X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЄДИНИЙ ТЕСТОВИЙ СЕРВЕР ЯК ОСНОВА ЯКІСНОГО ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАНЬ УЧНІВ

Завантажити презентацію

ЄДИНИЙ ТЕСТОВИЙ СЕРВЕР ЯК ОСНОВА ЯКІСНОГО ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАНЬ УЧНІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЄДИНИЙ ТЕСТОВИЙ СЕРВЕР ЯК ОСНОВА ЯКІСНОГО ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАНЬ Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 2

* Види і функції і тестування Контрольні заходи із завданнями в тестовій формі : самотестування; традиційні заліки і іспити. Види тестувань : тестування досягнень (шкільні і ВНЗвські підсумкові контрольні заходи) ; тестування здібностей (ЗНО, ЄДІ, SAT). Функції тестування : управління навчальним процесом (допомога викладачу в організації навчального процесу и мотивування учнів); моніторинг системи освіти (контроль і ухвалення рішень органами керування системою освіти); відбір, рейтінгування, сертифікація (відбір для вступу до ВНЗ, розподіл по кваліфікаційних рівнях, видача професійних сертифікатів);. Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 3

Тести в навчальному процесі Види тестів за організаційними ознаками : проміжні (модульні); підсумкові; контрольні (тести залишкових знань та компетентності). Використання тестів : У керуванні навчальним процесом використовують проміжні тести та частково підсумкові. У моніторингу системи освіти використовують контрольні (залишкові) тести, розроблені на основі відповідних освітніх стандартів. При рейтингуванні використовуються контрольні тести (професійних та навчальних компетентностей), розроблені на основі мети проведення відбору (рейтингування). Організація тестувань : Test Administration – система заходів по забезпеченню підготовки тестових завдань, проведення тестувань, оцінки та оприлюднення результатів, збереження конфіденційності та незмінності тестових статистичних даних. Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 4

Єдиний тестовий сервер ВНЗ Тестовий сервер ВНЗ – це сукупність програмно-апаратних засобів, а також організаційно-методичних заходів, які дозволяють створити в ВНЗ єдину систему підготовки комп’ютерних тестувань, їх проведення та оприлюднення результатів. Тестовий сервер складається з програмних засобів комп’ютерної системи тестування знань, комп’ютерів відповідної потужності з доступом в локальну мережу ВНЗ та глобальну мережу INTERNET, методик підготовки, проведення тестуваннь та оцінювання їх результатів, а також персоналу, який ці методики реалізує. Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 5

Засади створення єдиного тестового серверу та підрозділу підтримки Організаційні : Єдиний підхід до організації та проведення тестувань Можливість організації єдиних тестових заходів на рівні ВНЗ Централізований розподіл прав доступу в системі тестування Оперативний доступ адміністрації до результатів тестувань Наявність працівників, які відповідають за організацію тестувань Методичні : Єдина методика створення та експертизи тестів Наявність єдиної методики оцінювання результатів Наявність працівників, які надають консультації авторам тестів Технічні : Підтримка працездатності тестової системи Періодичне оновлення тестової системи Збереження конфіденційності та незмінності тестових результатів Можливість інтеграції з системою автоматизації навчального процесу (базою даних студентів) Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 6

Етапи створення тестів Визначення мети тестування та постановка задачі на створення тесту відповідної навчальної дисципліни. Визначення переліку базових знань та вмінь визначеної навчальної дисципліни, які студент буде використовувати в своїй подальшій навчальній та виробничій діяльності. Саме вони складають перелік залишкових знань (вмінь). Визначення загальної структури навчальної дисципліни, яка контролюється (тематичного поділу), і тем, які перевірятимуться. Виділення у кожній темі базових дидактичних одиниць (підтем). Встановлення рівнів знань, які перевірятимуться, складання переліку основних семантичних фактів, знання яких перевірятиметься, і базових вмінь з кожної дидактичної одиниці. Визначення форм тестових завдань та їх параметрів, довжини тесту, параметрів тестування, правил оцінювання. Cтворення контрольних завдань. Перетворення контрольних завдань у тестову форму (уточнення формулювань, визначення вірних відповідей , підбір дистракторів, уточнення форматів їх комп’ютерного відображення Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 7

Етапи підготовки тестів до застосування Cтворення тестових завдань у форматі для комп’ютерної систему тестування знань. Внесення тестових завдань в БД. Вибір контрольної групи студентів з певним рівнем знань, визначеним іншими методами, для апробації тестових завдань. Апробація тестових завдань на контрольній групі студентів. Визначення статистичних параметрів результатів тестування (трудності, кореляції, диференціюючої здатності тестових завдань). Аналіз результатів апробації та доопрацювання окремих тестових завдань. Розробка паралельних тестових завдань. Доопрацювання тесту (його фрагменту) і підготовка до першого контрольного тестування. Проведення першого контрольного тестування і оприлюднення його результатів. Аналіз результатів тестування, остаточне доопрацювання тесту на основі аналізу статистичних параметрів. Створення графіку проведення тестувань з цієї навчальної дисципліни. Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 8

Комп'ютерна система тестування знань OpenTEST2 Форми тестових завдань Запитання закритого типу вибір однієї правильної відповіді з декількох запропонованих; вибір декількох правильних відповідей ; встановлення відповідності. Запитання відкритого типу вільноконструйована відповідь (коротка відповідь) Технологічні параметри сеансу тестування Кількість завдань, час на проведення сеансу, кількість спроб. Безплатні програмні технології СУБД MySQL ; Мова серверних сценаріїв PHP ; Мова текстової розмітки HTML ; Мова клієнтських сценаріїв JavaScript. Багатомовний інтерфейс (російський, український, англійський). Сайт: http://opentest.com.ua Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 9

Технологія тестування у системі OpenTEST2 17 Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 10

Підготовка тестів в системі OpenTEST2 Перенос тестів з однієї інсталляції OpenTEST2 в іншу; Ввід тесту в умовах наявності зв'язку з сервером; Підготовка тесту в текстовому форматі на локальному комп'ютері ( *.doc-файл формату MS Word) . Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 11

Оцінювання сеансу тестування в системі OpenTEST2 Оцінювання сеансу з N запитань Bi – фактично набраний бал за j-е запитання B – оцінка за сеанс у відсотках (діапазон 0 -100%) Pj – ймовірність вгадування правильної відповіді в запитаннях закритої форми Оцінюванння вибіркового j-го запитання с k альтернативами : кожній правильній альтернативі надається вага (бал) hi , причому максимальний бал за запитання буде : Діапазон первинної оцінки Ві у відсотках не залежить від ваги кожного завдання Для тестового завдання (запитання) : Вага Трудність Складність Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 12

Результуюча оцінка в системі OpenTEST2. Стандартизація первинних оцінок Віднесення «первинної» оцінки до відповідного діапазону D–бальної шкали оцінювання Виконується стандартизація «первинної» оцінки в надійному інтервалі 95% , . В таблиці значень сотих долів в базі даних OpenTEST2 знаходиться процентне значення оцінки в лінійній шкалі . Оцінка відповідній лінійній D-бальній шкалі оцінювання буде визначатися номером діапазону, який обчислюється як найближче найбільше ціле від i, тобто : Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 13

Результати тестування групи студентів ХНУРЕ в системі OpenTEST2 Форма відомості результатів тестування в системі OpenTEST2 % - первинна оцінка, %(*) – оцінка з врахуванням ймовірності вгадування. Оцінка А – абсолютне оцінювання, В – групове (процентільне) оцінювання Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 14

Статистика результатів тестування в системі OpenTEST2 Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 15

Список тестів - статистика результатів тестування для керівництва ВНЗ Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 16

* Визначення педагогічної теорії вимірювань (визначення Аванесова В.С.) Педагогічний тест - це система завдань зростаючої трудності, специфічної форми, яка дозволяє якісно та ефективно вимірювати рівень та структуру підготовленості випробуваних. Тестове завдання - це складова одиниця педагогічного тесту, що відповідає вимогам завдань в тестовій формі та статистичних вимог відомої трудності, діференціючої здатності (варіації балів) і позитивній кореляції з результатами по тесту в цілому. Завдання в тестовій формі - це одиниця контрольного матеріалу, яка відповідає певним цільовим вимогам, їй притаманна стислість, технологічність і логічність висловів, має інструкції для тестованих і певні місця для елементів завдання і відповідей, а також яка підкоряється однаковим правилам оцінки відповідей. Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 17

Аналіз якості тестових завдань Параметри при аналізі якості тестового завдання : вага тип, ймовірність вгадування правильної відповіді , трудність, коефіцієнт кореляції Пірсона і коефіцієнт диференціюючої здатності Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 18

Заключні положення Для вирішення зазначених питань по утриманню єдиного тестового серверу ВНЗ та подальшому удосконаленню системи OpenTEST2 у ХНУРЕ протягом п’яти років функціонує спеціальний підрозділ – Тестовий центр (http://opentest.com.ua). Розробники OpenTEST2 відкриті для співпраці, а відкритий програмний код та модульна структура OpenTEST2 дає можливість подальшого удосконалення системи. Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Слайд 19

* Сайт http://opentest.com.ua. Kharkov National University of Radioеlectronics, Test Center Конференція у Львівській політехніціі, Львів, листопад, 2010 г.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка