X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель

Завантажити презентацію

Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Г.Г.Фаренюк, доктор технічних наук завідувач відділу будівельної фізики та ресурсозбереження, керівник Науково-технічного центру з питань енергоефективності у будівництві Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель   Energy Industry Forum 2011 30 червня 2011 р.

Слайд 2

Актуальність проблеми Забезпечення раціонального використання енергії для технічного розвитку України Вирішенні проблеми енергоефективності будівель повинно здійснюватися на підставі комплексної оцінки будівельних об’єктів з урахуванням всіх систем і комплектів будівлі та циклів їх життєдіяльності

Слайд 3

Житловий фонд України

Слайд 4

* Обсяги зведення житла в Україні в 1985-2010 роках

Слайд 5

Концептуальні напрямки вирішення проблеми Подальший розвиток нормативної бази Забезпечення дієвості процедур енергетичної паспортизації будівель Підготовка та реалізація пілотних проектів із створенням технологічного комплексу з впровадження енергоефективних будівельних конструктивних рішень, виробів та обладнання

Слайд 6

Етапи удосконалення нормативної бази 1994-1996 р.р. – підвищення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій житлових та громадських будинків в 2-2,5 рази; 2006-2007 р.р. – Введення в дію нового покоління норм з енергоефективності; 2008-2010 р.р. - Створення системи норм та стандартів з регламентації вимог до показників енергоефективності будинків  

Слайд 7

Структура законодавчої бази України в галузі енергозбереження

Слайд 8

Механізм розв’язання проблеми системне реформування нормативної бази із забезпечення енергоефективності будівельних об’єктів

Слайд 9

Системні нормативні документи з енергоефективності будинків Наведені принципово нові вимоги при проектуванні теплоізоляції будинків – вимоги до питомих тепловитрат будинку в цілому. Встановлено поняття енергоефективності будинку та введена класифікація будинків за показником енергоефективності, що дозволяє на якісно новому рівні проводити комплексну оцінку енергетичних показників будинків

Слайд 10

Системні нормативні документи з безпеки будинків Забезпечення виконання основної вимоги здійснюється за рахунок використання комплексу заходів, пов’язаних зокрема із: - використанням об’ємно-планувальних рішень будівельних об’єктів та конструктивних рішень та обладнання, що забезпечують необхідні параметри теплового комфорту; - проектуванням конструктивних рішень елементів теплоізоляційної оболонки з урахуванням змін теплофізичних характеристик матеріалів в процесі експлуатації виробів.

Слайд 11

Енергетична паспортизація будинків Енергетична паспортизація будинків є обов’язковою умовою забезпечення їх енергоефективності. Енергетичний паспорт повинен містити три аспекти енергетичної ефективності будинків: - доказ відповідності проекту (або будинку що приймається в експлуатацію чи вже експлуатується ) нормативним вимогам, - контроль енергоефективності в процесі експлуатації, - мотивація власників будинків до зниження енергоспоживання;. Крім того, цей документ повинен підтверджувати енергетичну якість будинку при оцінці його вартості на ринку житла.

Слайд 12

Перелік нормативних документів України, що визначають енергетичну паспортизацію будинків ДБН В.2.6-31:2006 “Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель” ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 “Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорту будинків при новому будівництві та реконструкції ”; ДСТУ-Н Б А.2.2-8:2010 “Проектування. Правила складання розділу з енергоефективності при проектуванні житлових і громадських будинків”

Слайд 13

ФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТУ БУДИНКУ

Слайд 14

ФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТУ БУДИНКУ Показник Позначення і розмірність показника Нормативне значення показника Розрахункове (проектне) значення показника Фактичне значення показника Розрахункові питомі тепловитрати qбуд , кВт . год/м2, [кВт . год/м3] Максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку Emax , кВт . год/м2, [кВт . год/м3] Клас енергетичної ефективності

Слайд 15

КЛАСИФІКАЦІЯ БУДИНКІВ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ЕФЕКТИ ВНІСТЮ Класи енергетичної ефективності будинку Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомих тепловитрат, qбуд, від максимально допустимого значення, Еmax, [(qбуд- Еmax)/ Еmax,].100% А мінус 50 та меньше B від мінус 49 до мінус 10 C від мінус 9 до плюс 5 D від плюс 6 до плюс 25 E від плюс 26 до плюс 75 F плюс 76 та більше

Слайд 16

Програмний продукт для розрахунків та складання енергетичного паспорту будинків

Слайд 17

Програмний продукт для розрахунків та складання енергетичного паспорту будинків Інтерфейс програмного продукту Інтерфейс програмного продукту

Слайд 18

Вплив заходів з автоматизації інженерних систем на клас енергоефективності будівель Характеристика Варіанти деталізації характеристики Клас енергетичної ефективності для житлових/нежитлових будівель Регулювання надходження теплової енергії до приміщення відсутнє автоматичне регулювання D/D центральне автоматичне регулювання D/D місцеве автоматичне регулювання терморегуляторами [8] на опалювальних приладах приміщення або електронне регулювання С та нижче/С та нижче місцеве регулювання в приміщенні з комунікацією між контролерами та центральною системою контролю В та нижче/В та нижче місцеве автоматичне регулювання з урахуванням фактичних потреб (згідно з присутністю людей у приміщенні, якістю повітря і т. ін.) А та нижче/А та нижче

Слайд 19

Дії Центрального органу виконавчої влади з питань будівництва щодо вирішення проблеми підвищення енергоефективності галузі Згідно рішення НТР Мінрегіонбуду України від 27.11.2008 р., № 173 «Про стан та заходи по удосконаленню роботи Мінрегіонбуду з питань щодо енергоефективності у будівельному комплексі» при ДП НДІБК створений Науково-технічний центр з питань енергоефективності у будівництві

Слайд 20

* Розвиток нормативної бази згідно концепції Програми Нормативне запровадження енергоефективних рішень в будівництві повинне передбачати комплексне вирішення проблем енергозбереження в будівлях і спорудах. Реальне зниження енергоспоживання можливо досягти при одночасному запровадженні енергоефективних рішень огороджувальних конструкцій і інженерних систем, а також систем комплексного обліку і автоматичного регулювання енергоспоживання, впровадженні енергопаспортизації і енергоаудиту. Такий підхід покладено при формуванні заходів щодо нормативно-правового забезпечення в Програмі.

Слайд 21

* Розвиток нормативної бази згідно концепції Програми Нормативно-правове забезпечення в Плані заходів визначено як окремий пріоритетний напрямок розвитку. Адаптація законодавства України є планомірним процесом, що включає декілька послідовних етапів, на кожному з яких повинен досягатися певний ступінь відповідності законодавства України до правової системи Європейського Союзу Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським співтовариством та їх державами-членами від 14 червня 1994 року визначено пріоритетні сфери адаптації законодавства, однією з яких є технічні правила і стандарти. Пріоритетні напрями державної політики у сфері використання енергетичних ресурсів повинні відповідати Директивам Європейського Парламенту та Ради 2010/31/ЄС, 2006/32/ЄС, 2004/8/ЄС, 2003/30/ЄС, 2002/91/ЄС, 2001/77/ЄС

Слайд 22

Завдання України як члена європейського енергетичного співтовариства Завданням України, що з 2011 р. є членом Європейського енергетичного співтовариства, є створення та прийняття Національного плану дій з енергоефективності у житловому та громадському секторі та подальше реформування нормативної бази за цим напрямком

Слайд 23

Структура ТК

Слайд 24

Першочергові аспекти діяльності До першочергових завдань технічного комітету належить здійснення розробки національних стандартів гармонізованих з європейськими по регламентації методів оцінювання показників енергоефективності інженерного обладнання будинків, теплових параметрів внутрішнього середовища, тощо (кількість стандартів EN, що слід віднести до першочергових складає порядку 20. Загальна кількість стандартів EN за цим напрямком складає більш 60)    

Слайд 25

* Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне