X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Академія щасливого батьківства для мам і тат, які виховують малят

Завантажити презентацію

Академія щасливого батьківства для мам і тат, які виховують малят

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Академія щасливого батьківства для мам і тат, які виховують малят» ПРОГРАМА психолого-педагогічної просвіти батьків вихованців ДНЗ

Слайд 2

“СІМ’Я ВРЯТУЄ СВІТ, ЯКЩО ЗУМІЄ ВРЯТУВАТИ СЕБЕ” Валерія Чепурко

Слайд 3

Сім'я - це те первинне середовище, де людина повинна вчитися творити добро. В.Сухомлинський Головний зміст і мета сімейного життя - виховання дітей. Головна школа виховання дітей - це взаємини чоловіка і дружини, батька і матері. В. Сухомлинський

Слайд 4

Актуальність теми: Сучасний стан дошкільної освіти потребує цілісного підходу до особистості дитини. Цим пояснюється необхідність ділового педагогічного взаємозв’язку сім’ї та дитячого садка на основі об’єднання їх виховних зусиль. Вихователь та батьки діють в інтересах дитини, приймають рішення стосовно її виховання та навчання, створюють для неї належні умови. Від того, наскільки ці взаємовідносини будуть узгоджені, настільки залежить успіх формування особистості в цілому. Завдяки тісному співробітництву дошкільного навчального закладу з батьками та іншими старшими членами родини навколо дітей створюється атмосфера довіри, взаєморозуміння, підтримки, єдиних вимог. Це означає, що батьки та інші члени родини мають перестати бути пасивними, виступати в ролі експертів чи спостерігачів, і почати діяти з вихователями і дітьми на засадах партнерства з правом ініціативи, активної дії, самоконтролю. Вони рівноправні партнери і союзники. Ідеї батьків слід цінувати, до їх порад – прислухатися. Бажано разом з батьками обговорювати і розв’язувати глобальні проблеми та конкретні питання, приймати важливі рішення. Тільки завдяки високій культурі спілкування педагогів і батьків, доброзичливості, неупередженості у розв’язанні різних проблем можна досягти ефективної взаємодії дошкільного закладу і сім’ї.Такий підхід сприяє зближенню в дитячий свідомості образів педагога і членів сім’ї за рахунок набуття цими найближчими людьми спільних рис, певного уподібнення. Зокрема, образ вихователя пом’якшується, споріднюється з образами батьків. Водночас дитина починає сприймати членів родини не лише як людей, що обслуговують її, задовольняють усі примхи, витримують вередування тощо, але й як авторитетних вимогливих вихователів, носіїв цікавої інформації, багатьох умінь, здібностей. Дія принципу взаємопроникнення дошкільного закладу і сім’ї, цих двох таких важливих соціальних інститутів, забезпечує поєднання сімейного і суспільного виховання в одну суцільну ланку, спрямовану на реалізацію єдиної мети – всебічний, гармонійний розвиток особистості.     

Слайд 5

ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЩОГО ПОКОЛІННЯ СІМ’Я БАТЬКИ БАБУСІ ТА ДІДУСІ НАЙБЛИЖЧІ РОДИЧИ БАТЬКІВ СУСПІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ДИТЯЧИЙ САДОК ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА СЕРЕДНІ ТА ВИЩІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

Слайд 6

МЕТА: створення єдиного освітнього простору «ДНЗ та родина» щодо забезпечення гармонійного розвитку вихованців; забезпечення умов, що спонукають батьків до об’єднання зусиль із педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку; вивчення і поширення досвіду сімейного виховання. пошук сучасних форм і методів співпраці з формування активної батьківської позиції.

Слайд 7

Очікуванні результати: Об'єднання зусиль педагогів та батьків для забезпечення гармонійного розвитку дошкільників. Встановлення партнерських відносин з родинами вихованців. Створення довірчої форми спілкування між батьками й педагогами, що сприяє конструктивній взаємодії. Забезпечення активної участі батьків в освітньому процесі.

Слайд 8

Основні напрямки роботи:

Слайд 9

Ми розглядаємо батьків як потенційних партнерів в освітньому процесі. Успіх такої партнерської взаємодії визначається готовністю прийняти загальну мету, завдання, знайти погоджені шляхи рішення, домогтися сприятливого психологічного клімату комунікації й здійснити загальні плани. Такий підхід вимагає використання саме активних форм роботи практичного психолога з батьками. В активних формах батьки самостійно або разом із практичним психологом: осягають основні поняття, правила, закони; вчаться бачити ситуацію в цілому, знаходити протиріччя; батькам належить провідна роль у прийнятті рішень, у виборі способу реалізації або рекомендації; надається можливість поділитися власним досвідом.

Слайд 10

У нашому дошкільному закладі використовуються як індивідуальні так і групові активні форми спілкування з батьками. Тому, спочатку ми вивчаємо: мікросоціальні умови виховання дошкільників (склад сім'ї, матеріальне становище, освітній рівень, житлово-побутові умови); визначаємо рівень батьківської мотивації відносно співробітництва з ДНЗ; вивчаємо психологічний мікроклімат у сім'ї та характер дитячо - батьківських взаємин. виявляємо рівень педагогічних знань і запит на психолого-педагогічну допомогу.

Слайд 11

За результатами досліджень розподіляються наступні категорії сімей. Найменування групи % Характеристика групи 1 Оптимальні показники 20% Вища або середня освіта, повна сім'я, високий культурний рівень, позитивний мікроклімат у сім'ї та мотивація на співробітництво, характердитячо– батьківських відносин за типом «Кооперація». 2 Середні показники 68% Середня освіта, повна сім'я, зацікавленість у розвитку дитини, не заперечення необхідності співробітництва, але при мінімальних витратах зусиль, характер дитячо-батьківських відносин за типом «Прийняття - неприйняття», «Симбіоз». 3 Низькі показники 12% Неповні сім'ї, низький освітній і культурний рівень, низький статок, відсутність адекватної оцінки дитини, низький рівень мотивації на співробітництво, тип взаємодії з дитиною «Авторитарнагіперсоціалізація», або «Маленький невдаха».

Слайд 12

З батьками третьої групи (з низькими показниками) і з батьками, діти яких не відвідують дитячий садок, робота ведеться індивідуально. Основною активною формою роботи є організація індивідуальних практичних занять психолога з батьками , батьками та педагогами, батьками і дітьми. Батькам першої й другої групи пропонуються групові форми роботи - це семінар-практикум «ГРАаль», тренінги для дітей та батьків «ПАПАМАМАлогія» та «На порозі шкільного життя». Метою семінару «ГРАаль» є надання допомоги батькам у пізнавальному розвитку дитини, а також у підготовці дошкільників до навчання в школі. Основним змістом семінару є ознайомлення батьків з особливостями розвитку пізнавальних процесів і навчання їх тренінговим іграм і вправам.

Слайд 13

Метою проведення тренінгових занять «ПАПАМАМАлогія» є гармонізація дитячо-батьківських взаємин. Формування групи відбувається за бажанням батьків вихованців всіх вікових груп. Основними завданнями тренінгу є: Розширити можливості розуміння батьків своєї дитини. Сприяти встановленню й розвитку між батьками й дітьми відносин партнерства й співробітництва. Вдосконалювати навички ефективної взаємодії з дитиною.

Слайд 14

Основними правилами поведінки учасників семінару-практикуму «ГРАаль», крім активності, толерантності є: відповідальність кожного батька за поведінку дитини під час заняття; відповідальність батьків і ведучого за створення психологічно- безпечного простору для участі дітей у груповій роботі; звертання батьків, при необхідності, за допомогою до ведучого і до групи.

Слайд 15

Мета проведення тренінгу для батьків майбутніх першокласників «На порозі шкільного життя»: знайомство з загальними проблемами визначення готовності дитини до шкільного навчання та їх подолання. Структура заняття: Вступна. У ній батькам коротко розкривається зміст заняття й ставляться завдання. Розминка-емпатія спрямована на зняття психоемоційної напруги учасників заняття, налаштування на спільну роботу. Основна частина - програвання основних вправ, у ході яких виводяться, аналізуються ефективність основних правил спілкування з дитиною. Рефлексія - обмін своїми враженнями від заняття, досвідом спілкування з дитиною.

Слайд 16

ЕТАПИ РОБОТИ «Академія щасливого батьківства для мам і тат, які виховують малят»

Слайд 17

І. Рекламно-презентаційна діяльність дошкільного навчального закладу Мета: пропагування освітньої, оздоровчої, соціальної діяльності ДНЗ № 164 «Золотий ключик» Завдання: Надати інформацію батькам про особливості діяльності ДНЗ № 164 «Золотий ключик». Ознайомити батьків з умовами перебування дітей в дошкільному закладі.

Слайд 18

1 етап № Зміст роботи Форми роботи 1. Надання батькам інформації про: Нормативно-правову діяльність ДНЗ, додаткові освітні послуги; Історію і традиції ДНЗ, групи; Умови перебування дитини в ДНЗ Рекламний буклет. Електронна сторінка ДНЗ. Співбесіди. Інформаційні стенди "Для вас, батьки" . 2. Поетапне проведення комплексу заходів з пропаганди діяльності ДНЗ і його освітніх послуг: Екскурсія по ДНЗ; Інформативні виступи завідувача ДНЗ, вихователя-методиста, старшої медсестри та інших фахівців. Перегляд відкритих занять та інших форм роботи з дітьми. Координація інформаційної роботи всіх служб ДНЗ з родинами вихованців. Загальні батьківські збори. Дні відкритих дверей Відкриті заняття та інші форми роботи з дітьми Бесіди з батьками. Форум на сайті ДНЗ Консультативний центр «Діти та соціум»

Слайд 19

ІІ. Довідково-інформативна діяльність практичного психолога дошкільного навчального закладу Мета: визначення потреб родин вихованців та особливості виховання дітей в сім'ї; з'ясування думки батьків про якість освітнього процесу в ДНЗ. Завдання: з'ясувати реальні потреби сімей в освітніх і оздоровчих послугах; визначити рівень педагогічної та психологічної культури батьків, їхньої поінформованості щодо особливостей розвитку, виховання та навчання дошкільників; виявити очікування батьків щодо якості освітнього процесу в ДНЗ та реальні недоліки в його організації.

Слайд 20

2 етап № з/п Зміст роботи Форми роботи 1. Соціологічна діагностика: вивчення документів і початкових відомостей про дитину, яка поступила в ДНЗ, про склад її родини. Збір інформації про умови та методи виховання дитини в родині. Вивчення документів Бесіди з батьками Анкетування Тестування Опитування Соціальний патронаж 2. Діагностика: Потреб родини в освітніх та оздоровчих послугах Рівня поінформованості батьків щодо особливостей розвитку, виховання, навчання дошкільників; Рівня педагогічної і психологічної культури батьків. Співбесіди, Анкетування Тестування Опитування Соціальний патронаж 3. З'ясування думки батьків щодо психологічного клімату в ДНЗ та якості освітнього процесу. Бесіди Анкетування Опитування "Батьківська пошта" Зошит відгуків

Слайд 21

ІІІ. Психолого-педагогічна просвіта батьків Мета: підвищити психолого-педагогічну компетентність батьків та ефективність родинного виховання. Завдання: Забезпечити батьків необхідними психолого-педагогічними знаннями з питань дошкільного виховання; Сприяти формуванню довірчих стосунків та демократичного стилю спілкування дорослих з дітьми у родині.

Слайд 22

№ з/п Зміст роботи Форми роботи 1. Ознайомлення батьків: Нормативні документи щодо соціального захисту та права дитини. Особливості розвитку дітей за Базовою програмою " Я у Світі" Вікові особливості дошкільників; Засоби розвитку творчих здібностей дітей. Створення умов для повноцінного розвитку дітей вдома; Особливості виховання дітей з девіантною поведінкою . Загальні батьківські збори Групові батьківські збори Консультації Тренінги Інформаційні стенди 2. Надання практичної допомоги батькам з проблем виховання дошкільників. Консультації Тренінги Школа молодої сім'ї 3. Розроблення індивідуальних та групових рекомендацій щодо створення умов для повноцінного розвитку дітей дошкільного віку вдома. Індивідуальні і групові консультації

Слайд 23

Зміст програми

Слайд 24

Зміст програми група молодшого дошкільного віку

Слайд 25

Зміст програми група середнього дошкільного віку Тема батьківського семінару-практикуму «ПАПАМАМАлогія) Тема спільних партнерських занять батьків та дітей «ГРАаль» «Чомусики»- методи та прийоми залучення до розумової праці дошкільника «Добре там і тут, де тебе на ім’я звуть» «Психологічний супровід дітей «групи ризику»» «Мої бажання» «Тривожність та її вплив на міжособистісні стосунки дошкільників» «Чарівні слова та добрі справи» «Моя дитина ліворука(шульга)» «Моя сім’я»

Слайд 26

Зміст програми група старшого дошкільного віку Тема спільних партнерських занять батьків та дітей «ГРАаль» Тема батьківського семінару-практикуму «На порозі шкільного життя» Подорож в країну логіки разом «На порозі шкільного життя: від дошкільника до школяра» «Фестиваль королеви Грамоти» «Ми батьки майбутніх першокласників» «В здоровому тілі здоровий дух» Що ми чекаємо від школи «Хочу все знати» «Я і моя дитинапошукивзаєморозуміння»

Слайд 27

Впровадження в практику роботи інноваційних технологій вироблення освітньої філософії закладу і родин на основі засад позитивної педагогіки, партнерських стосунків; підвищення правової, психолого-педагогічної культури батьків; створення єдиного освітнього простору для дошкільника в сім’ї і дитячому садку. залучення педагогами батьків до підготовки і проведення з дітьми різних видів діяльності (праця на городі або майданчику, ранкова гімнастика, заняття з художньої праці, будівельні ігри), проведення спільно з родинами свят і днів народження,  зустрічі за круглим столом їз спеціалістами у формі запитань і відповідей, перегляди батьками роботи з дітьми у групах, облаштування вдома куточків спільної художньої творчості, проектування або метод проектів (сімейні проекти),  створення в групах альбомів з фото «Наші найрідніші» обладнання куточка «психологічна абетка для батьків», обмін новинами та корисними порадами на форумі сайту ДНЗ проведення спільних партнерських занять дітей з батьками.

Слайд 28

Супровід державних та регіональних Програм Досвід орієнтований на вимоги Базового компоненту дошкільної освіти , освітня лінія “Особистість дитина” та “Дитина та соціум”; Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року №1065-VI). Закон України «Про попередження насильства в сім’ї».  Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (постанова Кабінету міністрів України від 11.05.06. №623 «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки»). Комплексна освітня програма “Дитина в дошкільні роки ” (науковий керівник Крутій К.Л.).

Слайд 29

Рівні репрезентації досвіду: 2010 рік -  імідж-проект по взаємодії з батьками посів І місце на IV міській  виставці педагогічних досягнень; 2011 рік - освітній проект «Стежинками казки у світ людських стосунків» з формування емоційно-ціннісної сфери дошкільників посів І місце у ІІ обласному конкурсі освітніх проектів; 2013 рік - освітній проект «Академія щасливого батьківства для мам і тат, які виховують малят» посів І місце на районній виставці педагогічного досвіду «Майстерня довкілля-2013». 2014 рік – досвід роботи «Академія щасливого батьківства для мам і тат, які виховують малят» відзначений дипломом І ступеню VI міської педагогічної виставки перспективного досвіду в номінації «Компетентнісна освіта: виховання та розвиток» (секція «Психологічний супровід»)

Слайд 30

Перспективність у наслідуванні Система роботи «Академія щасливого батьківства для мам і тат, які виховують малят»характеризується стабільними позитивними результатами, що підтверджується відгуками батьків, систематичним відвідуванням тренінгів взаємодії та семінарів - практикумів,   кількістю переглядів сторінки практичного психолога та сторінки консультаційного центру «Діти та соціум» на сайті дошкільного закладу. 

Слайд 31

Для чого це треба? Встановити статут та залучити до співпраці у створенні належних умов виховання, розвитку та психологічного комфорту дітей, як вдома та і в ДНЗ; Допомагає підібрати оптимальний метод діагностики, корекції та розвитку партнерських відносин в ДНЗ та сім’ї; Організувати та забезпечити психолого-педагогічну просвіту батьків вихованців ДНЗ; Будувати відносини за допомогою ПСИХОЛОГІЇ ДОВІРИ ми віримо, щоб дитячий садок став помічником та порадником для батьків вихованців.

Слайд 32

ВІЗМІТЬ всю СПІВПРАЦЮ , АЛЕ БЕЗ КРАПЛІ ОЦІНКИ, КОНТРОЛЮ ТА ВКАЗІВКИ. ДОДАЙТЕ ТРОШКИ ВЗАЄМОПІДТРИМКИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ “НА РІВНИХ”. ПЕРЕД ВЖИВАННЯМ В РОЗЧИН ДОДАТИ КРАПЛИНКУ ВІДВЕРТОСТІ ПРИЙМАТИ 24 ЧАСА НА ДОБУ Випробувано в ДНЗ № 164 Рецепт елексиру «ВЗАЄМОДІЯ»

Слайд 33

Тільки разом з батьками, спільними зусиллями, педагоги можуть дати дітям велике людське щастя В.Сухомлинський

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка