X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НОРМАТИВНЕ І ПРОГРАМОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантажити презентацію

НОРМАТИВНЕ І ПРОГРАМОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НОРМАТИВНЕ І ПРОГРАМОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Олена Низковська, методист вищої категорії відділу науково-методичного забезпечення змісту початкової та дошкільної освіти Інституту інноваційних технологій І змісту освіти МОНМС України

Слайд 2

Правові засади розробки змісту обов’язкової дошкільної освіти

Слайд 3

Правові засади розробки змісту дошкільної освіти Затверджено на засіданні Комітету з питань освіти Верховної Ради України 11.04.2012 Підготовлено до розгляду на сесійному засіданні Верховної Ради України Зміни до Закону України “ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ”: Ст.4 – про вікову періодизацію (вік немовляти, ранній, дошкільний – молодший, середній, старший) Ст.6,10 – про право вільного вибору батьками мови виховання дітей, створення ДНЗ і груп з певною мовою Ст.23 - про здійснення дошкільної освіти у межах БКДО за затвердженими програмами і посібниками

Слайд 4

Правові засади розробки змісту дошкільної освіти Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06.07.2010 № 2442-VI Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”

Слайд 5

Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) Відповідно до ст.22, 23 Закону України “Про дошкільну освіту” - є державним освітнім стандартом, - визначає вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей перед вступом до школи – мінімальне освітнє ядро, - має оновлюватися 1 раз на 10 років.

Слайд 6

Нова редакція БКДО - Підготовлена оновленим складом робочої групи. - Пройшла громадське обговорення через веб-сайт МОНмолодьспорт. - Доопрацьована відповідно до зауважень і пропозицій науковців НАПН України, фахівців Міністерства, ІІТЗО,викладачів і методистів ІППО, ВНЗ, працівників ДНЗ. - Схвалена комісією з дошкільної педагогіки і психології НМР з питань освіти МОНмолодьспорт (протокол №3 від 11.04.2012). - Розглянута і затверджена колегією Міністерства 03.05.2012.

Слайд 7

Нова редакція Базового компонента дошкільної освіти - передбачає зміни і доповнення з урахуванням сучасних вимог до змісту дошкільної освіти, - забезпечує більш тісну наступність змісту дошкільної і початкової освіти, - концентрує увагу на збалансованості фондів “хочу”, “можу”, “буду”, - окреслює рівень дошкільної зрілості дитини 6/7-річного віку

Слайд 8

Структурування змісту нової редакції БКДО Інваріантна складова - формується на державному рівні, - є обов’язковою для реалізації через різні форми здобуття дошкільної освіти. Варіативна складова реалізується додатково з урахуванням - специфіки діяльності навчального закладу, - особливостей регіону, - інтересів, потреб дитини та побажань батьків.

Слайд 9

Інваріантна складова БКДО Нова редакція Освітні лінії - “Особистість дитини” - “Дитина в соціумі” - “Дитина у природному довкіллі” - “Дитина у світі культури” - “Гра дитини” “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”сенсорні еталони, пізнав. активність, елемент. математ. уявлення - “Мовлення дитини” Попередня редакція Сфери життєдіяльності = “Я сам” = “Люди” = “Природа” = “Культура”

Слайд 10

Варіативна складова БКДО Освітні лінії - “Комп’ютерна грамота” - “Іноземна мова” - “Хореографія” - “Шахи”

Слайд 11

Схема структурування БКДО О С В І Т Н Я Л І Н І Я Зміст освіти Результати освітньої роботи Змістові лінії, основні компетенції: здоров’язбережувальна, родинно-побутова особистісно-оцінна, соціально-комунікативна, природничо-екологічна, предметно-практична, художньо-продуктивна, ігрова, сенсорно-пізнавальна, математична, фонетична, лексична, граматична, діалогічна, монологічна, мовленнєва, комунікат. ін Показники компетентності

Слайд 12

Неперервність та наступність змісту дошкільної і початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу Навчальний предмет “Українська мова” Змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна Аспекти роботи за ними: навчання грамоти, мовленнєва діяльність, знання про мову, мовні уміння правопис, графічні навички письма, техніка письма, культура оформлення письмових робіт, уміння вчитися Освітня лінія БКДО “Мовлення дитини” Змістові лінії: звукова культура мовлення, словникова робота граматична правильність зв’язне мовлення українська мова як державна Компетентності: фонетична, лексична, граматична, мовна діалогічна, монологічна, мовленнєва, комунікативна

Слайд 13

Неперервність та наступність змісту дошкільної і початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу Навчальний предмет “Природознавство” Змістові лінії: - об’єкти природи, - взаємозв’язки у природі, - Земля- планета Сонячної с-ми, - Україна на планеті Земля, - рідний край, - охорона і збереження природи, - методи пізнання природи. Теми для роботи за ними: світ, у якому ти живеш, світ неживої природи, світ живої природи, рідний край, моя країна - Україна Освітня лінія БКДО “Дитина у природному довкіллі” Змістові лінії: - природа планети Земля повітря, суша, вода, явища природи, рослини, гриби, тварини ( в т. ч. України і рідного краю; взаємозв’язки у природі) - життєдіяльність людини у природному довкіллі, - Всесвіт, в т.ч. пізнання природи Компетентність: природничо-екологічна

Слайд 14

Неперервність та наступність змісту дошкільної і початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу Навчальний предмет “Математика” Змістові лінії: - числа, дії з числами - в межах 100, - величина - довжина , маса, місткість, вартість, час, - математичні вирази, рівності, нерівності, - сюжетні задачі - поняття, структура, розв’язання - просторові відношення, геометричні фігури, - робота з даними Компетентність: предметна математична Освітня лінія БКДО “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” Змістові лінії: - сенсорні еталони - колір, форма, величина, простір і час, оперування множинами, вимірювання, - пізнавальна активність – інтерес до пізнання, дослідження, експериментування, моделювання, уміння порівнювати, узагальнювати, класифікувати, доходити висновків та ін., - елемент. математ. уявлення – число, цифра, лічба, обчислення в межах 10, приклади, задачі Компетентності: сенсорно-пізнавальна, математична

Слайд 15

Програмне забезпечення обов’язкової дошкільної освіти Вимоги БКДО як освітнього стандарту реалізуються - упродовж усього дошкільного віку - через різні форми здобуття дошкільної освіти - шляхом організації і змістового наповнення освітньої роботи за чинними програмами

Слайд 16

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Регламентується низкою ЗАКОНОДАВЧИХ, НОРМАТИВНИХ, ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ АКТІВ - Закони України - Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України наказ МОН від 17.06.2008 № 537 - Лист МОН України “Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів” від 27.05.2010 № 1/9-369 - Рекомендації ІІТЗО щодо розроблення програм для дошкільної освіти та їх використання в освітній роботі з дошкільниками Долинна О.П., Низковська О.В. “Програми для дошкілля в освітньому просторі України” журнал “Дошкільне виховання”, №9, 2011

Слайд 17

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти За особливостями спрямування і змістового наповнення: - Комплексні (комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів освітньої роботи) - Парціальні (одна чи декілька освітніх функцій, один чи кілька близьких змістових напрямів освітньої роботи)

Слайд 18

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти За призначенням: - Загальні (для ДНЗ/груп загального розвитку) - Спеціальні (для ДНЗ/груп компенсуючого типу та інклюзивної освіти) Розробляються за всіма нозологіями, зараз – на розгляді фаховими комісіями у МОНмолодьспорт - Профільні (забезпечують профіль освітньої діяльності закладів/груп) - Експериментальні (в умовах ДЕР)

Слайд 19

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти За рівнем упровадження: - Загальноукраїнські (для всієї України) - Регіональні (для певного регіону). Регіональний компонент – не менше 15% обсягу програмового матеріалу. - Локальні (обмежені використанням в окремих ДНЗ певними чинниками)

Слайд 20

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти За концептуальними засадами: - Традиційні (на усталених, перевірених часом, загальновизнаних підходах до організації, змісту освітнього процесу) - Альтернативні (на інших, порівняно із загальноприйнятими, філософсько-концептуальних засадах організації, змістового наповнення, створення умов розвитку, виховання, навчання). - Інноваційні (на прогресивних концептуальних засадах, нових поглядах на місце, роль дорослого і дитини в освітньому процесі, форми організації дитячого буття)

Слайд 21

Чинні комплексні програми Мають гриф Міністерства “Затверджено Міністерством освіти і науки України” або “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України/ Міністерством освіти і науки, молоді та спорту УКраїни”

Слайд 22

Базова програмарозвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ” Затверджена МОН України (лист від 25.04.2008р. №1/11-1522) Видана державним коштом на замовлення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Слайд 23

Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ” наук. кер. Кононко О.Л. Видано у видавництві “Світич”, м.Київ, 2009р.

Слайд 24

Слайд 25

Комплексна освітня програма ”Дитина в дошкільні роки” Науковий керівник – Крутій К.Л. Лист про надання грифа МОН від 08.12.2010 №1/11-11178

Слайд 26

Готуються до видання комплексні програми - програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років “ДИТИНА”, наук. керівники – Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. Лист про надання грифа від 08.12.2010 № 1/11-11177 - регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку “УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ”, автор-упорядник – Білан О.І. Лист про надання грифа від 09.12.2011 № 1/11-11601

Слайд 27

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ” Керівник проекту – Жебровський Б.М. Надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки” наказом МОН від 23.11.2010 № 1111 Затверджено колегією МОНмолодьспорт від 01.03.2012

Слайд 28

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ” Пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи із старшими дошкільниками в умовах - різних форм надання дошкільної освіти у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах (групи повного і короткотривалого, сезонного перебування дітей), - соціально-педагогічного патронату, - родинного виховання. Базується на засадах - особистісно орієнтованого інтегрованого компетентнісного діяльнісного підходів, - взаємодії навчального закладу і родини.

Слайд 29

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ” Вступ Основна частина: - “Фізичний розвиток”. - “Пізнавальний розвиток”, - “Мовленнєвий розвиток”, - “Художньо-естетичний розвиток”, - “Ігрова діяльність”, - “Трудова діяльність” Додатки: - “Організація життєдіяльності дітей”, - “Орієнтовні форми, методи, засоби освітньої роботи з дітьми”, - “Схема загартування дітей у ДНЗ і вдома”, - “Поради щодо організації дослідів у природному довкіллі” та ін.

Слайд 30

Серія навчальних посібників для дітей 5-6 років “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ” Назаренко А.А., Яковлева О.П. “ЗОШИТ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА” - Навчальний посібник з пізнавального розвитку у трьох частинах Харків: Ранок - 2012

Слайд 31

Серія навчальних посібників для дітей 5-6 років “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ” Панасюк І.С. “АЛЬБОМ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА: образотворча діяльність у старшому дошкільному віці ” Харків: Ранок - 2012

Слайд 32

Чинні парціальні програми мають відмітку “Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах” Є загальноукраїнськими. Використовуються для реалізації інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти у різних формах організації дитячої життєдіяльності, в т.ч. у роботі гуртків, студій, секцій.

Слайд 33

Шкваріна Т.М. Програма, методичні рекомендації “Англійська мова для дітей дошкільного віку”

Слайд 34

- Шевчук А.С. Програма з хореографії “Дитяча хореографія” - Програма виховання дітей дошкільного віку “Українотворець”, керівник авт. колективу – Кононенко П.П.

Слайд 35

Ликова І.О. ПРОГРАМА ХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ, НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ З комплектом методичних посібників для роботи з дітьми молодшого і старшого дошкільного віку

Слайд 36

ПІДГОТОВЛЕНО ДО ВИДАННЯ парціальну програму Пеккер Т.В. “ЛЕГО- конструювання”

Слайд 37

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів Укладається на кожний навчальний рік. Затверджується наказом МОНмолодьспорт. Розміщується на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорт www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua, у фахових періодичних виданнях

Слайд 38

Запрошуємо до співпраці Наша адреса: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, вул. Урицького,36, м. Київ, 03035 Контактний телефон: (044) 248-21-67 E-mail: posvita@iitzo.gov.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка