і гіпотез. * Відбір методів та форм роботи. * Розробка загального плану (стратегії). * Опрацювання літературних джерел з проблематики. *Вивчення педагогічного досвіду та стану справ з питань, що вивчаються, на практиці. * Збір та нагромадження емпіричних даних. * Аналіз та узагальнення одержаних результатів, формулювання висновків. * Літературне оформлення. Етапи науково- методичної роботи

Слайд 16

* аналіз діяльності МО за минулий навчальний рік; * заходи з удосконалення професійної майстерності вчителів та майстрів виробничого навчання; * заходи з вивчення, узагальнення та впровадження прогресивного педагогічного досвіду; * заходи щодо роботи з молодими спеціалістами; * заходи з вивчення стану викладання предмета та навчальних досягнень учнів відповідно до державних стандартів; * заходи щодо роботи з обдарованими дітьми Алгоритм планування роботи методичної роботи в МНВК

Слайд 17

* Зміст методичної роботи: створення організаційних умов для неперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників; координація діяльності шкільних методичних об’єднань; проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагога; узагальнення та поширення прогресивного педагогічного досвіду; залучення педагогів до дослідно-пошукової роботи; апробація та введення нових освітніх технологій та систем; створення фонду літератури, аудіо та відео матеріалів; координація змісту методичної роботи МО зі змістом діяльності методичних установ району (міста).

Слайд 18

- вивчення та розробка навчальних планів та програм; - робробка методичних рекомендацій з підготовки та проведення уроків (занять); - удосконалення методів навчання та виховання учнів; - упровадження інноваційних методів ведення навчального процесу; - підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання - надання їм методичної допомоги; - аналіз виконання навчальних програм, календарних та робочих планів; В методичній та організаційній роботі МНВК повинні знайти своє відображення такі питання:

Слайд 19

* В методичній та організаційній роботі МНВК повинні знайти своє відображення такі питання: - використання нових технічних засобів навчання; - організація та зміст позаурочної роботи - масових заходів, екскурсій, змагань з професій; - вивчення та розповсюдження досвіду роботи майстрів виробничого навчання своїх закладів та закладів районів, міст; - зв"язок з базовими підприємствами; - підвищення рівня керівництва навчально-виховним процесом.

Слайд 20

Примірний план роботи МО вчителів та його розділи: Вступ. * Список учителів – предметників (майстрів виробничого навчання) членів методичного об’єднання. * Підвищення фахового і методичного рівня членів методоб’єднання. * Графік і тематика засідань методичного об’єднання. 1... * 1...

Слайд 21

Примірний план роботи МО вчителів та його розділи: * Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду. * Робота з молодими вчителями. * Вивчення рівня знань, умінь, навичок учнів з даного предмету. * Організація позакласної роботи. * Підготовка учнів до олімпіад, конкурсів та інших заходів. *

Слайд 22

1... * Форми організації методичної роботи Семінари. Організація роботи творчої групи вчителів (майстрів виробничого навчання). Мобільний майстер-клас. Педагогічна майстерня. Організація роботи з обдарованими учнями. Школа прогресивного педагогічного досвіду. Школа молодого педагога (майстра виробничого навчання). Узагальнення системи творчої діяльності членів МО закладу. Віртуальне методичне об’єднання. 1...

Слайд 23

* Традиційні форми методичної роботи Методичні конференції. Інструктивно-методичні наради. Методичні об’єднання. Семінар-практикум. Психолого-педагогічний семінар. Конкурс “Майстер виробничого навчання року” Індивідуальні методичні консультації. Методична виставка. Школа перспективного педагогічного досвіду. Випуск методичного бюлетеня. Педагогічне наставництво. Школа педагога-початківця.

Слайд 24

* Нетрадиційні форми методичної роботи Ярмарок творчості. Фестиваль педагогічних ідей. Клуб творчих педагогів (майстрів виробничого навчання). Ділові та рольові ігри. Авторська школа майстра педагогічної справи. Творча наукова дискусія. Методичні сесії. Презентація майстра виробничого навчання.

Слайд 25

* Документація керівника методичного об'єднання педагогів та майстрів виробничого навчання План роботи Матеріали секційних засідань Матеріали тематичних семінарів Картотека ефективного педагогічного досвіду. Матеріали школи молодого педагога Матеріали олімпіад, конкурсів

Слайд 26

Оцінювання діяльності МО на основі використання кваліметричних моделей Кваліметрія – наука про способи виміру і квантифікації показників якості; вона дозволяє давати кількісні оцінки якісним характеристикам товару і виходить з того, що якість залежить від великого числа властивостей розглянутого продукту(роботи) Кількісне оцінювання в кваліметрії – це функція відношення значення показника якості продукції до еталона якості цієї продукції. Методологія та інструментарій кваліметрії дають змогу формалізувати якісні характеристики відповідних явищ і процесів за допомогою їх розподілу на прості, визначити нормативний чи стандартний перебіг через систему критеріїв – показників розвитку.

Слайд 27

Основні методи збору даних Основні методи збору даних Аналіз документів Опитування Спостереження Збір та аналіз наявної інформації, вторинних даних, які дають змогу уточнити уявлення про досліджуване явище, визначити, якої інформації про нього не вистачає Метод збору інформації про суб’єктивний світ людей, їх думки, цінності, настрої, мотиви діяльності шляхом отримання відповідей на запитання Систематичне фіксування дослідником соціальних та культурних явищ на підставі безпосереднього сприйняття

Слайд 28

Аналіз документів Класифікація видів аналізу Класифікація видів аналізу Якісний аналіз Якісно-кількісний аналіз (Контент-аналіз) Поглиблене, логічне та стилістичне вивчення документа. Орієнтований на відтворення індивідуальної історії автора. Застосовується для аналізу унікальних особистих документів. Може використовуватися під час підготовки до участі в професійних конкурсах. Суть даного методу у відтворенні соціальної реальності за деякими показниками, які можна виявити в тексті. Підраховує частоту появи в тексті смислових одиниць (ідей, цінностей, символів). Застосовується для аналізу великих масивів документів.

Слайд 29

Алгоритм розробки кваліметричної моделі оцінки якості навчально-виховного процесу * Визначення напрямів діяльності: * організація навчально-виховного процесу; * здійснення навчально-виховного процесу; * результативність навчально-виховного процесу. * формування груп за кількістю напрямів. * завдання для кожної групи: «мозковим штурмом» визначити показники, за якими можна проводити оцінку * за одним із напрямів.

Слайд 30

Алгоритм розробки кваліметричної моделі оцінки якості навчально-виховного процесу * Узагальнити по кожній групі показники (складові діяльності) за певним напрямом (приблизно 5-6 показників). * Визначити вагомості напрямів діяльності. * Визначити вагомості за показниками (складовими діяльності) у межах кожного напряму. * Послідовно обмінюючись аркушами із зазначеними показниками, доповнити їх перелік.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка