X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“Методологія державного управління як галузі науки“

Завантажити презентацію

“Методологія державного управління як галузі науки“

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Назва НДР “Методологія державного управління як галузі науки“ Cурмін Ю.П. – д.соц.н., проф. Краснейчук А.О. – к.держ.упр. 2008-2009 рр.

Слайд 2

Актуальність дослідження Дослідження орієнтовано на: проведення аналізу наявного методологічного наукового знання в галузі науки “Державне управління”; виявлення основних проблем методологічного розвитку галузі науки “Державне управління” у світі та в Україні; визначення основних парадигм, які характерні для сучасного державного управління; виявлення основних недоліків методологічного плану наукових досліджень в галузі науки “Державне управління”, насамперед монографічних та дисертаційних робіт; формування методологічних вимог до сучасного державно-управлінського дослідження та його зміст Зв’язок НДР з важливими науково-теоретичними й практичними завданнями реформування Національної академії та модернізації системи підвищення кваліфікації

Слайд 3

Доцільність проведення дослідницьких робіт щодо “Методології державного управління як галузі науки” обумовлена необхідністю: Підвищення ефективності та практичної значущості наукових досліджень

Слайд 4

Основні наукові результати проведений аналіз наявного методологічного наукового знання в галузі науки “Державне управління”; проведено узагальнення методологічних аспекти у дисертаціях на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління з 1999 по березень 2008 року (70 дисертацій): Досліджено світовий та європейський досвід розвитку методології демократичного врядування. Уточнено основні парадигми державно-управлінського розвитку в Україні; Сформульовано закономірність розвитку державного управління як галузі наукового знання, а саме: необхідним етапом її розвитку є систематизація й категоріальна ідентифікація знання, відсутність якого веде до зниження якості наукових досліджень та можливості їх практичного використання.

Слайд 5

Апробація одержаних результатів За результатами теми дослідження надруковано та підготовлено до друку: 15 робіт з тематики методології державного управління. Серед них: навчальних посібників – 3; статей у наукових збірниках –11; тез на наукових конференціях – 1; Результати обговорювались на наукових, та науково-практичних конференціях та круглих столах.

Слайд 6

Практичне впровадження результатів НДР При написанні кандидатських і докторських дисертацій, магістерських робіт у галузі науки “Державне управління” При підготовці наукових та навчально-методичних праць В єкспертно-аналітичній роботі Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії

Слайд 7

Перспективи подальших досліджень Завершується останній етап дослідження “Методологія державного управління як галузі науки” узагальненням та систематизацією теоретико-методологічної та наукової джерельної бази. У повному обсязі з наміченим планом підготовлені наукові статті, закінчується робота по написанню монографії дослідження. Актуалізація в дослідженні пріоритетних напрямів розробки теоретико-методологічних засад розвитку науки “Державне управління” .

Слайд 8

Презентація очікуваних результатів Короткотривалі та віддалені наслідки реалізації НДР пов'язані з формуванням чітко окреслених методологічних вимог до сучасного державно-управлінського дослідження та його змісту. Схема поширення практичного застосування результатів реалізації НДР включає формування методологічних вимог до сучасного управлінського дослідження та його змісту. Практичну користь від реалізації НДР матимуть: аспіранти, докторанти, здобувачі наукового ступеня в галузі науки “Державне управління”.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука