X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЙУРЕТИЧНИХ ПЕПТИДІВ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ

Завантажити презентацію

ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЙУРЕТИЧНИХ ПЕПТИДІВ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЙУРЕТИЧНИХ ПЕПТИДІВ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ННЦ “Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска” відділ серцевої недостатності Є.М. Бесага Київ, 2009

Слайд 2

Історія НУП 1981 р. - De Bold A.J. et al. вперше виділили з передсердь щурів передсердний (Atrial) НУП (ANP). 1988 р. - Sudoh et al. виявили в тканинах мозку свині мозковий (Brain) або B-тип (BNP), тоді ж - C-тип (CNP). 2000 р. - FDA схвалила визначення BNP в якості додаткового методу діагностики СН. 2004 р. – опубліковані результати дослідження BASEL (зменшення смертності та вартості лікування CН при використанні BNP). 2005 р. – опубліковані результати дослідження PRIDE (визначення NT-proBNP при гострій СН). 2005 p. – ESC Guidelines. 2006 p. – AHA/ACC Guidelines.

Слайд 3

Молекулярна структура НУП

Слайд 4

Перетворення НУП

Слайд 5

Схема взаємодії натрійуретичних пептидів і натрійуретичних рецепторів Клітинна мембрана Виділення НУП (кліренс) Позаклітинний простір Гуанілил циклаза Кіназа

Слайд 6

Основні фізіологічні ефекти ANP і BNP дилатація аферентних і констрикція еферентних гломерулярних артеріол, релаксація мезангіальних клітин, діурез, натрійурез; вазодилатація; пригнічення секреції реніна і синтеза альдостерона; пригнічення проліферації гладеньких м’язів судин, мезангіальних клітин, серцевих фібробластів, гіпертрофії кардіоміоцитів; ендохондральна осифікація; зменшення спраги, потреби в солі, гіпотензивна дія, пригнічення секреції вазопресина і адренокортикотропного гормона. обмеження накопичення позаклітинного колагенового матрикса (BNP); супресія тканинного та сироваткового інгібіторів активатора плазміногена (BNP).

Слайд 7

Порівняння BNP і NT-proBNP BNP і NT-proBNP продукуються в еквімолярних концентраціях, однак період напіврозпаду BNP триває близько 20 хв, а NT-proBNP – близько 120 хв. Концентрація NT-proBNP в сироватці крові завжди вища і у здорової дорослої людини становить близько 200 пг/мл, а концентрація BNP - близько 25 пг/мл. Діагностичний рівень BNP один для всіх, NT-proBNP – залежить від віку. NT-proBNP має більш повільний нирковий шлях елімінації, більшу стабільність in vitro, ферментативне руйнування BNP продовжується і після забору зразка крові. Рівень NT-proBNP підвищується при ХНН, рівень BNP – ні. BNP – активний гормон, NT-proBNP – неактивний білок.

Слайд 8

Практичні настанови по застосуванню НУП при СН (ESC 2008, ACCF/AHA 2009) - 1 НУП корисні для діагностики, визначення стадії СН, прийняття рішення про госпіталізацію/виписку та для ідентифікації пацієнтів з ризиком клінічних випадків в невідкладних ситуаціях у поєднанні з клінічним дослідженням для диференціювання задишки внаслідок СН та інших причин можуть сприяти зменшенню тривалості госпіталізації та вартості лікування підвищені рівні НУП асоціюються із зменшеною ФВ ЛШ, гіпертрофією ЛШ, підвищеним тиском наповнення ЛШ, гострим ІМ та ішемією, в одночас, вони можуть супроводжувати такі стани, як емболія легеневої артерії та ХОЗЛ, гіпоксемія, ниркова дисфункція, цирроз печінки, сепсіс та інфекції

Слайд 9

Практичні настанови по застосуванню НУП при СН (ESC 2008, ACCF/AHA 2009) - 2 рівні НУП можуть бути суттєво підвищені у жінок та у осіб, старших за 60 років без СН рівні НУП мають тенденцію до менших значень при СН із збереженою ФВ ЛШ та при ожирінні підвищені рівні НУП допомагають запідозрити СН або спонукають до розгляду СН, коли діагноз неясний, але не можуть застосовуватися ізольовано для підтвердження або виключення наявної СН Високі рівні НУП, незважаючи на оптимальне лікування вказують на несприятливий прогноз докази на користь застосування НУП для моніторування та корекції медикаментозної терапії встановлено недостатньо чітко

Слайд 10

Алгоритм діагностики СН з використанням НУП у нелікованих пацієнтів із задишкою (ESC Guidelines 2008) Клінічне дослідження, ЕКГ, Рентгенографія, ЕхоКГ Натрійуретичні пептиди BNP2000 пг/мл Хронічна СН малоймовірна Сумнівний діагноз Хронічна СН вірогідна

Слайд 11

Деталізований спосіб інтерпретації NT-proBNP (McDonagh T.A., Eur. J. Heart Fail. – 2004)

Слайд 12

Особливості інтерпретації значень НУП рівні НУП в «сірій зоні» потребують додаткової уваги і додаткових досліджень, необхідно розглянути інші причини, включно з некардіальною патологією, котра викликає напруження міокарду, легеневою гіпертензією та дисфункцією ПШ внаслідок ТЕЛА, ГКС, ФП, ХОЗЛ точність НУП при наявності попереднього захворювання легень зберігається. при кліренсі креатиніну

Слайд 13

Якісний метод визначення Nt-proBNP при CН CITO TEST NT-proBNP виробництва Pharmasco якісний імунохроматографічний тест на визначення у цільній крові, сироватці або плазмі крові Nt-proBNP позитивний результат тесту вказує на наявність Nt-proBNP, якщо його концентрація перевищує 450 пг/мл (повністю співпадає з рівнем підтвердження СН за деталізованим способом у осіб молодших 50 років і практично співпадає з рівнем виключення СН згідно Європейських рекомендацій) у випадку як позитивного, так і негативного результату використання вказаного тесту повинно бути найбільш точним і інформативним у хворих з підозрою на СН у віковій групі до 50 років. у старших вікових категоріях (старше 50 років) тільки негативний результат вказує на малу вірогідність, але не відкидає повністю, наявність СН.

Слайд 14

Застосування CITO TEST NT-proBNP Об’єкт дослідження: 20 пт. з декомпенсованою ХСН, підтвердженою інструментально Вік 55,67 + 1,76 років, 4 жін., 16 чол. Клінічна стадія СН: ІІ Б (ознаки тяжкої гіперволемії в обох колах кровообігу) ФК (NYHA): ІІІ - IV Середня втрата маси тіла на фоні наступної діуретичної терапії: 5,83 + 0,74 кг Давність явищ ХСН: 2,71 + 0,16 років ЕхоКГ: ЛП – 50,39 + 0,44 мм, ІКДО ЛШ – 134,92 + 2,54, ІКСО ЛШ – 92,61 +2,23, ФВ ЛШ – 31,84 + 0,54 % Контроль: 10 практично здорових чоловіків, вік 34,28 + 3,45 років

Слайд 15

Результати застосування CITO TEST NT-proBNP у хворих з тяжкою застійною ХСН

Слайд 16

ВИСНОВКИ 1. Визначення НУП не є самостійним тестом, його цінність максимально проявляється у поєднанні з іншими доступними діагностичними методами та клінічними навичками лікаря. 2. Інтерпретація рівнів НУП завжди має відбуватися з урахуванням функції нирок та маси тіла. 3. Рівні НУП для повного використання інформації повинні інтерпретуватися як неперервні змінні. 4. В ургентних ситуаціях, з метою первинної діагностики та у якості скринінгового цілком виправдане застосування більш швидкого, простого й доступного якісного методу визначення НУП. 5. Як позитивний, так і негативний результат якісного тесту на наявність Nt-proBNP при його концентрації понад 450 пг/мл є найбільш точним у хворих з підозрою на СН віком до 50 років. 6. Негативний результат результат якісного тесту на наявність Nt-proBNP при його концентрації понад 450 пг/мл вказує на малу вірогідність, але не відкидає повністю, наявність СН.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Медицина