X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Алгоритми проведення і опрацювання результатів різних видів контролюнавчальної діяльності студентів ВНЗ

Завантажити презентацію

Алгоритми проведення і опрацювання результатів різних видів контролюнавчальної діяльності студентів ВНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Алгоритми проведення і опрацювання результатів різних видів контролю навчальної діяльності студентів ВНЗ Стеценко Інна Вячеславівна Черкаський державний технологічний університет stiv66@yandex.ru

Слайд 2

Види, типи та форми контролю навчальної діяльності Види контролю: контроль відвідування; контроль організації і проведення занять (у відповідності до розкладу, до робочої програми дисципліни, до навчального плану спеціальності); контроль успішності; контроль якості знань. Типи контролю: кількісний; якісний. Форми контролю: вхідний контроль; періодичний контроль (модульний, рейтинговий, семестровий, підсумковий) ; вибірковий контроль; поточний контроль;

Слайд 3

Кількісні показники результатів різних видів контролю навчальної діяльності Контроль відвідування: середня кількість пропусків занять без поважної причини (одного студента за один навчальний тиждень) середня кількість пропусків занять з поважної причини середня загальна кількість занять студента у навчальному тижні відсоток пропусків занять студента без поважної причини; відсоток попусків занять студента з поважної причини. Контроль організації і проведення занять : середня кількість занять викладача, що були проведені не за розкладом; середня кількість занять викладача, що були проведені не відповідно до робочої програми дисципліни; середня кількість занять викладача, що були проведені не відповідно до навчального плану спеціальності; середня загальна кількість проведених занять; відсоток занять, проведених викладачем не за розкладом; відсоток занять, проведених викладачем не за робочою програмою; відсоток занять, проведених викладачем не за навчальним планом спеціальності.

Слайд 4

Контроль успішності навчання: середній бал студентів за результатами модульного контролю; середній бал студентів за результатами сесійного контролю; відсоток студентів з успішністю навчання „добре” та „відмінно”; відсоток студентів із заборгованостями. Контроль якості знань: відсоток студентів з успішністю державної атестації „добре” та „відмінно”; відсоток студентів, дипломні проекти яких мають впровадження та практичну спрямованість; відсоток студентів, що працюють за спеціальністю.

Слайд 5

1. Критерій якості відвідування. 2. Критерій якості організації і проведення занять. 3. Критерій якості навчання. 4. Критерій якості знань. Якісні показники результатів різних видів контролю навчальної діяльності

Слайд 6

Критерій якості відвідування де Кp – середня кількість пропусків занять студента протягом одного навчального тижня, Кz – середня загальна кількість занять студента у навчальному тижні, що визначається робочим планом де К1 – середня кількість пропусків занять без поважної причини (одного студента за один навчальний тиждень), К2 – середня кількість пропусків занять з поважної причини (одного студента за один навчальний тиждень), Кz – середня загальна кількість занять студента у навчальному тижні.

Слайд 7

Критерій якості організації і проведення занять ВНЗ де N1 - кількість занять, що були проведені не за розкладом. N2- кількість занять, що були проведені не відповідно до робочої програми дисципліни, N3 - кількість занять, що були проведені не відповідно до навчального плану спеціальності N - загальна кількість проведених занять.

Слайд 8

Критерій якості навчання де S1 – середній бал студентів за результатами модульного контролю, S2 – середній бал студентів за результатами сесійного контролю, S3 – відсоток студентів з успішністю навчання „добре” та „відмінно”, S4 – відсоток студентів із заборгованостями, Мінімально допустиме значення критерію, при якому якість навчання оцінюється як задовільна, розраховується наступним чином: 60+75+20-0=155 Значення критерію, при якому якість навчання оцінюється як добра, складає: 80+80+40-0=200 Якщо значення критерію якості навчання більше за 200, то якість навчання оцінюється як дуже добра.

Слайд 9

Критерій якості знань де U1 – відсоток студентів з успішністю державної атестації „добре” та „відмінно”, U2 –відсоток студентів, дипломні проекти яких мають впровадження та практичну спрямованість, U3 – відсоток студентів, що працюють за спеціальністю

Слайд 10

періодичність контролю; допустиму кількість пропусків для допуску до захисту ЛР та контрольної; допустима кількість успішного контролю відвідування для допуску до екзамену, допустимий рівень складності дисципліни, а також кількість модулів, обсяг годин у модулі, середній час, що витрачається на захист ЛР(контрольної). Пошук оптимальних параметрів системи контролю та оцінювання навчальної діяльності

Слайд 11

Дослідження оптимального значення допустимої кількості пропусків де D1 –кількість студентів, яким дисципліна зарахована, у відношенні до загальної кількості студентів. D2 – середня кількість студентів, яким дисципліна не зарахована, у відношенні до загальної кількості студентів, D3 –кількість студентів, яким рекомендоване повторне навчання, у відношенні до загальної кількості студентів,P – значення допустимої кількості пропусків у відношенні до загальної кількості пропусків (= 0,67), Z – середнє завантаження деканату, C1 –ймовірність не складання екзамену, C2–ймовірність не складання модульної контрольної, N2 –кількість модулів, C3–ймовірність не складання лабораторної роботи, N3 –кількість лабораторних робіт, M –середня кількість не допусків з причини невідвідування, Q –середня кількість не складених іспитів. Критерій вибору оптимального значення

Слайд 12

Оптимальне значення допустимої кількості пропусків складає 0,67 або 2/3 від загальної кількості пропусків Допустима кількість пропусків у відсотках до загальної кількості Значення якості навчання 0,17 -1,09 0,33 -0,20 0,5 -0,53 0,67 0,84 0,83 0,92 1 0,98 Допустима кількість пропусків у відсотках до загальної кількості Критерій вибору параметрів 0,17 -1,27 0,33 -0,54 0,5 -0,02 0,67 0,17 0,83 0,08 1 -0,02

Слайд 13

Дослідження оптимальної складності екзамену де D1 –кількість студентів, яким дисципліна зарахована, у відношенні до загальної кількості студентів. D2 – середня кількість студентів, яким дисципліна не зарахована, у відношенні до загальної кількості студентів, D3 –кількість студентів, яким рекомендоване повторне навчання, у відношенні до загальної кількості студентів,P – значення допустимої кількості пропусків у відношенні до загальної кількості пропусків (= 0,67), Z – середнє завантаження деканату, C1 –ймовірність не складання екзамену, C2–ймовірність не складання модульної контрольної, N2 –кількість модулів, C3–ймовірність не складання лабораторної роботи, N3 –кількість лабораторних робіт, M –середня кількість не допусків з причини невідвідування, Q –середня кількість не складених іспитів. Критерій вибору оптимального значення

Слайд 14

Оптимальне значення складності екзамену відповідає 0,8 (при складності захисту модуля 0,7 і складності захисту ЛР 0,8) Складність дисципліни Значення критерію 3,3 3,49 3,4 3,57 3,5 3,62 3,6 3,58 3,7 3,55 3,8 3,48 3,9 3,34 Складність дисципліни Значення якості навчання 3,3 0,86 3,4 0,84 3,5 0,79 3,6 0,65 3,7 0,53 3,8 0,36 3,9 0,11

Слайд 15

Дослідження оптимального обмеження на допуск до екзамену (кількості успішних контролів відвідування) де D1 –кількість студентів, яким дисципліна зарахована, у відношенні до загальної кількості студентів. D2 – середня кількість студентів, яким дисципліна не зарахована, у відношенні до загальної кількості студентів, D3 –кількість студентів, яким рекомендоване повторне навчання, у відношенні до загальної кількості студентів,P – значення допустимої кількості пропусків у відношенні до загальної кількості пропусків (= 0,67), Z – середнє завантаження деканату, M –середня кількість не допусків з причини невідвідування, Q –середня кількість не складених іспитів. Критерій вибору оптимального значення

Слайд 16

Оптимальне значення обмеження на допуск до екзамену складає 1 успішний контроль відвідування (з трьох проведених у семестрі) Обмеження на допуску Критерій 0 0,05 1 0,07 2 0,02 3 -0,02 Обмеження на допуск Якість 0 0,05 1 0,07 2 0,02 3 -0,02

Слайд 17

Об’єктно-орієнтована модель навчального процесу

Слайд 18

Клас Студент Поля: Ім’я Назва групи, в якій навчається Номер за списком у групі Час, витрачений на навчання Поточний стан Конструктори: Пустий студент Студент із заданим ім’ям Методи: Повідомити про ім’я студента Повідомити про назву групи, в якій навчається Повідомити про номер за списком у журналі групи Присвоїти номер за списком у журналі групи Повідомити про час навчання Повідомити про поточний стан Збільшити час навчання на задану величину Змінити поточний стан на задане значення Змінити назву групи, в якій навчається Клас Журнал (одного студента з однієї дисципліни) Поля: Номер студента Номер дисципліни Кількість пропусків з дисципліни Кількість заборгованостей з модулів Кількість зарахованих модулів Кількість перескладань іспиту Кількість заборгованостей з дисципліни Конструктори: Пустий журнал Методи: Повернути кількість пропусків з дисципліни Повернути кількість заборгованостей з модулів Повернути кількість зарахованих модулів Повернути кількість перескладань Збільшити кількість пропусків (на одиницю) Збільшити кількість заборгованостей (на одиницю) Збільшити кількість зарахованих модулів(на одиницю) Збільшити кількість перескладань (на одиницю) Зменшити кількість заборгованостей (на одиницю) Клас Пара за розкладом Поля: Назва дня за розкладом Номер пари за розкладом Список тижнів, в які проводиться заняття Назва дисципліни Назва виду заняття (Л, ЛР абоП) Ім'я викладача, що веде заняття Конструктори: Пуста пара Пара із заданим днем, номером пари, назвою дисципліни та іменем викладача Пара із заданим днем, номером пари, списком тижнів, назвою дисципліни та іменем викладача Методи: Повідомити про ім'я викладача, що веде заняття Повідомити про назву дисципліни Повідомити про номер пари Визначити чи є в списку тижнів тиждень з указаним номером Змінити день проведення на заняття на заданий Змінити номер пари, в який провадиться заняття Змінити викладача, який проводить заняття Змінити назву дисципліни

Слайд 19

Клас Дисципліна Поля: Назва дисципліни Кількість годин за робочим планом Наявність екзамену, заліку, РГР, курсового проекту, курсової роботи Кількість модулів Кількість лекцій, лабораторних робіт, практичних занять в кожному модулі Кількість годин в одній лекції, одній ЛР, одному ПЗ Ймовірність відвідування заняття(лекції, лабораторної роботи, практичного заняття) Час, що витрачається в середньому на залік ЛР Ймовірність складання заліку з ЛР Час, що витрачається в середньому на захист модульної контрольної Ймовірність зарахування модульної контрольної Час, що витрачається на складання іспиту Ймовірність складання іспиту Час, що витрачається на захист РГР, курсового проекту, курсової роботи Ймовірність позитивного результату захисту РГР, курсового проекту, курсової роботи Конструктори: Пуста дисципліна Дисципліна із заданими параметрами (додатковий параметр допустима кількість пропусків розраховується як 2/3 від загальної кількості аудиторних занять) Методи: Повідомити про назву дисципліни Повідомити про номер за робочим планом Присвоїти номер за робочим планом Повідомити про лекцію, ЛР, практичне заняття Повідомити про кількість модулів, кількість лекцій, ЛР та практичних занять в модулі Навчання групи студентів на лекції Навчання групи студентів на ЛР Навчання групи студентів на практичному занятті Складання групою студентів модуля Перескладання студентом модуля Складання групою студентів РГР Складання групою студентів курсового проекту (курсової роботи) Складання групою студентів іспиту Перескладання студентом іспиту Перескладання студентом (курсового проекту, курсової роботи)

Слайд 20

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка