X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра квантової радіофізики: історія

Завантажити презентацію

Кафедра квантової радіофізики: історія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра квантової радіофізики радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Слайд 2

Коротка історія: 1952 р. – заснування кафедри радіофізики на базі новоствореного радіофізичного факультету 1962 р. – перейменована в кафедру квантової радіофізики 1969 р. – створення при кафедрі Проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ) квантової радіофізики

Слайд 3

Завідувачі кафедри: Професор, засновник та перший завідувач кафедри в 1952-72 р.р., Лауреат Державної Премії СРСР 1986 р., Заслужений діяч науки і техніки Російської Федерації. Автор понад 300 наукових праць в провідних вітчизняних та закордонних журналах, двох монографій, 65 авторських свідоцтв на винаходи. Дерюгін Іван Андрійович

Слайд 4

Завідувачі кафедри: Професор, завідувач кафедри в 1972-2002 р.р., Лауреат Державної Премії СРСР 1988 р. та Премії імені Тараса Шевченка, нагороджений золотою медаллю ВДНГ України, член Комісії Українського відділення URSL. Автор понад 200 публікацій, 25 авторських свідоцтв та патентів, 4 монографій та підручників. Данилов Вадим Васильович

Слайд 5

Завідувачі кафедри: Професор, завідувач кафедри з 2002 р., декан радіофізичного факультету з 2002 р., Лауреат Державної Премії України 2001р. та премії імені Тараса Шевченка. Автор понад 100 наукових статей і науково-методичних праць, 4 авторських свідоцтв України, 4 піручників. Григорук Валерій Іванович

Слайд 6

Склад кафедри в 1979 році

Слайд 7

Склад кафедри в 2006 році

Слайд 8

Спеціальні лекційні курси: Основи наукових досліджень Комп’ютерний експеримент Схемотехніка Мікропроцесорна техніка Цифрова обробка інформації Квантова радіофізика і нелінійна оптика Електродинаміка надвисоких частот Фізичні основи мікроелектроніки Функціональна електроніка Сучасні комунікаційні технології Статистична радіофізика Фізична електроніка Напівпровідникова електроніка Техніка надвисоких частот Лазерні інформаційні системи Мультимедійні технології Хвильові і коливальні процеси Радіофізичні методи досліджень Вибрані розділи квантової радіофізики (англійською мовою) Спін-хвильова електродинаміка Проблеми інтегральної та волоконної оптики Поляризаційні інформаційні системи

Слайд 9

Напрямки наукової роботи кафедри та підготовки фахівців: Акустооптичні пристрої та системи Спін-хвильова електродинаміка і електроніка надвисоких частот Волоконна оптика та сенсорика Домен-акустичні сигнальні процесори Мікроскопія ближнього поля Інтегральна магнітооптика Магнітоударна технологія в екології Лазерні вимірювальні перетворювачі Застосування FDTD - методу для аналізу електромагнітних полів

Слайд 10

Лабораторія акустооптики Колектив лабораторії: доц. Смирнов Є. М., с.н.с. Ільченко Л. М., асист. Колєнов С. О., пров. інж. Юрченко О. В., пров. інж. Погорєлова Г.Ф., тех. Яковенко М. М., тех. Цурочка Б. М., асп. Пільгун Ю. В., в.к.р. Ржепишевський Ю. Є.

Слайд 11

Лабораторія акустооптики Основним напрямком наукової роботи є дослідження процесів, пов’язаних із взаємодією світлових променів з акустичними хвилями. Результати роботи знайшли своє відображення у розробці та створенні нових пристроїв для керування лазерним випромінюванням – акустооптичних модуляторів та дефлекторів, які за своїми параметрами переважають зарубіжні аналоги.

Слайд 12

Лабораторія акустооптики Акустооптичні прилади використовуються для модуляції та сканування лазерного випромінювання в різноманітних приладах та системах: скануючі мікроскопи, проекційні системи, спектроаналізатори тощо.

Слайд 13

Лабораторія акустооптики Проекційні лазерні інформаційні системи, побудовані на базі швидкісного двокоординатного акустооптичного дефлектора

Слайд 14

Лабораторія акустооптики Лазерний скануючий диференційно-фазовий мікроскоп

Слайд 15

Лабораторія акустооптики 3D зображення відтвореного рельєфу поверхні Візуалізація руху доменних стінок в феромагнітній плівці при зміні напруженості магнітного поля

Слайд 16

Лабораторія лазерної поляриметрії Колектив лабораторії: доц. Савенков С. М., м.н.с. Оберемок Є. А., асист. Юштін К. Е., інж. Скобля Ю. А., асп. Якубчак В.В.

Слайд 17

Лабораторія лазерної поляриметрії Напрямки наукової роботи: вивчення анізотропних властивостей середовищ за допомогою лінійної взаємодії поляризованого випромінювання вирішення прямої та оберненої задач поляриметрії з використанням матричних представлень Джонса та Мюллера розробка досконалих методів вимірювання та аналізу поляриметричних характеристик електромагнітного випромінювання та анізотропних середовищ в точковому та растрових режимах. Науковими досягненнями є створення автоматизованого Мюллер-поляриметра, поляриметричних матричних моделей однорідного анізотропного середовища, фазового екрану і середовищ з ізотропною та анізотропною деполяризацією випромінювання.

Слайд 18

Лабораторія лазерної поляриметрії Автоматизований растровий Мюллер-поляриметр

Слайд 19

Лабораторія лазерної поляриметрії Блок-схема точкового Мюллер-поляриметра

Слайд 20

Лабораторія лазерної поляриметрії Матриця Мюллера кристалу кварцу зі зруйнованою кристалічною структурою

Слайд 21

Лабораторія лазерної поляриметрії Фото компакт-диску в схрещених поляризаторах, на якому проявляється коноскопічна картинка, що утворюється внаслідок нерівномірності розподілу анізотропних характеристик по поверхні диска

Слайд 22

Лабораторія лазерної поляриметрії Програмне забезпечення для обрахунку елементів матриці Мюллера та елементів Стокса

Слайд 23

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Колектив лабораторії: доц. Гайдай Ю. О., с.н.с. Сидоренко В. С., пров. інж. Сердега І. В., інж. Сирота А. В., асп. Сінкевич О. В.

Слайд 24

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Напрямками наукової роботи є дослідження особливостей поширення та взаємодії оптичного хвилеводного випромінювання з магнітними коливан-нями та хвилями в плівках магнітних діелектриків. Важливим досягненням є створення ближньопольового мікрохвильового скануючого мікроскопа для дослід-ження діелектриків.

Слайд 25

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Зонд ближньопольового НВЧ мікроскопа Ближньопольовий мікрохвильовий скануючий мікроскоп з активним зондом

Слайд 26

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Метал з керамічним покриттям Відскановане керамічне покриття на металі

Слайд 27

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікроскопії Комп’ютерна лабораторна робота з електрооптики

Слайд 28

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Колектив лабораторії: проф. Зависляк І. В., пров. інж. Кузнєцова Л.Є., м.н.с. Романюк В.Ф., асп. Попов М.О.

Слайд 29

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Основними напрямками наукових досліджень є електродинаміка багатошарових магнітогіротропних середовищ радіоспектроскопія епітаксійних феритових плівок спінхвильова електроніка надвисоких частот обробка сигналів у надвисокочастотному діапазоні

Слайд 30

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Динамічна картинка силових ліній магнітного поля третьої моди поверхневого магнітостатичного коливання в поздовжньо намагніченій феритовій трубці еліптичного перерізу

Слайд 31

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Одно- та восьмиканальний фільтри надвисоких частот Епітаксіальні гранатові структури

Слайд 32

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Багатоканальні фільтри НВЧ діапазону на основі епітаксійних ферит-гранатових плівок Амплітудно-частотна характеристика 16-ти канального фільтру

Слайд 33

Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки Науково-методична література, створена в лабораторії

Слайд 34

Лабораторія радіоспектроскопії Колектив лабораторії: проф. Ляшенко М. І., н.с. Чевнюк Л. В.

Слайд 35

Лабораторія радіоспектроскопії Основні напрямки наукової роботи: розробка методу емісійної радіоспектроскопії, що вперше дозволив вивчити власне та вимушене електромагнітне випромінювання спінової системи магнетиків вирішення проблеми термостабілізації феритових плівок на основі ефекту виникнення внутрішніх магнітних полів у феритах під дією пружних деформацій

Слайд 36

Лабораторія радіоспектроскопії Робоча секція для дослідження термостабільних властивостей феритових плівок

Слайд 37

Лабораторія кільцевих лазерів Колектив лабораторії: доц. Пугач І. П., зав. лаб. Косинський Ю. І.

Слайд 38

Лабораторія кільцевих лазерів Основні напрямки наукової роботи: вивчення фізичних явищ в кільцевих лазерах з однорідним та неоднорідним уширенням, які використовують газові середовища та напівпровідникові оптичні підсилювачі дослідження можливостей їх використання в якості вимірювальних перетворювачів в гірометрії та електричних вимірах

Слайд 39

Лабораторія кільцевих лазерів Прецизійний вимірювач великих промислових струмів

Слайд 40

Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Колектив лабораторії: доц. Кисленко В. І., асист. Стецюк В. М., асп. Ніколаєнко Ю.М.

Слайд 41

Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Напрямки наукових досліджень: розробка нелінійно-оптичних методів досліджень нових матеріалів для голограм та елементів адаптивної нелінійної оптики створення автоматизованих систем дослідження розподілу просторових частот голограм розробка та реалізація анімаційних та інших елементів для підвищення захисних властивостей голограм

Слайд 42

Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Автоматизована установка для визначення фізичних характеристик голограм

Слайд 43

Лабораторія сертифікаційних випробувань голографічних елементів Об’єкти досліджень лабораторії

Слайд 44

Лабораторія волоконної оптики Колектив лабораторії: проф. Григорук В. І., н.с. Онисько Ю. Т., асист. Слінченко Ю. А.

Слайд 45

Лабораторія волоконної оптики Напрямки наукових досліджень: взаємодія неперервного та імпульсного випромінювання оптичного та інфрачервоному діапазонів з волоконними світловодами в лінійному і нелінійному режимах механізми осадження хімічних елементів на поверхню волоконних наноголок в залежності від величини оптичного ближнього поля в них Результати роботи лабораторії: запропоновано і реалізовано ряд волоконно-оптичних елементів, зокрема, керований направлений волоконний відгалужувач Х-типу розробляється кільцевий безконтактний волоконний датчик великих струмів

Слайд 46

Лабораторія волоконної оптики Установка для вимірювання поляризаційних параметрів волоконного відгалужувача Y-типу

Слайд 47

Лабораторія волоконної оптики Установка для спостереження просторової структури вимушеного розсіювання Мандельштама-Брилюена у волоконному світловоді

Слайд 48

Лабораторія волоконної оптики Волоконний відгалужувач Y-типу

Слайд 49

Лабораторія волоконної оптики Програма аналізу зображень

Слайд 50

Лабораторія волоконної оптики Науково-методична література, створена в лабораторії

Слайд 51

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Колектив лабораторії: с.н.с. Олійник В. В., асист. Загородній В. В., с.н.с. Бедюх О.Р., с.н.с. Лаунець В.Л., інж. Галич Н. О., інж. Фаткова Н. О., тех. Слепко Т. І.

Слайд 52

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Основний напрямок наукової роботи - розробка методів дослідження характеристик різних речовин в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль надвисокої частоти. Створено унікальні прилади та методики: мікрохвильовий вимірювач цукрових розчинів безпосередньо в технологічному процесі цукрових заводів мікрохвильовий стерилізатор харчових продуктів індикатор потужності мікрохвильового випромінювання в навколишньому середовищі електророзрядна установка технології “магнітного удару” для деструкції автомобільних шин з металевим кордом

Слайд 53

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Вимірювач вмісту сухих речовин Застосування приладу на цукровому заводі

Слайд 54

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Індикатор потужності мікрохвильового випромінювання в навколишньому середовищі Мікрохвильовий стерилізатор харчових продуктів

Слайд 55

Лабораторія методів та приладів надвисоких частот Електророзрядна установка технології “магнітного удару” для деструкції автомобільних шин з металевим кордом

Слайд 56

Лабораторія функціональної електроніки Склад лабораторії: проф. Данилов В. В., доц. Нечипорук О. Ю., с.н.с. Микитюк В. І., пров.інж. Нечипорук Ю. О., асп. Скрипка С.Л.

Слайд 57

Лабораторія функціональної електроніки Основні напрямки наукових досліджень: спін-хвильова електродинаміка та електроніка комп’ютерна електродинаміка (FDTD-метод) хвилеводів та резонаторів ультразвукова кореляційна та ближньопольова інтраскопія В лабораторії створено домен-акустичний процесор для кореляційної обробки складних телекомунікаційних сигналів ближньопольовий ультразвуковий дефектоскоп ближньопольовий зонд для спектроскопії терагерцового діапазону розроблено та запатентовано технологію забарвлення дорогоцінних кристалів

Слайд 58

Лабораторія функціональної електроніки Ближньопольовий ультразвуковий дефектоскоп

Слайд 59

Лабораторія функціональної електроніки Антени супутникового зв’язку

Слайд 60

Лабораторія функціональної електроніки Домен-акустичне відлуння

Слайд 61

Лабораторія функціональної електроніки Полікристали корунду, пофарбовані за технологією дифузійного легування

Слайд 62

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Колектив лабораторії: гол. інж. Костенко В.І., м.н.с. Чамор Т. Г., н.с. Чевнюк Л. В., інж. Романюк В. Ф., пров. інж. Келембет В. А., інж. Зеленько О. П.

Слайд 63

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Основні напрямки наукової роботи: експериментальні дослідження спектрів тонких платівок та епітаксіальних плівок одновісних високоанізотропних гексаферитів з доменною структурою в режимі довільного намагнічування та при насиченні розробка методів створення в епітаксіальних плівках регулярних доменних структур формулювання рекомендацій щодо оптимізації технологічних процесів при вирощуванні плівок методом рідкофазної епітаксії дослідження явища надпровідної магнітної левітації

Слайд 64

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Установка для намагнічування зразків

Слайд 65

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Установка для дослідження спектрів елементарних збуджень в одновісних гексаферитах

Слайд 66

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Установка для вивчення надпровідної магнітної левітації

Слайд 67

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу Фільтр міліметрового діапазону в мікросмужковому виконанні Фільтр міліметрового діапазону на барієвому гексафериті

Слайд 68

Відомі вихованці кафедри: Головко Д. Б. – Ректор Київської Академії технології і дизайну Головко Я. Д. – Ректор Київського інституту інвестиційного менеджменту Гусєв В. О. – заступник Голови інвестиційної ради при Кабінеті Міністрів України Данкевич І. – Міністр транспорту України Кувшинов А. П. – Президент українського товариства фінансових аналітиків Марчук В. М. – Мер міста Рівне Попов Ю. П. – завідувач лабораторією “Фоноскопічних та лазерних досліджень” НДІ Шевчук О. Б. – Народний депутат України (3-го скликання), Голова Державного комітету зв’язку та іформатизації України Шиманська Н. В. – Депутат Київської міськради

Слайд 69

Міжнародні зв’язки кафедри “Електротехнічна Лабораторія” (Японія) “Лабораторія Джоуля” Селфордського університету (Велика Британія, Манчестер) Лабораторія оптичного центру “Креол” штату Флорида (США) Науковий центр Версальського університету (Франція) Університет м. Мехіко (Мексика)

Слайд 70

Запрошуємо до співробітництва! підготувала Гарбуз Тетяна Київ 2006 р. Наша адреса: 01033 Київ, вул. Володимирська, 64 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра квантової радіофізики Тел. (044) 526 0551 http://www.rpd.univ.kiev.ua/new/ukr_f/quant/index.php

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука