X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти

Завантажити презентацію

Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Відділ освіти Селидівської міської ради Дошкільний навчальний заклад №1“Чайка” Вихователь: Бажак В.В. м. Селидове, 2014р.

Слайд 2

ПРОЕКТ- це 4 “П” Проблема Пошук інформації Проектування (планування) Продукт

Слайд 3

Слайд 4

виховання дітей, здатних бути самостійними у мисленні та в діях; розвиток умінь: комунікативних, дослідницьких, співпраці; розвиток умінь працювати з інформацією, формулювати проблеми і знаходити шляхи їх розв’язання; розвиток критичного мислення;

Слайд 5

навчання має бути основане на фантазії; навчання ґрунтується на «живих словах»; пошук межі думки: індивідуально і в групі; знання людина має переживати, відчувати; комбінування усного і письмового, навчання через діалог, оскільки він пробуджує думки, народжує «внутрішню мову»

Слайд 6

• формулювання фізично і психічно здорової, духовно багатої особистості, яка знає і поважає традиції та культуру свого народу, дотримується морально – етичних норм і загальнолюдських цінностей; • виховання громадянина, який поважає права і свободи інших, здатний до адекватної самооцінки й відповідальності за свої дії; • формування цілісного наукового світогляду екологічної культури, створення передумов для шкільного навчання, надання необхідних базових знань і навичок, уміння використовувати їх на практиці, здатність до саморозвитку й самореалізації; • різнобічний розвиток дітей, їхніх пізнавальних інтересів, творчих здібностей, загально навчальних умінь, навичок самоосвіти, створення умов для самореалізації особистості.

Слайд 7

Слайд 8

потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів опрацювання результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: - визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, - визначення предмета й об’єкта, завдань і методів визначення методології дослідження, висунення гіпотез, визначення шляхів її розв’язання проблеми.

Слайд 9

не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників: вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення(рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято, тощо). Для реалізації проекту потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети.

Слайд 10

учасники обирають ролі, обумовлені характером та змістом проекту(це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючи особистості), імітують їх соціальні й ділові стосунки, які ускладнюють ситуаціями, що вигадують учасники.

Слайд 11

спрямовані на збирання інформації про який – небудь об’єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, ї аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, можливої корекції у ході роботи над проектом.

Слайд 12

результат діяльності учасників чітко визначені з початку. Особливо важливими є належна організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їхнього запровадження.

Слайд 13

* здатність дитини до самореалізації, саморозвитку й самозбереження у сприятливому для розвитку предметно – ігровому соціальному середовищі сформованість у дитини практичних і життєво необхідних умінь жити в злагоді зі світом, людьми й самим собою сформованість у дитини практичних і життєво необхідних умінь жити в злагоді зі світом, людьми й самим собою високий(достатній) рівень розвитку базових якостей особистості високий(достатній) рівень соціальної компетентності виховання

Слайд 14

1. Мотиваційний “Можна все зробити, якщо захотіти” 6. Рефлексивно-оцінювальний “Помічаємо і радіємо найменшим успіхам кожного” 2. Інформаційний ”Не кажи не вмію, а кажи навчуся” 3. Репродуктивний “Це ж просто! У тебе все вийде!” 4. Узагальнюючий “Мудрим ніхто не народився, а навчився” 5. Творчий “Не бійся мріяти і фантазувати” Етапи психолого-педагогічного проектування

Слайд 15

Мета проекту: захист інтересів дитини, забезпечення її прав на життя, розвиток, на активну участь у життів суспільства, на захист від усіх форм насильства, створення умов для соціалізації дошкільника.

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Мета проекту: - пробудити в дитині духовне начало, почуття гордості за свою родину; - підтримувати творчих дітей та родичів, які приймають участь у проекті; - сприяти налагодженню взаємодій з батьками.

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Успіх-це наполегливість, радість, підтримка, настрій, упевненість, творчість

Слайд 38

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка