X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)

Завантажити презентацію

Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Л5 Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)

Слайд 2

Зміст Засоби вимірювальної техніки 2 Структурні схеми засобів вимірювальної техніки і методи вимірювальних перетворень 47 Основні характеристики засобів вимірювальної техніки та їх нормування 60 Неметрологічні характеристики ЗВТ 92

Слайд 3

Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) Технічні засоби, які використовуються при вимірюваннях фізичних величин і мають нормовані метрологічні характеристики

Слайд 4

Слайд 5

Засіб вимірювання (3В) - ЗВТ, який повністю реалізує процедуру вимірювання. За допомогою 3В можна одержати значення вимірюваної величини. До засобів вимірювань належать: вимірювальні прилади вимірювальні системи кодові та реєструвальні 3В вимірювальні канали.

Слайд 6

Вимірювальний прилад - це засіб вимірювання, в якому створюється візуальний сигнал вимірювальної інформації. Залежно від способу відліку інформації поділяються аналогові цифрові реєструвальні.

Слайд 7

Аналоговий вимірювальний прилад - вимірювальний прилад, у якому візуальний сигнал вимірювальної інформації представляється за допомогою шкали й покажчика.

Слайд 8

Структурна схема електромеханічного приладу

Слайд 9

Цифровий вимірювальний прилад –візуальний сигнал вимірювальної інформації представляється у вигляді цифр або символів на пристрої, що показує результати.

Слайд 10

Структурна схема цифрового приладу

Слайд 11

Слайд 12

Реєструючий засіб вимірювання - засіб вимірювання для вимірювання й автоматичного запису значень вимірюваних величин, які можуть змінюватись у часі.

Слайд 13

Види запису інформації на реєструючих приладах

Слайд 14

Аналого-цифровий перетворювач - (кодовий засіб вимірювання) – засіб вимірювання, у якому створюється кодовий сигнал вимірювальної інформації.

Слайд 15

Вимірювальний канал – сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів зв'язку та інших технічних засобів, призначена для створення сигналу вимірювальної інформації про одну вимірювану фізичну величину.

Слайд 16

Структурна схема вимірювального каналу

Слайд 17

Вимірювальна система — сукупність функціонально об'єднаних вимірювальних, обчислювальних та інших допоміжних технічних засобів для одержання вимірювальної інформації, її перетворення та обробки для подання її споживачеві або для використання у системах автоматичного керування.

Слайд 18

Вимірювальна система – сукупність вимірювальних каналів, вимірювальних пристроїв та інших технічних засобів, об'єднаних для створення сигналів вимірювальної інформації про декілька фізичних величин.

Слайд 19

Функціональні пристрої вимірювальної системи

Слайд 20

Класифікація вимірювальних систем Інформаційно-вимірювальні, контрольно-вимірювальні діагностично-вимірювальні системі

Слайд 21

Завданням інформаційно-вимірювальної системи - є визначення розмірів вимірюваних величин - параметрів досліджуваного об'єкта, тобто кількісного оцінювання процесів, що відбуваються в об'єкті. Такі системи переважно використовують в наукових дослідженнях.

Слайд 22

Контрольно-вимірювальна система крім кількісного оцінювання параметрів стану об'єкта, дає також якісну його характеристику: об'єкт (його параметри) в нормі чи ні.

Слайд 23

Діагностично-вимірювальна система Якщо один чи декілька параметрів, що характеризують стан об'єкта, виходять за межі допуску, то виникає проблема встановлення причини такого стану. Результати діагностики отримують за допомогою відповідного збудження об'єкта і вимірювання та опрацювання його реакцій на ці збудження.

Слайд 24

Вимірювальний пристрій ЗВТ, в якому виконується лише одна із складових частин процедури вимірювання (вимірювальна операція). Вимірювальні пристрої не забезпечують можливості здійснювати відлік інформації.

Слайд 25

Вимірювальний пристрій До вимірювальних пристроїв належать: міри вимірювальні перетворювачі масштабні перетворювачі компаратори обчислювальні компоненти

Слайд 26

Характеристики вимірювальних пристроїв

Слайд 27

Міра – вимірювальний пристрій, що реалізує відтворення та (або) зберігання фізичної величини заданого значення.

Слайд 28

Слайд 29

Однозначна нерегульована міра - відтворює величину одного сталого розміру. Наприклад: нормальний елемент, конденсатор постійної ємності. Рівняння перетворення: XN = NX * qX = const ( NX , qX - const)

Слайд 30

Зразкова котушка опору

Слайд 31

Однозначна регульована міра відтворює у даний момент часу величину одного розміру. Зміна величини розміру у часі може бути детермінована або випадкова.

Слайд 32

Однозначна регульована міра Наприклад: цифро-аналоговий перетворювач код-напруга. Рівняння перетворення: XN = NX * qX = var ( NX(t) - var , qX - const)

Слайд 33

Важільний магазин опору реалізує однозначну регульовану міру

Слайд 34

Багатозначна нерегульована міра відтворює одночасно декілька однорідних величин із заданими сталими розмірами. Наприклад: подільник напруги з багатьма постійними відводами, що живиться від одного джерела Рівняння перетворення XN = NX * qX = var ( NX - var , qX - const)

Слайд 35

Багатозначна регульована міра відтворює одночасно декілька однорідних величин, розміри яких можуть змінюватися. В цій мірі здійснюється і „просторовий” і „часовий” розподіл. Рівняння перетворення: XN = NX *K(t)*qX = var ( NX - var , K(t) – var, qX - const)

Слайд 36

Вимірювальні перетворювачі Пристрої, що реалізують вимірювальні перетворення Вимірювальне перетворення фізичної величини – вимірювальна операція, при якій вхідна фізична величина перетворюється у вихідну, що функціонально з нею пов'язана.

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Первинний вимірювальний перетворювач, сенсор – вимірювальний перетворювач, що першим взаємодіє з об'єктом вимірювання. Генераторний перетворювач – перетворювач, вихідні сигнали якого мають енергетичні властивості (напруга, струм, електрорушійна сила тощо). Параметричний перетворювач – перетворювач, який змінює параметри вхідного сигналу (опору, ємності, індуктивності тощо).

Слайд 40

Масштабні перетворювачі Масштабне перетворення – лінійне вимірювальне перетворення вхідної величини без зміни її роду. В результаті масштабного перетворення вхідна величина перетворюється в однорідну вихідну, розмір якої пропорційний в К разів розмірові вхідної: X1 = KМП * X.

Слайд 41

Коефіцієнт масштабування KМП є основною характеристикою масштабного перетворення і може приймати значення: KМП < 1 - послаблення KМП > 1 - підсилення KМП = 1 - повторення

Слайд 42

Класифікація масштабних перетворювачів

Слайд 43

Компаратор (пристрій порівняння) Компаратор – вимірювальний пристрій, що реалізує порівняння однорідних фізичних величин. Порівняння – вимірювальна операція, що полягає у відображенні співвідношення між розмірами двох однорідних фізичних величин відповідним висновком: більша, менша чи однакова за розміром. Порівняння величин широко застосовується у різноманітних процедурах вимірювання, контролю, управління тощо.

Слайд 44

Класифікація засобів вимірювальної техніки Залежно від метрологічних функцій всі засоби вимірювальної техніки діляться на еталони, робочі та зразкові.

Слайд 45

Державний еталон одиниці вимірювання — засіб вимірювальної техніки або комплекс засобів вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і (або) зберігання одиниці фізичної величини для передачі її розміру іншим засобам вимірювальної техніки, які стоять нижче за схемою перевірки, за офіційно затвердженим порядком.

Слайд 46

Державний еталон одиниці вимірювання Еталони електричних одиниць – ампер вольт ом генрі фарада

Слайд 47

Робочий засіб вимірювальної техніки — засіб, який використовується для практичних вимірювань, але не служить для перевірки інших засобів вимірювань.

Слайд 48

Зразковий засіб вимірювання - засіб, який служить для перевірки по ньому інших засобів вимірювань і офіційно затверджений як зразковий. До зразкових засобів вимірювальної техніки належать також зразкові речовини і стандартні зразки.

Слайд 49

Зразкова речовина - міра у вигляді речовини з відомими властивостями, які відтворюються, якщо дотримано умови приготування, що вказані у затвердженій специфікації (чиста вода, чисті метали, неметали, сплави).

Слайд 50

Стандартний зразок - міра для відтворення одиниць величин, що характеризують властивості або склад речовин і матеріалів (зразок феромагнітного матеріалу, легованої сталі тощо).

Слайд 51

Структурні схеми засобів вимірювальної техніки

Слайд 52

Схеми ЗВТ Структурна - відображає його основні функціональні частини, їх призначення та взаємозв'язок. Функціональна - поряд із структурою вимірювального кола пояснює функціонування окремих його ділянок. Принципіальна - відображає повний склад елементів вимірювального кола ЗВТ, їх зєднання та дає уявлення про принцип дії ЗВТ.

Слайд 53

Структурна схема засобів вимірювальної техніки прямого перетворення

Слайд 54

Структурна схема засобів вимірювальної техніки зрівноважульного (компенсаційного) перетворення

Слайд 55

Структурна схема засобів вимірювальної техніки комбінованого або змішаного перетворення

Слайд 56

Пряме перетворення Рівняння перетворення де кі - коефіцієнти перетворення відповідних перетворювальних елементів (вимірювальних блоків) ЗВТ; n - кількість перетворювальних елементів.

Слайд 57

Сумарна систематична похибка схеми прямого перетворення де - часткова похідна функції Υ по і-му аргументу, яку називають коефіцієнтом впливу похибки і-го аргументу Δі на сумарну похибку

Слайд 58

Відносна систематична похибка схеми прямого перетворення де - відносна систематична похибка і-го перетворювального елемента

Слайд 59

Зрівноважувальне перетворення Компенсуюча величина формується в колі відємного зворотного зв'язку, коефіцієнт перетворення якого дорівнює β. У такому разі

Слайд 60

Звідки отримуємо де к - коефіцієнт перетворення прямого кола; β - коефіцієнт перетворення кола зворотнього зв'язку.

Слайд 61

Якщо значення коефіцієнта перетворення k прямого кола велике, різниця вхідного X і компенсуючого Хк сигналів ΔΧ=0 і виконується рівність Х= Хк. Вихідний сигнал засобу вимірювання у такому разі

Слайд 62

Систематична похибка де і систематичні похибки коефіцієнтів перетворення прямого кола та зворотного зв'язку.

Слайд 63

Відносна похибка де та відносна систематична похибка коефіцієнта перетворення прямого кола та кола від'ємного зворотного зв'язку.

Слайд 64

Якщо значення k велике, добуток і похибка перетворювача прямого кола зменшиться в разів.

Слайд 65

Використовуючи в колі від'ємного зворотного зв'язку високоточні та стабільні елементи, наприклад, резистори, за схемою зрівноважувального перетворення можна створити ЗВТ високої точності.

Слайд 66

Основні характеристики засобів вимірювальної техніки та їх нормування

Слайд 67

Метрологічні характеристики - характеристики ЗВТ, які нормуються для визначення результату вимірювання та його похибки. - характеристики, які впливають на результат і точність вимірювань.

Слайд 68

Нормування метрологічних характеристик ЗВТ полягає у раціональному виборі та законодавчому затвердженні їх номенклатури (переліку), встановленні номінальних значень та допустимих відхилень реальних метрологічних характеристик ЗВТ від їх номінальних значень.

Слайд 69

Номенклатура метрологічних характеристик ЗВТ встановлена “ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.”

Слайд 70

Характеристики, призначені для визначення результату вимірювання функція перетворення ЗВТ; номінальне значення однозначної або номінальні значення багатозначної міри ціна поділки шкали вимірюваного приладу або багатозначної міри; вид вихідного коду, кількість розрядів коду, ціна одиниці найменшого розряду цифрових засобів вимірювань;

Слайд 71

Характеристики основної похибки ЗВТ систематичної складової похибки випадкової складової похибки

Слайд 72

Характеристики чутливості ЗВТ до впливних величин (характеристики додаткових складових похибки ЗВТ): функція впливу; зміни значень метрологічних характеристик ЗВТ, спричинені змінами їх величин у встановлених межах;

Слайд 73

динамічні характеристики ЗВТ; характеристики взаємодії ЗВТ з об'єктами дослідження та навантаження; неінформативні параметри вихідного сигналу ЗВТ.

Слайд 74

Їз вказаного переліку для конкретного ЗВТ вибирають такі метрологічні характеристики, які необхідні для визначення результату та похибки вимірювання. Ці характеристики регламентуються державними стандартами та іншими нормативно-технічними документами на цей ЗВТ.

Слайд 75

Функція перетворення (істинна функція перетворення) ЗВТ - це функціональна залежність між інформативним параметром вихідного сигналу та інформативним параметром Х вхідного сигналу: Y = F (X). Може бути задана аналітично (рівнянням), таблично або графічно.

Слайд 76

Засобу вимірювальної техніки присвоюється номінальна функція перетворення Y = Fн (X). Її ще називають градуювальною характеристикою ЗВТ

Слайд 77

Типові функції перетворення

Слайд 78

Похибки перетворення Виникають внаслідок різниці між Y = F (X) та Y = Fн (X)

Слайд 79

Коефіцієнт перетворення

Слайд 80

Номінальний коефіцієнт перетворення

Слайд 81

Діапазон вимірювань Хк - Хп, де Хк, Хп - верхня і нижня границі вимірювання.

Слайд 82

Чутливість ЗВТ відношення зміни вихідного сигналу ΔY до зміни вхідного сигналу ΔΧ, що викликала цю зміну вихідного сигналу

Слайд 83

Якщо функція перетворення задана аналітично, то чутливість визначається як похідна від неї Розмірність чутливості - це відношення розмірностей вихідного та вхідного сигналів

Слайд 84

Поріг чутливості найменша зміна вхідного сигналу , що викликає помітну зміну вихідного сигналу. Поріг чутливості має розмірність вхідного сигналу.

Слайд 85

Потужність яку споживає ЗВТ, залежить від його вхідного опору та характеризує ступінь взаємодії ЗВТ та досліджуваного об'єкта. Актуальним є зменшення потужності споживання ЗВТ, оскільки вона призводить до спотворення режиму контрольованого кола і виникнення методичної похибки.

Слайд 86

Час встановлення показів проміжок часу від моменту стрибкоподібної зміни вхідного сигналу до моменту встановлення показу відлікового пристрою із заданою точністю.

Слайд 87

Час вимірювання час від початку зміни вимірюваної величини до встановлення показу на відліковому табло з нормованою точністю. Вказується для цифрових приладів

Слайд 88

Частотний діапазон ЗВТ визначається тим діапазоном частот вхідного сигналу, за якого характеристики точності ЗВТ знаходяться в допустимих межах. Верхня і нижня границі діапазону частот нормуються для кожного ЗВТ технічними умовами.

Слайд 89

Шкала 3В сукупність позначок (відміток) і проставлених біля деяких з них чисел відліку або інших символів, що відповідають ряду послідовних значень величини, в одиницях якої отримують покази.

Слайд 90

Шкала 3В Якщо довжина поділок (відстань між осями сусідніх позначок) є сталою вздовж всієї шкали, то така шкала є рівномірною. Шкала з поділками різної довжини називається нерівномірною (нелінійною)

Слайд 91

Показом X ЗВТ (вимірювального приладу, багатозначної міри) називають значення вимірюваної або відтвореної величини X, яке встановлене за допомогою відлікового пристрою у вигляді шкали з вказівником, перемикачів з позначками, цифрового табло тощо.

Слайд 92

Відлік є абстрактним (неіменованим) числом ( Nв ), зчитаним з відлікового пристрою або отриманим підрахунком послідовних позначок чи сигналів. Найбільше число, яке можна зчитати з відлікового пристрою, називається максимальним відліком NВ тах .

Слайд 93

Ціна поділки 3В ( СПод ) дорівнює різниці значень величини X, тобто двом сусіднім позначкам шкали хі+1 та хі СПод = хі+1 - хі

Слайд 94

Сталу 3В визначають як відношення границі вимірювання приладу або максимального значення багатозначної міри Xк (напруги Uк, струму Ік , потужності Рк тощо) до максимального відліку NBmax і є іменованим числом в одиницях величини X:

Слайд 95

Показ X, відлік Nв, стала С засобу вимірювань і ціна поділки шкали Спод пов'язані між собою співвідношенням:

Слайд 96

Вказані на шкалі найменше і найбільше значення величини X називають відповідно початковим Хп і кінцевим Хк значеннями шкали 3В. Інтервал значень шкали 3В, обмежений початковим і кінцевим її значенням називається діапазоном показів.

Слайд 97

Діапазоном вимірювань частина діапазону показів 3В, для якої пронормовані границі допустимих похибок Найменше і найбільше значені діапазону вимірювань називають нижньою Хн і верхньою Хв границею вимірювань.

Слайд 98

Шкала вольтметра

Слайд 99

Неметрологічні характеристики ЗВТ

Слайд 100

Надійність ЗВТ- здатність зберігати свої характеристики в заданих межах за певних умов експлуатації протягом заданого часу. Основними показниками і характеристиками надійності ЗВТ є роботоздатність, відмова, безвідмовність, справність, довговічність тощо.

Слайд 101

Роботоздатність ЗВТ - такий стан ЗВТ, за якого він здатний виконувати свої функції згідно з вимогами нормативно-технічних документів (НДТ).

Слайд 102

Відмова це порушення роботоздатності ЗВТ. Розрізняють раптову відмову, коли ЗВТ повністю втрачає робочу здатність, наприклад, внаслідок обриву кола, та поступову відмову, коли із старінням ЗВТ його метрологічні характеристики виходять за допустимі межі.

Слайд 103

Безвідмовність властивість ЗВТ зберігати роботоздатність протягом заданого інтервалу часу у певних умовах експлуатації. Показником безвідмовності є напрацювання на відмову.

Слайд 104

Напрацювання - це тривалість роботи ЗВТ в годинах, циклах або обсяг роботи Напрацювання на відмову - відношення напрацювання ремонтованого ЗВТ до кількості відмов упродовж цього напрацювання.

Слайд 105

Довговічність властивість ЗВТ зберігати роботоздатність і задану ефективність в часі. Показниками довговічності є термін служби і ресурс. Термін служби — це календарна тривалість експлуатації ЗВТ Ресурс — напрацювання до граничного стану, за якого подальша експлуатація ЗВТ повинна бути припинена.

Слайд 106

Економічність ЗВТ — простота конструкції та виправдана економічна вартість.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука