X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завантажити презентацію

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

© „Сучасні технології наукових досліджень“ Лекція 2 10/03/2014

Слайд 2

1. Поняття “наукова інформація” 2. Методи аналізу наукової інформації 2.1. Бібліометрія 2.2.Наукометрія 2.3. Інформетрія 2.4. Вебометрія 3. Висновки 4. Література

Слайд 3

логічна отримуємо у процесі пізнання адекватне відображення закономірностей використовуємо у науковій діяльності

Слайд 4

застосування математичних і статистичних методів для аналізу книг та інших засобів наукової комунікації (Pritchard, 1969) метод кількісного аналізу первинних та вторинних джерел інформації з допомогою формалізованих процедур для отримання даних про ефективність, динаміку і закономірності розвитку окремих галузей науки

Слайд 5

структура досліджень в окремих галузях науки наукова продуктивність країн світу вплив окремих країн на розвиток галузей науки поінформованість науковців про тенденції розвитку міжнародна і міжрегіональна наукова співпраця

Слайд 6

Аналіз цитувань (автори, установи, країни) Аналіз реферативних журналів Статистичний аналіз публікацій вчених /інституцій Контент-аналіз наукових документів

Слайд 7

Відстежування динаміки об'єктів (публікації, автори, розподіл країни/ рубрики Виявлення зв'язків між об'єктами (кореляція і класифікація)

Слайд 8

«Наукометрия: изучение науки как информационного процесса» (Налимов, Мульченко, 1969) «Наука о науке» (Добров, 1969) «Scientometrics: An International Journal for all Quantitative Aspects of the Science of Science, Communication in Science and Science Policy» (1978)

Слайд 9

Розділ наукознавства, який займається статистичними дослідженнями структури та динаміки наукової інформації і вивченням науки як інформаційного процесу.

Слайд 10

Опис аспектів наукової діяльності : структура, зростання, продуктивність, взаємодія Вдосконалення методики наукових досліджень Дослідження організаційних структур науки Оптимізація управління дослідницькою діяльністю Вивчення впливу науки на розвиток економіки Формування наукової політики держави

Слайд 11

Бібліометрія – книги, часописи як формальні документи аналіз бібліотечних фондів інформаційне забезпечення наукової діяльності Наукометрія – кількісні аспекти виникнення, поширення і використання наукової інформації механізми наукової діяльності як соціальної діяльності

Слайд 12

Застосування математичних методів для вивчення феноменів системи науково-технічної інформації (Оtto Nacke, 1979) «інформетрія» як родове поняття для бібліометрії та наукометрії (СРСР) 1st International Conference on bibliometrics and Theoretical Aspects of Information Retrieval (1987) складова інформатики, яка вивчає процеси інформаційного пошуку даних та текстів і займається кількісним вивченням інформаційних потоків

Слайд 13

Розділ інформатики, який вивчає кількісні аспекти побудови і використання інформаційних ресурсів і технологій у Всесвітній мережі. Інтернет : як джерело наукової інформації як засіб наукової комунікації Tomas C. Almind, Peter Ingwersen (1997) Informetric analyses on the World Wide Web: Methodological approaches to «webometrics»

Слайд 14

Веб-індикатори (індекси цитувань, відвідуваність сайтів) Соціальні феномени у Веб (соціальні мережі, спільноти сайтів, форуми) Пошукові роботи, пошукові машини Аналіз гіперпосилань (звязки між сайтами вузів і наукових установ) вплив електронних публікацій на розвиток науки (Web Impact Faktor) «Cybermetrics: International Journal of Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics» 

Слайд 15

Співвідношення кількісних методів аналізу науки

Слайд 16

Попри позірну однозначність визначень у спеціальній зарубіжній і пострадянській літературі спостерігаємо паралельне, а інколи синонімічне вживання термінів «наукометрія», «інформетрія», «бібліометрія» Причини: різний ступінь розвитку окремих галузей наукознавства, нерозробленість методологічної бази, непоінформованість вітчизняних вчених про наукову діяльність зарубіжних колег і навпаки Майбутнє наукометрії, інформетрії і бібліометрії залежатиме від того, чи вдасться у найближчому майбутньому розмежувати їх «сфери впливу», визначити їх місце у системі кількісних методів, узгодити та зафіксувати у спеціальних словниках термінологічні одиниці, облаштувати їх як міждисциплінарний фах

Слайд 17

Література http://stepscenter.ho.ua/index ! Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім  Г. Доброва http://isiwebofknowledge.com/ Institute for Scientific Information http://www.cindoc.csic.es/ Institute of Documentary Studies on Science and Tecnology http://www.springerlink.com/content/101080/ Журнал Scientometrics http://www.issi-society.info/ http://www.bibliometrie.de/ ! www.cybermetrics.wlv.ac/uk ! http://www.webometrics.info/ http://www.informetrics.ru !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука