X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
7-а Рамкова програма ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій: можливості для підвищення міжнародної мобільності вчених

Завантажити презентацію

7-а Рамкова програма ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій: можливості для підвищення міжнародної мобільності вчених

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“7-а Рамкова програма ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій: можливості для підвищення міжнародної мобільності вчених ” Київ, 16 червня 2011 року Проект фінансується ЄС Joint Support Office (JSO) for Enhancing Ukraine’s Integration into the EU Research Area (ERA) EuropeAID/127891/C/SER/UA Проект реалізується консорціумом під керівництвом компанії ECORYS Офіс спільної підтримки (JSO) інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA) EuropeAID/127891/C/SER/UA Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ОЛЬГА КОТ к.е.н., с.н.с. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, керівник НКП РП7 ЄС "Наука в суспільстві«, експерт проекту ЄС JSO-ERA Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій

Слайд 2

The Communication & Visibility Manual For External Actions Програма “Люди” = Заходи Марі Кюрі Ця ініціатива реалізує один із найбільших пріоритетів сучасної Європи: дедалі більшу транснаціональну мобільність науковців, вчених, студентів, викладачів та працівників та є головним механізмом приваблення найбільш обдарованих дослідників з усього світу до ЄС. Це єдина стипендіальна програма, яка була створена у РП5, мала продовження у РП6 та успішно реалізується у РП7 в межах компоненту розвитку людського потенціалу європейських досліджень та підтримки навчання і кар’єрного росту. ПРОГРАМА “ЛЮДИ” в РП7 Невігласи зневажають науку, неосвічені люди захоплюються нею, тоді як мудреці користуються нею. Френсіс Бекон

Слайд 3

ПРОГРАМА “ЛЮДИ” в РП7 Загальний бюджет: M€ 50 521, включаючи Євратом M€ 53272

Слайд 4

сприяння реалізації основних положень Стратегії розвитку Європи до 2020 року Забезпечення глобальної конкурентноздатності Європейської науки через збільшення кількості дослідників, спроможних працювати в умовах відкритого ринку праці. Підвищення привабливості для дослідників Європи як інноваційного простору підтримки та створення нових знань. Професійне навчання, підвищення кваліфікації, розвиток наукової кар’єри, обмін досвідом і знаннями між науковими співробітниками різних країн незалежно від віку та сфери наукових досліджень. ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОГРАМИ “ЛЮДИ”

Слайд 5

Ця програма має істотний загальний бюджет понад 4,7 млрд. євро на сім років до 2013 року, що на 50% більше середнього бюджету програми PП6. Відкритість для всіх сфер досліджень (підхід “знизу догори”) Застосування механізму конкурсу на подання заявок Критерії відбору: Якість наукових досліджень і технічних розробок Якість учасників Результативність Впровадження Транснаціональна та міжгалузева мобільність Бюджет переважно покриває видатки на оплату праці науковців Характерні особливості заходів Марі Кюрі в РП7

Слайд 6

OBJECTIVE OF THE MANUAL Люди в РП7: типи заходів

Слайд 7

Початкове навчання дослідників (Initial training of researchers) - кар’єрні перспективи у державному та приватному секторах, розвиток наукових та загальних навичок, включаючи ті, що пов’язані з передачею технологій та підприємництвом. Навчання впродовж цілого життя та розвиток кар’єри (Life-long training and career development) - для підтримки досвідчених дослідників у вдосконаленні чи набутті нових навичок або підвищенні між/мультидисциплінарної та/або міжсекторної мобільності у поновленні дослідницької кар’єри після перерви та (ре)інтеграції на довготривалу дослідницьку посаду в Європі після одержання міжнаціонального досвіду мобільності. Шляхи взаємодії та партнерства промисловості та науки (Industry-academia pathways and partnerships) – для стимулювання міжсекторної мобільності та підвищення рівня передачі знань у спільних дослідницьких партнерствах при довготривалих програмах співробітництва між організаціями з наукових та промислових галузей, особливо малих та середніх підприємств. Міжнародний вимір (International dimension) – для сприяння навчання протягом усього життя та розвитку кар’єри дослідників ЄС, залучення дослідників з інших країн поза межами Європи та сприяння взаємовигідним дослідницьким співробітництвам з дослідниками поза межами Європи. Спеціальні заходи (Specific Policy actions) - для усунення перешкод мобільності та посилення кар’єрних перспектив дослідників у Європі. ОСНОВНІ ВИДИ ЗАХОДІВ МАРІ КЮРІ В РП7

Слайд 8

Внутрішньоєвропейські реінтеграційні гранти (Intraeuropean reintegration grants) Спеціальні акції, такі як Транснаціональна мережа послуг (Euraxess), та Свято дослідників (Researches Night) Напрямки програми «Люди», в яких представники третіх країн участі не беруть:

Слайд 9

Теми досліджень вільно обираються дослідниками. Всі теми технологічного і наукового розвитку підлягають фінансуванню; виключення становлять теми, які стосуються програми EURATOM, які фінансуються окремо. Надіслані заявки, які відповідають формальним вимогам, оцінюються незалежними експертами за наступними напрямами: Хімія Економічні і гуманітарні науки Інженерні науки Науки про навколишнє середовище Науки про життя Математичні науки Фізика Які теми підтримуються?

Слайд 10

Критерії оцінки для програми «ЛЮДИ»: наукова та технологічна якість; відповідність цілям програми; потенційний вплив результатів проекту; якість та ефективність менеджменту проектом Додатково слід відзначити наступне: Бали будуть призначатись за кожним критерієм оцінки за шкалою від 1 до 5 (бали за складові підкритерії даного критерію не призначаються) Порогові значення та вага окремих критеріїв різні для різних заходів. Деталі див. у таблиці 2.1 в Робочій програмі Критерії оцінки та відбору проектів

Слайд 11

Фінансування покриває витрати на дослідника і проект. Фінансова підтримка стипендій для дослідників з третіх країн може становити до 100%. Це включає заробітну плату дослідника та витрати на його діяльність. Внесок ЄК залежить від декількох параметрів: рівень досвіду дослідника, країни, в якій дослідник проходитиме тренування, сімейний стан дослідника на момент підписання договору, тощо. Перед поданням пропозиції слід ознайомитись з усіма юридичними документами, аби краще зрозуміти процес оцінювання, правила участі, питання по контракту та фінансуванню. ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

Слайд 12

Фінансування стипендій для дослідників з третіх країн, які приїжджають до країн ЄС або до країн, асоційованих з РП7 З розрахунку на дослідника: Проживання – 17250 – 79500 євро\рік (залежно від наукового стажу та оплати податків) Переїзд – 500 – 800 євро\місяць (залежно від сімейного стану на момент підписання контракту) Транспортні витрати – 250 – 2500 євро\рік (залежно від відстані – до 10 тис. км.) Витрати на виконання наукового проекту і навчання дослідника (участь у конференціях, семінарах, тощо): 500 євро\місяць в науковому підрозділі (не лабораторія) 800 євро\місяць в науковій лабораторії З розрахунку на приймаючу організацію: Витрати на керівництво проектом – 3% від гранту ЄС Непрямі витрати – 10 % від витрат на проект (без урахування субконтракта) 15 000 євро\ дослідник \ рік – після повернення до третьої країни для продовження дослідження (максимально – до 1 року) ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

Слайд 13

Фінансування проектів по обміну науковими кадрами: 1900 євро\ співробітник\ місяць – оплата відряджень співробітників ЄС\АК (фінансується грантом ЄС) Треті країни самостійно фінансують відрядження своїх співробітників Якщо країна підпадає під Європейську Політику Добросусідства або є країною ІСРС, можливе фінансування відряджень співробітників за рахунок гранта ЄС (у деяких випадках) ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

Слайд 14

ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ У ПРОГРАМІ ЛЮДИ В РП7

Слайд 15

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАХОДИ МАРІ КЮРІ Партнерства та напрями співробітництва між науково-дослідницькими установами та підприємствами (IAPP) та Схема міжнародного обміну науково-дослідницькими кадрами (IRSES) Мережі початкової підготовки (ITN),

Слайд 16

Мережі початкової підготовки (ITN) Спрямовані на покращення перспектив кар'єрного розвитку молодих науковців у державному та приватному секторі: Програма підготовки до участі у спільних дослідженнях Для громадян будь-яких інших країн окрім приймаючої країни Структурування початкової підготовки науковців на рівні ЄС: Міжнародні мережі учасників Взаємне визнання результатів підготовки та дипломів Вступні навчальні заходи для наукових дослідників з третіх країн Набуття додаткових навичок і вмінь: приватне підприємництво, управління, ПІВ, складання пропозиції щодо грантової підтримки, комунікація

Слайд 17

Мережі початкової підготовки (ITN) Які дослідники можуть брати участь: Громадяни будь-якої країни окрім країни знаходження установи-організатора Молоді дослідники (науковці-початківці з вищою освітою і досвідом роботи у науковій сфері до 4 років) Фінансування: 3-36 місяців Досвідчені дослідники на першому році постдокторантури (аспіранти\докторанти з досвідом роботи у науковій сфері від 4 років) Фінансування: не більше 24 місяців Командировані науковці (досвідчені дослідники) для короткотермінового наукового відрядження; для посилення можливостей мережі щодо передання нових знань + укріплення контролю над навчальною діяльністю в межах всієї мережі

Слайд 18

Цілі (IRSES) Укріплення співпраці європейських дослідників з рештою світу (Угода про науково-технічне співробітництво, та країни, на які поширюється політика Сусідства) Програми обміну кадрами для забезпечення сталих партнерських стосунків у сфері досліджень між науково-дослідницькими закладами На основі спільних програм із залученням до участі ДЧ ЄС*/АК** та третіх країн Схема міжнародного обміну науково-дослідницькими кадрами Марі Кюрі *Держави-члени ЄС ** Країни, асоційовані з РП7

Слайд 19

Країни, що підписали угоди про науково-технічне співробітництво з ЄС: Аргентина*, Австралія, Бразилія*, Канада, Китай*, Чилі*, Єгипет*, Індія*, Японія, Південна Корея, Мексика*, Марокко*, Нова Зеландія, Росія*, Південна Африка*, Туніс*, Україна*, США Країни Європейської політики сусідства (ENP): Країни Східної Європи та Середньої Азії (СЄСА): Вірменія*, Азербайджан*, Бєларусь*, Грузія*, Молдова*, Україна* Країни Середземноморського партнерства (MCP) Алжир*, Єгипет*, Йорданія*, Ліван*, Лівія*, Марокко*, території Палестинської національної адміністрації*, Сирійська Арабська Республіка*, Туніс* Схема міжнародного обміну науково-дослідницькими кадрами Марі Кюрі Країни IRSES * Країни-учасниці міжнародної співпраці (ICPC)

Слайд 20

Правила участі IRSES: Партнерство: не менш ніж 2 незалежні дослідницькі організації з не менш ніж 2 різних ДЧ ЄС/АК та одна або більше організацій з третьої країни Координатор від ДЧ ЄС/АК Тривалість партнерства: 2-4 роки Схема міжнародного обміну науково-дослідницькими кадрами Марі Кюрі

Слайд 21

IRSES Короткотермінові перебування (від 1 до 12 місяців) Відкрито для: дослідників, технічних працівників та керівників Дослідники зберігають заробітну платню за основним місцем роботи й зобов'язані повернутися Фінансування відбувається за принципом 50% - 50% (кожна з сторін фінансує відрядження своїх працівників); також можливе залучення ЄС до фінансування відряджень представників країн ICPC Кошти покривають видатки дослідника на переїзд та проживання (1800 євро/місяць на 1 дослідника) В індивідуальних випадках: допомога на переїзд/проживання для тих, хто приїздить з країн ICPC Схема міжнародного обміну науково-дослідницькими кадрами Марі Кюрі

Слайд 22

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАХОДИ МАРІ КЮРІ Міжнародний вимір (OIF, IIF) та Навчання впродовж цілого життя та розвиток кар'єри (IEF, ERG, ERG, COFUND)

Слайд 23

Цілі: Кар'єрний розвиток досвідчених дослідників (докторантура або 4-річний досвід науково-дослідницької роботи) шляхом: диверсифікації навичок, вмінь та компетенцій; реінтеграції після мобільності / відновлення досліджень Здійснюється через: У централізованому режимі: відбір / фінансування наукових працівників через конкурс на рівні ЄС Міжнародні внутрішні стипендії (IIF) Міжнародні зовнішні стипендії для кар'єрного розвитку (IOF) Стипендії для кар'єрного розвитку

Слайд 24

Міжнародні зовнішні стипендії для кар'єрного розвитку (IOF) Для посилення міжнародного виміру кар'єрного росту європейських дослідників Термін: 1-2 роки (повна зайнятість) поза межами Європи Етап 1-річного обов'язкового повернення План особистого кар'єрного розвитку Міжнародні зовнішні стипендії

Слайд 25

Міжнародні внутрішні стипендії (IIF) Зміцнення наукового рівня країн ЄС та країн, асоційованих з РП7, через запрошення до Європи найбільш кваліфікованих дослідників з Третіх Країн Період роботи в Європі - від 12 до 24 місяців (повна зайнятість) Громадяни третіх країн Етап 1-річного обов'язкового повернення План особистого кар'єрного розвитку Міжнародні внутрішні стипендії

Слайд 26

Софінансування регіональних, національних та міжнародних програм (COFUND): Цілі програми: Збільшення можливостей досвідчених дослідників здійснювати поїздки. Сумісне фінансування стосуються програм, які підтримують міжнародні поїздки досвідчених вчених на різних стадіях їх кар’єри, включаючи тільки захищених докторантів. Поїздки розширюють коло компетенції дослідника, укріпляють його кар’єрне становище, або сприяють його реінтеграцій в країні члені або асоційованому члені ЄС. Сумісне фінансування спрямоване на підтримку національних програм міжнародних поїздок, які впроваджуються на підставі відкритих рівноправних конкурсів з залученням рецензентів міжнародного визнання. Навчання впродовж цілого життя та розвиток кар'єри

Слайд 27

Учасники COFUND: Громадські організації, відповідальні за фінансування наукових програм (наприклад, міністерства, комітети з науки, дослідницькі академії, агентства, тощо); Інші організації, включаючи дослідницькі організації, які фінансують та керують програми тренувань дослідників; Міжнародні організації, які в своїй діяльності передбачають аналогічні заходи. Навчання впродовж цілого життя та розвиток кар'єри

Слайд 28

Типи заходів міжнародних поїздок COFUND: Виїздні гранти для дослідників з країн-членів ЄС або асоційованих членів на поїздки в іншу європейську країну або в третю країну В’їздні гранти для дослідників з третіх країн, що в’їжджають в Європу Реінтеграційні гранти для для дослідників з країн-членів ЄС або асоційованих членів Навчання впродовж цілого життя та розвиток кар'єри

Слайд 29

Фінансова участь Європейської Комісії – 40% з максимальним фінансуванням – 5 мільйонів Євро на одного учасника за один конкурс Стипендії надаються на період 2-4 роки Фінансова участь з боку Комісії COFUND

Слайд 30

КОНКУРСИ ПРОГРАМИ “ЛЮДИ” РП7, ВІДКРИТІ ДЛЯ УЧАСТІ УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ

Слайд 31

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слайд 32

Звертайтеся за детальною інформацією по Програмі Марі Кюрі на сайт http://cordis.europa.eu/mc-opportunities Ретельно ознайомтеся з Настановами для оцінювачів Консультації в Брюселі – експерти та консультанти Диверсифікуйте канали пошуку теми проекту, партнерів з країн ЄС Підготуйте обґрунтований проект здійснення досліджень, структуруйте та систематизуйте інформацію, зробіть її чіткою та зрозумілою Будьте точними у формулюваннях, використовуючи будь-яку офіційну мову ЄС (переважно англійську) Продемонструйте найкращим чином свої навички та вміння, ґрунтуючись на неупередженій точки зору незалежних експертів своїй галузі Пам'ятайте про обсяг пропозиції (кількість сторінок) Вчасно проходьте реєстрацію в Електронній Системі Подання Пропозицій (EPSS) Вивчайте більш детально інформацію за програмою “Люди”: http://cordis.europa.eu.int/fp7/people.htm або на порталі Мобільності: http://ec.europa.eu/eracareers Деякі поради тим, хто бажає перемогти у конкурсах Марі Кюрі

Слайд 33

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Ольга Кот Olga.Kot.JSO@gmail.com

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука