X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Нестандартні уроки іноземної мови у школі

Завантажити презентацію

Нестандартні уроки іноземної мови у школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості, індивідуально-диференційований і особистісно орієнтований підходи до навчання. У цьому процесі найважливіше місце належить уроку – основній формі навчання, а також його різновиду – нестандартному уроку. Удосконалення методики проведення нестандартного уроку розглядається нами як один із найважливіших напрямків підвищення пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови, якості знань учнів. У свою чергу вдосконалення методики проведення нестандартного уроку передбачає знання вчителем педагогічної науки і його спроможність оцінювати свою роботу. Зміни в навчальному процесі ставлять нові вимоги до діяльності вчителя, яка орієнтована на учня, і це викликає необхідність по-новому підійти до проблеми нестандартного уроку.

Слайд 3

«Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нестандартну структурую» А. Бородай «Нетрадиційні форми уроку – інтерактивні форми уроку, які характеризуються субєкт-субєктною позицією в системі «Учитель-учень”, різноманітністю видів діяльності, які базуються на активних методах навчання» О. Трофимова «Нестандартний урок народжується завдяки нестандартній педагогічній теорії, вдумливому самоаналізу діяльності вчителя, передбаченню тих процесів, які відбуваються на уроці, а найголовніше – завдяки відсутностя штампів у педагогічнчй технології.» О. Митник і В. Шпак Отже, нетрадиційний урок ми визначаємо як урок, що характеризується нестандартним підходом до відбору змісту навчального матеріалу, поєднання різних методів навчання, зовнішнього оформлення.

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Наявність елементів нового, зміна місця проведення та зовнішніх рамок; Використання позапрограмного матеріалу, організація колективної діяльності в поєднанні з індивідуальною; Залучення до організації уроку людей різних професій; Емоційний підйом учнів через оформлення кабінету, дошки, музики, використання комп’ютерних технологій; Обов’язковий самоаналіз у період підготовки до уроку, на уроці та після його проведення; Обов’язкове створення тимчасової ініціативної групи з учнів для підготовки уроку; Обов’язкове планування уроку заздалегідь; Чітке визначення трьох дидактичних цілей уроку; Спрямування творчості школярів на їхній розвиток.

Слайд 11

Підготовчий – період, в якому активну участь беруть і вчитель, і учні; Власне урок складається з трьох етапів: Перший етап є передумовою формування мотиваційної сфери – висуваються проблеми, виявляється ступінь готовності до знаходження шляхів досягнення цілей уроку; Другий етап – етап повідомлення нового матеріалу, формування знань учнів у різних “ нестандартних ” формах організації їхньої розумової діяльності; Третій етап присвячений формуванню вмінь та навичок. Контроль зазвичай не виділяється, а “ розчиняється “ в кожному з попередніх етапів. Аналіз уроку – оцінюються як підсумки навчання, виховання, розвитку учнів, так і картина спілкування – емоційний тонус уроку.

Слайд 12

Інтенсифікація навчального процесу Формування пізнавальних інтересів учнів Підвищення творчо-пошукової активності дітей Розкриття резервних можливостей особистості Створення атмосфери співпраці, взаєморозуміння Формування власних поглядів на проблеми Формування вміння зіставляти, узагальнювати, систематизовувати, аналізувати Розвиток функції спілкування як умови забезпечення взаєморозуміння Створення психологічного комфорту, відчуття емоційного задоволення та зниження стресогенного фактору Формування внутрішніх мотивів навчання

Слайд 13

Принцип індивідуального підходу до учнів Принцип зв’язку теорії з практикою Принцип свідомості й активності діяльності школярів Принцип вибірковості Принцип добровільності участі школярів у діяльності Принцип цікавості

Слайд 14

Цілі уроку: використовуючи взаємодіюче навчання, а саме рольову гру, дати можливість учням глибше засвоїти матеріал про глобальні екологічні проблеми людства; формувати в них цілісне уявлення про Землю як єдину систему з багатьма складовими; розвивати логічне мислення та вміння аналізувати інформацію з різних джерел; розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення на тему екологія; виховувати екологічну культуру та гуманне ставлення до оточуючого середовища, а також розуміння відповідальності кожного перед природою та потреби захисту довкілля на місцевому, регіональному чи навіть міжнародному рівнях. Тип уроку: рольова гра (телеміст Україна – Велика Британія). Обладнання: карти України та Великобританії, плакати, газети, фото експозиція, відео матеріал.

Слайд 15

Вислови: Жорстокість і неуцтво не думають про майбутнє. М. Реріх Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Т. Шевченко If you don’t think about the future, you will not have one. John Galsworthy Ролі, які виконують учні: Correspondent from Great Britain – Mr. Anton Lasko Correspondent from Ukraine – Miss Yana Andriytso Professor of ecology from GB – Miss Yaroslava Palinkash Professor of demography and economy – Mr. Olexandr Opalchuk The minister of energetic of Ukraine – Mr. Serhiy Ivashkovich The minister of energetic of GB – Miss Viktoria Sobol’ The minister of ecology of Ukraine – Mr. Petro Shandali Minister of transport system – Mr. Olexandr Smirnov Director of Chornobyl nuclear power station – Mr. Olexandr Subota Representative of Green Peace Organization – Mr. Olexandr Klynets The manager of the machine building plant – Mr. Evgeniy Markovich Famous ecologists from GB – Olexandr Hlyudsyk, Bohdan Deshko, Stanislav Habchak and Myroslava Hetsko Doctor-ecologist – Viktoria Kalynska

Слайд 16

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка